Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 25.3.2014 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn032514.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme jälleen kertomaan uutisia maailmanne tapahtumiin liittyen. Tällä hetkellä on menossa suuri maailmanlaajuinen prosessi, joka tulee pian tuomaan teille lukuisia tärkeitä lahjoja. Maailmanlaajuinen rahoitusjärjestelmä alkaa olla sellaisessa tilassa, että vanhan totutun järjestelmän toiminnan jatkumista haluavat tahot huomaavat aiemman vaikutusvaltansa rapistuvan kovaa vauhtia. Meidän yhteyshenkilömme kertovat, että tämä prosessi on saavuttanut sellaisen vaiheen, että uusi rahoitusjärjestelmä alkaa vähitellen toteutua. Pimeyttä edustava salaliitto ymmärtää nyt, että uusi rahoitusjärjestelmä tulee toteutumaan täydessä laajuudessaan eivätkä he pysty sitä estämään! Toisella rintamalla uudet vallanpitäjät ovat valmiina ryhtymään toimiin. Tietäkää, että tulette näkemään uuden todellisuuden ennen kuin nyt meneillään oleva galaktinen kuukausi Mac päättyy. Tässä uudessa todellisuudessa te tulette kuulemaan meidän hyväntahtoisesta toiminnasta, jonka avulla me autamme teidän maailmaanne. Lisäksi tulette kuulemaan siitä, että pian me aiomme laskeutua suurella määrällä aluksiamme teidän keskuuteenne! Sen jälkeen me aiomme opastaa teitä kehittymään kohti täyden tietoisuuden tilaa. Tässä vaiheessa aghartalaiset tulevat myös esittelemään teille Maapallon sisäisen maailman.

Maapallo on ilmoittanut meille, että nyt on lähestymässä aika, jolloin viimeisetkin yhteydenottoamme hidastavat tekijät tulee poistaa, jotta yhteydenotto voi tapahtua. Nykyiset pimeyttä edustavan salaliiton etuja ajavat vallanpitäjänne ovat sallineet vain vähän keskustelua siitä, mitä Roswellin maahansyöksyn jälkeen on tapahtunut. Yhteistyön täytyy parantua uudelle tasolle, jotta Maapallo voi lopultakin yhdistää sisäisen ja ulkoisen todellisuutensa. Toisinaan näiden kahden todellisuuden ulottuvuuksien väliset yhteentörmäykset aiheuttavat outoja tilanteita. Nämä tilanteet voivat johtaa surullisiin tapahtumiin. Me ymmärrämme hyvin Maapallon kokemat vaikeudet. Toisinaan on hankalaa pitää muutostilassa oleva Maapallon pinnan todellisuus täysin erossa korkeamman ulottuvuuden todellisuudesta. Näiden ulottuvuuksien väliset yhteentörmäykset voivat saada aikaan outoja tapahtumia tietyillä Maapallon alueilla, kuten Kaakkois-Aasian, Afrikan, Pohjois-Amerikan ja Länsi-Australian rannikoilla.

Juuri tällainen ulottuvuuksien välinen yhteentörmäys tapahtui Malesian rannikolla lentäneelle matkustajalentokoneelle. Tämä lentokone joutui juuri avautuneeseen ulottuvuuksien väliseen porttiin, minkä seurauksena monet sen sähkölaitteet alkoivat toimia oudolla tavalla tai eivät toimineet ollenkaan. Koneen lentäjät eivät tienneet, mitä heidän olisi pitänyt tehdä eivätkä edes sitä, että mihin suuntaan kone oli lentämässä. Lentokone ajautui avomerelle, oli siirtynyt Aghartan ulottuvuuteen, mutta palautui lopulta "normaaliin" tilaan. Lopun osan tapahtumista te voitte ehkä päätellä itse. Me päätimme ottaa tämän aiheen esille, koska tämän kyseisen lennon tapahtumat ovat olleet teille melkoinen mysteeri. Lisäksi monien tällaisten ulottuvuuksien välisten porttien toiminta on pian aktivoitumassa eri puolilla Maapalloa. Me olemme tarkkailleet tätä kehitystä valppaasti ja toivomme teidän saavan tietää, että kotiplaneettanne täytyy uudistaa itseään, jotta nämä rinnakkaiset todellisuudet voivat yhdistyä. Jotta tämä tieto saadaan välitettyä teille ja tarvittavat uudistukset toteutettua, niin pimeyttä edustavan salaliiton johtamat tahot täytyy saada syrjäytettyä vallasta. Siksi me olemmekin ohjeistaneet yhteistyökumppaneitamme käyttämään kaikkia mahdollisia keinoja, jotta Maapallon uusi todellisuus saadaan toteutumaan.

Tällä hetkellä pimeyden edustajia on kehotettu antautumaan ja sallimaan vaurauden jakelun ja uusien vallanpitäjien valtaan astumisen. Kaikki on valmiiksi suunniteltu, jotta nämä muutokset saadaan toteutettua nopeassa tahdissa. Me pyydämmekin kaikkia teitä keskittämään energianne tämän muutoksen toteutumisen edistämiseksi. Me avustamme Maanpäällisiä liittolaisiamme sysäämään pimeyden edustajat vallasta. Me pyydämme heitä tarttumaan toimeen ja tuomaan teille kauan odotetun voiton. Kun teidän tietoisuutenne lisääntyy, niin pimeyden edustajien on yhä vaikeampaa pitää yllä nykyistä maailmanjärjestystä. Tämä meneillään oleva kevät on erinomainen hetki sille, että valtaan nousee uusi ryhmä, joka Valon nimissä voi tuoda teille sen vapauden ja itsenäisyyden, joka teille kaikille todella kuuluu. Tässä uudessa todellisuudessa te voitte lopultakin kohdata henki- ja avaruussukulaisenne!

...

Tänään me jatkoimme asioiden kertomista. Teitä ympäröi Rakkauden ja Valon täyttämä maailma. Kuitenkin te näette vain pimeyden ja sen aikaansaannokset. Yhdessä me voimme muuttaa tämän pimeyden vapaudeksi ja yltäkylläisyydeksi! Meille kaikille koittaa aika muuttaa tämä pimeys Valoksi! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!