Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 25.8.2009 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn082509.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme jälleen kertomaan teille lisää asioita. Kaikkialla maailmassanne näkyy ahdinkoa ja tuskaa. Se saa meidät masentuneiksi. Te olette joutuneet sietämään paljon vastoinkäymisiä viime vuonna, mutta valmisteilla on monia tapahtumia, jotka voivat oikaista monia näistä vääryyksistä. Meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat saaneet paljon aikaan ja ovat nyt erittäin lähellä saavuttaa tärkeimmät tavoitteensa. Heidän toimintansa on nyt saattamassa valmiiksi lukuisia keskeisiä tapahtumia, jotka voivat varmistaa heidän tavoitteidensa saavuttamisen. Pitäkää mielessänne se, että teidän maailmanne on pitkään ollut pelikenttä, jossa pimeyttä edustavat salaliitot ovat voineet toimia kenenkään estämättä täysin kohtuuttomalla tavalla luoden sotia, taloustaantumia ja levottomuuksia kaikkialla maailmassanne. Tämän pahansuopuuden poistaminen ja sen aikaansaannosten muuntaminen joksikin aivan muuksi ei ole helppo tehtävä. Ja kuitenkin meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat sinnikkäästi kaivaneet esiin näiden salaliittojen ytimet ja paljastaneet niiden luoman halpamaisen ja laittoman todellisuuden. He ovat myös keränneet kokoon valtavan määrän laillista todistusaineistoa, jotta voidaan oikeudenmukaisesti järjestää ennenkuulumattoman laajamittaiset maailmanlaajuiset oikeudenkäynnit näitä salaliittolaisia vastaan. Meidän maanpäällisten liittolaistemme hyvät teot eivät rajoitu pelkästään siihen, että asetetaan valtaan uudet siirtymäkauden hallitukset!

Nyt maailmassanne tarvitaan uusi oikeasti moraalinen oikeusjärjestelmä. Nykyisen järjestelmän aikaansaamat haitalliset vaikutukset maailmanlaajuiseen yhteiskuntaanne täytyy oikaista. Tätä tarkoitusta varten perustettiin maailmanlaajuinen työryhmä, jolla on kattavat yhteydet lukuisiin kansainvälisiin tuomioistuimiin. Tämä toiminta on sidoksissa siihen, että asetetaan valtaan lukuisat siirtymäajan hallitukset, joiden yksi tärkeimpiä tehtäviä on saada puolueettoman tuomioistuimen eteen ne tuhannet henkilöt, jotka ovat luoneet ja pitäneet yllä laitonta ja kuvitteellista "terrorismin vastaista sotaa". Tämä prosessi on käynnissä juuri tälläkin hetkellä. Joka päivä uusia vastaajia liittyy jo ennestään kattavaan vastaajien nimilistaan. Yksi tämän prosessin tavoitteista on taata uusille siirtymäajan hallituksille laillinen ja moraalinen perusta. Viimeisten 13000 vuoden aikana vallinneen moraalittomuuden törkeyttä ei voida korostaa liikaa! Tällainen "suursiivous" voi luoda hyvän perustan hallituksille, jotka perustuvat aidosti vapauteen, oikeudenmukaisuuteen ja henkilökohtaiseen itsemääräämisoikeuteen. Juuri toimivan moraalisuuden harjoittaminen mahdollistaa sen, että kansanvaltaiset tasavallat voivat toimia siten kuin pitääkin ja että maailmanlaajuinen yltäkylläisyys voidaan esteettä toteuttaa.

Tällainen muutosvaiheen maailma on sellainen ympäristö, jossa voidaan julkistaa meidän läsnäolomme ja toteuttaa ne projektit, jotka valmistelevat teitä parhaalla mahdollisella tavalla ensimmäistä yhteydenottoa varten. Kuitenkin meidän maanpäälliset liittolaisemme ja me tiedämme, että Taivas on asettanut tietyn aikataulun ensimmäisen yhteydenoton toteuttamiselle. Siksi me olemmekin ratkoneet yhteistyössä viimeisiä jäljellä olevia ongelmia ja varmistaneet sen, että kaikki suunnitelmamme voidaan toteuttaa jäljellä olevan ajan puitteissa. Tämän työn parissa on työskennelty uutterasti ja työskennellään edelleenkin. On tehty paljon lainopillista pohjatyötä ja maailman oikeusjärjestelmä on myös huomannut tämän. Laajamittaiset toisiinsa liittyvät tutkimukset ovat paljastaneet pimeyttä edustavan salaliiton suuria salaisuuksia ja nämä paljastukset ovat luoneet sopivan ilmapiirin tämän salaliiton oikeudenmukaiselle kukistamiselle. Kun tämä pohjatyö on tehty, me käynnistämme yhdessä ne toimenpiteet, jotka tulevat pian tekemään meidän tavoitteittemme saavuttamisesta totta. Sillä välin me tarkkailemme tilannetta, osallistumme tapahtumiin ja valmistelemme erilaisia ensimmäisen yhteydenoton toteuttamistapoja. On välttämätöntä, että maailmanlaajuinen UFOjen olemassaolon salailu julistetaan päättyneeksi mahdollisimman pian.

Taivas tahtoo, että UFOjen olemassaolon salailu korvataan sillä, että paljastetaan meidän läsnäolomme ja se, että meidän tavoitteemme on ottaa virallinen yhteys teihin hyväntahtoisissa merkeissä. Me olemme keskustelleet tästä asiasta monien valtioittenne hallitusten kanssa sekä tietysti myös meidän maanpäällisten liittolaistemme kanssa. Yksi suurimmista ens7immäisen yhteydenoton toteuttamisen esteistä on edelleen ihmisten keskuudessa vallitseva laaja muukalaisvihamielisyys. Tätä perusteetonta pelkoa vahvistavat kaikenlaiset avaruusmuukalaisten tekemistä hyökkäyksistä kertovat elokuvat, televisio-ohjelmat ja lehtiartikkelit, joiden tuotantoa pimeyttä edustava salaliitto suurelta osin tukee. Tätä "karnevaalimaista" ilmapiiriä vahvistaa edelleen se tapa, jolla tiedotusvälineenne käsittelevät kaikenlaisia "totuudenpaljastajia" ja "skeptikoita". Ymmärrettävästi tämä kaikki on luonut yhteiskuntaanne ennakkoasenteen, jota joidenkin tiedotusvälineittenne uutisoimat asiat ovat alkaneet muuttaa vasta aivan viime aikoina. Me olemme tyytyväisiä tähän kehitykseen, mutta vielä on paljon tehtävää, jotta tärkeimmissä länsimaisissa tiedotusvälineissä edelleen vallitseva meihin kohdistuva ennakkoluuloisuus voidaan oikaista.

Meidän tavoitteenamme on muuttaa tämän vuosikymmeniä jatkuneen tarkoituksellisen pelonlietsonnan vaikutukset usealla eri tavalla. 1940-luvulla pimeyttä edustavat salaliittonne ja heidän aiemmat käskynantajansa Anunnakit pitivät UFOjen olemassaolon salailua välttämättömänä, koska taivaillanne havaitut UFOt saivat aikaan pulman, joka piti ratkaista nopeasti, sillä UFO-havainnot loivat yhtäkkisen uhkan heidän molempien pitkään jatkuneelle kyseenalaistamattomalle valta-asemalle! Tarvittiin nopeita toimenpiteitä tilanteen pitämiseksi hallinnassa ja tämän uuden uhkan torjumiseksi. Aluksi UFOjen olemassaolon salailu oli salainen keino, jolla ei ollut vuorovaikutusta kansalaisten kanssa. Myöhemmin toimintamalliksi vakiintui salata ja piilottaa se, mitä todellisuudessa tapahtui. Me tarkkailimme sitä, mitä todella tapahtui näiden pimeyttä edustavien salaliittolaisten ja heidän galaktisten virkaveljiensä välillä. Me tiesimme, että muutaman vuosikymmenen kuluttua tähän kasvavaan ongelmaan tarvittaisiin aktiivisempia toimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden aika on nyt lopultakin koittanut!

1990-luvun puolivälissä pimeyttä edustavat tähtikansat, Anunnakit mukaan lukien, vaihtoivat puolta. Yhtäkkiä monet seikat, jotka olivat estäneet meidän puuttumisemme teidän asioihin, poistuivat ja me päätimme käyttää tämän tilaisuuden täysimittaisesti edistääksemme ensimmäisen yhteydenoton toteutumista. Tässä vaiheessa kiinnitimme huomiomme niihin eripuraisuuksiin, jotka olivat hajottaneet aiemmin yhtenäisen eri salaliittojen välisen yhteenliittymän. Tämä epävakaa tilanne sai meidät pohtimaan uudelleen ensimmäisen yhteydenoton toteuttamistapaa. Me päätimme etsiä vastaanottavaisia ja yhteistyökykyisiä ryhmiä ja hankkia enemmän tietoa siitä, mitä maailmassanne oikein tapahtui. Nämä tapahtumat johtivat lopulta meidän ja meidän maanpäällisten liittolaistemme väliseen Sopimukseen vuonna 1998. Me aloimme rakentaa kestävää ystävyyssuhdetta itsemme ja näiden ryhmien ja niiden mielenkiintoisten jäsenten kanssa. Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen seurasi yli vuosikymmenen mittainen yhteistyö, joka on nyt saavuttamassa monet tavoitteensa.

Tällä hetkellä me valvomme tarkkaavaisesti ensimmäisen yhteydenoton suunnitelmien edistymistä. Me aiomme asettaa ensisijaiseksi toteutusvaihtoehdoksi sen, jonka toteutumismahdollisuudet näyttävät parhaimmilta annetun aikataulun asettamissa puitteissa. Vastaavasti me olemme asettaneet melkoisen määrän työryhmiä toteuttamaan nämä suunnitelmat. Taivas tietää, että ensimmäinen yhteydenotto on väistämätön ja että me emme poistu paikalta ennen kuin te olette palanneet jälleen täyden tietoisuuden tilaan. Teidän aurinkokuntanne vaatii nyt sitä, että sen hyvinvoinnista huolehtii täysin tietoinen ja tarkoituksenmukaisesti koulutettu ihmiskunta. Tätä kaitsijan tehtävää toteuttavat tällä hetkellä merinisäkkäät ja Maapallon sisäisessä maailmassa asuvat aghartalaiset, mutta toimiakseen menestyksekkäästi tässä tehtävässä he tarvitsevat teidän apuanne, jota te voitte tarjota ainoastaan palaamalla täyden tietoisuuden tilaan. Ja niinpä me kaikki ponnistelemme uutterasti saadaksemme tehtyä kaiken sen, mikä täytyy tehdä ennen kuin ensimmäinen yhteydenotto voidaan toteuttaa.

Yleensä ensimmäinen yhteydenotto toteutetaan aivan eri tavalla. Teidän tapauksessanne me valmistaudumme kirjaimellisesti sysäämään teidät eteenpäin pisteeseen, jossa te voitte hallita sellaista teknologiaa ja tietoisuuden tasoa, joka tuntuu teistä tällä hetkellä mitä kuvitteellisimmalta sadulta! Jotkut scifi-kirjailijanne ja antropologinne ovat otaksuneet, että riittävän edistynyt teknologia saattaa alkeellisemmassa yhteiskunnassa elävien mielestä vaikuttaa taikuudelta. Sama pätee myös tietoisuuden tasoon. Täysi tietoisuus saattaa rajoitetussa tietoisuudessa elävän mielestä vaikuttaa hämmästyttävältä, kun "jumalallisilta" vaikuttavat kyvyt saavat aikaan aiheetonta pelkoa. Tämän ongelman korjaamiseksi me olemme laatineet monia mahdollisia lähestymistapoja, joista voimme kertoa teille tulevissa viesteissämme. Tietäkää, että ensimmäisen yhteydenoton toteutuminen on lähellä ja että me autamme maanpäällisiä liittolaisiamme. Hämmästyttäviä asioita on tulossa. Olkaa valmiita näkemään ja kokemaan ihmeitä!

Tänään tarkastelimme lisää maailmanne tapahtumia. Me haluamme tehdä teille selväksi sen, että ensimmäisen yhteydenoton toteutuminen on nyt lähellä! Me Rakastamme teitä kaikkia syvästi ja haluamme koko ihmiskunnan liittyvän yhteen toistensa, kaikkien avaruusveljiensä ja hengellisen perheensä kanssa. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!