Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 25.9.2007 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn092507.htm , suomentanut Olli)

Hyvää Päivää, Rakkaat Ystävät! Me palaamme jälleen kertomaan teille uusia asioita. Teidän maailmassanne on käynnissä ratkaiseva kamppailu, joka tulee lopulta muuttamaan nykyisen todellisuutenne huomattavasti enemmän Taivaan tahdon mukaiseen muotoon. Pimeyttä edustava salaliitto käyttäytyy edelleen totuttuun kiukkuiseen ja ylimieliseen tapaansa. Heidän mielentilansa vahvistaa edelleen sitä, mitä heille on tapahtumassa. He haluaisivat maailman menon jatkuvan totuttua rataansa, mutta nopeutuvat planetaariset muutokset muodostavat yhä kasvavan uhkan heidän pimeyden täyttämille tulevaisuudensuunnitelmilleen. Sukupuuttoon kuolevien kasvi- ja eläinlajien määrä kasvaa jatkuvasti. Näitä varhaisia vaaran merkkejä tulee pian seuraamaan Äiti Maan yhä vakavammiksi käyvät muutokset, joiden myötä näiden peräänantamattomien tahojen haluaman kaltainen maailma tulee siirtymään historiaan! Heidän ylivaltansa rahoitus- ja pankkimaailmassa on luhistumassa. Heidän lietsomansa sodat, väkivalta ja viha ovat voimistumassa räjähdysherkkään laajuuteen. Nämä olosuhteet vaativat pikaista oikaisemista! "Jonkun täytyy antaa periksi" ja hyvin pian.

Edellä maalailemamme tilannekuva on hyvin synkkä ja ankea. Kuitenkin suuri osa ihmiskunnasta haluaa muuttaa tämän kauhistuttavan tilanteen hyvin erilaiseksi. Syvällä heidän sydämissään elää unelma Valon, Rakkauden ja yltäkylläisyyden täyttämästä todellisuudesta, joka alkaa antaa itsestään joitakin merkkejä jo käytännössäkin. Tällaista maailmaa ollaan nyt luomassa pimeyttä edustavan salaliiton kontrolloimien tärkeimpien tiedotusvälineiden levittämien valheellisten tilannekuvien, tapahtumien manipuloinnin ja itsetuhoisen ahneuden katveessa. Aikoja sitten ihmiskunta nousi yleiseen kapinaan planeettaanne hallinneita Anunnakeja vastaan. Monet paikalliset hallitsijanne tukivat tätä kapinaa ja halusivat palauttaa voimaan aiemman Lemurian ja Sirius-B- ja Plejadien aurinkokunnista planeetallenne saapuneiden siirtolaisten yhteiskuntien toimintaperiaatteet. Anunnakit vastasivat tähän kapinaan kauhistuttavalla tuholla, jonka oli tarkoitus tukahduttaa myös kaikki vastaavat yritykset tulevaisuudessa. Jäljelle jäi vain outoja tuhon merkkejä ja joitakin muinaisjäännöksiä, joita tästä valtavasta hyökkäyksestä hengissä selvinneet varjelivat suurella kunnioituksella. Anunnakit asettivat voimaan uuden maanpäällisten käskyläistensä verkoston ja teidän tämänhetkiset pimeyden periaatteita edustavat hallitsijanne ovat juuri heidän perillisiään.

Maailmanne tämänhetkinen tilanne muistuttaa monin tavoin edellä kertomiamme olosuhteita. Mutta tällä kertaa ratkaisu tulee olemaan täysin erilainen. Galaktisen Liiton joukkojen saapuminen ja Taivaan alulle panema maailmanlaajuinen henkinen vallankumous ovat panneet kapulan pimeyden voimien viheliäisen suunnitelman rattaisiin. Aivan oikeutetusti he näkevät meidän lupaamamme jumalallisen puuttumisen Maapallon asioihin vakavana uhkana omille suunnitelmilleen. Heidän paniikkireaktionsa on luonut sen kaaoksen, jonka te olette nähneet levittäytyvän maailmaanne viimeksi kuluneen puolen vuosikymmenen aikana. Teidän maailmaanne leimaavat keinotekoiset pelot ja maailmanlaajuisen poikkeustilan julistamisen uhka. Yksi tämän paniikkireaktion ilmenemismuoto on se, että pimeyden voimat kiristävät koko ajan otettaan maailman rahavirroista, mitä he pitävät tärkeimpänä vallan välineenään. Korkeimman tason rahamarkkinat ovat tarkassa valvonnassa ja rahavarojen siirtäminen valtiosta toiseen on käynyt hyvin vaikeaksi ja se edellyttää erityistä asiantuntemusta tai kykyä "vetää oikeasta narusta" pimeyden voimien hierarkiassa. Kaikki tämä tulee muuttumaan.

Meidän maanpäälliset liittolaisemme työskentelevät ahkerasti varmistaakseen sen, että tämä pimeyden linnake muuttuu kriittisellä hetkellä korttitaloksi! Jumalallinen tuuli valmistautuu puhaltamaan tämän korttitalon maan tasalle. Tässä prosessissa on tärkeää pitää keskeiset asiat salaisina ja niinpä me emme voi nyt paljastaa enempää yksityiskohtia. Mutta me voimme kertoa teille sen, että ratkaiseva ja kriittisin vaihe tässä prosessissa on nyt käynnistynyt. Me voimme ainoastaan kerrata sen, että pikkutarkka asioiden salassapito on keskeisen tärkeää, sillä pimeyttä edustavat tahot ovat nyt vainoharhaisia kaikkien asioiden ja kaikkien niiden ihmisten suhteen, joiden kanssa he joutuvat olemaan tekemisissä. Tästä seuraa se, että salaliittolaiset täytyy saada uskomaan siihen, että kaikki heidän ympärillään olevat tahot ja heidän yhteistyökumppaninsa ovat heidän hyviä ystäviään, joihin he voivat luottaa. Meidän loppupelin strategiamme ottaa tämän vainoharhaisuuden huomioon ja käyttää hyväkseen sen vaikutuksia. Sitten kun loppupeli on onnistuneesti pelattu, me voimme suurta mielihyvää tuntien kertoa teille kaikki siihen liittyneet yksityiskohdat! Väliaikaiset hallitukset, jotka tulevat ottamaan vallan sitten, kun nykyiset pimeyttä edustavan salaliiton periaatteita tukevat hallitukset on laillisesti syrjäytetty, tulevat myös kertomaan näistä asioista.

Me olemme kertoneet tulevasta todellisuudestanne jo useassa viestissämme ja me vakuutamme teille, että sen toteutuminen tulee joka päivä lähemmäs. Meidän laivastomme ja sen monet diplomaattiset joukot tutkivat tarkasti kaikkia tapahtumien käänteitä käyttäen hyväkseen valvontaverkostoamme, joka kattaa planeettanne jokaisen kolkan. Tämän verkoston kautta me tiedämme välittömästi kaikki maailmanne tapahtumat. Tähän mennessä kaikki on sujunut suunnitelmien mukaan ja niin nopeasti kuin mahdollista ottaen huomioon sen, että toiminta ei saa herättää epäilyksiä hyvin epäluuloisessa ympäristössä. Ne, jotka ovat useiden sukupolvien ajan käyttäneet lähes rajatonta valtaa, eivät siitä helposti luovu. Juuri tällainen on tilanne tämän pimeyttä edustavan vastustajamme kanssa. He ovat hankkineet itselleen kaiken sen vallan ja ne hallinnan välineet, jotka kaikki eri puolilla maailmaanne vaikuttaneet Anunnakien maanpäälliset käskyläiset yhteensä omasivat ennen kuin Anunnakit yhtäkkiä vaihtoivat pimeydestä Valon periaatteisiin aiheuttaen suurta sekasortoa vallan välineiden omistajien keskuudessa. Näistä saavutuksistaan huolimatta meidän saapumisemme teidän planeettanne tuntumaan ja vuonna 1998 solmimamme sopimukset ovat edelleen piikki tämän salaliiton lihassa ja aiheuttavat heille jatkuvaa päänvaivaa.

Teidän maailmanne on kulkemassa kohti jumalallista kohtaloaan ja siitä huolimatta salaliittolaiset kieltäytyvät noteeraamasta tämän kehityksen merkkejä. He ovat keskittyneet siihen tosiasiaan, että heidän juonensa on nyt ottanut takapakkia ja palannut takaisin siihen tilanteeseen, joka vallitsi Anunnakien puolen vaihtoa seuranneena sekasortoisena aikana. Niinpä he ovat nyt päättäneet runnoa maailmanlaajuiset suunnitelmansa läpi niin nopeasti kuin mahdollista. Meidän läsnäolomme ja Taivaan voima haittaavat heidän toimintaansa jonkin verran, mutta he ovat päättäneet saada tavoitteensa toteutettua aikataulun mukaisesti. Tyypillisen ennakkoharkintansa mukaisesti he laativat keinot, joiden avulla he voivat musertaa kaikki mahdolliset suunnitelmiensa esteet ja hidasteet. Tätä he tekevät myös tälläkin hetkellä, jolloin me sanelemme tätä viestiämme. Mutta! He eivät tiedä sitä, että juuri nämä "keinot" sisältävät ne mahdollisuudet, joiden avulla heidän pimeät suunnitelmansa voidaan saada epäonnistumaan täydellisesti!

Samalla, kun kaikki nämä asiat etenevät, meidän laivastomme on jatkuvassa valmiustilassa. Me tiedostamme täysin ja olemme ottaneet huomioon sen suhteellisen suuren resurssien määrän, joka tämän viimeisen pimeyttä edustavan salaliiton syrjäyttämiseen tarvitaan. Meidän tavoitteenamme on saada tämä ensimmäisen yhteydenoton prosessi päätökseen Taivaan meille antaman määräajan puitteissa ja me suhtaudumme tähän tehtäväämme hyvin vakavasti. Niinpä me olemme lisänneet ensimmäiseen yhteydenottoon liittyviä tiedustelulentojamme. Tähän toimintaan liittyen olemme lisänneet myös kolmionmuotoisten puolustusalustemme lentoja ja nyt sellaisia on mukana kaikilla tiedustelulennoillamme. Me olemme myös ilmoittaneet kaikille pimeyden voimien tavoitteita tavalla tai toisella tukeville hallituksille, että me emme voi sietää minkäänlaista näihin kriittisiin tehtäviin puuttumista.

Kuten olemme aiemmin maininneet, ensimmäisen yhteydenoton toteuttaminen teidän maailmanne kaltaisen fyysisesti ja psyykkisesti valmistautumattoman yhteiskunnan kanssa käy aika lailla ylitse meidän ymmärryksemme. Tästä huolimatta me tulemme tekemään jotakin hyvin ainutlaatuista. Meidän roolimme tässä prosessissa tarjoaa meidän henkilökunnallemme erinomaisen oppimismahdollisuuden. Lisäksi uudet entiseen Ancharan Liittoon kuuluneet yhteistyökumppanimme eivät ainoastaan ole nähneet planeettaanne äärimmäisen kauniina luomuksena, vaan ovat myös huomanneet siinä mahdollisuuden kerrata aiempia omia toimintatapojaan ja ottaa ensimmäistä kertaa osaa (heille) uudenlaiseen operaatioon. Heidän näkemyksensä mukaan Maapallon tapahtumat ovat viemässä asioita kohti mitä menestyksekkäintä lopputulosta kaikista esteistä huolimatta. Heidän mielestään pimeyden voimien suunnitelmat Maapallon tulevaisuuden varalle muistuttavat pitkälti niitä juonia, jotka tulivat julkisuuteen ja koko Ancharan Liiton tietoon juuri ennen kuin Ancharan Liitto antoi virallisen rauhanjulistuksen. Näin ollen tämän mieltä ylentävän ennusteen valossa me pyydämme teiltä edelleen kärsivällisyyttä ja vakaata keskittymistä tulevaan voittoonne! Yhdessä Me todellakin olemme Voitokkaita!

Tänään me kerroimme teille lisää siitä, mitä maailmassanne tapahtuu julkisuudelta piilossa. Nämä tapahtumat varmistavat sen, että nykyisen todellisuutenne ja ensimmäisen yhteydenoton välille sillan luovat väliaikaishallitukset tulevat ottamaan vallan suunnitelmien mukaisesti. Meidän osamme on toimia Taivaan fyysisenä kätenä varmistaen sen, että jumalallinen Tahto toteutuu teidän kanssanne toteuttamamme ensimmäisen yhteydenoton muodossa. Me lähdemme nyt. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!