Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 25.10.2005 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn102505.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme jälleen kertomaan teille uusia asioita! Teidän maailmanne jatkaa vakaata kulkuaan kohti uutta todellisuutta. Meidän maanpäälliset liittolaisemme työskentelevät lakkaamatta saadakseen viimeisteltyä ne lailliset ja rahoitukselliset dokumentit, jotka varmistavat viimeisen pimeän salaliiton lopun ja teidän tulevan yltäkylläisyytenne toteutumisen. Nämä toimenpiteet ovat osa suurempaa maailmanlaajuista ponnistusta, joka tähtää teidän maailmanne valmisteluun ensimmäistä yhteydenottoa varten. Ennen ensimmäistä yhteydenottoa täytyy asettaa lukemattoman monet poliittiset, sosiaaliset ja taloudelliset muuttujat paikoilleen. Meidän maanpäällisten liittolaistemme lähestyvät toimenpiteet ovat maailmanlaajuisen "hiljaisen vallankumouksen" lähtölaukaukset. Aiemmat Anunnakien maanpäälliset käskyläiset ovat viivästyttäneet näiden vaadittavien muutosten toteutumista jo lähes viiden vuoden ajan. Tänä aikana on täsmentynyt lisää yksityiskohtia meidän maanpäällisten liittolaistemme ja heidän tuekseen tämän salaliiton harjoittamaa inhottavaa ja välinpitämätöntä politiikkaa vastustamaan liittyneiden tahojen välillä. Tämän toiminnan tuloksena on nyt löydetty ratkaisut moniin mahdollisiin ongelmiin. Näiden sopimusten avulla monet maailmanlaajuiset ryhmittymät voivat saavuttaa välittömät tavoitteensa paljon helpommin.

Lukuisten vaurausohjelmien ja tämän viimeisen salaliiton kontrolloimien hallinnollisten tahojen syrjäyttämisen lisäksi on olemassa suunnitelmat kaikkien velkojen anteeksiantamiseksi ja sen varmistamiseksi, että jaettava vauraus tavoittaa myös kaikki niin sanotuissa kolmannen maailman maissa asuvat ihmiset. Nämä suunnitelmat ovat nyt valmiina. Parhaillaan monet ryhmät ja yksilöt ovat toteuttamassa niitä asioita, jotka ovat välttämättömiä näiden ohjelmien käynnistämiseksi ja paljon on jo saatu aikaan näidenkin asioiden suhteen. Jäljellä olevia vaiheita valmistellaan nopeaa toteuttamista varten. Tavoitteena on saada kaikkien vaurausohjelmien maksatukset tapahtumaan samanaikaisesti maailmanlaajuisen velkojen anteeksiantamissuunnitelman julkistamisen kanssa. Toinen vaihe tuo mukanaan järjestelyt kaikille maailman ihmisille maksettavaa suurta stipendiä varten. Maailmanlaajuinen köyhyys tulee päättymään ja yhteiskunnan infrastruktuurissa voidaan toteuttaa valtava teknologinen hyppäys. Tähän liittyvät monet Galaktisen Liiton ensimmäisen yhteydenoton toteutumisen jälkeen esittelemät laitteet. Näin luodaan perusta maailman hallitusten tukemille keskeisille ekologisille ohjelmille.

Kuten voitte huomata, se mitä on tekeillä, on hyvin yksityiskohtaista ja monimutkaista. Me olemme hyvin kiitollisia niille monille yksilöille ja ryhmille, jotka ovat astuneet esiin palvelemaan avainhenkilöinä näissä toimissa. Heitä on joka puolella planeettaanne. Heidän innostuksensa ja kyky työskennellä yhdessä on todella mukavaa katseltavaa. Heidän omistautuneisuutensa ja halukkuutensa käyttää suuri osa arvokkaasta ajastaan on myös kunnioitettavaa. Heidän tehtävänsä ei ole ollut helppo. Monet valtavat esteet on voitu ylittää heidän solidaarisuutensa ja yhteistyönsä avulla. Me kiitämme heitä ja siunaamme heidän työnsä. Juuri heidän luomiensa keinojen avulla teidän maailmanne ennennäkemättömän ja hämmästyttävän verettömän vallankumouksen toteutuminen on nyt taattu. Maailman valtioilla täytyy olla keinot tarjota kansalaisilleen vettä, ruokaa, vaatteita, suojaa ja koulutusta. Jokaisella tulee olla elämän perusedellytykset. Tämä operaatio on valtaisa ponnistus teidän maailmanlaajuisen yhteiskuntanne uudistamiseksi. Vaurauden uudelleen jakaminen on ensimmäinen mutta ei todellakaan ainoa tehtävä.

Teidän maailmanne on muutostilassa oleva planeetta, joka tarvitsee teidän apuanne kipeästi. Niinpä tarve tuoda uusia ympäristöystävällisiä teknologioita julkisuuteen on ensisijaisen tärkeä asia. Maailman hallitukset tietävät tämän kuten myös useimmat kansainväliset yrityksetkin. Jotta saataisiin luotua tämän maailmanlaajuisen ympäristöohjelman asettamien vaatimusten laajuinen yhteenliittymä, täytyy toteuttaa valtaisa muutos yrityselämän ja valtionhallinnon välisessä kanssakäymisessä. Lisäksi tämänhetkisen ympäristöliikkeen monet eri osa-alueet voidaan yhdistää yhden yhtenäisen toimintasuunnitelman mukaiseksi. Yhdessä nämä ryhmät voivat työskennellä rinnakkain samat tavoitteet omaavien yritysten kanssa. Vanhanaikaista jakautumiseen perustuvaa toimintatapaa ei enää suvaita. Uuteen toimintatapaan kuuluu uusien teknologioiden käyttöön ottaminen ja sen varmistaminen, että planeetan elvyttämiseen uskotut tahot saavat tavoitteensa toteutetuiksi. Kaikki asianosaiset osallistuvat tasapuolisesti henkilöiden ja käytössä olevan teknologian toiminnan arviointiin.

Uusi yrityselämän ja hallinnon välinen toimintatapa perustuu uusiin ohjesääntöihin. "Pyöröovi-politiikka", jossa korkean tason yritysjohtajat toimivat myös hallinnollisten yksiköiden johtajina, tulee päättymään. Lisäksi tavalliset kansalaiset tulevat osallistumaan toimintaan aktiivisesti. Maailmanlaajuisen yltäkylläisyyden saapuminen antaa kansalaisille mahdollisuuden osallistua viralliseen valvontatoimintaan. Ne, jotka toimivat jo nyt aktiivisesti ympäristönsuojelun parissa, voivat kouluttaa kansalaisia, asettaa yrityksille uusia tavoitteita ja uudistaa hallintoa. Tämän kaltaista yhteistyötä tapahtuu jo nyt paikoitellen jossakin määrin, mutta tavoitteena on tehdä tästä toimintamallista maailmanlaajuinen ilmiö. On keskeisen tärkeää, että laajan ekologisen uudistuksen annetaan toteutua nopeasti. Tämän toteuttamiseksi yritykset täytyy uudistaa, jotta varmistetaan niiden ekologinen ja sosiaalinen vastuu.

Hallinto täytyy uudistaa. Tätä varten teille jaettava vauraus tulee toimimaan kiihokkeena kansalaisille ottaa osaa hallinnon toimintaan. Monet meidän maanpäälliset liittolaisemme kannattavat toimintamallia, jossa paikallisilla kansalaisilla on suora yhteys hallintoon. Nämä "kaupunkikokoukset" voivat yhdistää kansalaisten oikeudet hallinnon toimintaan. Kansalaisten tulee käyttää oikeuttaan valvoa edustajiensa toimia täysimääräisesti. Lisäksi politiikan yleiset toimintatavat täytyy uudistaa. Esimerkiksi ehdokkaille jaettavat valtavat vaalikampanjavarat täytyy lakkauttaa ja ottaa tilalle oikeudenmukainen ja laillinen vaalijärjestelmä. Galaktinen Liitto on tutkinut tätä asiaa ja mahdolliset vaihtoehdot hahmotellaan ensimmäisen yhteydenoton jälkeen. Hallinnollisten järjestelmienne todellinen demokratisointi voi toimia keinona valmistella teitä tulevaa galaktista yhteiskuntaanne varten.

Taivas antaa täyden tukensa tälle operaatiolle siirtää teitä kohti uutta galaktista yhteiskuntaanne. Me toivomme tämän toteutuvan muutamana nopeana vaiheena, jotka antavat teille mahdollisuuden omaksua monia uusia ja epätavallisia tekniikoita. Suurin osa teidän koulutuksestanne voi alkaa samanaikaisesti hallinollisissa järjestelmissänne tapahtuvien muutosten toteutumisen kanssa. Kasvava vastuunne planeettanne hyvinvoinnista täytyy yhdistää tietoisuuteen tekojenne yhteisestä vastuusta. Kansainvälisen yhteistyön makrokosmos on vain heijastus yksilöiden ja ryhmien välisestä yhteistyöstä. Äiti Maan kansalaisten vastuut ovat jokaisen tärkein tehtävä. Teidän tulee osoittaa tämä kunnioituksenne teoillanne ja osallistumalla hallinnollisiin ja yhteisöllisiin tehtäviin. Jokaisen odotetaan osallistuvan toimintaan omalla ainutlaatuisella tavallaan.

Taivas pitää yhtä tärkeänä sitä, että te autatte toisianne ja sitä, että te autatte Äiti Maata pysymään terveenä. Me korostamme sitä, että kun taloudellisen toimeentulon taakka on poistettu hartioiltanne, Taivas odottaa teidän harjoittavan toimintaa, joka auttaa teitä ja lähimmäisiänne kehittymään, parantumaan ja oppimaan lisää teihin jokaiseen kätketyistä ihmeistä. Jo liian pitkän aikaa teidät on manipuloitu tuntemaan kuvitteellista epäluuloa toisianne kohtaan. Nyt on tullut aika luopua tästä typeryydestä. Käyttäkää tämän hiljaisen vallankumouksen vapauttamia energioita vaalimaan syvää Rakkautta toisianne kohtaan. Antakaa tämän Rakkauden ohjata teidät kohti uusia ymmärryksiä ja näkemyksiä. Antakaa näiden myönteisten enrgioiden parantaa itsenne, yhteisönne ja kallisarvoisen kotiplaneettanne Äiti Maan. Antakaa uuden todellisuutenne kukoistaa ympärillänne muuttaen planeettanne loistokkaaksi paratiisipuutarhaksi koko ihmiskunnalle - sopivaksi paikaksi voitokkaalle paluullenne täyden tietoisuuden tilaan!

Tänään tarkastelimme sitä, mitä tulee pian tapahtumaan. Tutkimme myös sitä, miten nämä asiat tullaan toteuttamaan. Me pyydämme teitä, kuten aina ennenkin, omistautumaan väistämättömälle voitollenne. Me pyydämme teitä tekemään rohkean siirron ja luopumaan nyt niistä kielteisistä käsityksistä, jotka rajoittavat todellista olemustanne. Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa!