Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 25.12.2007 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn122507.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, Rakkaat Ystävät! Me saavumme nyt kertomaan lisää niistä suurista asioista, jotka on suunniteltu teidän jatkuvasti muuttuvaa todellisuuttanne varten. Yhä lisääntyvästä kaaoksesta huolimatta teidän maailmanne on kulkemassa kohtalon määräämää tulevaisuuttaan kohti. Viimeinen pimeyttä edustava salaliitto pitää edelleen järkkymättä kiinni omista päämääristään ja jatkaa kulkuaan omalla tuhoon tuomitulla polullaan. Myös USA:n tiedotusvälineet uutisoivat edelleen maailman asioista tämän pimeyttä edustavan salaliiton suosimalla järjettömällä tavalla. Samaan aikaan meidän maanpäälliset liittolaisemme edistävät lukuisia hankkeitaan, joiden valmistuminen on nyt hyvin lähellä. Näiden hankkeiden tavoitteena on vapauttaa ne rahavarat, jotka ravitsevat Valon toimintaperiaatteiden tukijoita ja mahdollistavat laajamittaisen vaurauden jakelemisen. Me avustamme heitä näissä ponnisteluissa. Monet meidän yhteyshenkilömme ovat omistautuneet varmistamaan sen, että näiden rahavarojen jakelu ja lukuisat hallinnolliset muutokset tapahtuvat Jumalallisen aikataulun ohjauksen mukaisesti. Samanaikaisesti näiden ponnistelujen kanssa edistetään lukuisia tärkeitä lainsäädännöllisiä muutoksia, jotka tulevat toteuttamaan maailmanne syvästi kaipaamat taloudelliset ja sosiopoliittiset muutokset.

Nämä pienet muutokset antavat meidän maanpäällisille liittolaisillemme keinot tukkia pimeyden voimien kukistamista varten laatimiemme suurten suunnitelmien jäljellä olevat porsaanreiät. Toisin sanoen nyt ollaan toteuttamassa niitä kansainvälisen lainsäädännön viimeisiä muutoksia, joiden nojalla vaurausrahastojen varat voidaan jaella teille. Kaikki jäljellä olevat pulmat ratkaistaan nopeasti. Nämä eivät ole aikoja, jolloin ilmenisi uusia tavoitteet mahdottomiksi tekeviä ikäviä yllätyksiä. Niinpä me työskentelemme uutterasti tämän asian eteen tarjoamalla omaa asiantuntemustamme ja me neuvomme meidän maanpäällisiä liittolaisiamme joka käänteessä siitä, mitä heidän tulee tehdä. Me olemme tyytyväisiä siitä, että he käyttävät tätä tietoa viisaasti nopeuttamaan tavoitteidensa toteutumista. Me olemme myös pyytäneet tämän viimeisen pimeyttä edustavan salaliiton aiempia käskynantajia eli Anunnukeja, jolla nimellä heidät nykyään tunnetaan, painostamaan tätä salaliittoa. Nämä asiat osoittavat sen, että yhteiset tavoitteemme edistyvät ja me voimme vakuuttaa teille, että "ensimmäisen dominonappulan kaatuminen" on nyt hyvin lähellä. Myös nykyisen USA:n hallinnon syrjäyttämiseen tähtäävät tahot ovat valmiina toimimaan heti, kun heille on näytetty "vihreää valoa".

Myös Äiti Maa valmistautuu Taivaan suunnittelemia valtavia muutoksia varten. Jo lähes 13000 vuoden ajan Äiti Maan on täytynyt alistua rajoitetun tietoisuuden tilassa elävien ihmisten ajattelemattomaan toimintaan. Nyt hänen suuri uhrautumisensa on saavuttamassa päätöksensä ja hän odottaa paluutaan aiempaan täyden tietoisuuden tilaansa. Tätä varten teille on annettu monia ennusmerkkejä Maapallon muutoksista ja ne, jotka huomioivat nämä ennusmerkit, huomaavat, että tämän todellisuuden suuri muutos on nyt todellakin lähellä. He ymmärtävät myös sen, että tämä muutos on luonteeltaan jumalallinen. Nämä viisaat sielut ovat käyttäneet arvovaltaansa varoittamaan muita siitä, että jotakin ennenkuulumatonta on pian tapahtumassa. Teidän maailmanne täytyy käsittää se, että nyt on tapahtumassa suuri muutos kaikilla tietoisuuden tasoilla. Rakkaus on Valoa ja juuri tämä jumalallinen energia on nyt toteuttamassa kättensä työn fyysisyydeksi kutsutussa pyhässä tilassa! Se aikoo siirtää teidät yhdellä suurella rysäyksellä seuraavaan kohtalon määrittämään todellisuuteenne.

Se illuusion maailma, jossa te elätte, ei ole niin vakaa ja muuttumaton kuin teille on opetettu, vaan se on Jumalallisuuden ja teidän jokaisen Todellisen Minänne määrittelemä aikaansaannos, jota hindut kutsuvat nimellä "Maya". Juuri tämä pyhä neuvosto on säätänyt ne suuret muutokset, joita teidän ympärillänne tapahtuu. Te olette siirtymässä maailmaan, jonka teidän pimeyttä edustavat manipuloijanne ovat uskotelleet olevan myyttisen ja mahdottoman. Mutta maailmanne muutokset käyvät päivä päivältä yhä ilmeisimmiksi samalla, kun pimeyden voimien luoma todellisuus muuttuu kiihtyvällä tahdilla yhä kestämättömämmäksi. Katastrofit näyttävät uhkaavan joka puolella: biosfääri on muuttumassa lähes liian myrkylliseksi pitääkseen yllä minkäänlaista elämää, monia kasvi- ja eläinlajeja uhkaa kuolla sukupuuttoon ja Äiti Maan yläilmakehä muuttuu yhä epävakaammaksi aiheuttaen voimakkaan maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen. Tämä kaikki vaikuttaa myös valtameriinne muuttamalla tärkeimpien merivirtojen kulkureittejä.

Nämä ilmakehänne ja valtamertenne muutokset lisäävät sitä painetta, jonka Äiti Maa nyt ihmiskunnalle asettaa. Sen taustalla ei ole pahanilkisyys vaan rakkaus. Tällä tavoin ihmiskuntaa herätellään ja ainoa tapa, jolla ihmiskunta voi tähän haasteeseen vastata, on ryhtyä toimeen! Myös meidän yhä näkyvämpi esiintymisemme teidän taivaillanne on toinen merkki siitä, että teidän nykyisin tuntemanne maailmanne on nyt saavuttamassa suuren muutoksen hetken. Tätä prosessia korostavat myös jokaisessa teissä itsessänne tapahtuvat muutokset. Lisäksi ovat nämä meidän viikoittaiset viestimme, joiden tarkoituksena on antaa teille keinot luoda tästä kaikesta laajempi kokonaiskuva ja ymmärtää näiden muutosten laajuus. Kaikesta tästä huolimatta teidän täytyy kuitenkin kehittää omaa sopivan kriittistä arvostelukykyänne ja oppia näkemään asiat pintaa syvemmältä, keräämään tietoa monista eri lähteistä (omakohtaisista havainnoista, internetistä, kirjallisuudesta, tiedotusvälineistä, jne.) ja yhdistää nämä kaikki suureksi kokonaisuudeksi. Kun teette näin, niin huomaatte, että joitakin hämmästyttäviä kehityssuuntia alkaa vääjäämättä tulla esiin.

Kun toimitte näin, niin ensimmäinen havaintonne saattaa olla se, että tietoisuutenne ja todellisuutenne suuri muutos on kiistaton! Seuraavaksi te voitte havaita sen, että pimeyden voimien ylivoimaisuus on nopeasti murenemassa. Teidän maailmanne kulkee omaa tahtiaan kohti jotakin täysin erilaista, uutta ja suurenmoista tilaa. Meidän lääketieteelliset ryhmämme ovat todenneet selvän kasvun teidän havainnointikyvyissänne, mikä osoittaa sen, että te olette hyväksymässä tämän muutoksen. Mutta kuitenkin te olette edelleen jollakin tapaa vastahakoisia omaksumaan täysin kaiken lukemanne, näkemänne ja tuntemanne. Tämä ei ole mitenkään yllättävää ottaen huomioon sen voimakkaan harhaanjohtavan opetuksen, jota Anunnakit ja heidän käskyläisensä ovat teille jo pitkään tuputtaneet. Itse asiassa te painiskelette nyt kahden erilaisen arvomaailman välillä. Lopulta te tulette vapauttamaan itsenne ja omaksumaan uudet peruskäsitykset maailmankuvanne perustaksi. Ja kuitenkin se, mitä te saatatte tällä hetkellä pitää hyvin fantastisena, on vain alkua kaikelle sille, mitä te tulette jatkossa oppimaan!

Kun perehdytte UFOjen olemassaolon salailuun, huomaatte samalla omien juurienne ulottuvan Maapallon ulkopuolelle ja käsitystenne evoluutiostanne olevan virheellisen ja puutteellisen. Tämän tiedostettuanne te alatte väistämättä katsella todellisuuttanne uusin silmin. Silloin te voitte keskittyä uusiin oivalluksiin ja alkaa ymmärtää miten ja miksi todellisuutenne muokattiin noin 13000 vuotta sitten sellaiseksi kuin te sen tähän saakka olette oppineet tuntemaan. Tämän oivalluksen myötä te tulette kehitysprosessinne seuraavaan vaiheeseen ja alatte yhdistää kaikki havaintonne yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi. Sen tehtyänne teillä on vankka tukipilari, jonka avulla te pystytte osoittamaan ja havaitsemaan teille opetettujen "totuuksien" virheellisyydet ja puutteellisuudet ja korvaamaan ne uusilla totuuksilla. Tämä prosessi ruokkii kehittyvää arvostelukykyänne ja valmistelee teitä seuraavaa vaihetta varten eli etsimään "matkakumppaneita", jotka voivat auttaa teitä asettamaan tämän suuren palapelin puuttuvat palat paikoilleen. Juuri tämä prosessi opettaa teille sen, kuinka tärkeää on oppia jakamaan tiedot, taidot ja muut voimavarat toisten kanssa.

Seuraava vaihe kehitysprosessissanne on yhteisöjen muodostaminen ja toisten kouluttaminen. Suurin osa teistä on tällä hetkellä juuri tässä kehitysvaiheessa. Tämän meneillään olevan galaktisen vuoden jäljellä oleva osa tulee pyhittää vuorovaikutukselle. Tästä eteenpäin teidän yksinäisen tutkimusmatkanne täytyy muuttua julkisemmaksi ja me rohkaisemme teitä ottamaan nyt tämän seuraavan askeleen. Ymmärrämme sen, että joillekin teistä ei ole helppoa astua julkisuuteen ja tuoda viisautenne kaikkien tietoon. Taivas ja Ensimmäisen Yhteydenoton Joukot ovat vankkana taustatukenanne auttamassa teitä ottamaan tämän seuraavan askeleen. Me pyydämme teitä keräämään jälleen jo aiemmin todistamanne rohkeutenne ja muodostamaan ryhmiä, jotka voivat aluksi olla vain tuki- ja tiedotusryhmiä. Kuten jo aiemmin totesimme, voimavaroja ollaan julkisuudelta piilossa valmistelemassa tukemaan teitä siirtyessänne tähän tehtävänne seuraavaan vaiheeseen. Muistakaa, että Yhdessä Me todellakin olemme Voitokkaita!

Tänään jatkoimme edelleen teidän ympärillänne tapahtuvien asioiden todellisen olemuksen tarkastelua. Kaikki merkit viittaavat siihen, että todellisuutenne suuri muutos ja ensimmäinen yhteydenotto ovat lähestymässä nopeasti. Tämä keskeinen tapahtuma on nykyisen ja uuden kultaisen todellisuutenne välinen maamerkki! Me lähdemme nyt. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!

HUOM! Lue myös: Magneettimoottoriprojektitiedote (www.tiedontalo.net/omatjutut/magneettimoottoripuffi.htm)