Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 26.2.2008 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn022608.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, Rakkaat Ystävät! Me saavumme jälleen kertomaan teille lisää asioita! Meneillään olevan Zac-kuukauden loppu ja seuraavan Ceh-kuukauden alku on tärkeä aikaa teidän historiassanne (Zac = 12.2. - 1.3 , Ceh = 2.3. - 21.3). Monia sekä salaisia että julkisempia asioita on suunniteltu tapahtuvan tänä aikana. Äiti Maa kiihdyttää omia valmistelujaan suuria pinnanmuodon muutoksiaan varten ja me olemme suunnitelleet näiden asioiden tapahtuvan samanaikaisesti. Yhä kiihtyvä taloudellinen kaaos ja kyvyttömyytenne ratkaista maailmanlaajuisia saastumisongelmia vaativat nyt nopeita toimenpiteitä. Meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat käynnistäneet monia suunnitelmia, jotka tarjoavat ratkaisuja näihin ongelmiin ja meidän tehtävämme on varmistaa, että nämä suunnitelmat toteutuvat myös käytännössä (Kääntäjän kommentti: Katso esim. www.tiedontalo.net/omatjutut/magneettimoottoripuffi.htm ). Tällä hetkellä me teemme yhteistyötä heidän kanssaan näiden suunnitelmien parissa ja lyömme lukkoon varasuunnitelmia tukeaksemme niitä, jotka ovat valmiina aloittamaan käytännön toimenpiteet. Lisäksi meidän maan päällä oleva henkilökuntamme ottaa yhteyttä niihin yksilöihin, joiden osallistumista näiden suunnitelmien toteuttamiseen pidetään ehdottoman tärkeänä.

Nämä mainitsemamme suunnitelmat sisältävät joukon tehtäviä, jotka meidän maanpäälliset liittolaisemme ja me teemme ja ne mahdollistavat sen, että te voitte siirtyä seuraavaan vaiheeseen niissä tapahtumissa, jotka vievät teidän planeettanne ensimmäisen yhteydenoton partaalle. Tietenkään me emme voi kertoa asiasta tämän tarkemmin, sillä meidän täytyy yhä hämätä vastustajiamme. Pimeyden voimilla on lukuisia tiedustelijoita, jotka poimivat jokaisen pienenkin näihin asioihin liittyvän yksityiskohdan meidän viesteistämme ja niinpä meidän täytyy kertoa teille asioista hyvin epämääräisesti. Tietäkää kuitenkin se, että vallitsevaan pattitilanteeseen ollaan valmistelemassa ratkaisevaa käännettä, joka voi toteutua hyvinkin nopeasti sitten, kun se päätetään toteuttaa. Itse asiassa tämän skenaarion alkusanoja ollaan lausumassa jo nyt. Näiden toimenpiteiden onnistuminen ja tehokkuus määrittelee sen, mitä seuraavaksi tapahtuu. Meidän tärkein päämäärämme on siirtää teidän yhteiskuntaanne ensimmäistä yhteydenottoa kohti ja siten auttaa Taivasta toteuttamaan monitahoinen suunnitelmansa palauttaa teidät täyden tietoisuuden tilaan. Tämä todellisuutenne monipuolinen muuttaminen on se päämäärä, jonka eteen me olemme tähän saakka työskennelleet ja mitä me nyt suunnittelemme yhdessä maanpäällisten liittolaistemme kanssa tekevämme. On tullut aika siirtää tämä todellisuus nopeamman muutoksen vaiheeseen valmisteluna siihen, mitä jumalallinen suunnitelma on teidän varallenne hahmotellut.

Me olemme kertoneet teille paljon täyden tietoisuuden tilasta. Taivas on nyt tehostanut monia muutoksia, koska teidän maailmanne havahtumisen tahdin on nopeuduttava. Tällä saralla Taivas on kohdannut joitakin vaikeuksia, joita hän on nyt korjailemassa. Tuloksena syntynyt kohonnut tietoisuuden taso on havahduttanut joitakin maailmanne kansakuntia huomaamaan menossa olevan kepulipelin, joka on jo pitkään ollut pimeyden voimien noudattama toimintamalli. Nyt nämä pimeyttä edustavat tahot on paljastettu ja nämä paljastukset luovat heijastusvaikutuksia, joita pimeyden voimien on yhä vaikeampi hillitä. Nämä taktiset ongelmat havahduttivat pimeyden voimat huomaamaan Valon lisääntyvän vallan ja vaikutuksen maailmassanne ja pimeyden voimien reaktio on ottaa käyttöön toimenpiteet, joiden on tarkoitus kukistaa Valon voimien edistyminen. Näihin keinoihin lukeutuu pimeyden voimien ylläpitämän psyykkisen verkoston kautta tapahtuvan mielenhallinnan tehostaminen ja päivittäisten maailmanlaajuisten valuutta- ja tavaransiirtojen säännöstelyn tehostaminen.

Tämä Valon ja pimeyden voimien välienselvittely on tähän saakka edennyt meidän mielestämme liian hitaasti ja me uskomme, että te olette samaa mieltä. Tämän takia me laadimme edellä mainitsemamme toimintasuunnitelman. Jokin aika sitten aloitetut strategiat kyllä toimivat, mutta näitä lisätoimenpiteitä pidetään tarpeellisina, jotta teidän maailmanne saadaan valmiimmaksi ensimmäistä yhteydenottoa varten. Kuten olemme jo aiemminkin todenneet, me haluaisimme toimia suoremmin yhteistyössä teidän kanssanne, koska ryhmien ja yksilöiden kanssa on paljon helpompi olla suorassa vuorovaikutuksessa. Jotkut teistä ovat tämän jo kokeneetkin ja meidän täytyy luoda keinot, joiden avulla yhä useammat teistä voivat sen kokea. Tällä tavoin voimme paremmin edistää yhteisiä päämääriämme ja ensimmäinen yhteydenotto voi tapahtua sulavammin kuin tällä hetkellä otaksumme sen tapahtuvan.

"Teidän siirtäminen kohti ensimmäistä yhteydenottoa" on lause, joka merkitsee meille paljon. Me olemme uudistaneet tämän tavoitteen saavuttamiseen tähtäävät suunnitelmamme hyvin moneen kertaan. Teidän maailmanne ainutlaatuiset olosuhteet tekivät välttämättömäksi sen, että meidän täytyi kertoa maanpäällisille liittolaisillemme perusteellisesti omasta roolistamme tässä prosessissa. Tämä yhteinen oppimisprosessi synnytti lukuisia tavoitteita, jotka asetettiin tärkeysjärjestykseen. Näitä tavoitteita ollaan nyt toteuttamassa ja ne tulevat tasoittamaan tietä niille tapahtumille, joiden on tarkoitus lievittää maailmanne nykyistä ahdinkoa. Tässä vaiheessa meidän tavoitteemme on saada aikaan "läpimurto" useassa kriittisessä asiassa ja antaa sellaisen muutoksen tapahtua, jota voidaan pitää uuden todellisuutenne edelläkävijänä. Nämä strategiat ovat hyvin sopusoinnussa jumalallisen suunnitelman kanssa.

Teidän todellisuutenne muuttaminen on meidän toimintamme ydinasia. Kaikki meidän suunnitelmamme ja päämäärämme liittyvät ensimmäisen yhteydenoton toteuttamiseen ja siihen, että te muututte jälleen täysin tietoisiksi Valon Olennoiksi. Taivas on antanut meille hyvin yksityiskohtaiset tiedot siitä, kuinka tämä pitäisi tehdä. Tähän prosessiin sisältyy hyvin suuri määrä asteittaisia henkisiä ja fyysisiä muutoksia. Ne puolestaan vaikuttavat siihen tapaan, jolla teidän maailmanne toimii. Tietoinen väestö ei ole kovin valmis kyseenalaistamatta omaksumaan viranomaisten antamia julkilausumia ja siten pimeyden voimien on vaikea pitää yllä sitä väestön kontrolloinnin tasoa, johon he aiemmin ovat tottuneet. Tällä hetkellä me olemme juuri tässä tilanteessa. Seuraava vaihe on tämän kansalaisten lisääntyvän skeptisyyden hyödyntäminen tarjoamalla heille muutoksen välineitä. Nykyinen toimintasuunnitelma laadittiin tämän toteuttamiseksi mahdollisimman tehokkaalla tavalla.

Me olemme valmistelemassa teidän maailmaanne suureen muutokseen siinä tavassa, jolla se näkee todellisuuden. Kun todellisuus muuttuu, niin Taivas ohjaa teidät omaksumaan hyvin luonnollisella tavalla ympäristössänne tapahtuvat muutokset. Tämä energianvaihto on vastavuoroista ja se muistuttaa jousilelua, joka kulkee portaita alas - kerran liikkeelle lähdettyään jousen energia pitää yllä eteenpäin vievää liikettä (siis muutosta) haluttuun suuntaan. Katsellessamme tämän muutoksen laajenevan me olemme tyytyväisiä havaitessamme maan päällä olevien tarkkailijoidemme tulleen samaan johtopäätökseen. Tämän tiedon antaman varmuuden turvin me olemme antaneet luvan käynnistää uuden suunnitelmamme toteutus täydellä siunauksellamme. Niinpä teidän maailmassanne on koittanut aika aloittaa suuri uudelleenjärjestely. Ja kun tämä prosessi on saatettu päätökseen, ensimmäisen yhteydenoton lopulliset valmistelut voidaan aloittaa!

Ensimmäinen yhteydenotto on yksi vaihe siinä prosessissa, joka muuttaa teidät täysin tietoisiksi Olennoiksi. Niinpä toiminta yhdessä meidän maanpäällisten liittolaistemme kanssa ensimmäisen yhteydenoton nopeuttamiseksi on hyvin korkealla meidän tärkeysjärjestyksessämme. Kaikki merkit viittaavat siihen, että meidän suunnitelmamme sopii mainiosti Taivaan aikatauluun. Meidän periaatteemme on seurata Taivaan johdatusta ja toteuttaa Taivaalta saamamme määräykset. Tämä kehityssuunta ei ole ainoastaan meille mitä mieluisin, vaan se antaa meille myös mahdollisuuden siirtää teidät yhä lähemmäs ensimmäisen yhteydenoton toteutumista. Taivaan Enkeleitä ja Suojelijoita voidaan täydellä syyllä pitää ryhmänä, joka johdattaa meidät kaikki voittoon! Heidän jäljessään seuraatte te ja teidän rakastava opastajaperhe, Valon Galaktisen Liiton ensimmäisen yhteydenoton joukkio. Nyt tehdään ne asiat, jotka täytyy tehdä! Muistakaa, että Yhdessä Me todellakin olemme Voitokkaita!

Tänään kerroimme siitä, mitä teidän ympärillänne tapahtuu. Älkää koskaan unohtako sitä tosiasiaa, että me olemme aina teidän tukenanne. Valtava laivasto aluksia ja suuri joukko teidän tukijoitanne ympäröi teitä työskennellen uutterasti muuttaakseen olosuhteet sopiviksi teidän täyden tietoisuuden tilaan ja Valon Olennoiksi paluutanne varten! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!