Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 26.5.2009 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn052609.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme jälleen kertomaan teille tietoa useista asioista. Kun te siirrytte kohti täyden tietoisuuden tilaa, te voitte paljon helpommin nähdä ne satunnaiset valonvälähdykset, jotka paljastavat teidän todellisuutenne ja toisten paljon korkeamman tason todellisuuksien välisen kulkuväylän. Taivas lähettää päivittäin teidän todellisuuteenne erityisen Valoannoksen. Kun tämä elävä Valo koskettaa teidän todellisuuttanne, se sekoittuu siihen välittömästi saaden aikaan keskittyneen valopisteen tai valonvälähdyksen. Tietyt Maapallon osat saavat jatkuvasti tällaisia Valosiunauksia. Samaa voidaan sanoa myös teidän optisten ja radioteleskooppienne havaitsemista ilmiöistä, paitsi että nämä tapahtumat ovat huomattavasti laajamittaisempia. Jumalallinen Valo siirtää meidät armollisesti uuteen todellisuuteen ja tuo teidän eteenne kaikki täyden tietoisuuden tilan antamat mahdollisuudet. Kukaan teistä ei pysty todella käsittämään niiden laajuutta. Tästä syystä ensimmäinen yhteydenotto on keskeisen tärkeä osa jumalallisen suunnitelman toteuttamista.

Edellisissä viesteissämme me kerroimme "pimeästä aineesta", jota on kaikkialla tässä todellisuudessa. Kuten totesimme, niin se on itse asiassa elävää "nestettä" tai plasmaa, joka alkaa aktivoitua ja siirtää tätä todellisuutta korkeammalle tasolle. Tämä on jumalallisen suunnitelman keino muuttaa tämä fyysinen todellisuus jalommaksi Valoksi tai Hengeksi. Fyysinen todellisuus toimii juuri tällä tavalla. Kokonaisuudessaan nähtynä se näyttää valtavalta toisiinsa kietoutuvien eri tiheyksisten aaltoilevien Valonsäteiden muodostamana kimppuna eli eräänlaisena suurenmoisena kaleidoskooppina. Tähän ällistyttävän kauniiseen kokonaisuuteen kuuluvat eri muotoiset ja väriset kaukaiset pölypilvet, tähtisumut ja kaikki muut tämän galaksin osat. Niiden mittakaava on valtava ja värien ja muotojen kirjo lähes käsittämätön! Juuri tämä kauneus ja kyky nähdä se ovat keskeinen osa täyden tietoisuuden olotilaa. Me emme väsy koskaan katselemaan, kuuntelemaan ja oppimaan uutta näistä tämän Luomakunnan ihanista ominaisuuksista.

Paluu täyden tietoisuuden tilaan tarkoittaa sitä, että saavuttaa jälleen täydellisen yhteyden Henkeen. Kun tämä tapahtuu, niin te voitte nähdä sen, että miksi valitsitte tällä kertaa juuri tämän nykyisen inkarnaationne. Paljastusten sarjan aikana te huomaatte, että olette suorassa yhteydessä monien muiden tällä tasolla elävien yksilöiden kanssa ja itse asiassa te olette kaikki yhtä. Tämän oivalluksen myötä te tulette muuttamaan yhteiskuntanne rakenteen. Teistä tulee yhteiskunnallisia suunnittelijoita ja te rakennatte paljon nykyistä dynaamisemman maailmanlaajuisen yhteiskunnan. Vaurausohjelmat ja hiljainen vallankumous toimivat ainoastaan tämän kehityksen katalyytteina. Ne voivat palvella apukeinoina, jotka antavat teille mahdollisuuden ajatella omaa olemustanne ja "yhteiskunnan" olemusta uudella tavalla. Voimakkaat filosofiset periaatteet ovat hyvä perusta, jonka varaan te voitte rakentaa. Täysin tietoinen maailma on hyvin moraalinen maailma. "Hyvä" on totuutenne tuotos. Tasa-arvoisuus ja itsemääräämisoikeus nähdään itsestäänselvinä asioina ja yksityisyys jokaisen perusoikeutena. Kunnioitus yksilöä kohtaan määrittää koko yhteiskunnan. Lyhyesti sanottuna te tulette näkemään maailmanne hyvin erilaisin silmin!

Galaktisen yhteiskunnan perustana on sarja pyhiä "Lakeja" ja ihmisten rajoittamaton kyky ratkaista kaikki eteen tulevat ongelmat luovalla tavalla. Sen johtotähtenä on jumalallinen palvelu ja sen asukkaat ymmärtävät täysin se, että tämä palvelu lisää heidän viisauttaan ja johdattaa heidät korkeammille tasoille tässä Luojansa palvelemisessa. Tämä motivoi jokaista tekemään parhaansa ja tuloksena on yhteiskunta, joka palkitsee kunkin tekemistä ponnisteluista monin eri tavoin. Valoteknologia poistaa tarpeen ryöstää planeetan resursseja, mikä pitää planeetan elinvoimaisena ja antaa teille mahdollisuuden toimia kotiplaneettanne ekosysteemin hoivaajina. Te tulette elämään planeettanne sisäisessä maailmassa ja kehitätte elinympäristöjä, jotka auttavat planeettaanne voimaan vieläkin paremmin. Planeetan voimanlähde tai sydän on sen ydin tai "keskusaurinko". Elämällä planeetan sisällä te käytätte kollektiivista energiaanne vahvistamaan emomaailmanne aurinkoa ja pitämään yllä kaunista kotiplaneettaanne. Samalla tavoin te tulette suhtautumaan myös kaikkiin muihin maailmoihin.

Galaktiset yhteiskunnat harrastavat avaruuden tutkimusta. Kun ymmärrätte täydellisen yhteytenne Henkeen, te haluatte tavata ja kommunikoida suoraan muiden avaruuden tutkijoiden kanssa. Juuri tästä syystä Galaktinen Liitto ja sen monet aiemmat edeltäjät ovat meille niin tärkeitä asioita. Me elämme täällä fyysisessä maailmassa auttaaksemme tätä Luomakuntaa kehittymään ja jakaaksemme viisauttamme muille. Näin tehdessämme me saamme myös muilta uutta viisautta ja kaiken viisautemme yhdistäen me voimme muodostaa yhä täydellisemmän käsityksen tämän Luomakunnan olemuksesta. Laajentaessamme toiminta-aluettamme uusia tähtikansoja liittyy joukkoomme ja sitä myötä toiminta-alueemme laajenee uusiinkin galakseihin. Tämä tutkimisen halu johdatti monia lähistön galakseja ensimmäiseen yhteydenottoon jo miljoonia vuosia sitten. Tämä meidän kaikkien välinen vuorovaikutus on yksi osa sitä suurta prosessia, jolla tavalla jumalallisuus muokkaa Luomakuntaa.

Te olette nyt keskellä muutosta, jonka myötä nykyinen maailmanne muuttuu heijastamaan paremmin sitä, jollaisia teistä on tulossa. Nykyisin käyttämänne teknologia ei pysty enää täyttämään tarpeitanne eikä sovellu muuttuviin planetaarisiin olosuhteisiin. Teidän teknologisessa potentiaalissanne tarvitaan nyt valtava edistysaskel ja tämä kehitys palvelee suuresti myös tietoisuutenne kehittymistä. Kun yhteiskunta ymmärtää velvollisuutensa kotiplaneettaansa ja itseään kohtaan, seuraa perustavanlaatuinen muutos siinä, miten käsite "todellinen" ymmärretään. Te olette juuri nyt keskellä tätä prosessia ja juuri tässä vaiheessa me liitymme mukaan tähän prosessiin. Te tarvitsette opastavaa kättä, joka voi juuri oikealla hetkellä tönäistä teidät hellästi ja ennen kaikkea vastuullisesti jumalallisen kohtalonne kannalta oikeaan suuntaan. Tätä vaihetta me kutsumme "ensimmäiseen yhteydenottoon valmistelevaksi" vaiheeksi ja tässä vaiheessa me olemme Maapallon asukkaista yhteydessä eniten meidän maanpäällisten liittolaistemme kanssa. Tämä vaihe on nyt lähes täysin valmis.

Kun väliaikaiset hallitukset ovat astuneet valtaan ja juuri ennen laajamittaisia laskeutumisia me aiomme esitellä teille teiltä jo pitkään salassa pidettyjä teknologioita. Niiden avulla te voitte pitkälti ratkaista energiantuotto-ongelmianne ja maailmanlaajuisia saastumisongelmianne. Näiden teknologioiden keksijät toimivat aikanaan tieteenne eturintamassa ja jopa vieläkin edistyksellisemmin hyödyntäen sellaisia sähkön ja magnetismin ilmiöitä, joita useimmiten vähäteltiin ja pidettiin tarkoituksellisesti pimennossa. Näin ollen vain muutamat ihmiset ovat tietoisia näiden teknologioiden olemassa olosta ja niiden olemassa olo on pidetty pimennossa lähes kaikilta julkisuudessa tunnetuilta ihmisiltä, vaikka jotkut heistä tietävätkin paljon maailman asioista. Nämä teknologiat ovat vain ensimmäinen askel, jolla te voitte alkaa nousta ylös nykyisestä ympäristökriisin muodostamasta kuopasta. Niitä tulevat tehostamaan ja täydentämään meidän ensimmäisen yhteydenoton myötä teille lahjoittamamme teknologiat.

Ensimmäinen yhteydenotto siirtää teidät nopeasti täyden tietoisuuden tilaa edeltävään vaiheeseen ja tätä varten meidän täytyy saada teidät toimimaan nopeammin monella eri rintamalla. Teitä valmistellaan siirtymään Maapallon sisäiseen maailmaan ja kolmen päivän mittaista täyden tietoisuuden tilaan siirtymistä varten. Sitten teidän täytyy oppia hallitsemaan täysin tietoista kehoanne oppaanne ohjauksessa ja osana tähän liittyy myös meidän kehittyneen teknologiamme käytön opettelu. Tarkoituksena on siirtää teidät mahdollisimman nopeasti täyden tietoisuuden tilaan, kunhan laajamittaiset laskeutumiset ja niihin liittyvät valmistelut on saatu toteutettua. Teillä on keskeinen rooli tämän galaksin jumalallisen Luomakunnan kehittymisessä. Tästä syystä ensimmäinen yhteydenotto on väistämätön ja sen on suunniteltu tapahtuvan aivan lähitulevaisuudessa!

Tänään jatkoimme keskustelua kertomalla lisää jo tutuista asioista ja antamalla hieman alustavaa tietoa tulevissa viesteissämme käsiteltävistä asioista. Ensimmäinen yhteydenotto ja sitä edeltävät vaiheet häämöttävät horisontissanne. Me odotamme teidän tapaamistanne ja sitä, että voimme tutustuttaa teidät Maapallon sisäisen maailman asukkaisiin. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!