Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 26.6.2007 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn062607.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme taas kertomaan teille hyviä uutisia. Suuri suunnitelmamme toimii hienosti. Vaurausrahastojen varat näyttävät nyt vihdoinkin olevan valmiita jaettaviksi. Tämän historianne mitä hyväenteisimmän hetken lähestyessä on tarpeen painottaa edelleen sitä, että teidän tulee olla täysin omistautuneita käyttämään nämä varat koko elinympäristönne hyvinvoinnin edistämiseksi! Meidän maanpäälliset liittolaisemme ja heidän lukuisat kumppaninsa ovat työskennelleet pitkään ja kauan saadakseen tämän varojen jakamisen toteutumaan. Nyt on teidän vuoronne toimia näiden varojen mukana toimitettavien ohjeiden mukaisesti. Älkää koskaan unohtako sitä, että nämä valtavat varat ovat tulosta siitä pitkästä kamppailusta, joka on nyt lopultakin saavuttamassa loppuratkaisunsa. Nämä pitkittyneet ja salaiset kamppailut käytiin, jotta teidän uusi maailmanne saataisiin toteutumaan. Tässä uudessa todellisuudessanne teille avautuu valtava määrä uusia mahdollisuuksia. Muistakaa aina tämä ajanjakso kautena, jolloin maailmassanne käynnistyi suuri määrä mullistuksia. Tämä ajanjakso on myös meidän saapumistamme edeltävää aikaa. Te tulette oppimaan itsestänne monia asioita, jotka teidän aiemmat pimeyttä edustaneet planeettanne ulkopuoliset hallitsijanne ovat pitkään pitäneet teiltä salassa. Kun nämä tosiasiat tulevat julkisuuteen, niin omaksukaa ne ja kaikki niistä saatavissa oleva oppi.

Teidän tuleva viisautenne on vaatinut kovan hinnan. Te ja teidän esivanhempanne olette olleet valtavan manipuloitujen puolitotuuksien, väärintulkintojen ja räikeiden valheiden tulvan viattomia uhreja. Näitä asioita on tuputettu teille tosiasioina, mikä on mahdollistanut sen, että te olette hyväksyneet käsitykset, jotka ovat vieneet teiltä vapautenne ja saaneet teidät omaksumaan valheellisten houkutusten leimaaman elämäntavan. Teille on uskoteltu, että yltäkylläisyys ja teidän kykynne olisivat hyvin rajalliset. Me olemme tarkastelleet jo kauan maailmaanne ja sitä, kuinka teitä tällä surullisella polulla johtaneet tahot ovat pitäneet yllä tätä hölynpölyä ennustettavan surullisin tuloksin. Elämäänne on leimannut tiedon puute, kulkutaudit ja sodat ja miljoonat ihmiset ovat kuolleet tarpeettomasti. Kuitenkaan te ette koskaan ole nousseet kapinaan tai alkaneet etsiä teille jumalallisesti myönnettyä itsemääräämisoikeuttanne. Me huomasimme jo kauan sitten, että tämä tilanne pitää korjata, mutta vasta nyt teidän keskuudessanne on alkanut syntyä sellaista kehitystä, että te voitte kyseenalaistaa vallitsevan tilanteen menestyksekkäällä tavalla. Tähän saakka vallitsevan tilanteen uhmaaminen on ollut hyvin harvinaista. Yritykset helpottaa teidän ahdinkoanne ovat kariutuneet teidän puoleltanne ymmärryksenne vajavaisuuteen ja ne ovat hautautuneet aina uuden pimeyden periaatteiden mukaisen manipulaation aallon alle.

Meidän aikomuksemme on se, että totuus teidän alkuperästänne ja menneisyydestänne tulee toimimaan tulevan toimintanne ohjenuorana. Vapaus ja itsemääräämisoikeus eivät enää ole teille vain sanahelinää, vaan ne tulevat muodostamaan viisauden perustan. Normaalisti näin suuri kehitysaskel tapahtuu paljon pidemmän ajan kuluessa, mutta teidän tapauksessanne Taivas ja meidän kaikkien Luojamme ovat päättäneet toisin. Te tarvitsette tätä valtaisaa tietoutenne ja tietoisuutenne kykyjen lisääntymistä jumalallista kohtaloanne kohti johtavan matkanne seuraavia vaiheita varten. Tämä kohtalonne ylittää selvästi tämän nykyisen todellisuutenne rajoittuneet mahdollisuudet. Siihen kuuluu se, että te omaksutte lähes yhdessä yössä sen tosiasian, että kaikki se, mitä te luulette tietävänne ja uskovanne, on vain pieni pisara Taivaan valtavassa tiedon meressä! Meidän tehtävämme on opastaa teitä Rakkauden ja jumalallisen Valon avulla kulkemaan nopeutuvin askelin kohti täyden tietoisuuden tilaa. Ensimmäinen yhteydenotto on Taivaan valitsema keino, jonka avulla me voimme toteuttaa pyhän tehtävämme. Taivaan valvonnan alaisina me olemme oppineet paljon siitä, kuinka me voimme auttaa teitä etenemään jumalallisia päämääriänne kohti.

Ensimmäinen yhteydenotto on yhtäältä valtava operaatio, johon liittyy suuri määrä meidän laivastoamme ja henkilöstöämme. Toisaalta siitä on tullut yhteishyödyllinen prosessi, jonka avulla me kaikki olemme voineet oppia tarpeellista nöyryyttä ja uusia asioita siitä, kuinka tärkeitä keskittyminen ja ahkeruus ovat tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Tästä viisaudesta me olemme kiitollisia sekä meidän maanpäällisille liittolaisillemme että Taivaallisille Isännillemme. Joka päivä opimme paljon lisää siitä, kuinka meidän tulee edetä, esimerkiksi kuinka voimme parhaiten hyödyntää käytössä olevat resurssit. Ensimmäisen yhteydenoton lähestyessä me olemme ilahtuneita siitä, että tämän operaation seuraava vaihe on lähestymässä. Te voitte kuvitella, kuinka turhauttavaa on olla sellaisen tahon osassa, jota ei virallisesti muka ole olemassa. Meidän valtava laivastomme ei haluaisi koko ajan olla teidän katseiltanne piilossa tai ainoastaan enimmäkseen huomiotta jääviä valopilkkuja öisellä taivaallanne. Paljon mieluummin me tutustuisimme teihin avoimesti. On tullut aika tulla vierailulle teidän joukkoonne.

Me emme suhtaudu ensimmäiseen yhteydenottoon kevyesti. Tämän tehtävän loppuunsaattaminen on erittäin tärkeää, jotta te voitte toteuttaa oman kohtalonne ja siksi meidän tärkeimmät projektimme liittyvätkin siihen, että tämä tavoite saavutetaan nopeasti. Suuri osa aiemmasta työstämme tähtäsikin juuri yhteydenoton nopeuttamiseen. Teidän nykyinen maailmanne on monille teistä pelottava paikka. Me tiedämme hyvin sen, että ensimmäinen yhteydenotto voi muuttaa teidän epävarmuutenne riemukkaaksi helpotukseksi. Meidän suurin toiveemme on se, että me voimme levittää iloa teidän keskuuteenne ja meidän diplomaattimme ja yhteyshenkilömme työskentelevät uutterasti sen eteen, että te kaikki voitte saavuttaa tämän vaadittavan olotilan. He toistavat koko ajan sitä, että yhteydenotto ei voi toteutua minuuuttiakaan liian aikaisin! Ja juuri siksi me olemme niin iloisia siitä, mitä nyt on tapahtumassa. Suuri pimeyden muuri on luhistumassa ja sen seuraamukset tuovat meille riemukkaan odotuksen lämpimän sisäisen loisteen.

Kun valtava hyvin voideltu pimeyden koneisto alkaa luhistua, meidän tulee muistaa se erään ensimmäisen laivasto-osastomme teidän maailmastanne aikoja sitten tekemä havainto, että vaikkakin teidän mahdollisuutenne ovat rajoittamattomat, niin pimeyden voimilla on valtava kuristusote teistä. Tästä nasevasta havainnosta tulee pian menneisyyttä. Valo loistaa teidän yllänne ja teidän sisällänne. Suuret tapahtumat keräävät voimia toteutuakseen. Samalla, kun me partioimme teidän taivaallanne kasvavan odotuksen vallassa, me tarkkailemme tapahtumien kehittymistä ja keskustelemme meidän maanpäällisten liittolaistemme kanssa niistä erinomaisista tapahtumista, joita he ovat suunnitelleet toteuttavansa. Todella taianomaisia asioita on nyt valmistautumassa tulemaan julkisuuteen! Omalta osaltamme me jatkamme tapahtumien tarkkailua ja valmistaudumme todistamaan näiden historiallisten kehitysaskelten tapahtumista. Ne tulevat toimimaan lähestyvän ensimmäisen yhteydenoton ennusmerkkeinä!

Samalla, kun kaikki nämä tapahtumat edistyvät, me pidämme tarkasti silmällä Äiti Maan tilaa. Samoin kuin tekin myös Äiti Maa haluaa kovasti muuttaa itseään ja omaa todellisuuttaan. Tilanteen sopeuttamiseksi meidän täytyy pitää aktiivisesti yhteyttä hänen Hengellisen Hiararkiansa ja meidän yhteyshenkilöittemme kanssa. On tärkeää säilyttää tasapaino sen välillä, mitä Äiti Maa aikoo tehdä ja kuinka paljon aikaa te tarvitsette ollaksenne valmiita ensimmäistä yhteydenottoa varten. Olennainen asia tässä on se, että Äiti Maa haluaa hartaasti saattaa kaiken tämän päätökseen. Hän haluaa ensimmäisen yhteydenoton tapahtuvan mahdollisimman nopeasti, jotta hän voi lopultakin sallia omien ulkoisten muutostensa tapahtuvan. Äiti Maan jatkuva itsehillintä on kiinnittänyt Taivaan huomion ja siten ensimmäisen yhteydenoton nopeuttamisesta on nyt tullut Taivaalle tärkeä jokapäiväinen asia. Tämä on toinen syy, jonka vuoksi te voitte riemuita ja olla vakuuttuneita siitä, että jotakin loistokasta tulee pian tapahtumaan!

Ensimmäinen yhteydenotto on monille teistä edelleen vain mielikuva. Meille se on pyhä tehtävä, jonka me haluamme saattaa päätökseen. Monet tapahtumat, joihin liittyy ällistyttävä määrä rahaa, ovat nyt melkein jo todellisuutta teidän keskuudessanne. Lisäksi monet yksilöt ovat osallisina hyvin vaarallisissa tehtävissä, jotka voivat "silmänräpäyksessä" kukistaa kaksi vaikutusvaltaista hallitusta. Nämä erilliset prosessit liittyvät itse asiassa hyvin vahvasti toisiinsa ja katsellessamme niiden kehittymistä me hämmästelemme niiden keskinäistä samanaikaisuutta. Sivusta asioita tarkastelevalle näyttää siltä kuin Taivas olisi käynnistänyt lukuisia satunnaisia tapahtumia, jotka kuitenkin yhdistyvät ja tuottavat mitä menestyksekkäimpiä tuloksia. Lyhyesti sanottuna monet näennäisesti toisistaan riippumattomat asiat yhdistyvät toteuttaakseen mitä jumalallisimman ihmeen meidän kaikkien ihailtavaksemme!

Tänään tarkastelimme maailmanne tapahtumia. Me olemme tyytyväisiä siitä, että te olette nyt hyvin lähellä sitä hetkeä, jolloin ensimmäinen dominonappula kaatuu. Nämä tapahtumat tuovat ensimmäistä yhteydenottoa ja avointa keskinäistä kanssakäymistämme lähemmäs. Me odotamme innolla tätä päivää, jolloin nämä suurenmoiset seikkailut voivat toden teolla alkaa. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!