Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 26.7.2005 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn072605.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme kertomaan teille lisää lumoavista asioista. Viimeviikkoisessa viestissämme me mainitsimme lyhyesti siitä, että teidän täytyy luoda luonnollinen symbioosi itsenne ja Äiti Maan välille. Fyysinen maailmankaikkeus toimii juuri tämän luonnollisen tasapainon avulla. Viimeksi kuluneiden 13000 vuoden aikana Anunnakit ottivat teiltä ilkeämielisesti pois tämän velvollisuuden. Nyt he ovat palauttamassa teille tämän viestikapulan takaisin ja teidän tulee jälleen 'muistaa' se, miten luonnolliset järjestelmät toimivat. Tulette huomaamaan, että nämä mekanismit itse asiassa uhmaavat niitä 'luonnonlakeja', jotka länsimainen tiede sai muutama sata vuotta sitten aikaan. Totta puhuen teidän synnynnäiset perinteiset uskomuksenne vastaavat paremmin luonnossa oikeasti tapahtuvia ilmiöitä. Kaikki fyysisyyden osaset ovat tietoisia ja niihin liittyy vaihteleva määrä elämää. Tätä elämänvoimaa voidaan hyödyntää rakennettaessa sellaisia energiajärjestelmiä, jotka ovat hyödyllisiä sekä ihmiskunnalle että sen asuttamalle fyysiselle todellisuudelle. Niinpä ihmiskunnan kannattaa jättää Newtonin ja hänen kannattajiensa julistamat virheellisyydet taakseen ja omaksua aiempaa hengellisempi ja tasapainoisempi lähestymistapa monien Luojan luomien fyysisten todellisuuksien muodostamia 'kartanoita' kohtaan.

Tämän uuden tieteen perustana on kaikessa ja kaikkialla oleva henki. Se tulee nähdä viiden tietoisuuden tason aiempaa kattavampana ymmärtämisenä. Tällä hetkellä te elätte todellisuudessa, jossa kolme näistä viidestä tasosta on helposti havaittavissa. Nämä ovat aineen eloton tietoisuuden taso (todellisuuksien peruskoostumus), liikkeen kineettinen tietoisuuden taso (kaikki elollinen ja eloton aine) ja piilevien ajatusten voima (ideat). Kaksi muuta tietoisuuden tasoa ovat todeksi tulleen ajatuksen voima (puhdas tietoisuus) ja tietoinen todeksi tulleen elävän Valon tila (Luojan aikaansaannokset). Yhdistettynä nämä viisi tilaa muodostavat todellisen tietoisuuden tieteen perustan, jossa ääretön elävä Maailmankaikkeus on keskeisimmässä osassa. Henkiset ja niin kutsutut 'aineelliset' asiat nähdään suuren kokonaisuuden osina. Aineeseen tai energiaan kohdistuvaa toimintaa ohjaa tietoinen suunnitelma, joka voidaan havaita, jota voidaan tukea ja joka voidaan ottaa viisaasti käyttöön halutussa todellisuudessa. Avainasia on työskennellä sopusoinnussa luonnon kanssa eikä tietämättömästi sen jumalallista kehityssuuntaa vastaan.

Todellisuudet, kuten teidänkin todellisuutenne, ovat tietoisia olioita. Ne käyttävät niitä energioita, jotka tätä valtavaa Maailmankaikkeutta ikuisesti pyörittävä koneisto tuottaa. Tämä sama tietoisuus virtaa teissäkin. Rakkaat Ystävät, te olette samanaikaisesti sekä valtavia että mikroskooppisen pieniä. Teillä on kyky elää menneisyydessä, nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Mutta useimmat alkuperäiskansanne hylkäsivät nämä todisteet ja enimmäkseen leimasivat luonnon elollisen perusolemuksen taikauskoiseksi hölynpölyksi. Nyt ajat muuttuvat ja todisteet on esitetty. Henki on kaikessa ja peruskäsitteet ovat olemassa. Luonto on tietoinen kuten tekin olette. Me jankkaamme tätä asiaa, koska on keskeisen tärkeää, että te ymmärrätte kaiken omaavan tietoisuutta. Seuraavaksi tärkein asia on ymmärtää kaiken olevan väliaikaista, minkä jälkeen te voitte huomata, kuinka helppoa on 'taivuttaa' sääntöjä tai luoda uusia ja luoda siten uusi todellisuus. Näiden oivallusten avulla ja synnynnäistä voimaanne käyttämällä te olette valmiita huomaamaan sen, kuinka jumalallinen suunnitelma ilmenee fyysisessä todellisuudessa. Tämä viisaus on perusta sille tavalle, jolla fyysinen Enkeli toimii fyysisessä todellisuudessa.

Meidän teknologiamme perustuu edellä esitettyihin asioihin. Siksi me voimme näyttää olevan kahdessa paikassa samanaikaisesti. Meidän aluksemme voivat jakautua useisiin osiin ja yhdistyä sitten taas yhdeksi. Me näymme kirkkaana valona yötaivaallanne ja sitten katoamme. Alustemme rakenne, työntövoima ja monet ominaisuudet perustuvat kaikki tietoisuuteen. Tämä luontainen tietämys todellisuuden olemuksesta ja sen lähes äärettömän monet sovellukset ovat meidän erikoisalaamme. Me voimme nähdä sen, kuinka kauas Anunnakit siirsivät teidät tietoisuuden todellisesta olemuksesta ja sen uskomattomasta voimasta. Myös te alatte nyt huomata tämän, kun teidän kasvuprosessinne edistyy. Tämä kasvuprosessi on se havahtumisen ja etsinnän prosessi, joka johdattaa teidät eteenpäin niistä perinteisistä 'viisauksista', jotka teidän maailmanne on niin kyseenalaistamatta omaksunut. Nyt te alatte löytää uusia keinoja ja todellisuuksia. Täsmällisemmin sanottuna nämä ovat muinaisia viisauksia, joita te syntyessänne tiesitte, mutta jotka teidän täytyi lapsuudessanne haudata syvälle sisimpäänne. Nyt nämä viisaudet voivat taas kukoistaa.

Luonnon muisti on valtava ja uskomaton. Oikealla hetkellä teille annetaan keinot toteuttaa todellinen kohtalonne. Tästä syystä teidät kukin herätettiin unessakävelystänne ajallaan. Luoja on laatinut suuren suunnitelman, jota ollaan nyt parhaillaan toteuttamassa tässä todellisuudessa. Taivas liitti teidän henkilökohtaiset suunnitelmanne osaksi tätä suurta suunnitelmaa. Kun te alatte ymmärtää enemmän tämän nykyisen todellisuutenne yhteisön asettamista rajoitteista, te teette sen, mitä täytyy tehdä sen muuttamiseksi dramaattisella tavalla. Tämä prosessi on sekä asteittainen että nopea asemastanne riippuen. Teidän maailmanne asukkaista nämä muutokset saattavat vaikuttaa jähmeiltä! Mutta meille ne ovat nopeita ja voimallisia. Te kuljette yhä nopeammin kohti voimanne ja vastuittenne korkeampaa ymmärtämistä. Itse asiassa jotkut teistä ovat vilkaisseet tulevaisuutta ja ymmärtävät, kuinka sen voi saavuttaa.

Orastava uusi tietoisuuteen perustuva tiede on juuri alkamassa korvata kvanttifysiikkaa ja siitä seuranneita teorioita, jotka ovat edelleen vallitsevia maailmankaikkeutta ja 'arvoituksellista' alkeishiukkasten maailmaa tutkivien tieteiden parissa. Näissä teidän tietoutenne terävintä kärkeä edustavissa tieteissä säieteorian ja muiden vastaavien olettamusten ohittava uusi käsitys asettaa nyt haasteen tieteenne pitkään pyhinä pitämille käsityksille. Se heijastaa Hengen ja niin kutsutun aineellisen maailman todellisen keskinäisen suhteen selittämiselle omistautuneen liikkeen vahvistumista. Tällä liikkeellä näytti ensin olleen suunta hieman hukassa, mutta nyt se on alkanut yhdistää toisistaan riippumattomilta näyttäneitä osasia yhteen johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Nyt on syntymässä maailmanlaajuinen liike, joka on omistautunut edistämään tämän todellisuuden todellisen luonteen selvittämistä, yhteistyötä ja toinen toisensa tukemista ja ennen kaikkea maailmanrauhaa.

Tämä totuuden etsintä pelottaa niitä, jotka ovat jo pitkään pakottaneet teidän maailmanne käyttämään perinteisiä viisauksia. Tavanomaisella etenemistahdilla 'vanhojen tapojen' murtaminen kestäisi vuosikymmeniä ja jopa vuosisatoja. Mutta Taivas on onnistunut havahduttamaan lukuisia henkilöitä elinikäisestä unestaan kaikilta elämänaloilta tieteen keskeisimpiä tahoja mukaan lukien. Tämän toiminnan lopputuloksena on myönteinen nopeutuminen, joka on jättänyt varjoonsa maailmanlaajuisen yhteiskuntanne normaalin muutostahdin. Kuten me olemme aiemmin todenneet, tämä ilmiö tekee ensimmäisestä yhteenotosta välttämättömän. Myös se tulee antamaan keskeisen tärkeän sysäyksen sille suurelle muutokselle, joka on pian edessänne. Taivas on täysin tietoinen siitä potentiaalista, joka maailmassanne on tekeillä. Ja juuri tähän liittyen tämänhetkisten aikojen kaaos on vain pimeä hetki ennen uuden aikakauden aamunkoittoa.

Jokaisen aiemman teidän tiedossanne olevan tai tuntemattoman sivilisaationne syntymistä edelsi jonkinasteinen erimielisyys. Mutta tällä kertaa teidän uusi maailmanlaajuinen yhteiskuntanne tulee syntymään ilman edeltävää suurta yhteistä traumaa. Se, mitä te tällä hetkellä maailmassanne näette on vain yhden viimeisen pimeän salaliton typeriä temppuja, jotka saavat viekoiteltua jotkut rajoitetun yhteisen surun valtaan. Se mitä suurelle enemmistöllenne on tulossa, tullaan jakamaan ilolla ja esittämään iloisena juhlintana. Taivas siunaa teidät päivittäin! Te olitte sinnikkäitä ja voititte suuresta turhautuneisuudesta ja vieläkin ankarammista mielenlujuutenne koettelemuksista huolimatta. Teidän sitoutumisenne tätä uutta todellisuuttanne kohtaan on mitä mieluisinta! Me haluamme teidän tietävän sen, kuinka syvästi me teitä rakastamme! Tulossa olevan maailmanlaajuisen juhlinnan aika lähestyy. Antakaa jäljellä olevan ajan painua historiaan ajanjaksona, jolloin te suorititte tehtävänne päätökseen riemukkaina!

Tänään kerroimme muutamasta teidän maailmassanne tapahtuvasta asiasta, jotka tulevat upeasti luomaan teidän uuden todellisuutenne. Rakkaat Ystävät, me saavumme pian teidän keskuuteenne. Tietäkää sydämissänne, että teissä ruumiillistuva ilo on nyt valmiina muuttumaan todeksi ympärillänne! Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.