Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 26.8.2003 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn082603.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Saavumme taas tuoden mukanamme uusia asioita. Muutamassa edellisessä viestissämme olemme kertoneet kulttuuristamme ja siitä tavasta, jolla galaktinen yhteisö toimii. Olemme myös kuvailleet joidenkin alustemme olemusta ja toimintaa. Jokainen laivueemme emoalus kuuluu kunkin tähtikansan muodostamaan erikoisosastoon. Nämä monilukuiset osastot työskentelevät saumattomasti yhteen keskushallintojärjestelmämme ohjauksessa. Perinteisesti Galaktisen Liiton "Tiede ja tutkimus"-ryhmät koostuivat samankaltaisten tähtikansojen edustajien muodostamista yksiköistä. Esimerkiksi humanoidien "Tiede ja tutkimus"-ryhmä koostui yleensä andromedalaisista, plejadilaisista, perseuslaisista tai lyyralaisista. Näillä yhtä lajia edustavilla ryhmillä oli kuitenkin monia huonoja puolia. Ensinnäkin ne eivät pystyneet ilmaisemaan sitä lajienvälistä yhteistyötä, joka on tyypillistä Galaktisen Liiton toiminnalle. Toiseksi monet ensimmäisen yhteydenoton ohjelmamme liittyivät Olentoihin, jotka eivät olleet humanoideja tai olivat hyvin epäluuloisia motiiviemme suhteen. Nämä seikat johtivat meidät uudistamaan "Tiede ja tutkimus"-ryhmiemme rakenteen.

Myöhemmin, kun olimme todenneet, että oli paljon parempi, että useiden erilaisten lajien edustajat osallistuivat näihin tärkeisiin operaatioihin, huomasimme, että monitasoinen komentojärjestelmä toimii tehokkaasti. Tässä järjestelmässä annamme kunkin lajin komentojärjestelmän toimia kunnes saavutetaan ylin komentotaso. Kullakin ylemmällä tasolla otamme mukaan erityisen monien eri lajien edustajista koostuvan yhdyshenkilöryhmän, joka varmistaa sen, että kaikki ryhmän jäsenet ymmärtävät oman tehtävänsä ja pystyvät toteuttamaan sen nopeasti. Yhdistetty komentovaliokunta on vastuussa koko tehtävän onnistumisesta. Tällä valiokunnalla on apunaan yhdyshenkilöryhmä, joka valvoo valiokunnan päivittäisiä toimia. Tällä tavalla toimien voimme yhdistää hyvinkin erilaisia elementtejä ja ratkaista mahdollisia ongelmia luovalla tavalla. Varmistaaksemme menestymisemme kaikkien "Tiede ja tutkimus"-ryhmiemme erikoisyhdyshenkilöryhmien yhteinen komentolautakunta on laatinut yksityiskohtaisen menettelytapaohjekirjan. Tässä kirjassa tarkastellaan kriittisesti kaikkia toteutettuja ensimmäisen yhteydenoton ohjelmia ja siinä on suosituksia kuhunkin tapaukseen soveltuvista mahdollisimman tehokkaista menettelytavoista.

Tätä "Tiede ja Tutkimus"-ryhmiemme jo pitkään jatkuneen toiminnan ja heidän suorittamiensa ensimmäisten yhteydenottojen ohjelmien kokemusta on hyödynnetty suunniteltaessa ensimmäistä yhteydenottoa nykyihmiskuntaan. Jos tätä ensimmäistä yhteydenottoa ei toteuteta oikealla tavalla, siitä voi tulla hyvin traumaattinen kokemus. Teidän virallisesti hyväksytyn käsityksenne mukaan meitä ei ole olemassa. Suurin osa tällä hetkellä teidän kanssanne harrastamastamme yhteydenpidosta on samanlaista kuin tämäkin viesti - yksisuuntaisia viestejä asioista, joita haluamme teidän tietävän. Koska suora vuorovaikutus laajassa mittakaavassa ei vielä ole mahdollista, meidän täytyy tyytyä tekemään se, mikä on sallittua. Me käytämme myös keinoja, joilla saamme tätä 'ikkunaa' laajennettua. Se on hidas prosessi, joka koettelee kärsivällisyyttämme. Teidän hallituksenne panostavat kaikkensa säilyttääkseen nykyisin vallitsevan tilanteen. Onneksi maanpäälliset yhteistyökumppanimme aikovat saada aikaan virallisen ilmoituksen meidän läsnäolostamme. Tämä julkistus tullaan tekemään sen jälkeen, kun on saatu julkistettua ne sopimukset, jotka tulevat lopettamaan Pohjois-Amerikan nykyisen laittoman hallinnon valtakauden. Tämä pimeä salaliitto järjesti syyskuun 11. päivän katastrofin omalle kansalleen ja on omien etujensa nimissä käynyt laittomia sotia Keski-Aasiassa ja Lähi-Idässä. Heidän vallastasyöksemisensä tulee lopettamaan maapallon ulkopuolisen älyllisen elämän ja UFOjen olemassaolon salaamisen, mikä mahdollistaa meidän edetä laajamittaisten maahanlaskeutumistemme valmisteluissa. Alkuvaiheessa tämä tulee toteutumaan siten, että teemme muutamia laskeutumisia muutamilla aluksilla eri puolille maapalloa.

Meidän "Tiede ja Tutkimus"-ryhmiemme johtokunta tulee olemaan säännöllisessä yhteydessä maanpäällisiin liittolaisiimme. Olemme järjestäneet sarjan pienen mittakaavan yhteydenottoja teihin. Ylösnousseet Mestarit haluavat teidän olevan Äiti Maan muutosprosessin tärkeimpiä toteuttajia. Niinpä meidän tulee aluksi olla enimmäkseen valvojianne ja opettajianne. Tässä roolissa voimme tehdä mahdolliseksi sen, että monet maan päällä kehitetyt teknologiat tuodaan julkisuuteen. Näiden lisäksi me tulemme tarjoamaan käyttöönne omaa teknologiaamme tarpeen mukaan. Me tulemme toimimaan jumalallisina välittäjinä uusille poliittisille, taloudellisille ja rahoituksellisille instituutioille, jotka tullaan muodostamaan maanpäällisten liittolaistemme tekemien julkistusten myötä. Olemme kertoneet näistä asioista aikaisemmissa viesteissämme. Kerromme nyt hieman lisää niistä ja omista aikomuksistamme.

Sen jälkeen, kun tämä sarja virallisia julkistuksia on tehty ja maailmanlaajuinen hyvinvointi on taattu, me aloitamme omat esittäytymisemme, jotka tulevat sisältämään sarjan päiväaikaan tapahtuvia ylilentoja. Liitämme niihin ilmoituksen, jossa kerromme, keitä me olemme ja mitä teemme. Seuraava vaihe tulee olemaan sarja pienimuotoisia maahanlaskeutumisia (kaksi tai kolme partiota harvaan asutuille alueille). Tässä vaiheessa annamme teidän tutkia alustamme ja viemme muutamat teistä aluksellamme lyhyelle lennolle. Nämä lennot tullaan televisioimaan paikallisesti. Tulemme tekemään tämän useita kertoja viikossa muutaman viikon ajan. Voimme myös antaa teille joitakin salassa pidettyjä maan päällä kehitettyjä teknologioita, joiden avulla voitte puhdistaa planeettaanne. Näiden teknologioiden tukemiseksi tulemme tarjoamaan omaa teknologiaamme. Näiden laitteiden avulla voitte keskittyä tärkeimpään päämääräänne - Äiti Maan hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Kaupunkialueenne tulevat olemaan ympäristökatastrofialueita, jossa asuvat väestönne taloudellisesti ja sosiaalisesti huono-osaiset yksilöt. Tulee myös olemaan paljon tuhoutuneita ja palaneita rakennuksia, jotka täytyy nopeasti korvata asumiskelpoisilla asumuksilla. Lisäksi täytyy huolehtia peruspalveluiden toteuttamisesta. Tulemme auttamaan teitä kaiken tämän toteuttamisessa. Erikoiskoulutettujen avustajien joukko tulee tarjoamaan apuaan teille. Kuitenkin keskustelemme ensin näiden alueiden asukkaiden kanssa, ennen kuin annamme mitään neuvoja tai luovutamme heidän käyttöönsä tarvittavaa teknologiaa. Tärkein asia on se, että kaikkien teidän täytyy sitoutua yhteiskuntanne kehittämiseen ja Äiti Maan auttamiseen. Tehdessänne sen tulette huomaamaan kuinka paljon teillä on yhteistä ja kuinka tärkeää on huolehtia kauniin planeettanne hyvinvoinnista.

Maaseutualueenne tullaan palauttamaan alkuperäiseen tilaansa metsineen ja niittyineen. Meidän teknologiamme pystyy muuttamaan Valoa ruuaksi, vaatteiksi ja muiksi hyödykkeiksi ja tulee siten lopettamaan pitkään jatkuneen riippuvuutenne maataloudesta ja puunjalostusteollisuudesta. Laajoja alueita maapallolla on pilattu maanviljelyn nimissä. Teidän on tullut aika muuttaa ne takaisin alkuperäiseen tilaansa ja luoda yhteiskunta, joka voidaan helposti siirtää pois maapallolta mihin tahansa ympäröivän maailmankaikkeuden kolkkaan. Teillä on kauan sitten muodostuneet historialliset siteet maanviljelyyn. Ne ovat syntyneet siksi, ettei teillä ole ollut tiedossanne toisenlaista teknologiaa. Älkää sekoittako nykyisiä tapojanne tuottaa ravintoa, vaatteita ja rakennustarvikkeita meidän tarjoamamme edistyneemmän teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin. Kuvitelkaa sen sijaan itsenne liittyneinä yhteen huolehtimaan maapallon hyvinvoinnista ja kuvitelkaa miten hyvältä se tuntuu!

Kun tulette enemmän tietoisiksi siitä, keitä te todella olette, alatte huomata, että olette tämän aurinkokunnan kutsuttuja vieraita. Olette täällä pitämässä yllä Äiti Maan ja muiden planeettojen ekosysteemien toimintaa. Unohditte tämän silloin, kun jouduitte rajoittuneen tietoisuuden tilaan. Onneksi ympäristötieteenne ovat viime vuosikymmenien aikana auttaneet teitä muistamaan tätä tehtäväänne. Tästä lähtien teidän täytyy käyttää tätä apuna palauttaaksenne muistinne ja laajentaaksenne tietämystänne. Tämä operaatio voi auttaa teitä huomaamaan edellisissä lauseissa teille kertomamme totuuden. Ensimmäinen yhteydenotto on jumalallinen, koska se tulee sekä paljastamaan menneisyytenne että antamaan teille mahdollisuuden käyttää kasvavaa tietoisuuttanne Äiti Maan auttamiseen. Meidän tehtävämme on olla sekä kärsivällisiä että rakastavia. Tiedämme, että te hoiputte valtavan hyppäyksen partaalla joka, jälleen kerran, tulee saattamaan meidät virallisesti yhteyteen.

Tänään olemme kertoneet muutamista tapahtumista, jotka tulevat meidän kaikkien eteen lähitulevaisuudessa. Odotamme tämän olevan monien ihmeiden aikaa ja ensimmäisen yhteydenoton ohjelmamme muodollinen alku. Pyydämme teitä pysymään järkkymättöminä niille sitoumuksille, joita olette tehneet Äiti Maata ja varsinkin toisianne kohtaan. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.