Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 26.9.2006 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn092606.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme taas kertomaan teille asioista! Tällä hetkellä maailmassanne on käynnissä pimeyden voimien ja Valon voimien välisen suuren "shakkipelin" viimeiset siirrot. Tässä vaiheessa täytyy muistaa se, kuinka pitkään tämä peli on ollut käynnissä ja kuinka Valon voimat lopulta olivat pimeyden voimia ovelampia. Tulemme näkemään, että tämän voiton avain oli pimeyden voimien oman asemansa ja kykyjensä yliarviointi. Heidän puolustusstrategiaansa on ilmestynyt aukkoja vähän joka paikkaan. Lopulta näistä aukoista kehittyneet kasvavat halkeamat johtivat pimeyden voimien tuhoon. Kun tarkastellaan teidän planeettanne todellista historiaa, huomataan kuinka pimeyden voimien toimet pakotettiin muuttumaan kansainvälisesti hajanaisemmiksi. Pimeyden voimien aikomuksena oli muodostaa sarja toisiinsa kytkeytyneitä ryhmiä, joiden tuli manipuloida ja hallita salaisesti kansainvälistä pankki- ja kaupankäyntitoimintaa. Näiden ryhmien oli tarkoitus raportoida toiminnastaan hallintoneuvostolle, joka sijaitsi ensin Euroopassa ja myöhemmin myös Pohjois-Amerikassa. Tästä hallintoneuvostosta tuli hyvin vaikutusvaltainen. 1990-luvun lopulla sitä vastaan alkoi ilmetä uhkia ensin Aasiassa ja sen jälkeen Itä-Euroopassa. Nämä vähäpätöiset haasteet laajenivat sitten suuremmaksi valtakamppailuksi.

Tämän vuosikymmenen alkaessa nämä pimeyden valta-asemaa vastaan kohdistuvat uhkat voimistuivat. Tämä asia ei jäänyt huomaamatta pimeyden voimien hallintoneuvostolta. Vastauksena tähän omalta kannaltaan huolestuttavaan kehitykseen pimeyden voimat järjestivät massiivisen tapahtuman, joka tunnetaan syyskuun 11. päivän terrori-iskuna. Se oli suunniteltu johtamaan tilanteeseen, jossa voitaisiin julistaa voimaan maailmanlaajuinen poikkeustila ja asettaa voimaan uusi maailmanjärjestys. Suurin osa näiden tavoitteiden vaatimista toimenpiteistä saatiin päätökseen vuoden 2002 aikana. Kuitenkin haluttua lopputulosta ei täysin saavutettu. Sen sijaan Valon voimat onnistuivat säilyttämään monet valta-asemansa ennallaan ja he alkoivat luoda uusia liittoutumia monien aiemmin pimeyden voimien kanssa liittoutuneiden kansainvälisten pankkitoiminnan ja kaupankäynnin kartellien kanssa. Seuraavien vuosien aikana sekä näiden yhteenliittymien lukumäärä että osallistujamäärä kasvoi. Oli syntymässä samanlainen tilanne kuin tulivuoressa ennen sen purkautumista: laava kasautui kuvuksi ennen lopullista purkautumista. Ennen tätä purkausta kaikki näytti satunnaisen tarkkailijan silmissä olevan ennallaan.

Tämä piilossa oleva räjähdysvalmis kupu kuvastaa maailmanne nykytilaa. Meidän yhteyshenkilömme ja diplomaattimme katselevat tämän ilmiön voimistumista. Viimeksi kuluneiden vuosien aikana maailmassanne on liikkunut suuria määriä rahaa, resursseja ja suunnitelmia eri suuntiin. Suurin osa näistä toimenpiteistä valmistelee suurta konfliktia, joka joko edistää tai hidastaa pimeyden voimien tavoitteita. Nämä toimenpiteet ovat osa sitä jumalallista suunnitelmaa, joka tarjoaa teille kaikille tarpeellisia nöyryyden ja kärsivällisyyden oppitunteja. Näiden viimeisten vaiheiden viivästynyt toteutuminen testaa ja kasvattaa valaistumiseenne tarvitsemienne elementtien voimakkuutta. Niinpä tässä vaiheessa on sopivaa tarkastella maailmanne ahdinkoa ja keskittyä hahmottelemaan uudenlaista Maapalloa. Meidän maanpäälliset liittolaisemme työskentelevät mahdollisimman ahkerasti suuren voiton toteutumisen puolesta. Tähän voittoon ei kuulu ainoastaan vaurauden toteutuminen, vaan kyse on siitä, että luodaan maailma, jossa ihmiskunnalle määrätty suuri muutos voi toteutua. Tässä uudessä maailmassa ei ole enää UFOjen olemassaolon salailua ja ihmiskunnalle on palautettu kiistämätön vapaus ja Luojan lahjoittama itsemääräämisoikeus!

Tapahtumassa olevien asioiden ainutlaatuisen luonteen johdosta keskeisten tapahtumien toteutuminen saattaa viedä suunniteltua pidemmän ajan. Niinpä liikkeellä on erilaisia huhuja ja asiat eivät mahdollisesti toteudukaan suunnitellulla tavalla. On tärkeää olla menettämättä toivoaan eikä saa antaa päivittäisten uutisten suistaa itseään oikeasta suunnasta. Maailmassa tapahtuu paljon asioita, joista ei uutisoida. Vallanpitäjien joukossa käytävistä kamppailuista ei uutisoida ja ne pyritään salaamaan ja peittelemään mahdollisimman hyvin. Sen sijaan uutisoidaan puolitotuuksia ja keksittyjä asioita. Kaiken lisäksi ne, jotka yrittävät manipuloida teitä, esitetään uutisissa myönteisessä valossa. Nyt on tullut aika jättää tämä puppu omaan arvoonsa ja auttaa teitä paremmin ymmärtämään se, mitä maailmassanne todella on tapahtumassa. Muistakaa, että pimeyden voimat ovat muotoaan muuttava mörkö, jonka muodostaa sokkeloinen valtakoneisto, johon kuuluu monta pimeyden periaatteiden vannoutunutta kannattajaa ja kyvykästä imartelijaa. Pimeyden voimien teidän maailmastanne ottaman otteen uhmaaminen ei ole helppoa. Onneksi on olemassa niitä, jotka ovat yhtä omistautuneita tekemään lopun pimeyden voimien valta-asemasta.

Uudenlaisen todellisuuden tuottavat monet ohjelmat ovat nyt valmiita toteutumaan. Lopullisia laillisia ja hallinnollisia asioita viimeistellään parhaillaan. Teidän maailmanne muuttaminen tarvittavassa laajuudessa on monimutkainen prosessi. Täytyy muistaa myös asiaan liittyvä oppimiskäyrä. Kuten te jo tiedättekin, niin suurelle yleisölle tuntematon jumalallinen aikataulu on voimassa ja kun kaikki asiat otetaan huomioon, niin Valon voitto on varmistettu. Lord Surea ja Taivas käsittävät tämän muutoksen laajuuden. Yleensä valaistuminen tapahtuu vain pienelle hyvin valmistautuneelle joukolle, mutta tässä tapauksessa se tulee tapahtumaan yhdessä rysäyksessä koko maailmallenne. Tällainen tietoisuushyppäys edellyttää vahvaa perustaa, jonka varassa muutos voi toteutua nopeasti. Nyt ollaan luomassa tätä perustaa. Samalla kun teidän tietoisuutenne lisääntyy, myönteisen potentiaalin kenttä ympärillänne laajenee samalla kun kielteisen potentiaalin kenttä kutistuu. Tämä on luonnonlaki. Näin ollen te voitte nyt todeta suuren muutoksen ajan olevan hyvin lähellä.

Nämä muutokset tulevat muuttamaan maailmanne yhdellä iskulla. Näiden muutosten monimutkaisuus ja laajuus on aiheuttanut viimeaikaiset "viivästymiset". On tärkeää, että te sisäistätte tulevien asioiden merkityksellisyyden. On tulossa laajamittainen hyökkäys nykyisiä vallanpitäjiä vastaan, jota tulee seuraamaan sen aikaansaannoksia lujittavia ja laajentavia tekoja. Näiden tapahtumien menestyksekäs toteutuminen riippuu äärimmäisen huolellisesti suunnitellusta ensimmäisestä vaiheesta, joka tulee kääntämään "shakkipelin" suunnan ja johtamaan nopeaan "shakkimattiin". Tämä edellyttää sitä, että kaikki suunnitelman osaset ja tapahtumat on huolellisesti valmisteltu etukäteen suuressa salaisuudessa. Näitä perustavaa laatua olevia vaiheita ei voida nopeuttaa ja meidän tarkkailijamme raportoivat, että nämä asiat edistyvät nyt suunnitellun aikataulun mukaisesti. Teidän jumalallista lahjaanne ollaan nyt viimeistelemässä ja se tulee julkisuuteen vasta sitten, kun se on valmis.

Aikatauluasioista on tullut tärkeitä tässä prosessissa. Huolimatta meidän halustamme saada tämä tehtävä toteutettua niin nopeasti kuin mahdollista, me olemme saaneet oppia sen, että tähän prosessiin liittyy luonnollinen oppimiskäyrä. Meidän täytyi luopua muutamista nopeuttamisvaatimuksistamme ja antaa asioiden edetä omaan tahtiinsa. Tämän uuden toimintamallin myötä me saavutimme uusia tuloksia, joista yksi on se, että me pystyimme huomattavasti tehokkaammin yhdistämään omat ja meidän maanpäällisten liittolaistemme vaatimukset. Tämän myötä meihin on alettu suhtautua aiempaa myönteisemmin ja me olemme päässeet osallistumaan moniin yhteisiin operaatioihin ja komiteoihin. Kaikki tämä tulee johtamaan viralliseen julistukseen UFOjen olemassaolon salailun lopettamisesta ja paljastamaan tästä salailutoiminnasta vastuussa olevat tahot. Tämä tulee myös vaikuttamaan suuresti viimeistä pimeyttä edustavaa salaliittoa hallitsevaan johtokuntaan.

Kuten voitte havaita, teidän todellisuutenne muuttamisen prosessi on ollut oppimisprosessi kaikille osapuolille. Myös me olemme oppineet paljon teidän maailmastanne ja siitä, kuinka rajoitetun tietoisuuden tilassa oleva todellisuus voidaan palauttaa takaisin täyden tietoisuuden tilaan. Tämän prosessin jumalallista kauneutta ei voi korostaa liikaa. Teidän maailmanne muuttuu hyppäyksittäin, mutta pysyy silti vankasti radallaan. Tämä päättäväisyys johtuu Taivaan Rakastavasta ohjauksesta. Taivas siunaa teidät ja haluaa voittonne toteutuvan. Lord Surea on juhlallisesti julistanut, että tämä maailma tullaan vapauttamaan pimeyden voimien ikeestä ja palauttamaan aiemman loistonsa tilaan. Juuri tämä on nyt tapahtumaisillaan. Se tulee toteutumaan jumalallisesti oikeaan aikaan, kun kaikki tämän prosessin kautta tulevat opit on saatu ja kun kaikki kohtalonne toteuttamiseen tarvitsemanne viisaudet on hankittu.

Tänään teimme katsauksen maailmanne tapahtumiin. Me pyydämme teitä pysymään täysin keskittyneinä niihin myönteisiin tekoihin, jotka täytyy tehdä, ja siten tekemään oma osuutenne tämän voiton toteuttamisessa. Älkää koskaan unohtako sitä tosiasiaa, että kaikista pimeyden voimien kyvyistä huolimatta teidän voittonne on jumalallisesti varmistettu. Yhdessä Me todellakin olemme Voitokkaita! Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa!