Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 26.10.2010 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn102610.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme kertomaan teille lisää asioita! Muutaman viimeksi kuluneen viikon aikana viimeinen pimeyttä edustava salaliitto on joutunut tekemään lukuisia myönnytyksiä, jotka avaavat tietä uusille rahoituskäytännöille, uudelle valuuttajärjestelmälle ja kauan kaivatuille hallinnollisille muutoksille. Tällä hetkellä me työskentelemme yhdessä maanpäällisten liittolaistemme kanssa toteuttaaksemme sen, mitä salaliittolaisten kanssa on sovittu samalla kun salaliittolaiset nahistelevat keskenään, mikä puolestaan edelleen murtaa sitä vähäistä yhtenäisyyttä, joka salaliittolaisten keskuudessa vielä vallitsee. Tämän tuloksena me voimme kertoa teille, että maailmanne muuttamisen prosessi on nyt jälleen raiteillaan ja me arvelemme jo pitkään odotettujen tapahtumien toteutuvan melko pian. Meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat nyt täyttämässä USA:n tulevan uuden hallinnon keskeisiä virkoja ja viimeistelemässä kauan odotettujen julkistusten sanamuotoja. Jollei mitään äkillisiä viivästyksiä tapahdu, niin me odotamme muutosten alkavan toteutua minä hetkenä tahansa ja sen varalta me olemme lisänneet monien valtioiden pääkaupunkien yllä leijailevien alustemme lukumäärää.

Toimimme näin varmistaaksemme sen, että salaiselle hallitukselle kuuluva ennalta arvaamattomasti käyttäytyvä alus ei pääse tunkeutumaan näille alueille. Joukkomme ovat täydessä valmiustilassa ja meidän naamioidut taistelualuksemme partioivat salaisen hallituksen tukikohtien yllä koko ajan. Tähän saakka joukkomme ovat voineet partioida ilman välikohtauksia. Me emme missään tapauksessa halua joidenkin 'omituisten tapahtumien' tärvelevän uusien siirtymäajan hallitusten tekemien julkistusten sujuvaa etenemistä. Näillä uusilla hallituksilla on tarpeeksi tekemistä jo ilman sitäkin, että tällä tavalla paljastettaisiin etukäteen sellaista teknologiaa, jotka aikataulun mukaisesti tultaisiin virallisesti esittelemään kaikille kansalaisille muutaman viikon kuluttua. Meidän tehtävämme on estää ennalta suunnittelematon vaikeatajuisen teknologian käyttö ennen kuin tällaisen teknologian olemassa olo on virallisesti julkistettu. Näihin virallisiin julkistuksiin kuuluu teknologiaa, jonka me haluamme teidän ottavan käyttöön. Mutta ennen näitä julkistuksia meidän maanpäälliset liittolaisemme haluavat keskittyä kiireellisempiin maailmanlaajuisiin ongelmiin, esittelemään uudet todelliseen arvoon perustuvat valuutat, velkojen anteeksiantoon, tuloveron lakkauttamiseen ja maksettujen tuloverojen palautuksiin, pankkien ja rahoituslaitosten uudistamiseen ja kaikkien yritysten uudelleenjärjestelyihin.

Sitten täytyy ottaa käyttöön Yleinen Laki ja useimmissa tapauksissa asettaa valtaan perustuslain mukainen hallitus. Muun muassa nämä asiat ovat oletettavasti ensimmäisinä uusien hallitusten työlistalla. Kiireellisiä tehtäviä ovat myös Irakin ja Afganistanin konfliktien lakkauttaminen ja sellaisten sopimusten allekirjoittaminen, joka mahdollistaa näillä alueilla olevien vierasmaalaisten joukkojen paluun omiin kotimaihinsa. Tähän asiaan liittyy myös monien ulkomailla sijaitsevien USA:n operoimien tukikohtien palauttaminen niiden alkuperäisten omistajien haltuun. Tämä on maailmanlaajuisen rauhan ja yhteistyön korostamisen aikaa ja tähän liittyen kaikkien valtioiden odotetaan luopuvan ydinaseista. Kun tämä on toteutunut, niin me aiomme tehdä kaikki ydinaseet ja ydinreaktorit toimintakyvyttömiksi ja vaarattomiksi. Tämä toiminta tullaan sovittamaan yhteen alueellisten niin sanottua nollapiste-energiaa hyödyntävien generaattoreiden kehittämisen ja käyttöönoton kanssa. Nämä generaattorit tulevat korvaamaan kaikki tällä hetkellä sähköverkkoon kytketyt ydinvoimalaitokset. Näin ollen te tulette muutaman kuukauden aikana ottamaan valtavia loikkauksia matkallanne kohti täyden tietoisuuden tilaa!

Teidän maailmanne muuttaminen nykytilastaan johonkin sivistyneempään tilaan nopeassa tahdissa on todella valtava urakka. Teidän yhteiskunnassanne on paljon luku- ja kirjoitustaidottomuutta, ahdasmielisyyttä, muukalaisvihaa ja yleistä haluttomuutta hyväksyä uudenlaisia käsityksiä. Katsellessamme tätä kaikkea me näemme, kuinka haastava tehtävä meillä todellakin on edessämme. Me olemme lähettäneet tarkkailijoitamme eri puolille yhteiskuntaanne ja olemme hyvin perillä niistä eroavaisuuksista ja syvälle juurtuneista vihamielisyyksistä, joihin meidän täytyy löytää ratkaisukeinot. Meidän lääketieteelliset joukkomme ovat perehtyneet niihin vahinkoihin ja väkivaltaisuuksiin, joita useimmat teistä ovat joutuneet kärsimään ja joiden aiheuttamia traumoja teitä aiemmin hallinneet 'isäntänne' käyttivät luomaan käsityksiä, joiden avulla he pystyivät kontrolloimaan ja manipuloimaan teitä. Yksi meidän tehtävistämme on auttaa teitä parantamaan nämä haavat valmistautuessanne täyden tietoisuuden tilaan siirtymisen viimeisiin vaiheisiin. Myös Maapallon Hengellinen Hierarkia lähettää teille Armon ja Rakkauden sanomaa nopeuttaakseen tämän muutosprosessin toteutumista. Me odotamme innolla sitä aikaa, jolloin ensimmäinen yhteydenotto ja laajamittaiset laskeutumiset ovat tapahtuneet ja näemme sen, mitä kaikkea te pystyttekään tässä uudessa maailmassanne tekemään.

Laajamittaisten laskeutumisten tapahduttua me voimme työskennellä teidän jokaisen kanssa yksilöllisesti keskittyen juuri kullekin yksilölle tarpeellisiin osa-alueisiin. Meidän neuvonantajamme on koulutettu perusteellisesti toimimaan niiden erityisvaatimusten parissa, joiden avulla te voitte siirtyä täyden tietoisuuden tilaan nopeasti. Toimintamallit ovat monimutkaisia ja ne on suunniteltu avaamaan teidän käsityskykyänne omaksumaan uusia asioita ja totuuksia. Tällä hetkellä vain hyvin harvat teistä käyttävät niitä kykyjä, jotka useimmilla teistä ovat lepotilassa. Meidän aikomuksemme on selittää teille, mitä nuo kyvyt ovat ja auttaa teitä sitten löytämään itsestänne muitakin vastaavia kykyjä, jotka te olette jo kauan sitten tukahduttaneet. Kaiken tämän tarkoitus on käynnistää sellainen havahtuminen, joka antaa teille lopultakin mahdollisuuden nähdä edes pieni vilahdus siitä, mitä kaikkea te pystytte tekemään. Me haluamme kuoria teidän yltänne pois ne tukahduttamisen kerrokset, joita teidän yllenne on asetettu jo varhaislapsuudestanne lähtien. Tämän toimenpiteen myötä te voitte toivottavasti saavuttaa sellaisen tilan, jossa voidaan aloittaa sellainen keskustelu, joka tulee lopulta johtamaan siihen, että te voitte palata täyden tietoisuuden tilaan ja alkaa käyttää niitä kykyjänne, joista te luovuitte jo kauan sitten.

Teidän palauttamisenne täyden tietoisuuden tilaan on tietenkin ensimmäisen yhteydenoton tärkein tavoite. Kaiken muun me teemme vain avustaaksemme tämän välttämättömän muutoksen toteutumista. Samalla tavoin myös Äiti Maa haluaa kohota nykyistä olemustaan edistyneemmälle tasolle, mikä seikka oli meidän tiedossamme jo ennen kuin aloimme laatia tämän ensimmäisen yhteydenoton toimintasuunnitelmaa. Myös Henkisyys haluaa toteuttaa Jumalallisen Suunnitelman asettamat vaatimukset. Kaiken tämän toteutumiseen tarvitaan kaksi osa-aluetta, joista me edustamme fyysistä puolta. Meidän tehtävämme on käyttää kaikkia saatavilla olevia voimavaroja saattaaksemme tämän tehtävän valmiiksi meille asetetun aikataulun puitteissa. Tähän mennessä me olemme saavuttaneet useimmat vaaditut tavoitteemme. Kaikki on valmiina ja me olemme tarkasti ajan tasalla niistä muutoksista, joita kukin teistä on käymässä läpi. Nyt on jäljellä enää teidän kanssanne tehtävän ensimmäisen yhteydenoton toteuttaminen.

Me odotamme nyt maanpäällisten liittolaistemme seuraavaksi suunnittelemia tapahtumia. Kuten viimeviikkoisessa viestissämme totesimme, me olemme kertoneet heille olevamme valmiita tekemään heidän puolestaan kaiken sen, mitä täytyy tehdä, jotta uudet hallitukset saadaan asetettua valtaan ja jotta kaikille teille voidaan jaella vaurausohjelmien mukaiset toimitukset. Tämän päämäärän saavuttamiseksi tehdään ne toimenpiteet, joita sekä maanpäällisten liittolaistemme että meidän asettamat vaatimukset edellyttävät. Me olemme valmiita tekemään kaiken sen, mitä välttämättömien muutosten toteutumisen nopeuttaminen edellyttää. Monet pimeyden voimien ohjailemat hallitukset tekevät edelleen yhteistyötä pimeyttä edustavan salaliiton kanssa ja me olemme varautuneet siihen, että he tulevat tekemään ainakin jonkin verran ilkivaltaisia tekoja, kun meidän suunnitelmamme alkavat toteutua. Tästä syystä me valvomme heidän salaisissa maanalaisia tukikohdissaan ja niiden läheisyydessä sijaitsevissa rakennelmissa tapahtuvia asioita hyvin tarkasti. Nämä pimeyden edustajat jatkavat edelleen niskoitteluaan sinnikkäästi, mutta me tulemme tekemään kaikki heidän viivästystaktiikkansa tehottomiksi.

Salaliittolaiset tietävät kyllä sen, millaisia seuraamuksia heidän likaiset tekonsa tulevat aiheuttamaan eivätkä he pidä siitä, mitä heille tulee tapahtumaan. Keskustellessamme tietyistä asioista heidän kanssaan me olemme havainneet merkkejä heidän lisääntyneestä huolestuneisuudestaan. Me tutkiskelemme heidän ajatuksiaan ja näkemyksiään jatkuvasti ja olemme havainneet, kuinka hauraaksi heidän aiemmin niin vahva suojamuurinsa on nyt muuttunut. Tämä viimeinen este on nyt murenemassa nopeaan tahtiin ja kaikki muut tekijät ovatkin jo enimmäkseen valmiina odottamassa sitä hetkeä, jolloin muutokset toden teoilla käynnistyvät. Meidän maanpäälliset liittolaisemme ja heidän ystävänsä ovat tehneet suurenmoista työtä pystyttäessään ne rakenteet, joita Taivaan määräysten toteuttamiseen tarvitaan. Nyt me olemme kirjaimellisesti sen muutoksen partaalla, joka tulee tuomaan teille jotakin ihanaa ja ihmeellistä, ja siihen liittyen me toivomme teidän näkevän meidän läsnäolomme aidosti ystävällismielisenä tekijänä. Teidän historianne seuraava vaihe tulee paljastamaan teille sen, keitä ja millaisia te oikeasti olette ja mihin kaikkeen te pystytte!

Tänään tarkastelimme sitä, kuinka lähellä teidän todellisen kohtalonne saavuttaminen nyt on. Ensimmäinen yhteydenotto on yksi 'väline', jonka avulla te voitte saavuttaa tämän tavoitteen. Me olemme ylpeitä teistä ja odotamme innolla sitä, että pääsemme juhlistamaan tätä suurenmoista tulevaisuuttanne yhdessä teidän kanssanne. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!