Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 26.12.2006 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn122606.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme jälleen kertomaan lisää asioista. Prosessi, joka tulee tuomaan teille luvatun vaurauden, edistyy hyvin. Meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat täysipainoisesti osallisina tapahtumissa, jotka täytyy saada päätökseen asiaan liittyvissä dokumenteissa määriteltyjen suuntaviivojen mukaisesti. Nämä dokumentit takaavat sen, että teidän vapautenne on asianmukaisesti varmistettu, kun nämä tehtävät on saatu päätökseen. Siksi on tärkeää, että kaikki tapahtuu suunnitelmien mukaan. Pimeyttä edustavan salaliiton nokkeluus on loppumassa ja se tietää loppunsa olevan lähellä. Meidän osanamme on olla valvoja ja neuvonantaja näissä asioissa. Tällä hetkellä on käsittelyssä lukuisia keskeisiä lainopillisia ja polittisia asioita, mutta koska nämä asiat ovat arkaluonteisia, me emme tällä hetkellä voi kertoa niistä tämän enempää. Kuitenkin me voimme todeta sen, että teidän maailmaanne tulee koettelemaan valtava rahoituksellinen kriisi, jos näitä asioita ei ohjata asianmukaisesti kohti niiden toivotuinta ratkaisumallia. Näiden asioiden kiireellisyys on jonkin verran viivästyttänyt teille luvattujen toimitusten toteuttamista, mutta joka tapauksessa on keskeisen tärkeää, että te olette keskittyneitä ja valmiita etenemään omissa suunnitelmissanne sitten, kun nämä vielä jäljellä olevat tehtävät on saatu suoritetuiksi.

Myös meidän omat ensimmäiseen yhteydenottoon liittyvät operaatiomme edistyvät suunnitelmien mukaan. On välttämätöntä saada asialle tärkeimpien valtioidenne hallitusten tuki, jotta saadaan varmistettua se, että kaikki sujuu joustavasti. Me tulemme esittäytymään laajamittaisesti ja maailmanlaajuisesti. Me toivomme saavamme takeet siitä, että kaikki mahdolliset asiaan liittyvät hallinnolliset ja sotilaalliset vaikeudet on saatu ratkaistua. Näin toimien voidaan välttää tarpeetonta hämmennystä ja meidän viestimme voidaan välittää mahdollisimman nopeasti ja suoraan. Mutta samalla me pidämme myös vaihtoehtoiset varmuussuunnitelmamme avoimina ja toteuttamiskelpoisina. Teidän maailmanne täytyy muuttua nykyisestä pimeyden hallitsemasta rajoitetun tietoisuuden tilasta täysin uudenlaiseksi. Taivas edellyttää tämän muutoksen tapahtuvan ja siten meille on myönnetty erivapaus puuttua teidän asioihinne tarpeen niin vaatiessa. Meidän tahtotilamme on se, että tämä muutos toteutuu kaikkien osapuolien hyväksymän pääsuunnitelman mukaisesti. Me kerromme teille tästä erivapaudestamme puuttua teidän asioihinne vain vakuuttaaksemme teidät siitä kuinka päättäväisiä me olemme saattamaan tämän ensimmäisen yhteydenoton prosessin päätökseen niin nopeasti kuin se jumalallisesti on mahdollista.

Me näemme meidän maanpäällisten liittolaistemme ponnistelut yhtenä osana prosessia vapauttaa teidät rajoitetun tietoisuuden tilan aiheuttamista peloista ja puutteista. Kaikki yhteiskunnat käyvät läpi muutosvaiheen, joka saattaa olla melko vaarallinenkin. Meidän tehtävämme on siirtää teidät turvallisesti tämän muutosvaiheen läpi ja antaa tarvittavat opit tarjoavien asioiden tapahtua. Juuri tätä me nyt teemme ja tämä toimintamalli on edellyttänyt sitä, että meidän on täytynyt sallia joidenkin sellaisten asioiden tapahtua, joilta me mieluummin olisimme halunneet teidät säästää. Kuitenkin teidän täytyi rekisteröidä nämä tietyt tapahtumat tietoiseen muistiinne tulevaisuuden tarpeita varten. Nyt tämä on tehty ja me valmistaudumme johdattamaan teidät kasvavan tietoisuutenne seuraavaan vaiheeseen. Kussakin vaiheessa yhä suurempi joukko ihmisiä voi havahtua "muistinmenetyksensä" tilasta ja ymmärtää sen mitä tässä maailmassa todella on tapahtumassa. Tämä progressiivinen koulutusprosessi valmistelee ihmiskuntaa tulevien tapahtumien varalle. Te olette nyt jo lähes siinä vaiheessa, jossa monet teidän syviten omaksumanne käsitykset mullistavat paljastukset tullaan julkistamaan. Nämä julkistukset tulevat lopettamaan ne monet valheet ja vihjailut, jotka ovat jo pitkään rajoittaneet teidän toimintaanne.

Lisääntyvä tietoisuus on varomattomalle vaikea asia. Se edellyttää sitä, että tarkastelee asioita avoimin mielin unohtaen monien vakaumuksella vaalittujen ja oletetusti historiaan pohjautuvien uskomusten asettamat rajoitukset. Tämä voi olla tuskallista ja usein se johtaakin konflikteihin. Näitä sudenkuoppia välttääksemme me olemme pestanneet teidän Ylösnousseet Mestarinne toimimaan sovittelijoina mahdollisissa riitatilanteissa. Heidän tehtävänsä on pehmentää tilannetta ja antaa ihmiskunnalle mahdollisuus kasvaa Totuuteen, jonka teidän aiemmat hallitsijanne Anunnakit ovat jo niin pitkään vääristelleet ja pitäneet teiltä salassa. Me odotamme tämän tilanteen puhkeavan kukkaan, kun teidän todellista historiaanne koskevat julkistukset on tehty ensimmäisen yhteydenoton virallisen alkamisen jälkeen. Muistakaa, että tällainen tietoisuuden tason muutos tapahtuu yleensä huomattavasti tätä hitaammassa tahdissa. Tämä nopea aikataulu johtuu siitä, että pimeyden voimat pysyttelivät vallassa liian kauan ja loppuratkaisun täytyy nyt tapahtua nopeasti. Tämä vaatimus tekee tästä ensimmäisen yhteydenoton prosessista ainutlaatuisen ja sitä myötä sillä tulee olemaan myös ainutlaatuinen lopputulos.

Näiden poikkeavien olosuhteiden vuoksi me tutkiskelimme lukuisia erilaisia toteutusvaihtoehtoja ja niiden odotettavissa olevia lopputuloksia. Tämän tutkimuksen tuloksena me pystyimme valitsemaan teidän menestystänne parhaiten edistävät vaihtoehdot ja opastamaan teitä kulkemaan niitä kohti. Suunnilleen sata vuotta sitten te aloitte käyttää maaöljyn jalosteiden polttamiseen perustuvia ratkaisuja energiatarpeittenne tyydyttämiseen. Useimmissa maailmoissa tällaisen polun vaarat havaitaan ajoissa ja ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin ennen kuin maailmanlaajuinen ympäristökatastrofi uhkaa koko planeetan olemassaoloa. Teidän tapauksessanne te ette pelkästään jättäneet omaksumatta tätä ymmärrystä vaan myös pyritte aktiivisesti estämään käyttökelpoisten vaihtoehtoisten energiantuotantomenetelmien käyttöönottoa ja siten te annoitte liike-elämän salaliittojen talloa teitä jalkoihinsa. Nyt ympäristön kannalta vaarallinen käännepiste on nopeasti lähestymässä. Äiti Maa ei pidä tästä ja niinpä meidän on täytynyt puuttua suoraan teidän asioihinne. Tulossa olevien tapahtumien tuloksena te tulette välttämään tämän häämöttävän katastrofin. Ensimmäiseen yhteydenottoon liittyvät tapahtumat tulevat muuttamaan teidän tuhoon johtavat mieltymyksenne.

Tietoisuuden räjähdysmäinen laajentuminen edellyttää usein pätevää valvontaa ja siitä voi tulla hyvin monimutkainen prosessi. Kuten edellä mainitsimme yksi näistä haasteista on se, että epämiellyttävien tapahtumien annetaan tapahtua osana oppimisprosessia. Jokaiseen vaiheeseen liittyy omat vaikeutensa. Lisäksi suuri osa ihmiskuntaa on edelleen "unessa" ja teidän tehtävänne valvojina on havahduttaa heidät jumallisesti oikeaan aikaan. Tämä epävakaa erilaisten toimepiteiden sekoitus tarkoittaa sitä, että tapahtumien kulusta voi tulla hyvin melskeinen. Tämä kaikki lisää oman osansa tähän virtaukseen sopeutuvien ihmisten kokemaan hämmennykseen ja iloon. Meidän Galaktisen Liiton neuvonantajamme ja asiantuntijamme kokevat nämä tehtävänsä hyvin mielenkiintoisiksi. Monet teistä lankeavat epäloogisten ja usein absurdien uskomusten virheisiin ja tarvitsevat vihjeitä siitä, kuinka tilanteen voi ratkaista.

Teistä keräämämme laaja psykologinen profiili on meidän mielestämme hyvin mukaansatempaava. Me opimme paljon siitä tavasta, jolla rajoitetun tietoisuuden tilassa olevat ihmiset reagoivat muutosvaatimuksiin ja tämän muutoksen luomiin tilanteisiin. Meidän tutkimuksemme auttaa meitä ymmärtämään teidän mielenne ja tunteittenne kykyjen käyttöä estäviä rajoituksia ja sitä, kuinka teidän ympäristönne vaikuttaa näihin mahdollisuuksiinne. Tämä meidän keräämämme tieto oli erittäin hyödyllistä avustaessamme monia aiemmin Ancharan Liiton jäseninä olleita tähtikansoja omaksumaan Galaktisen Liiton jäsenyyden mukanaan tuomat uudet pelisäännöt ja olosuhteet. Näiden tutkimusten myötä me pystyimme myös laatimaan uudenlaisen toimintamallin teidän jokaisen kehitystilanteenne arvioimiseksi. Tämän myötä me voimme auttaa teitä jokaista parhaalla mahdollisella tavalla tulossa olevan henkisen, tunteellisen ja fyysisen muutoksenne aikana.

Ensimmäinen yhteydenotto on käynnissä oleva operaatio, joka on nyt lähestymässä loppuun saattamisensa vaihetta. Tänä aikana me olemme jatkuvasti oppineet uutta teistä ja teidän todellisuudestanne. Meidän virallisen kohtaamisemme hetken lähestyessä me haluamme teidän tietävän sen, kuinka suuresti me arvostamme sitä, mitä te olette käymässä läpi. Teidän keskuudessanne elävät tarkkailijat ovat erityisen vaikuttuneita. Ajatelkaapa kaikkia niitä asioita, joita teidän täytyy päivittäin sietää vain elääksenne nykyisessä maailmassanne! Teidän kohtaamanne moninaiset esteet ja haasteet ovat todellinen testi teidän kekseliäisyydellenne ja kyvyllenne sopeutua erilaisiin eteenne tuleviin esteisiin luovalla tavalla. Tämän täyden tietoisuuden tilaa kohti kulkevan kamppailun ei tarvitse jatkua enää pitkään. Teidän todellisuutenne muuttumisen juhlistamisen aika tulee olemaan ilon aikaa meille kaikille. Muistakaa, että Yhdessä me todellakin olemme Voitokkaita!

Tänään tarkastelimme maailmanne tapahtumia. Teidän päivittäiset kamppailunne tulevat pian päättymään. Pian te voitte toivottaa meidät tervetulleiksi ja aloittaa olemassaolonne uuden vaiheen. Tämä uusi todellisuutenne tulee olemaan täynnä vaurautta ja se tulee olemaan aikaa, jolloin te valmistaudutte liittymään galaktisten kansalaisten joukkoon! Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa!