Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 27.11.2007 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn112707.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, Rakkaat Ystävät! Me palaamme taas näin lomakauden alla kertomaan teille hyviä uutisia. Kuten te hyvin tiedätte, niin meidän maanpäällisten liittolaistemme ja viimeisen pimeyttä edustavan salaliittonne välillä on käynnissä pitkä ja pitkällinen välienselvittely. Nyt tämä taistelu alkaa saavuttaa odotetun loppunsa. Niinpä ei ole mahdotonta, että vaurausrahastojen varat voitaisiin jakaa teille jo ennen joulua. Tämä toimenpide tulee syrjäyttämään nykyisen USA:n hallinnon vallasta laillisesti ja se tulee aloittamaan tärkeiden maailmanne velkakriisin päättymistä koskevien julkistusten sarjan sekä opastamaan teidät uuteen maailmanlaajuisen rauhan ja yltäkylläisyyden aikaan. Nämä tiedotukset tulevat kertomaan uudesta pankkijärjestelmästä ja uudesta valuutasta sekä esittelemään monia kipeästi kaivattuja uusia teknologioita. Nämä tapahtumat luovat pohjaa sille, että muutaman kuukauden kuluttua uudet hallitukset tulevat julkistamaan meidän olemassaolomme. Me odotamme innolla sitä hyvin alustavaa kanssakäymistämme teidän kanssanne ennen kuin varsinaiset ensimmäisen yhteydenoton laskeutumiset toteutuvat. Väliaikaishallinnon aikana te saatte aikaa käsitellä asioita keskenänne ja luoda siten meidän saapumisemme vaatimat olosuhteet.

Tarkastellessamme teidän maailmanlaajuisia olosuhteitanne me näemme joka puolella lisääntyvien kriisien ruokkivan kasvavaa maailmanlaajuista kaaosta. Tämä yhteiskunnallinen pirstoutuminen ruokkii sellaisen uuden asevarustelukilpailun vaaraa, joka tulisi ylittämään jopa kylmän sodan aikaisen asevarustelukilpailun! Tällaista tilannetta meidän maanpäälliset liittolaisemme eivät voi hyväksyä ja varsinkaan me emme voi sitä hyväksyä. Me olemme täysin tietoisia teidän viimeisen pimeyttä edustavan salaliittonne kammottavista suunnitelmista. Tämän salaliiton yritysmaailmassa toimivat liittolaiset ovat jaelleet eri puolille maailmaa huomattavan summan rahaa luodakseen sen kaaoksen, josta teidän tiedotusvälineenne nyt uutisoivat. Heidän tavoitteenaan on luoda uusia pahaenteisiä liittoutumia, joiden ainoa tarkoitus on ruokkia sitä pelkoa ja manipulointia, jonka avulla pimeyden voimat ovat pysyneet vallassa jo tuhansien vuosien ajan. Mutta kuten tekin olette jo alkaneet nähdä, tämä suunnitelma murentuu nyt, sillä monet maailmanlaajuiseen rauhaan ja yhteistyöhön tähtäävät voimat yhdistyvät yhtenäiseksi vastavoimaksi näitä katalia suunnitelmia vastaan. Nämä huudot rauhan ja henkisen yhtenäisyyden puolesta eivät ole jääneet meiltä ja Taivaalta huomioimatta. Tämä valtava rauhan kaipuu on perusta sille, mitä on nyt hyvin pian tapahtumassa.

Joka puolella maailmanne kurjuus, viha tai väkivalta on riesananne. Lisäksi pimeyttä edustavat voimat jatkavat edelleen Äiti Maan pahoinpitelyä. Teidän yhteiskuntanne on pahasti haavoittunut ja huutaa yhteen ääneen taivaallista apua. Lisäksi ydinaseuhan viimeisten jäänteiden luomat vaarat rasittavat suuresti meidän maanpäällisiä liittolaisiamme. He tietävät, että sen mitä he ovat nyt tekemässä täytyy yhtäältä tapahtua pimeyden voimien tiedustelun ulottumattomissa ja toisaalta varmistaa tämän salaliiton täydellinen luhistuminen. Tämä uskalias toimintasuunnitelma mahdollistaa sellaisen energialatauksen muodostumisen, joka tulee aikanaan kääntymään pimeyden voimia vastaan! Pitäkää mielessänne se, että nyt on menossa luonnollinen maailmanlaajuisen muutoksen prosessi, jonka tulokset ovat nyt lähes valmiita. Me haluamme teidän tietävän asioiden ydinkohdat, niin että te tiedätte mitä on tulossa. Vuorovaikutus näiden pimeyttä edustavien kelmien kanssa on hyvin haastavaa, sillä siinä täytyy ottaa huomioon heidän egonsa ja se, että he kuvittelevat olevansa kaikkivaltiaita. Tämä omahyväisyys johtaa heidät usein tahattomasti paljastamaan jonkun pikkujutun, jonka he kuvittelevat pönkittävän omaa valta-asemaansa, mutta jota me voimme käyttää hyväksemme Troijan hevosen tapaan.

Samalla kun tämä välienselvittely jatkuu me olemme yhdessä maanpäällisten liittolaistemme kanssa tutkineet yhä jatkuvaa planeettanne riistoa. Tämä Äiti Maan jatkuva raiskaaminen on saanut kotiplaneettanne hyvin huonoon tilaan. Onneksi lisääntyvä tietoisuuden kasvu on synnyttänyt eri puolille maailmaa ihmisryhmiä, jotka ovat omistautuneet käyttämään parantavia energioitaan Maapallon auttamiseen. Äiti Maa on hyvin tyytyväinen tästä toiminnasta. Hän ymmärtää täysin teidän ahdinkonne ja haluaa teidän tietävän sen, että sekä hänen että teidän kärsimyksenne tulevat päättymään pian. Nyt on menossa vain valtava nikotteluvaihe historiassanne. Pian te voitte toivottaa teille luvatut suuret muutokset tervetulleiksi. Teidän maailmanne on lähestymässä hetkeä, jolloin tapahtuu kauan kaivattu muutos, joka antaa teille mahdollisuuden tiedostaa meidän olemassaolomme ja alkaa valmistautua ensimmäiseen yhteydenottoon ja täyden tietoisuuden tilaan. Tämä rauhanomainen tie tähtiin on teidän ainoa todellinen kohtalonne!

Meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat kertoneet meille tarvitsevansa muutaman kuukauden mittaisen ajanjakson ennen meidän laskeutumisten toteuttamista valmistellakseen teitä meidän saapumistamme varten. Meidän edustamiemme asioiden mullistavaa vaikutusta teidän tietoisuuteenne täytyy helpottaa. Vastaavasti me olemme laatineet suunnitelman lisätä näkyvyyttämme asteittain. Me tulemme aloittamaan näkyvät päiväaikaiset ylilennot, joiden ajan ja paikan uudet hallituksenne tulevat julkistamaan. Samanaikaisesti useissa keskeisissä valtioissa tullaan järjestämään julkisia kuulemisia, jotka tulevat muuttamaan UFOjen olemassaolon salailun IFOjen olemassaolon julkistamiseksi. Me uskomme, että tämä toiminta yhdessä nyt salassa pidettyjen teknologioiden julkistamisen kanssa muodostaa ajanjakson, joka vähentää riittävässä määrin tällä hetkellä vallitsevaa paniikin muodostumisen riskiä. Tavoitteenamme on muuttaa ihmisten pelko meitä kohtaan tunnetuksi terveeksi kiinnostukseksi ja meidän saapumisemme innostuneeksi odotukseksi. Me myönnämme sen, että tässä ehdotuksessa on järkeä ja me voimme lähitulevaisuudessa antaa teille lisää tietoa siitä, kuinka tämä tullaan toteuttamaan.

Meidän maanpäällisten liittolaistemme ja ensimmäisen yhteydenoton operaation välinen lisääntyvä yhteistyö on hyvin rohkaisevaa. Me elämme nyt aikaa, jolloin kasvava planetaarinen epäsopu alkaa muuttua yhteistyöksi ja sopusoinnuksi. Kuten jo edellä totesimme, tämän lähes päättymättömältä vaikuttaneen prosessin loppuratkaisu on nyt lähestymässä ja sen myötä tulevat myös ne julkistukset, jotka johdattavat teidät väliaikaishallinnon aikaan. Ensimmäiset näistä julkistuksista välittävät keskeisen tärkeitä ja monille ihmisille "mahdottomilta" vaikuttavia totuuksia tärkeimpien tiedostusvälineiden kautta. Näiden jälkeen seuraa monia useiden asiantuntijoiden tekemiä kyselyjä, analyysejä ja tutkimuksia. Radioaallot ja internet tulevat olemaan täynnään näkemyksiä siitä, mitä on tapahtumassa. Antakaamme meidän maanpäällisten liittolaistemme tekojen puhua puolestaan tässä asiassa. Tulee tapahtumaan ennenkuulumattomia asioita! Ja aiemmat kokemukset ja perinteiset viisaudet eivät enää tule olemaan käyttökelpoisia!

Tuleva ajanjakso tulee olemaan vedenjakaja, joka päättää 13000 vuoden mittaisen hämmennyksen ja turhautumisen aikakauden. Yhä edelleen laajalti tiedostamaton voima kasvaa päivä päivältä joka puolella planeettaanne. Samalla meidän ensimmäisen yhteydenoton ohjelmamme valmistautuu siirtymään tämän monimutkaisen prosessin seuraavaan mitä mielenkiintoisimpaan vaiheeseen. On aina mieltä ylentävää nähdä teidän toimintanne saavuttavan sellaisen vaiheen, jossa menestys on taattu. Se tosiasia, että me olemme nyt tulleet aivan voiton partaalle, on varma merkki siitä, että Taivaan määräyksillä on toivottu vaikutus. Planeettanne pimeyttä edustavaa salaliittoa ei vielä ole kukistettu, mutta sen toteuttamiseen tarvittavat keinot ovat nyt saavuttamassa kriittisen massan. Me pyydämme teitä pysymään keskittyneinä ja antamaan jumalallisen suunnitelman aikataulun paljastaa tehokkuutensa. Elämänne suuri muutos on nyt melkein käsillä ja on tärkeää, että te vain annatte asioiden tapahtua jumalallisen tahdon mukaisesti.

Malttamattoman on usein hämmentävää ja turhauttavaa yrittää ymmärtää Jumalallisuuden toimintatapaa. Kun opitte lisää itsestänne ja opitte virittäytymään samalle aaltopituudelle Luomakunnan energioiden kanssa, te totutte olemaan luottavaisia ja hyväksymään Taivaan toimintatavat. Tämän taidon useimmat teistä ovat kadottaneet ilman omaa syytänne. Lisäksi tämä nykyinen todellisuutenne pyrkii pitämään teidät levottomina ja motivoi teitä hankkimaan lyhytaikaista mielihyvää. Kuitenkin te olette saamassa takaisin muinaiset taitonne, kun teidän tietoisuutenne lisääntyy omaksuessanne tämän valaistumiseen johtavan matkanne varrella hankkimanne viisauden. Meidän tehtävämme on ainoastaan aina tarvittaessa muistuttaa teitä niistä valtavista mahdollisuuksista, joita teidän eteenne avautuu ei pelkästään itseänne varten vaan myös koko ihmiskuntaa varten. Siksi, iloitkaa, olkaa kärsivällisiä ja keskittykää niihin päämääriin, jotka te sydämissänne tunnette kaikkein tärkeimmiksi. Muistakaa, että Yhdessä Me todellakin olemme Voitokkaita!

Tänään tarkastelimme yhteisten ponnistelujemme aikaansaannoksia. Me olemme iloisia siitä, mitä on nyt tapahtumassa. Olkaa luottavaisia voittonne suhteen ja iloitkaa menestyksestämme. Älkää koskaan unohtako sitä, että meissä kaikissa on jumalallisen Rakkauden ja Valon pieni kipinä! Me lähdemme nyt. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!

HUOM! Lue myös: Disclosure-projektin tiedote 13.11.2007 (www.tiedontalo.net/omatjutut/disclosure_13112007.htm)