Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 28.10.2003 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn102803.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Saavumme taas, rakkaat Sydämet! Tänään kerromme teille siitä, miten todellisuutenne toimii ja mitä me kaikki olemme nyt tekemässä muuttaaksemme sen toisenlaiseksi. Tämä prosessi käynnistyi hyvin kauan sitten, kun Taivaan kantasielut alkoivat työskennellä yhdessä tämän alueen taivaallisen Hallinnon kanssa muodostaakseen tämän todellisuuden. Koko galaksin kannalta tärkeä Maa-äiti ilmoitti haluavansa muodostua erikoislaatuiseksi vesimaailmaksi. Lisäksi oli päätettävä se, mihin paikkaan tässä galaksissa Maa-äiti asettuisi ja milloin tämä tapahtuisi. Monta miljardia vuotta sitten Maa-äiti asettui tähän aurinkokuntaan, joka sijaitsee Orionin haaran ulkolaidalla tässä galaksissa. Hänen ensimmäinen tehtävänsä oli luoda monipuolinen ja kukoistava elämän verkko. Tietäen sen, että tämän kehittyvän ekosysteemin toiminnasta huolehtimiseen tarvittaisiin hoitajia, Maa-äiti pyysi alueen taivaallista Hallintoa lähettämään sopivia lajeja asukkaikseen. Kun tämä oli tehty, kolme tehtävään ehdolle valittua lajia siirtyi asuttamaan maailmaanne. Me olemme kertoneet tämän operaation tuloksista monissa aiemmissa viesteissämme ja mainitsemme siitä nyt vain pohjustaaksemme jäljempänä tässä viestissä kertomiamme asioita. Palaamme tähän asiaan vielä myöhemmin selittämään muutamia keskeisiä kohtia.

Kuten tiedätte, kaikki todellisuudet ovat ainoastaan Taivaan todellisten aikomusten ja sen tietoisimpien asukkaiden yksimielisen käsityskyvyn tuotoksia. Tämä prosessi luo todellisuuden hilaruudukot ja asettaa verkon (perusrakenteen), joka muotoilee tämän kyseisen todellisuuden. Tämä verkko vuorostaan luo 'perussäännöt', jotka määrittelevät aineen, energioiden ja avaruuden väliset vuorovaikutukset tässä kyseisessä todellisuudessa. Nämä vuorovaikutukset ovat osa mahdollisuuksien laajasta kirjosta. Lopulta tietoisuus on tärkein näistä vastuista; merkityksellisin niistä on valinta. Te olette itse valinneet sen, miten teidän todellisuutenne rakentuu ja kuinka se tulee muuttumaan joksikin muuksi. Se on jatkuva prosessi. Jumalallinen suunnitelma on aina referenssipisteenne. Lord Surea on säätänyt kunkin todellisuuden syntyessä sen, miten se tulee kehittymään. Teidän tehtävänne on käyttää tätä prototyyppiä yhdessä loistavien aikomustenne kanssa tuottamaan haluttu lopputulos. Taivas on lupautunut opastamaan teitä ja jumalallisesti oikeaan aikaan korjaamaan mahdolliset ongelmat, joita te ette itse pysty korjaamaan. Tämä pyhä kumppanuus luo ne keinot, joiden avulla koko fyysisen Luomakunnan kokonaisuus toteutuu.

Tietoisuus on tärkeä osatekijä. Tietoisuus on paljon enemmän kuin vain tieto siitä, keitä te olette ja miksi olette täällä. Tietoisuus elää jatkuvasti 'nykyisyyden' tilassa. Tämä 'nykyisyys' on todellisuuden menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus. Tässä tilassa on mahdollista olla samanaikaisesti yhdessä todellisuudessa ja kaikkien todellisuuksien muodostamassa yhdistetyssä kokonaisuudessa. Tällöin jumalallisesta suunnitelmasta tulee kirja, jota voi helposti lukea. Itse asiassa silloin voi lukea kaikkia sen lähes äärettömän monia sivuja samanaikaisesti. Yksilöstä tulee tiedon ylläpitäjä ja jumalallisen viisauden jakaja. Tässä tilassa oppii sen, että kaikki tietoinen liittyy toisiinsa ja että elämä on kuolematonta. Kuolemattomuus syntyy Luomisen ikuisesta olemuksesta ja Luojan Rakkaudesta, joka on kaiken olevaisen perusta. Tämä prosessi tuottaa Elämää ja sitä ennen kaikissa ulottuvuuksissa olevaa Valoa, jota käytetään yksilön sielun muodostamiseen. Tämän sielun valon saa syttymään Luojan jumalallinen rakkaus. Kuten juuri mainitsimme, tämä toiminta luo Rakkautta ja tietoisuutta. Kuten asia usein ilmaistaan, Luomakunta on elävä tietoinen maailmankaikkeus.

Tämä elävä tietoinen maailmankaikkeus on hyvin erilainen kuin se, millaiseksi teidän nykyinen tieteenne sen kuvailee. Fyysisyyden muodostavat energiat, voimat ja materia toimivat kunkin todellisuuden asettamien 'sääntöjen' mukaisesti. Kuhunkin fyysiseen ulottuvuuteen liittyy lähes ääretön määrä todellisuuksia. Jokainen todellisuus näkee toiset todellisuudet omien 'silmälappujensa', eli kyseisen todellisuuden toimintaa ohjaavien sääntöjen, läpi. Itse asiassa galaksit ja niiden väliset alueet koostuvat suuresta määrästä erilaisia todellisuuksia. Fyysinen maailmankaikkeus ei syntynyt suuressa 'alkuräjähdyksessä' eikä sen laajenemisella ole rajoja. Sen sijaan luotiin vuorovaikutussuunnitelma, jonka perusteella suunnaton määrä taivaallisia asianhoitajia ja heitä seuranneet valitut erittäin tietoiset asukkaat rakensivat fyysisyyden nykyisen 'kartan'. Siksi tämä kartta on hyvin erilainen kuin se, joka teidän tähtitieteilijänne tuntevat. Se eroaa siinä, että se asettaa ensin kaikki todellisuudet samanarvoisiksi ja luokittelee ne sen jälkeen niiden tarjoamien todellisten mahdollisuuksien mukaisesti.

Tietyn ulottuvuuden olemassaolo päättyy jumalallisen suuren suunnitelman mukaisesti. Tämä suunnitelma uhmaa kaikkea pelkästään tämän kyseisen ulottuvuuden havaintoihin perustuvaa logiikkaa. Tämän suunnitelman ymmärtämiseksi täytyy 'kytkeytyä' jumalallisuuteen tai yksinkertaisesti pystyä olemaan yhteydessä toisten todellisuuksien älyllisiin Olentoihin, jotka ovat halukkaita kertomaan omista 'totuuksistaan' teille. Teidän tieteenne todellinen tila on se, että se on täynnä poikkeuksia. Me olemme kertoneet tämän teille jo aiemminkin. Se mitä teidän täytyy tehdä, on laajentaa katsantokantaanne, alkaa myöntää tietämättömyytenne ja opetella muuntamaan tietämättömyytenne viisaudeksi. Tämän ymmärryksen avulla eristäytyneisyytenne todellisesta olemuksestanne tulee päättymään. Tulette oppimaan sen, miten jumalallinen suunnitelma toimii ja miten sitä voi käyttää todella hyödyllisenä toimintasuunnitelmana. Sen kautta tulette saamaan paljon tärkeitä vihjeitä tämän maailmankaikkeuden todellisesta rakenteesta ja toiminnasta. Se tuo ilmi myös sen, millä tavalla te liitytte Luomiseen ja tähän ja muihin fyysisen todellisuuden esiintymiin.

Muistakaa, rakkaat Sydämet, että jokainen fyysisen todellisuutenne puoli on Luojan, Taivaan ja teidän yhdessä muotoilema kimalteleva jalokivi. Tämä pyhä kolminaisuus antaa fyysisyydelle muodon ja saa aikaan yötaivaallanne näkyvän ihmeen. Joka yö silmienne edessä avautuu valtavan hieno kokonaisuus, jonka olemassaolo uhmaa teidän fysiikan lakejanne. Se on todiste meidän teille kertomiemme asioiden paikkansapitävyydestä. Fyysisyys on ikuinen tietoisten elävien tapahtumien sarja ja sen takia ne vaikuttavat teihin ja maailmanlaajuiseen yhteiskuntaanne. Astrologia nykyisessä muodossaan on vain hailakka heijastus siitä, mitä se aiemmin oli, mutta silti se on käyttökelpoinen työkalu. Myös monet muinaiset aikanaan maailmanne joka kolkassa sijainneiden yhteiskuntien luomisopit ovat edelleen käyttökelpoisia työkaluja tämän kokonaisuuden ymmärtämiseksi. Salaisessa kirjallisuudessanne on monia kohtia, jotka paljastavat todellisen menneisyytenne ja kuvaavat sen, mitä te olitte aiemmin ja väistämättömän pelastuksenne.

Haluamme näillä sanoillamme korostaa, että kaikki on hyvin. Se, mitä varten te olette tulleet tänne, tulee toteutumaan ja on itse asiassa jo alkanut. Se mitä teidän vielä tulee tehdä, on kulkea matkanne seuraava etappi. Me kaikki työskentelemme ahkerasti varmistaaksemme sen, että tämä tapahtuma toteutuu suunnitelman mukaisesti. Me teemme määrätietoisesti sen, mitä meillä on jumalallisesti lupa tehdä. Vaikka tämä prosessi ei kaikilta osiltaan tapahdukaan meille mieleisellä tavalla, me olemme päättäneet varmistaa sen, että se toteutuu niin kuin on tarkoitettu. Tämä tarkoittaa sitä, että Taivaalla ja teillä on yhdessä lopullinen päätäntävalta näiden tapahtumien suhteen. Taivaan vapaa tahto ja teidän rajoitettu vapaa tahtonne määrittävät lopulta sen, millainen lopputulos tulee olemaan. Viime viikkoisessa viestissämme totesimme lyhyesti, että vaikka lähestyvät tapahtumat eivät toteutuisikaan siten kuin olemme toivoneet, haluttu lopputulos tullaan joka tapauksessa saavuttamaan. Siksi, rakkaat Ystävät, olkaa täysin luottavaisia ja halukkaita tekemään kaikki se, mitä teidän täytyy tehdä, myönteisellä tavalla, niin menestyksenne on taattu.

Koska tietoisuus on elävä prosessi, se kehittyy jatkuvasti. Sen kehitystä avustaa jumalallinen suunnitelma ja sitä valvoo Luoja ja Taivaan äärettömät Joukot. Teidän tämänhetkinen tehtävänne on hankkia lisää ymmärrystä tästä suunnattomasta ja hämmentävästä toiminnasta. Sen toimintaa voi ymmärtää ainoastaan sisäisen Sydämen logiikkaa apuna käyttäen. Mielen keinot eivät tällä hetkellä ole riittäviä tähän. Tämän lyhyen viestin välityksellä me olemme kertoneet teille kuinka ja miksi tämä maailmankaikkeus on elävä ja tietoinen. Eri ulottuvuuksiin ja todellisuuksiin jakautuneena siihen kuuluvat kaikki aineelliset ja aineettomat elämänmuodot. Sen sisäisten yhteyksien luonne on teille selvästikin mysteeri. Tämä pulma on vain lisännyt teidän eteenne päivittäin tulevien arvailujen määrää. Tietäkää, että tulossa olevien tapahtumien myötä te voitte alkaa siirtyä kohti totuutta näiden tämänhetkisten arvailujen sijaan.

Tänään olemme kertoneet maailmanne tapahtumista erilaisesta näkökulmasta katsottuna. Haluamme teidän tietävän, että merkillisiä asioita on tapahtumassa. Olkaa aina valmiita toimimaan epäröimättä ja käyttämään hämmästyttäviä kykyjänne auttaaksenne muita. Muistakaa, että yhdessä olemme voitokkaita! Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.