Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 29.3.2005 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn032905.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme jälleen kertomaan teille paljon asiaa. Keskeinen tekijä minkä tahansa asian toteuttamisessa on ilmaista selkeä toive ja antaa sitten Hengen määritellä sopiva ajankohta tämän aidon toiveen toteutumiselle. Lukuisten teidän meille vakaumuksellisesti esittämienne toiveiden käsittely on parhaillaan käynnissä. Teidän maailmanne on todellakin muuttumassa sen loistokkaan kohtalonsa mukaiseksi, josta me olemme kertoneet teille jo pitkään. Tätä prosessia ohjaavat paikallisesti teidän Ylösnousseet Mestarinne ja sitä johtaa Taivaassa Lord Surean Serafi. Tämä valtava voima toteuttaa kaiken jumalallisen suunitelman asettamien pyhien määräysten mukaisesti. Tämä taivaallinen aikataulu on nyt lähestymässä ajankohtaa, jossa lukuisat tarvittavat kehitysaskeleet ovat valmiina tapahtuviksi. Kuten tiedätte, ryhmä vaikutusvaltaisia yksilöitä, joita me kutsumme meidän maanpäällisiksi liittolaisiksemme, työskentelee uutterasti saadakseen monet tärkeät päämääränsä toteutetuiksi. Yksi näistä päämääristä on Pohjois-Amerikassa tällä hetkellä valtaa pitävän laittoman hallinnon syrjäyttäminen. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi tiettyjen tämän hallintokoneiston sisäisten keskeisten tahojen täytyy toimia salassa edistääkseen sen vaadittua vallasta syrjäyttämistä.

Juuri tämä prosessi on vaatinut enemmän aikaa kuin mitä alun perin kuviteltiin. Tämä viivästys johtuu siitä tosiasiasta, että tiettyjen tämän hallintokoneiston tahojen uskollisuus näille päämäärille on hyvin häilyvää. Siksi tämä projekti on nyt siirretty sellaisen erikoisryhmän vastuulle, joka on täysin sitoutunut sen toteuttamiseen, kun toimintakehotus annetaan. Seuraava vaadittu vaihe on varmistaa se, että pidätettäväksi määrätyt henkilöt eivät voi enää estää edistymistämme. Tämä vaatimus on osoittautunut hankalaksi. Tämän hallintokoneiston uskollinen tiedusteluosasto on pystynyt tekemään useat aiemmat yritykset tyhjiksi. Nyt on menossa uusi operaatio. Toisella rintamalla vauraudenjako-ohjelma on saavuttanut viimeisen vaiheensa: varainsiirtojen suorittamisen. Koska kaikki tämän tehtävän osat ovat riippuvaisia toisistaan, avainhenkilöiden pidätysten tulee olla varmistettu ennen kuin rahavarojen jako voidaan muodollisesti aloittaa. Tämä umpikuja viivästyttää parhaillaan meidän maanpäällisten liittolaistemme Pohjois-Amerikan hallitukseen kohdistuvia operaatioita. Tilanteen korjaamiseksi Euroopasta ja Aasiasta on lähetetty erikoiskoulutettua henkilökuntaa Pohjois-Amerikan 'pelikentälle'.

Tämä umpikuja viivästyttää samalla tavalla myös niitä lukuisia maailmanlaajusia humanitaarisia projekteja, jotka ovat muilta osin valmiita toteutettaviksi, hallitusten tiedotuksia meidän olemassaolomme virallisesta tunnustamisesta ja avointa ensimmäistä yhteydenottoamme varten vaadittavan maailmanrauhan toteutumista. Nämä viivästykset ovat pakottaneet meidät harkitsemaan vakavasti mahdollisia vaihtoehtoisia ratkaisutapoja tämän lukkiutuneen tilanteen laukaisemiseksi. Samanlaisia tekosyitä käytettiin lähimenneisyydessä estämään niin laajat muutokset, että ensimmäinen yhteydenotto olisi voitu toteuttaa. Kuten olemme useassa aiemmassa viestissämme maininneet, Galaktisella Liitolla on käytössään lukuisia kehittyneitä teknologioita, joiden avulla ensimmäinen yhteydenotto voidaan toteuttaa nopeasti. Kuitenkin Taivas on alusta asti painottanut sitä, että ensisijainen tavoite on riistää valta pimeyden voimilta maailmassanne tärkeimmiltä osin ennen kuin edetään muissa ensimmäistä yhteydenottoa edeltävissä toimissa. Maailmanne monien räjähdysherkkien tilanteiden muodostaman uhkan vakavuuden takia Taivaan on nyt täytynyt arvoida uudelleen ensimmäistä yhteydenottoa varten antamiaan määräyksiä. Muistakaa, rakkaat Ystävät, että teidän todellisuudessanne vallitseva vapaa tahto on kuitenkin hyvin rajoitettua. Teidän rajoitetun tietoisuuden tilassanne vallitsevan vapaan tahdon asettaminen etusijalle ei voi estää meitä toimimasta kokonaisuuden edun mukaisesti.

Rakkaat Ystävät, jumalallisen suunnitelman asettamat määräykset ovat asettaneet teidän todellisuutenne kohtaloksi muuttua uudeksi ja nykyistä sopusointuisemmaksi. Tämän teidän uuden todellisuutenne syntyminen on ennalta määrätty. Teidän nykyisen laajuinen fyysisyyteen suuntautunut vapaa tahtonne ei voi estää sen toteutumista. Jos on tarpeen, niin teidät voidaan lähettää uuteen todellisuuteenne 'potkien ja kiljuen'! Tämä päätös on yksin Taivaan ja Luojan käsissä. Pimeyden voimat väärän tiedon lähettiläineen jättävät tämän tosiasian toistuvasti huomioimatta. He eivät vieläkään ota huomioon sitä tosiasiaa, että massiivinen ydinasehyökkäys ei ole toteutettavissa oleva vaihtoehto. Teidän yksi ja ainoa tehtävänne on kehittyä täysin tietoisiksi Olennoiksi, jotka voivat oppia vapaata tahtoa ja sen vastuullista käyttämistä. Meidän täytyy korostaa tätä seikkaa. Teidän maailmanne on ponnistellut jo liian kauan eteenpäin tiettyjen harhaluulojen vallassa. Suurin näistä on se, että teillä olisi valinnan vapaus joko kehittyä täyttä tietoisuutta kohti tai liukua takaisin pimeyden kuiluun. Taivas ja jumalallinen suunnitelma ovat säätäneet toisin ja me olemme täällä toimiaksemme näiden pyhien määräysten toimeenpanijoina. Olkaa selvillä siitä asiasta, että tarvittaessa me voimme laskeutua teidän planeettanne pinnalle yhdessä silmänräpäyksessä.

Teidän maailmanne kulkee kohti jumalallista kohtaloaan ennalta määrätyssä tahdissa. Taivas on asettanut tämän polun ja me olemme täällä sekä sivusta seuraajina että tarvittaessa tämän polun pyhinä toimeenpanijoina. Teitä ympäröi kuolemassa oleva maailma, joka on naamioitunut terveeksi maailmaksi. Todellisuudessa tämä vanha maailma on paniikissa. Hän tietää kuolemansa hetken lähestyvän nopeasti, mutta kuitenkin toivoo, että voisi jotenkin muodostaa sellaiset olosuhteet, jotka mahdollistaisivat hänen fyysisen selviytymisensä. Mutta Taivas on säätänyt toisin ja tietää, että hänen uudeksi loistokkaaksi itsekseen muuttumisen hetki on lähes käsillä. Tämä kamppailu on koko tämän nykyisen kaaoksen ydinkysymys. Älkää antako tämän loppunäytöksen häiritä omaa keskittymistänne. Pysykää oikealla polulla ja tietäkää, että valtava määrä taivaallisia voimia ja asialleen omistautuneita yksilöitä työskentelevät yhdessä varmistaakseen sen, että teidän uusi todellisuutenne toteutuu suunnitelmien mukaisesti.

Me olemme kertoneet teille moneen otteeseen siitä, kuinka meidän laivastomme on sijoittunut asemiin teidän maailmanne ympärille ja koko tähän aurinkokuntaan. Henkilöstömme on vakaumuksellisesti omistautunut noudattamaan Valon toimintaperiaatteita. Me olemme täällä ainoastaan varmistaaksemme sen, että teidän muuttumisenne 'fyysisiksi Enkeleiksi' toteutuu siten kuin Lord Surea on jumalallisesti säätänyt sen tapahtuvaksi. Niinpä meidän toimintamme keskittyy täysin tähän yhteen ainoaan päämäärään. Tämän takia me olemme useaan otteeseen taipuneet Ylösnousseiden Mestareiden tahtoon ja peruuttaneet jo ilmoittamamme ensimmäisen yhteydenoton toteuttamisen määräpäivät. Taivas toivoo teidän siirtyvän tähän uuteen todellisuuteenne. Nyt on käynnissä prosessi, joka varmistaa tulossa olevan vapauttamisenne toteutumisen. Tämän operaation täytyy edetä täysin salassa siihen saakka, kunnes se julkistetaan virallisesti. Me tiedämme, että tämä tilanne saattaa aiheuttaa eri asteista turhautumista. Siksi me pyydämme teitä tutkimaan sisintänne ja pysymään luottavaisina.

Teidän todellisuutenne on muuttumassa hyvin pitkälti tyypillisen muutosprosessin mukaisesti. Kuitenkin epätavallinen tekijä tässä tapauksessa on se, että monet planeettanne vallanpitäjät kieltävät tämän tosiasian olemassa olon ja se, että tämän vallanpitäjäjoukon keskuudessa on noussut huomattavaan asemaan ryhmä, joka haluaa vanhojen väärien toimintatapojen jatkuvan kallillakin hinnalla. Nämä ryhmät ovat törmäyskurssilla ja uusia liittoutumia muodostuu. Tämä päättäväisyys pitää vanhat toimintatavat voimassa ja kieltää suuren muutoksen käynnissä olo naamioi tehokkaasti sen, kuinka syvällinen ja laaja tämä parhaillaan käynnissä oleva muutos todella on. Yksi esimerkki tästä naamioimistoiminnasta oli se tämän ryhmän järjestämä traaginen tapaus, joka tarjosi tekosyyn tarpeettomille sodille ja käynnissä olevalle varallisuuden keräämiselle näille vanhojen tapojen ylläpitäjille. Mutta näiden vanhojen tapojen liittolaisten kavalat suunnitelmat ja julkeat valheet johtavat väistämättömästi heidän kukistumiseensa.

Huomatkaa mitä maailmassanne on oikeasti tapahtumassa: suuri loppunäytös matkallanne kohti muuttumistanne täysin tietoisiksi Olennoiksi. Maailmanne vallanpitäjien tekemistä ratkaisuista riippuen me joko puutumme asioihin laajassa mittakaavassa tai annamme meidän maanpäällisten liittolaistemme syrjäyttää heidät vallasta. Samalla, kun tämä lopullinen maailmanlaajuinen näytelmä esitetään, olkaa valmiita hyväksymään se asia, että teidän osanne siinä on olla muutoksen tukipilari. Se, kuinka jumalallinen suunitelma ratkaisee tämän tilanteen, täytyy jättää Taivaan päätettäväksi. Teidän osanne on olla luottavaisia ja halukkaita hyväksymään roolinne osallistua sen jumalallisen energian lähteen luomiseen, jonka varaan teidän uusi todellisuutenne tullaan rakentamaan. Taivaan pystyttämien seinien suojassa te voitte kukoistaa ja saavuttaa ne suuret päämäärät, jotka te itsellenne asetitte laatiessanne 'elämänsopimustanne' tätä fyysistä elämäänne varten. Niinpä, rakkaat Ystävät, olkaa valmistautuneita, iloisia ja ennen kaikkea halukkaita elämään täysipainoisesti kaikki se, mihin te niin armollisesti olette sitoutuneet.

Tänään kerroimme teidän maailmanne luonteesta ja keskityimme tarkastelemaan niitä asioita, jotka viivästyttävät teidän suuren tietoisuushyppäyksenne toteutumista. Lisäksi me pyysimme teitä pysymään tyyninä ja keskittyneinä todelliseen rooliinne tässä loppunäytöksessä. Muistakaa, että Yhdessä Me todellakin olemme Voitokkaita! Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.