Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 29.5.2007 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn052907.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me palaamme lyhyen tauon jälkeen taas kertomaan teille muutamista todella mielenkiintoisista kehitysaskelista. Kuten olette jo saattaneet odottaakin, monet salaiset sopimukset ovat astuneet voimaan tämän lyhyen tauon aikana. Meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat pystyneet luomaan useita välttämättömiä käytäntöjä viimeistä pimeyttä edustavaa salaliittoa vastaan. Nämä asiat takaavat entistäkin varmemmin sen, että tämän salaliiton ja sen kontrolloiman laittoman USA:n hallinnon luhistuminen on nyt hyvin lähellä. Monet pankit eri puolilla maapalloa ovat pakotetut omaksumaan uudet toimintatavat jo ennen kuin tämä salaliitto siirtyy osaksi historiaanne. Tämä muutos on kääntänyt tämän pitkittyneen maailmanlaajuisen rahoituksellisen shakkipelin meidän maanpäällisten liittolaistemme eduksi. Me valvomme tätä asiaa tarkasti ja olemme parhaillaan laatimassa suunnitelmia varmistamaan sen, että myös meidän omat lukuisat projektimme saavuttavat päämääränsä nopeassa tahdissa. Olemme hyvin lähellä sitä hetkeä, jolloin valta siirtyy monille uusille hallituksille, joiden tehtävänä on tuoda rauha teidän maailmaanne ja välittää valtava vauraus kaikille Äiti Maan asukkaille. Nämä muutokset luovat myös suotuisat olosuhteet niille virallisille julkistuksille, jotka edeltävät laajamittaista ensimmäistä yhteydenottoa.

Samalla kun me olemme innoissamme tästä edistyksestä, me haluamme painottaa käytännön realismia maailmanne tilanteen arvioinnissa. Pimeyttä edustava salaliitto on osoittanut olevansa hyvin sopeutuvainen selviytymään aiemmin tukalilta näyttäneistä tilanteista, jotka jo vaikuttivat koituvan sen tuhoksi. Meidän tämänhetkisten ponnistelujemme tavoite on vähentää näitä riskejä tuomalla pelikentälle uusia pelaajia, jotka kykenevät tekemään salaliiton vastatoimet hyödyttömiksi. Nyt on todellakin tullut aika asettaa päätös tämän salaliiton luomalle hulluudelle ja kaaokselle. Siksi me olemme peukaloineet tämän pelin meidän maanpäällisten liittolaistemme eduksi. Kuten tiedätte, tämä ei ole ollut helppoa. Itse asiassa meidän täytyi käyttää lukuisia galaktisia apukeinoja päästäksemme tähän tilanteeseen, josta me nyt voimme nauttia. Aiemmin pimeyden voima perustui sen oveluuteen. Tämän seikan me opimme muutamilta tämän galaksin aiemmilta vannoutuneimmilta Ancharan Liiton jäseniltä. Näiltä nykyisiltä uusilta ja tapojaan muuttaneilta liittolaisiltamme me saimme hyödyllisiä neuvoja keinoista, joiden avulla me pystyimme poistamaan "kiemurtelutilan" pimeyttä edustavan salaliiton strategioista. Nämä toimenpiteet ovat nyt tuottamassa tulosta.

Samalla kun me olemme nyt ahdistamassa viimeistä salaliittoa nurkkaan, tätä organisaatiota johtavat tahot jatkavat normaalia moraalitonta toimintaansa, joka aiemmin teki heille mahdolliseksi paeta kaikista tukalista tilanteista. Mutta nyt meidän strategiamme toimii suunnitelman mukaisesti. Näin ollen me odotamme vaurausrahastojen varojen jakamisen toteutuvan hyvin pian samoin kuin nykyisen USA:n hallinnon syrjäyttämisenkin. Nämä asiat tulevat avaamaan tietä monille asioille, jotka uudet siirtymäajan hallitukset tulevat virallisesti julkistamaan. Koko tämän operaation ajan me tulemme valvomaan sitä, että kaikki vuoden 1998 sopimuksessa määritellyt lukuisat ensimmäisen yhteydenoton varmistavat järjestelyt toteutetaan. Nämä järjestelyt lupaavat teidän maailmallenne sen, että suuri vauraus voi johdattaa eri yhteiskuntanne aiempaa laajempaan keskinäiseen kanssakäymiseen, mikä puolestaan luo maailmanrauhan ja paremman keskinäisen yhteisymmärryksen. Tässä ympäristössä pitkään salassa pidettyjen teknologioiden käyttöönotto voi antaa teille keinot maailmanlaajuisten saasteiden puhdistamiselle ja nälänhädän lopettamiselle.

Me olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että teidän maailmanne muutoksen hetki on nyt näin lähellä. Kuitenkin meidän työmme on vasta alussa. Meidän täytyy varmistaa se, että meidän maanpäälliset liittolaisemme todellakin toteuttavat kaikki sovitut vaatimuksemme. Tätä varten me olemme huolellisesti valmistelleet lukuisia keinoja saattamaan nämä jumalalliset säädökset voimaan. Vaikkakin meidän vaikutuksemme teidän planeettanne asioihin lisääntyy joka päivä, se on kiinteästi sidoksissa Taivaan sallimiin rajoituksiin. Vastaavasti me pidämme aina mielessämme eroavuuden niiden kahden asian välillä, mitä me haluaisimme tehdä ja mitä todella teemme. Me päivitämme analyysiamme teidän maailmanne tilanteesta jatkuvasti samalla, kun päivitämme tietokantojamme monilta yhteyshenkilöiltämme saamiemme tietojen perusteella. Lisäksi meidän tehtävämme on tehdä tämä Taivaan sopivaksi katsomassa laajuudessa. Myös meidän Hengellisen Hierarkian yhteyshenkilömme antavat meille omat pyhät määräyksensä, jotka toimivat meidän menettelyohjeinamme. Kaiken tämän tuloksena on skenaario, joka johdattaa meidät ensimmäistä yhteydenottoa kohti.

Taivas on syvästi sitoutunut palauttamaan teidät täyden tietoisuuden tilaan. Taivaan päämääränä on toteuttaa jumalallinen suunnitelma Maapallolla ja koko tässä aurinkokunnassa. Juuri Taivaan esittämä pyyntö ensimmäisen yhteydenoton toteuttamiseksi toi meidät suurin joukoin teidän aurinkokuntaanne lähes kaksikymmentä vuotta sitten. Oppiessamme lisää tästä operaatiosta me tunnistimme teidän vahvuutenne ja heikkoutenne. Me voimme kertoa teille, että suurimmaksi osaksi te olette moraalisia ihmisiä, jotka monet sekä tunnetut että tuntemattomat pimeyttä edustavat tahot ovat ajaneet tekemään monia moraalittomia tekoja. Nyt on tullut aika, jolloin nämä pimeyttä edustavat salaiset hallitsijat luopuvat tästä teidän epämoraalisesta hallitsemisestanne. Nyt on tullut jälleen Valon aika. Me kertaamme tämän muistuttaaksemme teitä siitä, että teitä tällä hetkellä ympäröivät olosuhteet tulevat jumalallisten määräysten myötä poistumaan ja että maailmanlaajuinen operaatio tämän toteuttamiseksi on nyt hyvässä vauhdissa. Myös me olemme osa tätä operaatiota ja meidän tekomme voivat johdattaa ja tulevat johdattamaan teidät uuteen Valon aikakauteen!

Teitä päivittäin valvovat lukuisat laivastomme ovat omistautuneet toteuttamaan ensimmäisen yhteydenoton, joka tulee saattamaan teidät täyden tietoisuuden tilan kynnykselle ja sitä myöten täyden tietoisuuden tulevaisuuteenne. Tämän toteuttaminen on ollut aikamoinen kokemus. Nyt me olemme osallisina siinä tapahtumien sarjassa, joka tulee vihdoinkin varmistamaan "ensimmäisen dominonappulan kaatumisen". Sen seurauksena voi syntyä varsinainen mielenkiintoisten tapahtumien tulva. Juuri nyt tämän operaation viimeiset vaiheet ovat meneillään. Ensimmäinen dominonappula sisältää USA:n palauttamisen laillisesti aiempaan perustuslailliseen tilaansa sekä maailmanlaajuisen vaurauden jakamisen ja se onkin ollut kova pala purtavaksi! Kuitenkin meidän yhteyshenkilömme ovat nyt vakuuttuneita siitä, että tämä dominojono on nyt valmiina kiemurtelemaan ympäri maailmaa.

Meidän ensimmäisen yhteydenoton komentohenkilömme odottavat riemulla lopullisia ohjeita ensimmäisen yhteydenoton toteuttamiseksi. Toisinaan meistä tuntuu siltä kuin olisimme viettäneet koko elämämme valmistellessamme laivastojamme tätä kauan odotettua hetkeä varten! Kaikki tähän operaatioon osallistuvat ovat harjoitelleet omaa tehtäväänsä niin paljon, että he osaisivat toteuttaa sen jopa nukkuessaankin. Me vitsailemmekin keskenämme siitä, että olemme koko Galaktisen Liiton eniten ylikoulutettu ensimmäisen yhteydenoton laivasto! Niinpä te voitte olla vakuuttuneita siitä, että me pystymme taatusti toteuttamaan ensimmäisen yhteydenoton hetken varoitusajalla. Jokainen päivittäisellä kierroksellaan oleva tiedustelualuksemme tietää tarkalleen mitä tulee tehdä, jos tulee äkillinen käsky toteuttaa ensimmäinen yhteydenotto. Jokainen laivaston jäsen on käynyt mielessään läpi kaikki mahdolliset varasuunnitelmat ainakin miljoona kertaa ja kaikki emoalukset ovat opetelleet ulkoa kaikki ne paikat, joissa niiden tulee lähettää tiedustelualukset matkaan. Me voimme varmuudella todeta, että me olemme todellakin valmiita toteuttamaan ensimmäisen yhteydenoton laajamittaiset laskeutumiset!

Ensimmäinen yhteydenotto on jotakin hyvin ainutlaatuista ja laskeutumiset todellakin vaativat kaiken sen harjoittelun, jota me olemme tehneet. Ymmärrettävästi me haluamme aikaistaa tätä suurenmoista päivää. Tämän vuoksi me ymmärrämme sen, kuinka tärkeitä ovat ne toimenpiteet, joita me parhaillaan olemme toteuttamassa sekä planeettanne pinnalla että sen yläpuolella. Meidän monet yhteyshenkilömme samoin kuin teidän keskuudessanne elävät laivastomme jäsenet työskentelevät ahkerasti aikaistaakseen tätä päivämäärää niin paljon kuin mahdollista. Me olemme kiitollisuudenvelassa niille meidän maanpäällisille liittolaisillemme, jotka rohkaisivat meitä ottamaan aikaisempaa aktiivisemman roolin teidän asioihinne puuttumisessa. Me kiitämme myös teitä, jotka olette unissanne ja mietiskelynne tuloksena syntyneissä ajatuksissanne antaneet meille ideoita siitä, mikä olisi paras tapa toimia. Muistakaa että Yhdessä Me todellakin olemme Voitokkaita!

Tänään tarkastelimme niitä viimeisimpiä kehitysaskelia, jotka valmistelevat teidän maailmaanne ensimmäistä yhteydenottoa varten. Meidän lisääntyvä osallistumisemme maailmanne asioihin voi johtaa meidät kaikki menestykseen! Avaintekijöitä tässä asiassa ovat meidän laivastomme ja ennen kaikkea te. Teidän jatkuva rohkeutenne ja keskittymisenne ovat ensisijaisen tärkeitä tekijöitä. Me kiitämme teitä vilpittömästi kaikesta siitä, mitä te olette tehneet ja parhaillaan teette varmistaaksenne tämän tehtävän onnistumisen. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!