Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 29.7.2003 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn072903.htm suomentanut Olli)

Myöhästyneet uuden Galaktisen Vuoden toivotukset teille kaikille. Annamme teille taas uutta tietoa. Muutamissa aiemmissa viesteissämme olemme lyhyesti kuvanneet kahta siriuslaista kotiplaneettaamme ja kulttuuriamme. Tässä galaksissa on monia erivärisiä ja -kokoisia humanoideja. Kulttuurimme toivottaa tämän erilaisuuden tervetulleeksi ja pidämme sitä osoituksena siitä kuinka tämä monimuotoisuus voi itse asiassa yhdistää meitä. Järjestämme usein koko galaksin laajuisia juhlia, joissa esitämme oman kulttuurimme mukaisia lauluja, tanssia, näytelmiä, musiikkia ja kirjallisuutta. Nämä juhlat johtivat meidät perustamaan satoja tuhansia vuosia sitten yleisgalaktisen kulttuurijärjestön. Tämä Valon Galaktisen Liiton kanssa yhteistyössä toimiva järjestö on yksi niistä lukuisista tavoista, joilla sen jäseninä olevat tähtikansat ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Me kaikki odotamme innolla sitä hyvin pian koittavaa hetkeä, jolloin voimme liittää teidän tulevan tähtikansanne tähän pitkähköön jäsenlistaan.

Nämä kulttuurivaihtotilaisuudet ovat tapahtumia, joissa juhlimme menneisyyttämme, joka johti asutuksen leviämiseen Vegasta tämän galaksin muihin aurinkokuntiin. Näitä juhlia johtavat sadat tähtikansat, jotka edustavat ensimmäisiä vaiheita koko Linnunrata-galaksin asuttamisessa. Tästä syystä Lyran tähtikansoilla on erityinen paikka sydämissämme. Kutakin juhlaa johtaa jotakin arvostettua Lyralaista tähtikansaa edustava kunniapuheenjohtaja. Kunnioittaaksemme tähtikansojen yhteistyötä jokaisen tilaisuuden aloittaa tietty tähtikansa omilla esityksillään. Näitä seuraa tapahtumaa isännöivän tähtikansan taidenäyttely. Useimmiten tämä osuus kuvaa kyseisen tähtikansan osuutta asutuksen levittämisessä. Juhlien loppuosa koostuu eri tähtikansojen esittämistä sadoista näytöksistä, joissa kussakin korostuvat kyseisten tähtikansojen kulttuurilliset erityispiirteet.

Kulttuurijuhlien aikaan voidaan keskustella myös monista kaupankäynnillisistä sopimuksista. Tämä uusien ajatusten, hyödykkeiden ja teknologioiden vaihto on tärkeä osa galaktisten kansojen yhteistyötä. Juhlien yhteydessä järjestettävissä neuvotteluissa saamme tietoa galaksin muiden osien tapahtumista ja voimme sopia menettelytavoista monien asioiden suhteen. Näiden sovittujen menettelytapojen avulla voimme toimia yhteistyössä lukuisissa Paikallisissa Liittoneuvostoissa ja Galaktisessa Liittoneuvostossa silloin, kun se kokoontuu istuntoon Vegan aurinkokunnassa. Kultturillisten ja diplomaattisten yhteyshenkilöidemme yhteistyö on tärkeää, jotta voimme luoda yhtenäisen linjan. Viimeisten 200000 vuoden aikana me humanoidit olemme onnistuneet luomaan yhteisön, jota koko Galaktinen Liitto arvostaa. Sen menestys on johtanut lukuisten muidenkin Linnunrataa asuttavien älyllisten elämänmuotojen kulttuurijuhlien perustamiseen.

Humanoidien juhlien ja muiden mainitsemiemme juhlien lisäksi koko Galaktisen Liiton alueella järjestetään monia erityyppisten elämänmuotojen edustajien yhteisiä juhlia. Näillä tapahtumilla on erityinen merkitys, sillä ne mahdollistavat samaan paikalliseen liittoneuvostoon kuuluvien tähtikansojen välisen kanssakäymisen ja toisiinsa tutustumisen. Tällaisissa tapahtumissa voimme oppia entistä enemmän toisistamme ja toistemme kulttuureista. Nämä tapahtumat luovat tilaisuuden epäviralliseen keskusteluun monista asioista kuten uusista teknologioista tai diplomaattisista aloitteista ja luovat mahdollisuuksia esittää Galaktisen Pääliittoneuvoston yleiskokouksen kokoonkutsumista. Lisäksi ne varmistavat sen, että kaikki jäsentähtikansat noudattavat Valon Galaktisen Liiton perusperiaatteita - periaatteita, jotka ovat yhdistäneet tämän galaksin ja tuoneet lopun monille traagisille galaktisille sodille.

Koska me ja te asumme tässä samassa galaksissa, te olette nyt valmiita yhdistymään ja luomaan itsenne uudelleen. Tämä jumalallinen prosessi mahdollistaa uuden siirtymävaiheen todellisuuden syntymisen maapallolle. Se tulee olemaan seuraava vaihe siirtymisessänne takaisin täyteen tietoisuuteen. Kauan sitten te tulitte tämän galaksin monista eri osista tähän aurinkokuntaan. Viimeksi kuluneiden 13000 vuoden aikana te olette unohtaneet galaktiset juurenne. Te olette myös unohtaneet, että olette kutsuttuja muukalaisia. Tämä ekosysteemi ei ole luonnollinen elinympäristönne, vaan ympäristö, jota teidän oli tarkoitus valvoa ja ylläpitää Taivaan ohjauksessa. Sen sijaan muistinmenetyksenne johdosta ja varsinkin Anunnakien luomien pimeiden juonien vaikutuksesta teistä on tullut ympäristönne suurimpia tuhoajia. Nyt muistinne alkaa palautua ja kun se tapahtuu, te tulette ymmärtämään sanoihimme kätkeytyvän Totuuden.

Teidän tehtävänne tämän maailman ekosysteemiin liityen on hoitaa sitä eikä vain elää sen keskellä. Tämä näkökanta on ratkaisevan tärkeä siinä roolissa, joka jokaisella galaktisella kansalaisella on fyysisessä todellisuudessa. Meidän tärkein yksittäinen tehtävämme on hoitaa ja ylläpitää fyysistä maailmaa. Muistakaa, että jokainen galaksi, planeetta ja tähti on sähkögravitationaalinen Olento. Te olette inkarnoituneet fyysisiksi olennoiksi Lord Surean ohjauksessa ylläpitämään ja valaisemaan fyysistä maailmaa. Jumalallisesti oikealla hetkellä te tulette auttamaan fyysistä maailmaa yhdistymään uudelleen Taivaaseen. Tämä lumoava tapahtuma tulee saattamaan loppuun Kuudennen Luomisen ja muuttamaan sen samalla Seitsemänneksi Luomiseksi. Siihen asti meidän tavoitteemme on auttaa jumalallisen suunnitelman toteutumista. Toisinaan tämä tehtävä on luonut tilanteita, jotka olemme kokeneet epämiellyttäviksi tai vastenmielisiksi. Kuitenkin nämä tapahtumat ovat opettaneet meille paljon ja antaneet meille valtavaa viisautta. Tällaiset tapahtumat ovat tuoneet teidätkin nykyiseen tilanteeseenne.

Kun tietoisuutenne laajenee, te tulette ymmärtämään, että ette ole mitään maapallon olentoja, jotka vain evoluution myötä kehittyivät ihmisiksi. Te kaikki olette galaktisia olentoja, jotka ovat inkarnoituneet fyysiseen elämänmuotoon toteuttamaan jumalallista suunnitelmaa. Kuten olemme todenneet, tehtävänne on toteuttaa jumalallista suunnitelmaa, joka on pudottanut teidät väliaikaiseen rajoitetun tietoisuuden tilaan. Me olemme kertoneet teille näistä asioista jo monesti aiemmin. Nyt haluamme teidän tietävän, että kehityksenne seuraava askel on aivan lähellä. Sen seuraukset tulevat muuttamaan maailmaanne hyvin nopeasti. Galaktinen Liitto tuli tänne käynnistämään jumalallista fyysistä väliintuloa, josta sittemmin muotoutui ensimmäisen yhteydenoton ohjelma. Tämä ohjelma on nyt valmis siirtymään seuraavaan vaiheeseensa. On tullut aika toteuttaa fyysisen yhteydenoton ensimmäiset vaiheet, jotka tulevat olemaan vaikuttavampia kuin tähänastiset tarkkailutoimenpiteemme.

Tämän galaktisen vuoden teemana on jumalallinen maailman palveleminen. Se keskittyy sellaisten instituutioiden ja tapahtumien luomiseen, jotka mahdollistavat kaikkien ihmisten osallistumisen palvelemaan Äiti Maata. Tämä tarkoittaa sitä, että täytyy luoda uusi voimaa pursuava maailmanlaajuinen yhteiskunta. Me olemme valmistautuneet auttamaan teitä tarkoituksenmukaisella tavalla. Pidämme arvossa maanpäällisten yhteistyökumppaneidemme tekemiä epäitsekkäitä tekoja ja ymmärrämme, että meidän on tullut aika saattaa valmiiksi pitkään lykätyt tehtävämme. Maanpäälliset suojelijanne ovat painostaneet meitä valmistelemaan kaiken sen, mitä te tulette tarvitsemaan uudessa siirtymävaiheen todellisuudessanne. Nyt on meidän aikamme edetä ja toimia Taivaan tahdon mukaisesti. Me olemme ohjeistaneet laivueemme, yhteyshenkilömme ja maanpäälliset tarkkailijamme käynnistämään tämän operaation seuraavan vaiheen. Se tulee vapauttamaan teidät planeettanne viimeisen pimeän salaliiton laittomasta ylivallasta.

Tänään olemme kertoneet lyhyesti siitä, miten erilaisuudesta on tullut suurin vahvuutemme. Olemme myös maininneet, että te olette kanssamme samaa sukua ja että meitä on jumalallisesti ohjattu auttamaan teitä. Nyt on viimeinkin tullut aika aloittaa tämä ratkaisevan tärkeä operaatio! Pian me kohtaamme lopultakin ja te aloitatte viimeiset vaiheet paluussanne täyteen tietoisuuteen.

Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.