Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 29.11.2005 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn112905.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme taas kertomaan teille monia mielenkiintoisia asioita. Ensiksi me pyydämme teiltä, että ette anna päivittäisten tapahtumien hitaan edistymisen lannistaa itseänne. Paljon merkittäviä asioita tapahtuu julkisuudelta piilossa. Meidän saamamme tiedon mukaan merkittävää edistystä tapahtuu useilla tärkeillä rintamilla. On valtava ponnistus syrjäyttää vallasta ryhmä, joka osaa käyttää taitavasti itselleen myönnettyä valtaa, joka sillä on sen tosiasian johdosta, että se on USA:n virassa oleva hallitus. Me toivoisimme voivamme kertoa teille syvällisemmin näistä asioista. Kuten tiedätte, meidän toimintaamme rajoittavat diplomaattihenkilöstömme meille asettamat toimintaohjeet. Lisäksi me olemme pitäytyneet ottamasta käyttöön mitään niistä lukuisista vaihtoehtoisista toimintamalleista, jotka me laadimme jo lähes viisi vuotta sitten. Me olemme toimineet näin rauhoitellaksemme meidän maanpäällisiä liittolaisiamme ja noudattaaksemme taivaallisten valvojiemme antamia kieltomääräyksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on edelleen käytettävissämme lukuisia vaihtoehtoisia toimintamalleja. Kuitenkaan me emme tule käyttämään niitä elleivät meidän taivaalliset valvojamme anna meille lupaa siihen.

Taivas on tärkein tekijä näiden asioiden tapahtumisen määrittelemisessä. Jumalallinen suunnitelma määrittelee sen, mitä tapahtuu ja miten. Nämä ohjesäännöt määrittelevät meidän toimenpiteemme ja sen, kuinka me suunnittelemme toteuttavamme tämän kosmisen näytelmän loppunäytöksen, jota kutsutaan ensimmäiseksi yhteydenotoksi. Kuten olemme jo niin monesti aiemmin maininneet, tämä operaatio toteutetaan monella toisiinsa kytköksissä olevalla tasolla. Pitäkää mielessänne se, että teidän todellisuutenne, maailmanlaajuinen yhteiskuntanne ja teidän paikkanne tässä galaksissa ovat muuttumassa dramaattisesti. Tällainen laajamittainen tietoisuuden tason muutos ei ole mikään pikku juttu. Sen vaikutukset ovat valtavat ja yksinkertaisesti ällistyttävät. Teidät tullaan valmistelemaan hyvin lyhyessä ajassa hyväksymään asioita, jotka tällä hetkellä ylittävät teidän käsityskykynne. Tämä edellyttää toimintasuunnitelmaa, joka asettaa pimeyden voimat pakkotilanteeseen ja sallii nopeasti toteutuvan Valon voiton. Kaikki tämä on nyt jo hyvin pitkällä. Muutoksen mahdollistavat instituutiot ovat nyt valmiina. Uuden Amerikan ja maailmanlaajuisen yhdistetyn pankkijärjestelmän pelisäännöt on kirjoitettu. Viimeinen muutoksen este on nykyinen Pohjois-Amerikan hallinto, jonka valta ulottuu Hudsoninlahdelta Meksikon rajalle.

Toisaalta teidän tähtitieteilijänne havainnoivat tärkeitä ja "selittämättömiä" muutoksia aurinkokunnassanne. He havainnoivat myös monia outoja ilmiöitä koko tuntemassaan maailmankaikkeudessa. Näitä samoja omituisuuksia tapahtuu myös Auringossa ja sen ympärillä. Nämä havainnot järkyttävät ja pelottavat teidän salaisia hallitsijoitanne. Nämä viimeiset jääräpäiset yksilöt keksivät keinoja puolustaa itseään meitä vastaan etsien samalla yhä keinoja säilyttää valta-asemansa. Mutta se, mitä heidän tiedemiehensä raportoivat, vahvistaa heidän ponnistelujensa hyödyttömyyden. Ja siltikään nämä pimeyttä edustavat tahot eivät anna periksi. Joka kerta, kun he havaitsevat heitä vastaan kohdistuvaa uutta painostusta, he tiukentavat otettaan maailmanlaajuisesta rahaliikenteestä. He ovat hyvin selvillä siitä, että raha on valtaa ja siksi he valvovat ja manipuloivat rahan liikkeitä tarkkaan. Myös meidän maanpäälliset liittolaisemme tietävät tämän. Tuloksena on rahoituksellinen sota, joka on muuttunut pitkästyttäväksi kamppailuksi näiden uhmakkaiden häätämiseksi pois pelikentältä. Meidän osamme on varmistaa se, että meidän maanpäälliset liittolaisemme saavat heti tiedon kaikista pimeyden voimien kavalista ja äkillisistä liikkeistä, jotta he voivat ryhtyä tarvittaviin vastatoimenpiteisiin.

Tämä salainen sota on ollut käynnissä siitä lähtien, kun tämä salaliitto anasti vallan USA:ssa laittomasti vuonna 2000. Mutta heidän kasvava ylimielisyytensä tulee väistämättömästi koitumaan heidän tuhokseen. Tämän salaliiton ylivoimaisuuden ja haavoittumattomuuden tunne on niin suuri, että se on tehnyt valtavan määrän laittomia ja tuottoisia rahoituksellisia toimenpiteitä. Kuitenkin meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat äskettäin pysäyttäneet monet näistä varainsiirroista. Näiden varojen anastus vaikeutti suuresti tämän salaliiton suunnitelmia ja käynnisti prosessin hillitä tämän salaliiton pyrkimyksiä hankkia itselleen maailmanlaajuisten rahamarkkinoiden hallinta. Tuloksena monet tämän salaliiton keskeiset liittolaiset ovat vaihtaneet leiriä, mikä on aiheuttanut vakavia vastoinkäymisiä tämän salaliiton toimintakyvylle. Kuten te voitte nähdä, meidän maanpäällisillä liittolaisillamme on nyt hallussaan ase, joka voi lamaannuttaa tämän viimeisen salaliiton tehokkuutta pysyvästi.

Kun USA:n laittoman hallinnon vallastasyrjäyttämisen operaation jokainen osa-alue etenee, tulee aika, jolloin nämä toimenpiteet kietoutuvat toisiinsa. Tässä vaiheessa on tarpeen luoda harhautuksia, jotka ohjaavat tämän salaliiton toiminnan väärään suuntaan. On valmisteltu yksityiskohtaisia varmuustoimenpiteitä houkuttelemaan salaliitto polulle, joka voi johtaa sen nopeaan tuhoon. Äskettäin hankittujen resurssien antaman edun turvin meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat valmistelleet tälle salaliitolle kaksi tällaista ansaa. Toinen vaihtoehto sisältää hyvin nopeasti tapahtuvien asioiden sarjan, joka tulee johtamaan tämän salaliiton tuhoon. Toinen on hieman hitaampi vaihtoehto, joka tulee johtamaan samaan tulokseen. Kumpaakin vaihtoehtoa varten on nimitetty omat erilliset toteuttajatiiminsä, jotka ovat jatkuvassa viestintäyhteydessä keskenään ja päättäväisiä saattamaan tämän tehtävän päätökseen asetettuun määräaikaan mennessä. Me tarkkailemme huolellisesti kummankin tiimin toimintaa ja autamme heitä saavuttamaan tavoitteensa.

Samalla, kun nämä kaksi tiimiä työskentelevät uutterasti saavuttaakseen tavoitteensa, Äiti Maa valmistautuu suuria pinnanmuodostuksensa muutoksia varten. Nämä valmistelut ovat jo aiheuttaneet lukuisia alustavia mullistuksia mukaan lukien maanjäristys-tsunamin jouluna 2004 ja suuren maanjäristyksen Etelä-Himalajalla vuonna 2005. Kuitenkaan nämä suuren luokan maankuoren liikahdukset eivät ole mitään verrattuna niihin ilmiöihin, joita tulossa olevat Maapallon muutokset saattavat aiheuttaa. Me elämme nyt vasta alkuvaihetta tässä muutosten aikajaksossa ja silti luokan 4 ja 5 hurrikaanien määrä on yli kolminkertaistunut ja Richterin asteikolla mitattuna tason 6, 7 ja 8 maanjäristysten määrä on yli nelinkertaistunut viimeksi kuluneiden neljän vuosikymmenen aikana. Me kerromme teille tämän vain auttaaksemme teitä ymmärtämään paremmin parhaillaan kokemienne muutosten laajuuden.

Tämä tietoisuuden tason nousu aiheuttaa väistämättä laajoja muutoksia teidän todellisuudessanne ja ymmärryksessänne siitä, kuinka teidän todellisuutenne toimii. Teidän teknologianne on luonut maailmanlaajuisen yhteiskunnan, joka on hyvin pirstoutunut ja täynnä syvää jakautuneisuutta. Kuitenkin tämä sama teknologia mahdollistaa suuret muutokset tavassa, jolla te näette toisenne hankisellä tasolla ja juuri tämä valmistelee teitä edellä mainittuja muutoksia varten. Toisin sanoen teidän rajoitetun tietoisuuden tilallanne on paradoksaalinen vaikutus: yhtäältä se etsii keinoja säilyttää olosuhteet ennallaan ja toisaalta parantaa jatkuvasti yksilön asemaa ja ymmärrystä. Juuri tässä on muutoksen siemenet. Valaistuneet yksilöt tajuavat nopeasti jumalallisen yksinkertaisuuden ja totuuden tämän näennäisen ristiriitaisuuden keskellä, joka on luonut teidän nykyisen maailmanne mutta saattanut teidät myös itsetuhon partaalle! Kuitenkin teidän tietoisuuden tasonne nousu veti teidät takaisin jyrkänteen reunalta ja on sen sijaan valmistelemassa tietä teidän pelastukseenne.

Tällaisessa ympäristössä ensimmäinen yhteydenotto vaatii aikaa hakeakseen muotoaan. Taivas tietää tämän ja laati täydellisen suunnitelman "taikinan nostattamiseksi". Toimien hiivanokareiden tavoin lukematon määrä eri puolilla maailmaa nimettöminä tehtyjä pieniä "valaisevia" toimenpiteitä asetti teidät kulkemaan taivaallisella polulla. Myös nyt tulossa olevat suuret muutokset saatetaan päätökseen yksityiskohtaisesti. Näitä yksityiskohtia on melkein mahdotonta huomata niiden ilmentyessä; kuitenkin piilotettuna pimeyden voimien luoman hämmennyksen labyrintin keskelle jokainen Valon luoma yksityiskohta valmistelee väistämätöntä tulevaisuutta. Kun nämä yksityiskohdat saavuttavat kriittisen massan ja alkavat sulautua toisiinsa, niiden luoma liikevoima on liian suuri pimeyden voimien kumottavaksi. Tätä sulautumista tapahtuu nyt yhä kasvavalla nopeudella ja tämä todellisuus on nyt selvästi muuttanut suuntaansa ja kulkee kohti viimeistä vaihetta matkallaan kohti jumalallista kohtaloaan. Näin ihmeellisiä ovat Taivaan taitavat keinot!

Tänään jatkoimme keskustelua siitä, kuinka teidän maailmanne on muuttumassa. Olkaa kärsivällisiä ja odottakaa samalla ilolla tulevaa väistämätöntä jumalallista voittoanne! Te elätte nyt vanhan todellisuuden viimeisiä aikoja ja uuden loistokkaan todellisuuden ensihetkiä. Muistakaa, Yhdessä, Me olemme todellakin Voitokkaita! Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa!