Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 30.8.2005 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn083005.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme jälleen kertomaan teille lisää asiaa! Muutamassa viimeisimmässä viestissämme me olemme selvittäneet teille hieman sitä luonnollista symbioosia, joka planeettojen hoivaajien ja heidän kotiplaneettojensa välillä vallitsee. Me laajensimme tätä käsitettä sisältämään myös kokonaisen aurinkokunnan hoivaamisen. Tällaiset holhoojaryhmät ovat keskeinen tekijä siinä tavassa, jolla Taivas pitää yllä näitä mahtavia fyysisiä Olentoja (planeettoja, tähtiä, jne.). Yksi osa teidän elämäntehtäväänne on olla yhteydessä muiden tämän fyysisen maailmankaikkeuden osan holhoojaryhmien kanssa, eikä vain tämän galaksin osalta vaan myös lukuisten muiden naapurigalaksienkin osalta. Fyysisinä Enkeleinä te siunaatte ja avustatte näitä valtavia elämänmuotoja armollisesti ja rakastavasti säilyttämään optimaalinen terveytensä ja hyvinvointinsa. Tähtiä ja niiden aurinkokuntia on valtava määrä tässä galaksissa ja yli 15000:ssa naapurigalaksissa. Jokainen niistä pitää suuressa arvossa teidän ja veljienne niitä kohtaan kohdistamaa huolenpitoa. Tämän fyysisen maailmankaikkeuden osan muodostava matriisi on tuottanut sekä hyvin toistensa kaltaisia että myös keskenään hyvin erilaisia galakseja.

Pienistä erovaisuuksista huolimatta näiden monien galaksien välille kehittyi jo kauan sitten ystävyyssuhde. Jokainen omaa yhteiskuntaansa ja teknologiaansa kehittävä tietoinen elämänmuoto opetti yhteiskunnalleen tämän perustavaa laatua olevan asioidenhoitotavan. Vaikka kaikilla meillä on omat yksilölliset perinteemme, me kaikki jaamme tämän suuren Rakkauden omien kotiaurinkokuntiemme auttamiseksi ja galaksiemme yhdistämiseksi sopusoinnun, itsemääräämisoikeuden ja luovan itseilmaisun avulla. Tämä toiminta on tuottanut monia yhteiskuntamalleja ja lukuisia galaksienvälisiä sateenvarjo-organisaatioita. Meillä kaikilla on runsaasti tietoa ja viisautta, jonka me voimme välittää toisillemme. Tämä jatkuvasti kasvava yhteenliittymä on rikastuttanut meitä kaikkia; se on lisännyt paljon tietouttamme fyysisyydestä ja opettanut meille kunkin galaksin tarjoaman yksilöllisen opin. Juuri tämä viisaus on auttanut meitä ymmärtämään paremmin sitä, mitä te olette parhaillaan kokemassa. Nousu sekavasta rajoitetun tietoisuuden todellisuudesta täyden tietoisuuden tilaan ei ole koskaan helppo prosessi. Ja teidän tapauksessanne tämä nousu tapahtuu maailmassa, jota pimeyden voimat ovat pitkään hallinneet.

Tällaista operaatiota kuin teidän maailmanne vapauttaminen vuosituhansia vallinneesta pakotetusta orjuudesta ja alemman elämän tason värähtelyistä on, ei tapahdu usein tässä galaksissa. Itse asiassa meidän nykykäsityksemme on se, että tämän galaksin pimeä voimahahmo Anchara julisti galaktisen rauhan juuri siksi, että teidän kehityksenne eteni myönteisesti kaikista esteistä huolimatta. Näin ollen me näemme teidät edelläkävijöinä, jotka saivat aikaan miljoonien vuosien pituisen päättymättömältä vaikuttaneen sotien aikakauden päättymisen. Tästä syystä me luotamme teihin lujasti ja tuemme täysin sitä, mitä te olette nyt Taivaan avustuksella saattamassa päätökseen. Tämä operaatio on nyt saavuttanut vaiheen, jossa sen viimeiset toimenpiteet voivat alkaa. Meidän tehtävämme on varmistaa se, että te saatte kaiken sen, mitä Taivas on teille jo pitkään luvannut. Näihin kuuluvat yltäkylläisyys, vapaus, maailmanrauha ja kauan kaivattu yhteistyö. Tämän loppuvaiheen liikkeelle sysäämisen edellytyksenä on pimeyden vallan päättäminen ja lukuisten tähän saakka salassa pidettyjen teknologioiden julkisuuteen tuominen. Pimeyttä edustavat tahot saivat suurimman osan näistä laitteista eräältä aiempaan Ancharan Liittoon kuuluneelta imperiumilta. Nyt nämä laitteet ja niiden teknologia tulee jakaa koko maailman kesken ja meidän tarkoituksemme on varmistaa se, että näin todellakin tapahtuu.

Edellisessä viestissämme me kerroimme teille, miten me aioimme saattaa tämän ensimmäisen yhteydenoton prosessin päätökseen. Juuri tämä nimenomainen ensimmäinen yhteydenotto on sekä pitkittynyt paljon että hyvin ainutlaatuinen. 1990-luvun lopulta lähtien me olemme työskennelleet lukuisten erilaisten ryhmien kanssa, joilla kaikilla on ollut sama tavoite eli teidän vapauttamisenne orjuuden ikeestä. Prosessin edetessä me saimme paljon arvokasta tietoa niistä keinoista, joiden avulla pimeyden voimat juurruttivat kaikkiin teihin pelkoa, epäluottamusta ja epäilystä. Nämä tunteet ovat nousseet pintaan kaikessa kanssakäymisessämme teidän kanssanne olivatpa ne sitten diplomaattisia neuvotteluja tai yleistä tiedon jakamista yksilöiden kanssa. Ajan myötä me olemme kukistaneet tämän muukalaisvihan ja lunastaneet meidän maanpäällisten liittolaistemme luottamuksen. Näiden kanssakäymisten aikana me olemme laatineet listan kaikista niistä keksinnöistä, kaavoista ja vaihtokauppana saaduista teknologioista, jotka teidän monet salaiset hallituksenne ovat niin pitkään pitäneet salassa. Juuri näihin me viittasimme aiemmin tässä viestissämme. Luottakaa meihin; pimeyden voimien valtakausi on loppumassa.

Ensimmäinen yhteydenotto ja teidän edistymisenne ovat kehittäneet oman symbioosinsa. Jokainen kuluva päivä antaa meille lisää todisteita siitä, kuinka nämä kaksi asiaa ovat läheisessä vuorovaikutuksessa keskenään. Ympäri maailmaanne pimeyden voimien viimeiset tuhoisat aikaansaannokset - vihamielisyys, riidat ja sodat - rehottavat edelleen. Kaikkialla on kätkettyä orjuuttamista, joka muuttuu säännöllisesti avoimemmaksi. Liian monilta lapsilta on evätty mahdollisuus kasvaa kauniisti aikuisuuteen. Tähän liittyy järjetöntä väkivaltaa ja erittäin loukkaavaa aikuisen seksuaalisuuden väärinkäyttöä. Me suremme suuresti näitä olosuhteita ja toimimme ahkerasti näiden kurjuuksien lopettamiseksi. Kuitenkin Taivas on muistuttanut meitä siitä, että meidän tulee toimia jumalallisen suunnitelman asettamien määräysten puitteissa. Vain te maailmanlaajuisena yhteiskuntana voitte toimia lopettaaksenne nämä vääristymät, joita pimeyden voimat ja heidän käskyläisensä ovat niin pitkään käyttäneet pitämään yllä sitä hullua todellisuutta, jota te olette joutuneet sietämään jo vuosituhansien ajan.

Uusi hallitusten vaihdosten jälkeen muodostuva yhteiskunta antaa teille aikaa osoittaa toisianne ja Äiti Maata kohtaan tuntemanne vilpittömän rakkautenne. Planeettaanne ja suureen osaan väestöänne kohdistuvan väärinkäytön täytyy loppua. Teidän kaipaamanne ekologia edellyttää sitä, että te kohtelette Äiti Maata ja toisianne samanarvoisina itsenne kanssa. Rakkaus ja huolenpito ovat teissä kaikissa piileviä ominaisuuksia kuten on myös kyky toteuttaa se, mitä te vilpittömästi tunnette. Teissä oleva pelko, epäilys ja epäluottamus täytyy parantaa. On koittanut aika parantaa Äiti Maa, teidän yhteiskuntanne ja ennen kaikkea teidät itsenne. Me voimme osallistua tähän vain tarkkailemalla tapahtumia. Tämä prosessi on teidän vastuullanne! Teidän täytyy yhdistyä planetaarisena kansana ja asialleen omistautuneina yksilöinä ratkaisemaan nämä ongelmat luovalla tavalla. Muistakaa, että Taivas on rakastavasti antanut teille ne sisäiset ja ulkoiset keinot, joiden avulla te voitte tehdä tämän tehokkaasti.

Meidän tehtävämme on poistaa ne ahdistavat tekijät, jotka ovat tähän saakka rajoittaneet teitä. Me odotamme, että uudet hallitukset tukevat sekä pienten että suurten ongelmanratkaisuryhmien muodostamista. Me haluamme, että te koette sen, kuinka luovia ja ratkaisukeskeisiä te oikeasti olette ja että ymmärrätte yksilöllisten ja yhteisten kykyjenne mahtavuuden. Pitäkää mielessänne, että te olette niin paljon enemmän kuin mitä luulette olevanne. Jokainen teistä on lahjakas Olento, joka pystyy tarvittaessa tekemään ihmeitä. Teidän maailmanlaajuisesta yhteiskunnastanne löytyviä kulttuurieroja voidaan käyttää kannustamaan sisäistä "hiljaista vallankumousta", joka voi levitä koko maailmaan salamannopeasti. Tämä "vallankumous" voi helposti muuttaa sekä teidän yhteiskuntanne että planeettanne hetkessä! Tähän vaadittava perusedellytys on se, että teidän synnynnäisiä kykyjänne kahlehtivat tekijät poistetaan.

Teiltä on evätty todellinen vapaus jo tuhansien vuosien ajan. Vaikka se, mitä me olemme näissä viesteissämme kertoneet, saattaa vaikuttaa pelottavaltakin, muistakaa, että tämä pelko aiheutuu niistä monista syvistä eripuraisuuksista, jotka teidän aiemmat hallitsijanne teihin tuhansien vuosien aikana iskostivat. Kun näiden pelkojen ja epäilysten annetaan lieventyä, teidän vaiteliaisuutenne haihtuu ja teistä tulee omien rakkaimpien unelmienne ja toiveittenne vannoutuneita puolestapuhujia. Tällaisessa ympäristössä, jossa pitkään tukahdutetut käsitykset ja ajatukset pääsevät vapaiksi, voidaan ratkaista kaikki haasteet. Kaikki ikivanhat erimielisyydet kaikkoavat nopeasti. Niiden tilalle nousee uusi Rakkauteen ja ykseyteen perustuva todellisuus. Tässä maailmassa voi toteutua nopeasti kaikki se, mitä te haluatte saada aikaan! Tässä maailmassa voidaan suorittaa nopeasti ne toimenpiteet, jotka täytyy tehdä Äiti Maan elvyttämiseksi. Ja tässä maailmassa te voitte vihdoinkin olla aidosti Voitokkaita!

Tänään jatkoimme keskustelua siitä, mitä ensimmäinen yhteydenotto meille merkitsee. Odotamme suurella ilolla sitä, että pääsemme näkemään teitä pitkään kahlehtineen pimeän pelin päättyvän. Nyt te voitte levittää siipenne ja antaa Henkenne kohota korkeuksiin! Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.