Hengellisen Hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 30.9.2003 – kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn093003.htm , suomentanut Petri)

Tervehdys, rakkaat Sydämet! Tulemme taas! Monet juuri nyt maailmassanne tapahtuvat tapahtumat ovat saattamassa tätä nykyistä todellisuutta päätökseen. Näiden syvällisten muutosten perusta on Herra Surean monissa käskyissä. Näiden pyhien julistusten tuloksena olemme tulleet maillenne aloittamaan merkittävät muutokset, jotka vaikuttavat sekä Äiti-Maahan että teihin itseenne. Teidän on aina syytä muistaa, että kaikki teihin myönteisesti vaikuttava on peräisin näistä pyhistä ajatuksista. Me Taivaassa ja Valon Galaktisessa Liitossa olemme myös muodollisesti sitoutuneet varmistamaan menestyksenne. Lopulta voittonne tekee mahdolliseksi jumalaisen suunnitelman toteutumisen tämän ja kaikkien maailmankaikkeuksien Jumaluuden toivomusten mukaisesti. Tässä valossa teidän kannattaa tiedostaa Herra Surean voimakas halu vapauttaa teidät nykyisistä koettelemuksistanne. Tämä pimeys ja sen monet fyysisistä ja ei-fyysisistä puolista ovat hallinneet todellisuuttanne jo liki 13 vuosituhatta. Nyt on koittanut hetki muuntaa tällainen todellisuus ja muodostaa uusi, lempeämpi sellainen. Tällä tavoin muuttunut todellisuus palauttaa Hengen ja Valon niiden tavanomaisemmille paikoilleen maailmassanne.

Herra Surea valvoo edellisessä viestissämme mainittuja aihepiirejä. Hän tahtoo aidosti teidän tietävän hänen suuresta Rakkaudestaan teitä kohtaan. Tähän liittyen tietäkää Olemuksenne kaikilla tasoilla, että olemme saaneet käynnistettyä prosessin, joka varmistaa pikaisen ja jo kauan kaipaamanne menestyksen. Tämä toimenpide on kiinteästi kytköksissä niihin taivaallisiin toiveisiin ja aikatauluihin, jotka Herra Surean serafit, Herra Betea ja Herra Cephetas, ovat armollisesti meille ilmoittaneet. Nämä tapahtumat kattavat vuoden 1998 sopimukset ja tekevät mahdolliseksi sen, että Taivaan Henki voisi laskeutua jälleen kerran kokonaan Maan päälle. Olemme panneet pantiksi pyhän kunniamme ja ensikontaktin tehtävämme näiden taivaallisten toiveiden täyttämiseksi. Tämä tehtävä tuli Taivaan avuksi lopettamaan sen eristyksenne henkisistä ja avaruusperheistänne, jota olette joutuneet sietämään jo aivan liian kauan. Muodollinen paluumme on osa tätä pyhää valaa. Maanpäälliset liittolaisemme tietävät jo, että ensikontaktin hetki on loppu monia tuhansia vuosia kestäneelle ajanjaksolle, jolloin periaate ”hajota ja hallitse” on hallinnut tätä todellisuutta. Silloin teemme selväksi myös sen, ettemme aio enää sietää maailmaanne tällä hetkellä hallitsevan eliittiryhmän ahneutta ja ylimielisyyttä.

Kuten aiemmin mainitsimme, viimeisen itsepäisen salaliiton tuomitseminen jätetään teille ja Ylösnousseiden Mestarienne tiukkaan ohjaukseen. Meidän tehtäväksemme jää palauttaa se perusta, jolle te voitte rakentaa galaktisen yhteiskuntanne. Kuten kerroimme, samalla esittelemme teidät ylväälle Maan sisäiselle yhteiskunnalle, Aghartalle. Lisäksi aiomme antaa Anunnakien, tai Annanukiksi nykyään nimetyn tahon kertoa teille tarinansa. On olennaista, että ymmärrätte kokonaisuudessaan kummasti polveilevan tarinan siitä, kuinka he päätyivät johdattamaan teidät pimeyden polulle. Tämä tarina vie teidät maailmaan, joka on täynnä kiistoja ja mustasukkaisuutta ”jumalien” ja ”jumalattarien” välillä, ja joka näyttää sen kuinka he muodostivat ryhmiä, joista muodostui heidän maanpäällisiä käskyläisiään. Se kuvaa myös heidän suurimman juonensa, konseptin, jonka Anunnakit loivat tehdäkseen teistä orjakansansa. Tosiasiassa alkuperänne ei ole tästä maailmasta ja saapumisenne Äiti-Maahan tapahtui jo paljon ennen kuin Anunnakit saapuivat tänne Atlantiksen ajan loppupuolella. Teidän todellinen asemanne on elää vapaina, suvereeneina ja täysin tietoisina olentoina – fyysisinä enkeleinä. Tämän tietäen aiemmin teitä johtaneet maan ulkopuoliset hallitsijanne tahtoisivat jakaa tietämystään, jotta saisitte paremman käsityksen asiasta.

Uusi todellisuutenne on purskahtamaisillaan esiin. Taivaan armolliset siunaukset ohjaavat teitä kohti tätä vääjäämätöntä tapahtumaa. Sen lähestymisnopeus kasvaa eksponentiaalisesti. Yhteys- ja diplomaattiryhmämme tarkkailevat tilannetta jokaikinen päivä. Päätavoitteemme on nähdä tämän hiljaisen maailmanlaajuisen henkisen vallankumouksen onnistuvan kaikin mahdollisin tavoin. Sen saavuttamiseksi olemme panneet täytäntöön toimet, joita kuvailimme edellisessä raportissamme. Olemme myös toimineet Ylösnousseiden Mestareidenne ohjauksen mukaisesti. Elohimin jäsenet, kuten esim. Lady Assyria, ovat täsmentäneet saamaamme ohjausta. Heidän neuvonsa ovat auttaneet meitä viimeistelemään viimeiset suunnitelmamme ensikontaktia varten. Tämä tehtävä, kuten olemme monesti ilmaisseet, on hyvin ainutlaatuinen Galaktisen Liiton historiassa. Olette ensimmäinen teknologisesti näin alkukantainen yhteiskunta, johon on edes ajateltu ensikontaktia. Ja kuten myös mainitsimme, tämä tehdään nimenomaan sen takia, että Taivas on antanut asiasta määräykset. Niiden mukaan olemme toimineet yli vuosikymmenen ajan saaden koko ajan uutta tietoa sopivasta ensikontaktin toteuttamistavasta.

Maailmanne tämänhetkiset politiikan ja talouden tapahtumat ovat vain hailakka heijastus viimeisistä hiipuvista taisteluista viimeisen, omapäisen salaliiton ja maanpäällisten liittolaistemme välillä. Tämän viimeisen salaliiton tyhjänpäiväiset toimintatavat ovat ylittäneet heidän asevoimiensa mahdollisuudet. Heidän tarpeettomat hyökkäyksensä ja tunteeton asenteensa ovat vain eräitä esimerkkejä heidän äärimmäisestä ylimielisyydestään. Taloudellisten, finanssimaailman ja hallitustason asemien rajaton väärinkäyttö ovat varsin ominaisia piirteitä Anunnakin alamaisissa kuvaten heidän tuhansia vuosia kestänyttä valta-asemaansa. Horisontissa häämöttävä uusi todellisuutenne on täysin erilainen. Siinä vastuulla on merkittävin merkitys. Ylimielisyyttä vältetään ja epäluottamuksen ilmapiiriä ehkäistään vaivoja säästämättä. Sen sijaan, selkeä avoimuus ja syvä rehellisyys palvelevat asioiden eteenpäin viemisen ohjaamista. Tähän on lisättävä myös todellisen yhteistyön miellyttävä ilmapiiri ja sen prosessin käynnistäminen, joka sallii Aghartan kansojen tulemisen mukaan osaksi todellisuuttanne.

Tähän uuteen todellisuuteen ilmaantuvat myös Ylösnousseet Mestarit ja alustemme massalaskeutuminen maillenne. Mestarit Saint Germaine ja Hilarion, kuten myös El Morya ja monet muut Mestarit, aikovat valvoa Galaktisen yhteiskuntanne muodostamista. Samaan aikaan toiset kuten Mestari Jeesus, Buddha ja Muhammed, lopettavat pitkään kestäneet erottelut ja kiistat, jotka ovat olleet niin tyypillisiä nykyisissä organisoiduissa filosofioissa tai ”uskonnoissa”. Heidän toimensa luovat olosuhteet uudenlaiseen moraaliin, joka perustuu näiden samojen Ylösnousseiden Mestarien todellisiin, jo aikoja sitten lausumiin sanoihin. Tämän todellisuuden pimeyden loppumisen ajankohta lähestyy ja pimeyden korvaa uusi Valo – Taivaan sarastus Maan päällä! Tämä moraalisuus tajuaa sen, että kaikki aiempien vuosituhansien vihanpito ja harhatieto muunnetaan Rakkaudeksi, sopusoinnuksi ja iloksi.

Meidän osanamme on varmistaa, että yhteisönne ovat aktiivisia ja henkistyneitä ympäristöjä, jotka pursuavat tarvetta olla yhteydessä muihin auttaen kukin toinen toistaan. Meidän on vaalittava luontaista luovuuttanne ja rohkaistava sen täyttä ja asianmukaista kehittymistä. Pystymme antamaan työkaluja (joita mainittiin edellisessä viestissä), jotka mahdollistavat tämän. Galaktinen yhteiskunta perustuu avuliaisiin yhteisöihin. Kun ymmärrätte kuinka ne toimivat, omat luontaiset kykynne hoitavat loput. Meillä ei ole epäilystäkään siitä, ettette ylittäisi helposti odotuksiamme galaktisten työkalujen parhaassa käytössä. Kansana teillä on laaja skaala mahdollisuuksia lähestyä asetettua tavoitetta. Tällaiset kulttuurilliset ”ikkunat” tarjoavat teille häiriöttömän näkymän, jolla ilmentää omia ”ihmeitänne”. Ennustamme, että mukaansatempaava ideoiden, keksintöjen ja mahdollisuuksien räjähdysmäinen lisääntyminen tapahtuu jo muutamassa kuukaudessa niiden käyttöönoton jälkeen. Kuten sanonta kuuluu: ”vain taivas on rajana”.

Pysykää järkähtämättömästi keskittyneinä näiden asioiden tapahtuessa. Se tarkoittaa myös sitä, ettette pidä näitä tapahtumia epätavallisina vaan ennaltakäsin järjestettyinä. Tietäkää tämä ja käyttäkää lukuisia kykyjänne kertoaksenne asiasta ystäville ja perheen lähipiirille, joka ei ole välttämättä niin valmis hyväksymään sitä mikä on tapahtumassa. Tällä alustavalla työllä on hyvin suuri merkitys. Me Taivaassa ja Valon Galaktisessa Liitossa aiomme tehdä osamme helpottaaksemme mahdollisia vaikeuksia. Joka tapauksessa teidän panoksenne auttaa suuresti yhteistä päämääräämme. Tällä hetkellä nykyinen todellisuutenne on romahtamassa koko ajan kiihtyvällä nopeudella. Tulossa olevat tapahtumat ja julkistukset vain nopeuttavat tapahtumien kulkua. Siksi on elintärkeää että aktivoidutte niiden tapahtuessa. Kuten olemme maininneet, teemme kaiken tarvittavan auttaaksemme teitä saamaan tämän tehtävän menestyksekkääseen päätökseensä! Yhdessä olemme voitokkaita!

Tänään kerroimme tapahtumista, joita maailmassanne on meneillään. Siihen liittyen pyydämme taas teitä auttamaan meitä lieventämään sitä shokkia, joka saattaa seurata näiden tapahtumien vyörystä. Tässä tilanteessa on tarpeen, että keskitytte tiukasti ja pysytte erehtymättömästi siinä mitä aiotte tehdä tiettäväksi muille. Muistakaa, että olette keskeinen linkki tulevien tapahtumien menestyksekkäässä läpiviennissä. Nytpä me lähdemme taas. Siunausta, Rakkaat! Tietäkää Sydämentenne Sydämessä, että Taivaan loppumaton tarjonta ja valtaisa Yltäkylläisyys on todella teidän! Niin olkoon! Selamat Gajun! Selamat Kasijaram! (Siriuksen kielellä: Olkaa Yhtä! Olkaa Siunattuja Rakkaudessa ja Ilossa!)