Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 30.9.2008 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn093008.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme kertomaan teille monia asioita! Kaikkialla maailmassanne jatkuu nyt viimeisen pimeyttä edustavan salaliittonne ja meidän maanpäällisten liittolaistemme välinen päätöskamppailu. Tämä välienselvittely on nyt saavuttamassa sellaisen pisteen, että loppuratkaisun täytyy tapahtua. Me olemme alkaneet nähdä kummankin osapuolen ottavan sellaisia riskejä, joita he eivät normaalisti ottaisi. Pimeyttä edustavan salaliiton epäonnistuminen Basel 2 -sopimusten noudattamisessa sai aikaan luottokriisin, joka johti viime viikolla esitykseen USA:n hallituksen tukemasta satojen miljardien dollareiden arvoisesta takauksesta. Parhaimmillaankin tämä olisi vain tilapäinen ratkaisu. Se ei ota huomioon monien kansakuntien ja keskeisten sijoittajien muodostamaa liittoutumaa ja nyt on kiireellinen tarve toteuttaa loputkin meidän maanpäällisten liittolaistemme laatimasta uudesta rahoitusjärjestelmästä. Kaikki nämä asiat luovat yhä kasvavaa painostusta pimeyttä edustavaa salaliittoa ja sen angloamerikkalaista ydintä kohtaan. Vanhan "keskuspankin" dollarin painostus ja salaliiton kannalla olevan USA:n hallinnon varantojen "lypsäminen" ei voi jatkua enää kauaa. Heillä ei ole enää montaa paikkaa, jonne he voisivat näitä varojaan säilöä ja varojen takavarikoinnin vaara on koko ajan läsnä.

Tämä salainen kamppailu on nyt saamassa vakavat mittasuhteet, kun uusia kahakoita ilmenee vähän väliä. Tämän taistelun myötä meidän maanpäälliset liittolaisemme pääsevät sellaisiin asemiin, jotka lopulta tekevät heidän voitostaan väistämättömän. Me tarkkailemme tilannetta valppaasti ja olemme hyvin tietoisia siitä, kuinka vakavaksi tämä kamppailu on nyt kehittynyt. Tällä maailmanlaajuisella selkkauksella on monta rintamaa. Pääsääntöisesti siinä on kysymys vallasta ja yhdestä sen keskeisestä osatekijästä - rahasta. Taustalla on kaksi erilaista ajatusmaailmaa. Ensimmäinen näistä on meidän ajamamme malli, jonka tavoite on kuroa umpeen rikkaiden ja köyhien välinen ammottava kuilu sekä uudistaa ne käytännöt, joiden myötä monet valtiot ja yksityiset ihmiset ovat päätyneet elämään köyhyydessä tai taloudellisen romahduksen kuilun partaalla. Velkojen anteeksi antaminen ja biljoonien dollareiden jakelu eri puolille maailmanne antaa teille mahdollisuuden muuttaa ajattelutapaanne ja lopettaa keskittyminen tekaistuihin sotiin ja toimeentulon kanssa kamppailevan maailman kaaokseen. Kun kaikki tämä poistuu, niin teille avautuu yhtäkkiä uusia mahdollisuuksia ja toisen maailmansodan jälkeisen maailmanne vaikeuksiin voidaan löytää lukuisia uusia luovia ratkaisumalleja. Juuri tämä on teidän "hiljaisen vallankumouksenne" päämäärä.

Pimeyttä edustavan salaliiton toimintamalli on varastoida suunnaton määrä varallisuutta ja luoda vääristelty kuvitelma rajallisesta vauraudesta. Tätä korostetaan koronkiskonnalla, hajautetulla pankkitoiminnalla ja ennen kaikkea jatkuvalla monen sukupolven aikaisella inflaatiolla. Näiden keinojen avulla manipuloidaan valtioiden taloustilannetta ja pakotetaan kansalaiset harjoittamaan toimintaa, joka on heille itselleen haitallista, mutta hyödyttää Anunnakien käskyläisiä ja heidän ystäviään ja perheitään. Tämä käytäntö on ollut voimassa jo tuhansien vuosien ajan ja nyt on tultu tilanteeseen, jossa sen jatkaminen on käynyt lisääntyvässä määrin ongelmalliseksi. Kuitenkaan tätä katalaa järjestelmää ylläpitävät ja ohjailevat tahot eivät halua luopua siitä ja tällä uppiniskaisuudella on seurauksensa: tämä järjestelmä kuivuu kokoon, kun sitä ylläpitävät keinot alkavat menettää tehoaan yksi toisensa jälkeen. Normaalisti tämän vanhan järjestelmän ylläpitäjillä olisi tässä tilanteessa muutama vuosikymmen aikaa tehdä omia peliliikkeitään. Kuitenkin nyt ympäristökatastrofit ja monilla hyödykemarkkinoilla käynnissä oleva muutos ovat merkkejä siitä, että tämä järjestelmä on nyt perusteellisen rappeutumisen alaisena. Nyt tarvitaan uudenlaista toimintamallia. Meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat hahmotelleet juuri sopivan uudenlaisen toimintamallin.

Maailmanne tapahtumia tarkastellessa huomaa selvästi, että kyseessä on luonnollinen kehitysprosessi, jota on nopeutettu huomattavasti. Tämä nopeutuminen johtuu suurelta osaltaan vanhan talousjärjestelmän aiheuttamasta ympäristön hyväksikäyttämisestä ja viimeaikaisesta valtavasta väestönkasvusta. Tämä kehitys avaa tietä rohkeille ja kiireellisille ratkaisuille ja meidän maanpäällisten liittolaistemme nousu vaikutusvaltaisiin asemiin on sopiva ratkaisu sen asettamiin vaatimuksiin. He tarkastelevat maailmaanne ja valmistautuvat antamaan teille käyttökelpoisia ratkaisuja. Kehityksenne seuraava vaihe on muuttua planetaarisista ihmisistä galaktisiksi ihmisiksi. Tämä edellyttää sitä, että te olette siirtyneet täyden tietoisuuden tilaan. Tarvitaan myös uudenlainen tieteellinen käsitemaailma, sellainen joka palauttaa Hengen omalle paikalleen tieteellisiin yhtälöihin. Moderni tieteenne viitteineen morfogeneettisyydestä ja niin sanottuine sadannen apinan efekteineen on alkanut myöntää, että tähän todellisuuteen liittyy tekijöitä, jotka täytyy lisätä nykyisiin yhtälöihin. Tämä kehitys voi helposti johtaa henkiseen tieteeseen, joka heijastelee uutta tietoista ajatusmaailmaa.

Tämä kehitys kohti täyden tietoisuuden tilaa etenee monella rintamalla. Fysiologiassanne tapahtuu monenlaisia muutoksia, muun muassa siinä tavassa, jolla jumalallinen Valo kulkeutuu energiajärjestelmiinne. Näiden muutosten myötä teihin voi levitä yhä enemmän Valoa, joka voi nopeuttaa uusien chakrojenne ja "geenienne" aktivoitumista. Näiden muutosten myötä yhä useampi teistä voi havahtua. Myös me tehostamme tätä prosessia lukuisten yöaikaisten hienosäätötoimenpiteiden avulla, joita koko ajan kasvava Galaktisen Liiton lääketieteellinen ryhmä suorittaa. Heidän taitonsa ovat kehittyneet paljon ja niinpä teihin virtaa suuri määrä jumalallista Valoa, joka luo edellytyksiä uuden täysin tietoisen itsenne syntymiselle. Juuri tämä uusi Olento on syy siihen, miksi tämä todellisuus ei enää voi jatkua nykyisellään. Tarvitaan uudenlainen todellisuus, johon sisältyy teidän liittymisenne täysivaltaisiksi Valon Galaktisen Liiton jäseniksi.

Juuri tämä siirtyminen rajoitetun tietoisuuden tilasta täysin tietoisiksi Olennoiksi on keskeinen tekijä kaikessa siinä, mitä teidän ympärillänne nyt tapahtuu. Taivas ohjaa tätä jumalallista operaatiota ja aiemmin mainitut meidän lääketieteelliset ryhmämme johtavat sen toteutumista. Pimeyttä edustavat salaliittolaiset ovat huomanneet, että he eivät voi pysäyttää juuri tätä ainutlaatuista prosessia. Luoja on määrännyt tämän tapahtuvan teille juuri nyt. Siksi kaikki Taivaan ja fyysisyyden eri osat ovat liittyneet yhteen varmistamaan sen, että tämä määräys toteutuu suunnitelman mukaisesti. Pimeyttä edustavilla salaliittolaisilla on ollut vain muutama keino taistella tätä kehitystä vastaan. Juuri näiden viimeisten jäljellä olleiden keinojen pettäminen on saattanut heidät nyt vallitsevaan paniikkitilaan. Vielä on jäljellä se, että annetaan jumalallisen suunnitelman viimeistellä viimeiset yksityiskohdat ja toteuttaa ne. Niiden myötä te voitte palata täyden tietoisuuden tilaan ja tavata sielu- ja avaruusperheenne.

Muuttuessanne todelliseksi itseksenne te voitte käsittää, mitä kaikki tämä tarkoittaa. Täyden tietoisuuden tilan myötä teistä tulee niitä planeettanne ja aurinkokuntanne kaitsijoita, jollaisia teidän on tarkoitettu olevan. Tämä fyysisen maailmankaikkeuden kaitsijana toimiminen on jumalallisen Luojan teille antama erityislahja. Vuosituhansien ajan te olette eläneet todellisuudessanne potien muistinmenetystä, jonka myötä te menetitte kykynne ymmärtää sen, kuinka te olitte lahjoittaneet suuret voimanne toisten käyttöön. Nämä manipuloivat ja petolliset hallitsijanne ovat johdattaneet teidät mielettömälle matkalle pimeyden oudoille poluille. Tällä matkallanne te olette oppineet monia taitoja ja kehittäneet sellaisen viisauden, joka tulee pian olemaan teille suureksi hyödyksi. Juuri tämä tietous voi antaa teille kyvyn auttaa uudistamaan koko tämä galaksi ja muutkin galaksit. Teidän kykynne tulevat olemaan ainutlaatuiset ja niille on paljon tarvetta koko fyysisessä maailmankaikkeudessa.

Tämän näytelmän seuraavilla vaiheilla vaikuttaa olevan mitä mielenkiintoisin esinäytös. Seuraavat tapahtumat tulevat olemaan ällistyttäviä! Teidän todellisuutenne tulee kohtaamaan tyrmistyttäviä muutoksia, joista suurin tulee olemaan meidän esittäytymisemme. Ensimmäinen yhteydenotto näyttää olevan mitä monimutkaisin operaatio. Joka tapauksessa me olemme valmiina kaikkeen mahdolliseen ja ymmärrämme täysin tämän tietoisuuden muutoksen valtavat vaikutukset. Jokainen todellisuus on oma yksilönsä, jonka asukkaiden laaja yksimielisyys voi muuttaa sen määrittäviä tekijöitä. Eipä siis ole ihme, jos te olette hieman ymmällänne päästessänne yli rajoittuneesta ajatusmaailmastanne ja tajutessanne kaikki ne suuret kyvyt ja mahdollisuudet, joita teillä muutosten toteuttamiseksi on. Olkaa levollisia, keskittyneitä ja valmiita tuleviin tapahtumiin. Muistakaa, että Yhdessä Me todellakin olemme Voitokkaita!

Tänään kerroimme teille jälleen maailmanne tapahtumista ja niiden taustalla olevista syistä ja toimenpiteistä. Me pyydämme teitä luopumaan turhautuneisuudestanne nyt, kun on nopeasti lähestymässä se jumalallinen aika, jolloin tapahtuu kaikenlaista ja myös ensimmäinen yhteydenotto tulee joka päivä lähemmäs. Me lähdemme nyt. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!