Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 30.12.2003 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn123003.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Sydämet! Me saavumme taas, täynnä iloa. Meille tämä menossa oleva juhlapyhien aika on yksi lukuisista maailmanne rauhan ja sopusoinnun aikakauden saapumista ennakoivista asioista. Juuri tällä hetkellä ollaan tekemässä lukuisia valmisteluja. Nämä tapahtumat ovat ainoastaan alku siinä prosessissa, joka tulee johtamaan ensimmäiseen yhteydenottoon. Kuten olemme usein maininneet, ensimmäiseen yhteydenottoon liittyy se, että te hyväksytte sitä edeltävät tapahtumat samoin kuin itse fyysisen tapahtuman sitten, kun on sen aika. Meidän saapumisenne planeetallenne on jo itsestäänselvä asia useimmille maailmanne hallituksille. Itse asiassa jonkinlaisen Maapallon ulkopuolisen älyllisen elämän olemassaolo on päivittäinen tosiasia monille salaisille hallitsijoillenne. He ymmärtävät ensimmäisen yhteydenoton toteuttamiseen liittyvät mekanismit ja ovat jo pitkään käyttäneet tätä tietämystään hyödyksi viivyttääkseen meidän virallista saapumistamme. Kuitenkin nyt on saatu valmiiksi sellaiset valmistelut, joiden me odotamme muuttavan tämän tilanteen nopeasti. Koska ensimmäisen yhteydenoton laivastomme diplomaatit ja yhteyshenkilöt ovat tehneet näihin asioihin liittyen läheistä yhteistyötä maanpäällisten liittolaistemme kanssa, meillä on nyt hallussamme ne lailliset ja muut keinot, joita me tarvitsemme suunnittelemiemme toteutusvaihtoehtojen edistämiseen.

Voidaksenne ymmärtää sen, millä tavalla salaiset hallitsijanne kontrolloivat teitä, teidän täytyy ensin ymmärtää se, kuinka heidän käyttämänsä pelon ja rajoittamisen verkostot toimivat. Keskeinen tekijä minkä tahansa asian luomisessa on se, että keskittyy voimakkaasti siihen, mitä todellinen sydämenne kaikkein eniten tahtoo. Jotta tämä keskittyminen onnistuisi, sydämen täytyy olla vapaa pelosta ja muista ulkoisista tekijöistä, jotka voivat herättää huolestumista ja tehdä ponnistelunne turhiksi. Niinpä tavallisen kansan ylle langetettiin kauan sitten maailmanlaajuinen pelon, hajaannuksen ja rajoittamisen verkosto. Tätä järjestelmää tukemaan luotiin psyykkinen verkosto toisen maailmansodan jälkeen. Maailmanne salaisille hallituksille 1940-luvun lopulla ja 1950-luvun alussa luovutetut mielenhallintatekniikat vahvistivat tätä prosessia edelleen. Heidän perimmäinen tarkoituksensa oli heikentää teidän kykyänne vastustaa sitä kontrollointia, jota he kohdistivat teidän tekojanne kohtaan. Lähettämällä tiedotusvälineiden kautta päivittäin erityisiä alitajuisia kielteisiä viestejä, he saavat teidät haluttomiksi uhmaamaan heidän asettamaansa kontrollointia. Kuitenkin muutamat teistä ovat pystyneet vastustamaan näitä valtaisia tuhon verkostoja ja saavuttamaan päämääränsä. Teidän avoimuutenne ja rohkeutenne on johtanut meidät nyt teidän maailmanne kanssa tapahtuvan ensimmäisen yhteydenoton partaalle.

Salaisten hallitsijoidenne luomat lukuisat verkostot ovat luonteeltaan tilapäisiä ja niiltä puuttuu täysin kyky kontrolloida niitä voimakastahtoisia yksilöitä, jotka pystyvät vastustamaan näiden verkostojen luomaa jatkuvaa painostusta. Vaikkakin ihmisten suuri enemmistö taipui tämän painostuksen edessä jo kauan sitten, juuri näiden voimakkaiden, tästä katalasta toiminnasta vapautta haluavien, yksilöiden kasvava voima sai meidät tulemaan planeettanne läheisyyteen. Henkisen ja tunteellisen tietoisuuden ympärille rakentuva pelikenttä on se paikka, jossa tämä jatkuva kamppailu tapahtuu. Yhteiskuntaanne salaisesti kontrolloivat tahot ymmärtävät psyykkisen ja tietoisen maailman aitouden ja sen, kuinka läheisesti ne liittyvät toisiinsa. Nämä salaiset hallitsijat tietävät sen, että tietoisuuteen liittyvä tiede tulee olemaan teknologisen kehityksenne seuraava askel. Tätä tutkimusta tehdään heidän lukuisissa salaisissa laboratorioissaan - itse asiassa he ovat hyvin lähellä muutamaa tärkeää läpimurtoa tällä tutkimuksen alueella. Vastaavasti me olemme olleet yhteydessä moniin näitä tutkimuksia tekeviin tiedemiehiin ja varoittaneet heitä siitä, että me tulemme estämään tällaisen katastrofin syntymisen. Tämä on kiihdyttänyt meidän välillämme käynnissä olevaa sisäistä salaista sotaa.

Tämä konflikti liittyy siihen, minkä suunnan teidän maailmanne ottaa lähitulevaisuudessa. Vaikkakin te saatatte olla vain aavistuksen verran, jos yleensä yhtään, tietoisia tämän konfliktin olemassaolosta, tämä ankara kamppailu on keskeisen tärkeässä osassa Taivaan ja teidän salaisten hallitsijoidenne välisessä taistelussa. Se liittyy siihen, keitä ja mitä teistä tulevaisuudessa tulee. Me puhumme hyvin harvoin tästä oudosta kamppailusta, edes yhteyshenkilöidemme kanssa, mutta sen voittaminen on keskeisen tärkeää meille. Tähän asti me olemme estäneet näitä pimeitä salaliittoja vaikuttamasta vakavasti teidän kasvavaan tietoisuuteenne. Muutama vuosi sitten tämä toimintamme saavutti pisteen, jossa salaliittojen oli mahdotonta enää merkittävästi muuttaa tätä tietoisuutenne muutosta myönteiseen suuntaan. Niinpä he yrittivät hidastaa sitä yksinkertaisesti lisäämällä monien tavallisten kausiluontoisten sairauksien, kuten flunssan, esiintymistä ja levittämällä lukuisia itse luomiaan sairauksia. Heidän katala päämääränsä oli kaksijakoinen: ensinnäkin vähentää tiettyjen ei-toivottujen kansakuntien väkimäärää maailmanlaajuisesti ja toiseksi vaikuttaa vastasyntyneiden lasten kykyihin ja pitkäikäisyyteen.

Lisäksi tämä tehtävämme on luonteeltaan hyvin monimutkainen. Ensinnäkin me olemme tarkkailleet monia pimeän salaliiton laboratorioissa toteutettuja biologisia projekteja. Vaikkakin me olemmekin vähentäneet näitä projekteja merkittävästi 1990-luvun lopulta alkaen, useat niistä, 1970- ja 1980-luvuilla toteutetut, aiheuttivat laajaa tuhoa planeetallanne ja muodostuivat vakaviksi maailmanlaajuisiksi epidemioiksi. Meidän lääketieteelliset yksikkömme valvovat niitä ja he voivat puuttua asioihin konkreettisesti vasta silloin, kun ensimmäinen yhteydenottomme tapahtuu. Siihen saakka meidän toimintamme on rajoittunut siihen, mitä me voimme tehdä täältä käsin. Siksi me pyydämmekin kaikkia asiasta huolestuneita käyttämään hengellisiä ja fyysisiä kykyjään lieventämään näiden keinotekoisesti luotujen epidemioiden vaikutuksia. Lopulta näitä ihmiskuntaa vastaan tehtyjä rikoksia voidaan käyttää ja tullaan käyttämään paljastamaan näiden pimeiden salaliittojen katala luonne ja auttamaan niiden vallan kukistamisessa. Kuten jo aikaisemmin mainitsimme, maanpäälliset liittolaisemme ovat alkamassa dokumentoida näiden viimeisten pimeiden ryhmien yhyeiskuntaanne ja Äiti-Maata vastaan tekemiä rikkomuksia.

Lukuisat pimeiden salaliittojen teidän kontrolloimistanne varten luomat verkostot alkavat menettää tehoaan. Vastaavasti uskomusjärjestelmienne muuttamista varten pystytetyt psyykkiset verkostot alkavat hajota. Kuitenkin nämä salaliitot pysyvät päättäväisesti omalla kannallaan. Mutta vahvasta poliittisen vallan perustastaan huolimatta heidän pimeät tavoitteensa ovat menettämässä merkityksensä. Joka päivä yhä useampi maailmanne asukkaista lakkaa tukemasta heitä. Jopa heidän valitsemassa kotimaassaan Pohjois-Amerikassa heidän tärkeimpiä päämääriään vastaan kohdistetut protestit ovat voimistumassa. Tämä kehitys on mahdollistanut sen, että meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat voineet jatkaa niitä ohjelmiaan, joiden on tarkoitus tuhota tämän aiemmin maailmanlaajuisen ja Anunnakien läheisesti hallinnoiman 'pahan imperiumin' viimeisetkin rippeet. Tämä viimeinen salaliittoryhmä on ajanut asiaansa levittämällä väärää tietoa, mihin on liittynyt läheisesti laajaa sotilaallista seikkailunhalua.

Maanpäälliset liittolaisemme ovat omistautuneet ponnistuksilleen lopettaa tämän viimeisen pimeän salaliiton poliittinen valta-asema, jonka se hankki itselleen vuoden 2000 lopulla. Edes tämän pimeän salaliiton luoma katastrofi syyskuussa 2001 ei saanut maanpäällisiä liittolaisiamme lopettamaan ponnistelujaan. Me kiitämme heitä tästä päättäväisyydestään ja vakuutamme heille, että me olemme valmiina toimimaan heidän nimissään saattaaksemme tämän viimeisen maailmanlaajuisen konfliktin menestyksekkäästi päätökseen. Monet teistä olettavat virheellisesti, että jokin 'vapaan tahdon' päätös estää meitä puuttumasta asioihinne tällä hetkellä. Tämä olettamus ei voisi olla kauempana totuudesta. Juuri nyt ainoa tästä asiasta päättävä taho on Taivas. Kun Taivas ilmoittaa meille, että jumalallisesti sopiva hetki on koittanut, me käynnistämme välittömästi kaikenkattavan ensimmäisen yhteydenottomme toteuttamisen. Tällä hetkellä tämä salainen konflikti on saavuttanut päätöksenteon pisteen. Me pyydämme teitä, rakkaat Ystävät, tukemaan meitä. Me pyydämme myös Taivasta antamaan meille luvan alkaa toteuttaa ensimmäisen yhteydenottomme suunnitelmia.

Viimeksi kuluneet kuukaudet ovat selvästikin olleet tapahtumarikkaita kaikille näiden asioiden kanssa tekemisissä oleville. Meidän mielestämme tätä päätöksenteon aikaa on pidennetty. Monet maanpäälliset liittolaisemme ovat ahkerasti tekemässä tärkeitä päätöksiä ja saattamassa lukuisia keskeisen tärkeitä projekteja päätökseen. Samanaikaisesti diplomaattiset yhteyshenkilömme ovat havainneet lisääntyvää jännitettä. On tullut toiminnan aika! Me olemme odottaneet kärsivällisesti tätä loppuratkaisua. Me tiedämme, että viimeinen ponnistus tulee olemaan menestyksekäs. Kuten aiemmin mainitsimme, pimeän salaliiton toimintasuunnitelmat ovat luhistumassa. Heidän pitkittynyt epäonnistumisensa tekee heistä entistäkin vaarallisempia, samoin kuin myös entistäkin haavoittuvampia. Niinpä sopiva toimintasuunnitelma on olla varuillaan mutta myös rohkea. Me olemme keskustelleet tästä strategiasta maanpäällisten liittolaistemme kanssa monta kertaa. Olemme tyytyväisinä havainneet, että he näyttävät noudattaneen sen perusperiaatteita. Muistakaa, että yhdessä olemme voitokkaita!

Tänään olemme kertoneet maailmassanne käynnissä olevista tapahtumista. Pyydämme teitä jälleen kerran pysymään selkeästi keskittyneinä ja koko sydämestänne omistautuneina väistämättömään voittoonne. Käyttäkää tämä aika Sydämenne tutkiskeluun ja todellisten toiveittenne määrittelemiseen. Kun olette saaneet nämä asiat valmiiksi, ne tulevat antamaan yhteisöllistä tukea meidän lopulliselle toimintakäskyllemme ja teidän voittonne jumalalliselle ajoitukselle! Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.