Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 31.1.2006 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn013106.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme jälleen kertomaan teille iloisia uutisia! Kuten viimeviikkoisessa viestissämme totesimme, me olemme käynnistäneet projektin nimeltä "Decra Zau". Tämä meidän yhdistetyn ensimmäisen yhteydenoton laivaston yhteisprojekti on jo saavuttanut tärkeää edistymistä. Me olemme pystyneet auttamaan meidän maanpäällisiä liittolaisiamme saattamaan päätökseen lukuisia tehtäviä, jotka täytyy saada valmiiksi nykyisen USA:n hallinnon syrjäyttämistä varten. Tämän hallinnon laittomuudet alkavat olla jo legendaarisia. Heidän ankara ulkopolitiikkansa on aiheuttanut suurta vahinkoa koko maailmassanne ja tuonut heidän tukijoilleen valtavan varallisuuden. Teidän maailmanne vapauttaminen tämän hallinnon vallasta voi lopettaa pitkään jatkuneen UFOjen olemassaolon peittelyn ja kiistämisen, mikä ei ainostaan estä ensimmäisen yhteydenoton toteuttamista vaan myös edesauttaa nykyisen pimeyden leimaaman todellisuutenne toiminnan jatkumista. Meidän tehtävämme on muuttaa teidän maailmanne paremmaksi paikaksi. Nykyiset vallanpitäjät pitävät meitä hienovaraisena mutta kuitenkin pelottavana uhkana. Viimeksi kuluneiden vuosien aikana on nähty pimeyden ja sen totuttujen tapojen kannattajien ja uudistusta haluavien voimien välisen salaisen taistelun voimistumista. Tämä kamppailu on ilmennyt monin tavoin. Mutta meidän aikomuksemme on nyt käyttää Valon määräyksiä saattamaan kaikki tämä pikaiseen ja menestyksekkääseen päätökseen.

Kuten edellisissä viesteissämme mainitsimme, ensimmäinen yhteydenotto täytyy toteuttaa mielekkäällä tavalla. Teidän väestöltänne pyydetään suurta luottamusta ja meidän hyväntahtoisuutemme hyväksymistä. Vuosikymmenien ajan jatkunut kauhuelokuvienne, kirjallisuutenne sekä "vaihtoehtoisten" ja sci-fi-julkaisujenne välittämä kielteinen käsitys meistä on täsmälleen päinvastainen kuin meidän todellinen teidän planeettanne pinnalle saapumisemme syy. Siksi me näemme suuren tarpeen oikaista tämä väärä tieto muutaman vankan tosiasian avulla. Me haluamme myös nujertaa sen pelon, jota monet teistä tuntevat, koska uskovat UFOista levitettävään uskonnolliseen hölynpölyyn. Näiden väärinkäsitysten oikaiseminen on vain yksi niistä monista tekijöistä, jotka meidän täytyy ottaa huomioon. Kerätessämme tietoa kaikista näistä asioista, me huomaamme, kuinka ensiarvoisen tärkeää on lopettaa jo 60 vuoden ajan ajan jatkunut UFOjen olemassaolon salailu. Siitä on tullut pahuuden mustekala, jonka lonkerot ulottuvat kaikkialle. Se alkoi 1940-luvun lopulla keinona tyynnyttää mahdollista ihmisten avaruusolentoja kohtaan tuntemaa pelkoa mutta siitä kehittyi valtava maailmanlaajuinen koko planeetan kontrollointiin ja teidän vapautenne riistämiseen tähtäävä mekanismi.

Tämä sotilaallis-teollinen ja tiedotusvälineiden ylläpitämä kompleksi syntyi laajentuneen sotilaallisen hallintonne tarpeesta löytää uusi pelikenttä toisen maailmansodan päättymisen jälkeen. Niin kutsutusta kylmästä sodasta tuli peitetarina sille salaiselle operaatiolle, jonka tavoitteena oli hankkia vierailta sivilisaatioilta teknologiaa, joka rikastuttaisi asevoimien teollisia kumppaneita. Näitä laittomasti hankittuja teknologioita käytettiin myös pakottamaan tähän kasvavaan salaliittoon mukaan valtioita ja yrityksiä, jotka eivät siihen alun pitäen kuuluneet. 1960-luvun alkuun mennessä tämä ryhmä oli valmiina kaappaamaan USA:n hallituksen vallan murhaamalla heitä vahvasti vastustaneen presidentin. Tämän teon myötä tästä ryhmästä tuli samalla hallitsevin Anunnakien maanpäällinen käskyläisryhmä. Tämä salaliitto on nyt tämän pimeyttä edustavan liittoutuman ainoa jäljellä oleva ydin. Kerran vallassa oltuaan se käynnisti kavalan suunitelman varmistaakseen täydellisen voittonsa muutaman seuraavan vuosikymmenen aikana. Tämän suunitelman oli määrä saavuttaa päätöksensä 1990-luvun lopulla. Tämä kehitys kuitenkin pysähtyi, kun Anunnakit siirtyivät pikaisesti kannattamaan Valon toimintaperiaatteita vuonna 1995.

Tämä pimeyttä edustava salaliitto oli raivoissaan tästä Anunnakien teosta ja varsinkin siitä, että he siirtyivät Valon kannalle. He sopivat hukuttavansa teidän maailmanne harhautuksiin, jotta uusi pimeä pääsuunnitelma voitaisiin toteuttaa. Tässä asiassa syntyi konflikti meidän ensimmäisen yhteydenoton projektimme ja tämän ryhmän välillä. Kumotakseen meidän vaikutuksemme he herättivät henkiin vanhat valheet ja myytit. Meihin kohdistuvan pelon ja huolestuneisuuden lisäämisestä tuli heidän teidän maailmanne orjuuttamiseen tähtäävän kirjoitetun suunnitelmansa keskeinen osa. Meidän maanpäälliset liittolaisemme näkevät tämän huijauksen mielettömyyden ja me olemme iloisia siitä, että meidän ystävyytemme heidän kanssaan on nyt saavuttanut täydellisen luottamuksen vaiheen. Heidän meidän puolestamme tekemät urheat ponnistukset ovat hälventäneet monien tällä hetkellä meidän kumppaneinamme toimivien hallitusten, ryhmien ja yksilöiden epäilyksiä. Nyt me voimme ottaa tämän sekalaisen joukon siipiemme suojiin aivan uudella tavalla. Juuri tämä kasvava luottamus antaa toiveita siitä, että ensimmäinen yhteydenotto on nyt lähempänä kuin koskaan aiemmin. Niinpä me aloitamme tämän uuden operaatiomme terveeltä pohjalta ja tehokkain keinoin menestyksekkään lopputuloksen saavuttamiseksi.

Ironisesti tämä viimeinen salaliitto on omaksumassa strategioita, jotka mahdollistavat monien meille välttämättömien esivalmistelujen toteutumisen. Seuraavana on vuorossa tämän salaliiton löyhien sivuhaarojen käsitteleminen. Sen jälkeen meidän joukkomme yhdessä meidän maanpäällisten liittolaistemme täyden yhteistyön kanssa voivat asettaa voimaan keinot, joiden avulla tämä pimeyttä edustava ja vaikutusvaltainen hallinto voidaan kukistaa. Tässä asiassa jonkin asteinen epäluottamus ja väärin tulkitut kulttuurilliset merkitysvivahteet ovat aiemmin aiheuttaneet ongelmia ponnisteluissamme. Meidän uusi strategiamme on luottaa niihin, jotka ovat eläneet teidän keskuudessanne pitkään ja jotka ymmärtävät meitä paremmin teidän ainutlaatuista tapaanne nähdä maailmanne. Tässä on kyse juuri aiemmin mainitsemastamme lisääntyneestä luottamuksesta meidän ja liittolaistemme välillä. Olemme huomanneet, että luottamus on vaikea saavuttaa teidän maailmassanne. Vuosia jatkunut uuttera sitoutumisemme vakuutti lopulta meidän liittolaisemme todellisista tarkoitusperistämme ja halustamme vapauttaa teidät pimeyden voimien kahleista. Tämä lisääntyvä luottamus on luja perusta tulossa oleville tapahtumille.

Meidän henkilöstömme on asettumassa avainasemiin ja tarjoaa tarvittavan teknologian viestintään ja tärkeiden dokumenttien siirtämiseen paikasta toiseen. Tämä on tarpeen, koska viimeiselle salaliitolle uskollinen tiedustelukoneisto harrastaa vakoilutoimintaa ja satunnaista meidän liittolaistemme toimintaedellytysten tuhoamista. Itse asiassa kaikki toiminta on jatkuvasti uhan alaista ja kaikkea meidän välistä kanssakäymistä vaikeutetaan toiminnalla, jonka tarkoitus on saada meidät luopumaan ponnisteluistamme. Itse asiassa tämä pimeyttä edustavan hallinnon valtava tiedustelukoneisto uhkaa meidän maanpäällisten liittolaistemme toimintaa jatkuvasti. Meidän vastauksemme on tuoda käyttöön teknologiaa, jonka taso on kaukana vastustajiemme kykyjen yläpuolella ja käyttää sitä paljastamaan pimeyden voimien toimet ja eliminoimaan niiden vaikutukset. Vihdoinkin meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat hyväksymässä meidän apumme ja kiittelevät meidän toimintaamme.

Tämä asennemuutos enteilee hyvää meidän tehtävämme kannalta. Ensimmäistä kertaa me olemme saavuttaneet laajan hyväksynnän ja kauan kaivatun yhteistyön meidän maanpäällisten liittolaistemme kesken. Vastaavasti meidän ponnistelumme ovat johtamassa hartaasti toivomiamme tuloksia kohti. Meidän tehtävämme on muuttaa koko tämä todellisuus ja tämä prosessi tulee vuorostaan johdattamaan teidät täyden tietoisuuden tilaan palaamiseen. Tämä ei ole ollut helppo polku; kuitenkin se on opettanut meille paljon asioita teistä. Teidän todellisuutenne on ainutlaatuinen ja sen muuttaminen edellyttää keinoja, jotka ovat ainutlaatuisia koko ensimmäisten yhteydenottojen toteuttamisen historiassa. Kuitenkin me voimme tässä tämänpäiväisessä viestissämme todeta sen, että tähän mennessä tämä uusi toimintasuunnitelmamme on ollut mitä menestyksekkäin. Teidän planeettanne pinnalla toimivien ryhmiemme näkemykset ovat avartuneet huomattavasti tämän projektin alkuvaiheen tilanteeseen verrattuna. Me iloitsemme teidän uudelleen löytämästänne päättäväisyydestä ja sen mukanaan tuomasta potentiaalista.

Jäljellä olevat tehtävät edistyvät hyvin. Meidän tiedustelu- ja valvontaverkostomme vakuuttavat, että projektin nopea loppuun saattaminen on todellakin mahdollinen. Me haluamme lopettaa naurettavan UFOjen olemassaolon salailun ja sen luomat monet katalat mekanismit. Jäljellä olevat Anunnakien pimeyttä edustavat käskyläiset täytyy 'saalistaa' ja muotoilla uudelleen. Tämä välttämättömyys on osa teidän maailmanne kaltaisen pimeyden voimien riivaaman ja alkukantaisen maailman kanssa tehtävän ensimmäisen yhteydenoton prosessia. Me rakastamme teitä syvästi ja tiedämme, kuinka ahkerasti te olette työskennelleet muuttaaksenne tätä kaunista todellisuutta, jota te kutsutte kodiksenne. Meidän tarjoamamme apu on juuri se tekijä, jota te tarvitsette voidaksenne onnistua tässä tehtävässänne. Kun me työskentelemme läheisemmässä yhteistyössä, me uskomme nyt, että yhteinen voittomme ei ole enää kaukana. Meidän tavoitteemme on jatkaa tätä hanketta niin pitkään, kunnes me voimme kohdata toisemme avoimesti ja juhlia yhteistä menestystämme maailmanlaajuisesti. Muistakaa, Yhdessä, Me todellakin olemme Voitokkaita!

Tänään kerroimme teille tapahtumien nopeuttamiseen ja laajamittaisen ensimmäisen yhteydenoton toteuttamiseen tähtäävän uuden ponnistuksemme ensimmäisistä tuloksista. Nämä tulokset ovat yksi merkki siitä, että ensimmäinen yhteydenotto voidaan toteuttaa nopeammin kuin mitä me ajattelimme olevan mahdollista. Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa!