Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 31.5.2005 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn053105.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme taas kertomaan teille uusia asioita! Kuten aiemminkin meidän maanpäälliset liittolaisemme etenevät toimissaan omalla hyvin omituisella tahdillaan. Meidän ensisijainen tavoitteemme on se, että he saavat tehtävänsä valmiiksi Taivaan ja Lord Surean asettaman jumalallisen aikataulun puitteissa. Tämän takia me olemme pyytäneet omia yhdyshenkilöitämme muistuttamaan kaikkia asianosaisia näistä aikatauluista ja siitä, kuinka olennaisen tärkeää niiden noudattaminen on. Jälleen kerran me olemme tiedustelleet teidän Ylösnousseilta Mestareiltanne, että onko meidän ensisijainen varmuussuunnitelmamme pätevä ja oikeanlainen. He olivat hyvin avuliaita ja nyt me olemme määritelleet toimintamme keskeiset tekijät tarkasti. Näiden päivitettyjen tietojen perusteella me olemme tiedottaneet omille puolustusjoukoillemme ja maahanlaskeutumisryhmillemme siitä, mitä me aiomme saada aikaan lähitulevaisuudessa. Sen jälkeen kun nämä tavoitteet on saavutettu, tällä hetkellä vallitseva pattitilanne voi päättyä ja teidän oikeutettu voittonne voidaan varmistaa! Joka tapauksessa meidän henkilöstömme täytyy noudattaa edeltäkäsin sovittuja toimintatapoja siihen saakka, kun teidän Ylösnousseitten Mestareittenne meille antamia aikarajoja ei ole ohitettu. Sillä välin me luotamme edelleen siihen, että meidän maanpäälliset liittolaisemme saavat viimeiset tehtävänsä valmiiksi ajoissa.

Toinen suuri huolenaiheemme on Äiti Maan suunnittelemat monet fyysiset muutokset. Kuten tiedätte, Äiti Maa haluaa muuttaa nykyistä pinnanmuotoaan. Monet aiemmin veden alle vajonneet mantereet tulevat nousemaan jälleen esiin. Nämä muutokset tulevat johtamaan olosuhteisiin, jotka olisivat katastrofaalisia teidän maailmanlaajuiselle väestöllenne. Tämän takia Äiti Maa on viivästyttänyt useimpia näitä tapahtumia kunnioittaakseen teitä ja teidän parhaillaan kokemaanne valtavaa muutosta. Kuitenkin hän on ajoittain antanut teille selkeitä varoituksia siitä, että tällainen tilanne ei voi jatkua ikuisesti. Siksi Äiti Maa pyytääkin muutoksien etenemistä eniten edistämään kykeneviä ryhmiä tekemään kaikkensa muutosten toteuttamiseksi niin nopeasti kuin mahdollista. Äiti Maan tähän mennessä toteuttamat pitkälliset viivästykset vain lisäävät hänen aikeitaan patistaa teitä toteuttamaan muutoksenne aiempaa nopeammalla tahdilla. Tästä syystä me toistamme jälleen sitä, kuinka tärkeää on, että te saatte oman osanne valmiiksi. Maapallolla olevien Valon toimintaperiaatteita noudattavien johtajien täytyy ottaa tämä kiireellisyys huomioon.

Meidän maanpäälliset liittolaisemme muodostava outo yhteenliittymä on tähän mennessä pystynyt valmistelemaan uusien rahoitus-, pankki- ja hallintojärjestelmien suunittelun toteutusta vaille valmiiksi. Viimeinen suuri kompastuskivi liittyy edelleen jo vuosisatoja sitten Saint Germainen alulle panemana kerättyjen varojen jakeluun eri vaurausohjelmien kautta. Muutamien Euroopan ja Amerikan rikkaimpien sukujen muutamat perilliset ottivat muutama vuosikymmen sitten tehtäväkseen tämän operaation toteuttamisen. Nämä yksilöt ovat omistautuneet varmistamaan sen, että näiden varojen vastaanottajiksi määrätyt henkilöt tulevat saamaan ne. Tämä tehtävä on osoittautunut vaikeaksi. Aiemmin Anunnakien ja heidän maanpäällisten käskyläistensä luomaa valtavaa pimeyttä edustavaa rahoitusimperiumia ei ole helppo syrjäyttää. Vaikka joukoittain ihmisiä on vangittuina, tilapäisesti pidätettynä tai muulla tavoin pakotettu taipumaan tämän ylevän päämäärän vaatimuksiin, huomattavan voimakas salainen ja kaksinaamainen vastustus näiden varojen jakelua kohtaan on valitettavasti edelleen voimissaan. Niinpä on käynnissä suuri taistelu, joka tulee lopulta tuhoamaan tämän pimeyden voimien, epätoivoisten pankkiirien ja lukuisten teidän viimeisen pimeän salaliiton päämääriä salaisesti noudattavien lahjottujen virkamiesten muodostaman epäpyhän yhteenliittymän.

Meidän yhdyshenkilömme ja diplomaattimme valvovat huolellisesti kaikkia tapahtumia ja he ovat laatineet listoja ja asiakirjoja kaikista asianosaisista henkilöistä. Tarvittaessa me voimme käyttää niitä apuna yksilöimään nopeasti ne henkilöt, jotka ovat osoittaneet jonkinasteista sympatiaa meidän maanpäällisten liittolaistemme kunnianhimoisia päämääriä kohtaan. Tämä lista kasvaa ilahduttavasti päivittäin. Tämä tarkkailutoiminta on tuonut esiin meidän maanpäällisten liittolaistemme muodostaman yhteenliittymän vahvuudet ja heikkoudet. Tuloksena me voimme käyttää sitä apuna muotoilemaan heille toimintatavat ja keinot, joiden avulla saavutetaan menestyksellinen lopputulos. Näitä strategioita noudatetaan, mutta kuitenkin on ilmennyt lukuisia perustavaa laatua olevia poikkeuksia. Näihin lukeutuvat monet meidän maanpäällisten liittolaistemme tekemät sitoumukset, jotka ilmeisesti täytyy nyt neuvotella uudestaan. Tämä vaatimus voi pitää teidät menestykseen johtavalla polulla. Meidän vilpitön tahtomme on saada meidän maanpäällisten liittolaistemme tehtävät etenemään ja siten saada teidät vakuuttuneiksi varmasta ja väistämättömästä voitostanne.

Meidän huolemme teidän terveydestänne ja hyvinvoinnistanne on antanut meille aihetta lisätä teidän keskuudessanne elävien erikoisasiantuntijoidemme lukumäärää. Heidän tehtävänsä on dokumentoida ne vaikutukset, joita alun perin Anunnakien luomalla ja sittemmin heidän maanpäällisten käskyläistensä voimistamalla tuhoisalla ja masentavalla ympäristöllä on teihin ollut. Tämä dokumentaatio tullaan esittelemään lukuisten väliaikaisten hallitusten vastavallankaappauksen jälkeisenä aikana järjestämien rikosoikeudenkäyntien yhteydessä. Meidän maanpäällinen henkilökuntamme on laatinut hyvin yksityiskohtaisen teidän maailmanne "elämää" käsittelevän asiakirjan. Se on murheellinen kooste vääryyksistä, rodullisista ennakkoluuloista ja kieroutuneiden elämäntapojen teille aiheuttamasta haitasta. Kaikki tämä on pöyristyttävää vastakohtaa teidän yhä voimissaan olevan pimeän salaliiton jäsenten elämäntavalle, jossa he nauttivat varallisuuden ja vallan epäinhimillisen käytön avulla luodusta ja ylläpidetystä mitä edistyksellisemmästä elämästä. Rakkaat Ystävät, tämä tilanne tulee muuttumaan pian!

Samalla, kun kaikkea tätä tapahtuu, teidän aurinkokuntanne on käymässä läpi perustavaa laatua olevien muutosten sarjaa. Kuten me olemme jo aiemmin kertoneet, teidän yliaktiivinen Aurinkonne sinkoaa ympäristöönsä lisääntyvässä määrin varautuneita hiukkasia ja plasmoja, jotka vaikuttavat koko tätä aurinkokuntaa koossa pitäviin sähkömagneettisiin ja painovoimakenttiin. Tämä tarkoittaa sitä, että monien kenttien voimakkuus ja napaisuus muuttuu. Nämä muutokset saa aikaan koko teidän aurinkokuntaanne kerääntyvä jatkuvasti lisääntyvä galaktinen säteily. Nämä voimistuvat energiakentät muuttavat teidän tiedemiestenne tällä hetkellä ymmärtämiä fyysisen maailmankaikkeuden toimintaa kuvaavia "lakeja". Tiedemiestenne on pakko myöntää, että jotakin hyvin epätavallista on tapahtumassa. Kuten te nyt tiedätte, tilanne on todellakin juuri tämä: koko teidän todellisuutenne on muuttumassa joksikin aivan toisenlaiseksi.

Nämä Auringon ja planeettojen muutokset ovat ainoastaan yksi merkki siitä muutoksesta, joka Äiti Maan ihmiskunnan keskuudessa on tapahtumassa. Saadaksenne todisteita muutoksesta keskittykää tarkkailemaan sitä, mitä tapahtuu teille sisäisesti ja teidän lähiympäristössänne. Tarkkanäköinen ja arvostelukykyinen havainnoija huomaa, että nämä monitasoiset muutokset eivät ole normaalia evoluutiota, vaan on selvää, että niiden nopeus ja suunta tähtäävät teidän ja teidän todellisuutenne täydelliseen muuttumiseen. Tähän tarvittavat jumalalliset mahdollisuudet ovat valmiina olemassa ja ne voivat todellakin konkretisoitua odottamatta ja yhtäkkiä. Siksi on tärkeää, että te olette valmistautuneet suureen muutokseen. Meidän osamme tässä prosessissa on käynnistää tämä muutos vain siinä tapauksessa, että meidän maanpäälliset liittolaisemme eivät onnistu sitä tekemään. Siksi me valvomme tapahtumia tarkasti ja olemme jatkuvasti valmiina toimimaan ennalta-asetettujen ja jumalallisten määräysten mukaisesti.

Toteutumistavastaan riippumatta ensimmäinen yhteydenotto on teidän historianne suurin käännekohta. Meidän saapumisemme tulee muuttamaan kaiken. Yhtäkkiä te tulette muuttumaan planetaarisista olennoista galaktisiksi Olennoiksi. Tarve uudistaa maailmankatsomuksenne ja ymmärryksenne äärettömästä elävästä maailmankaikkeudesta tulee silloin väistämättömäksi. Nämä uudelleen muotoillut käsitykset voivat asettaa kyseenalaisiksi uskontonne ja syvimmät uskomuksenne siitä, keitä te todella olette, Luomisen todellisesta luonteesta ja Luojan todellisesta olemuksesta. Tämä valtava järkytys on vain alkua sille maailmanlaajuiselle muutokselle, joka voi yhdistää teidät ja asettaa päätöksen teidän todellisuuttanne hallinneelle pimeydelle ja sekasorrolle. Rakkaat Ystävät, tämä kaikki on meille hyvin selvää ja me haluamme teidän tietävän, että me saavumme nopeasti teidän planeettanne pinnalle, jos tämänhetkinen prosessi ei saavuta tavoitteitaan jumalallisen aikataulunsa asettamien aikarajojen puitteissa. Muistakaa, että Yhdessä me olemme Voitokkaita!

Tänään jatkoimme teidän maailmanne ajankohtaisten tapahtumien tarkastelua. Tähdennämme sitä seikkaa, että julkisuudelta piilossa tapahtuvilla toimenpiteillä todellakin on määrätty aikataulu. Teidän Ylösnousseiden Mestareidenne siihen suostuessa me olemme valmiina toteuttamaan laajamittaisen ensimmäisen yhteydenoton. Siksi teidän on tärkeää olla valmistautuneita siihen, mitä tulee pian tapahtumaan. Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.