Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 31.10.2006 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn103106.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme taas kertomaan lisää ympärillänne tapahtuvista asioista. Teidän maailmanne jatkaa kulkuaan kohti 13000 vuoden pituisen shakkiottelun lopullisia kohtalokkaita siirtoja. Tässä vaiheessa kumpikin osapuoli on vain muutaman siirron päässä shakkimatista. Valon strategiana on saada pimeyden voimat ensin väärän turvallisuuden tunteen valtaan ja hyökätä sitten! "Matitushetkellä" viimeiselle salaliitolle tullaan antamaan sarja kuolettavia iskuja ja pian sen jälkeen Valon voimat tekevät pimeyden voimista vaarattomia koko tämän "ikuisuuden" ajaksi. Samanaikaisesti tämän näytelmän etenemisen kanssa monet tärkeät kehitysprosessit lähestyvät toteutumisvaihettaan. Keskeisin näistä on uuden maailmanlaajuisen pankkijärjestelmän luominen. Ennen ensimmäistä maailmansotaa Sveitsi oli yleisesti hyväksytty Euroopan pankkitoiminnan keskus pitkäaikaisen ja kansainvälisesti tunnustetun puolueettomuutensa vuoksi. Lisäksi kultaan pohjautuva Sveitsin frangi oli kaiken taloustoiminnan perusta.

Tämä edellä mainittu tilanne tulee palauttaa uudelleen voimaan. Täytyy saada aikaan päätös uuden todelliseen arvoon pohjautuvan valuuttajärjestelmän keskuksen sijoituspaikasta ja toteuttaa se käytännössäkin. Tämä uusi keskus tulee toimimaan uuden arvopohjaisen maailmanlaajuisen valuuttajärjestelmän keskuspisteenä. Samassa paikassa tullaan uudistamaan monet monikansalliset yritykset ja niistä tehdään vastuullisia ympäristölle ja yhteiskunnalle aiheuttamien vaikutustensa suhteen. Parhaiten tähän tarkoitukseen soveltuva paikka on edelleen Sveitsi. Muutamana viimeksi kuluneena vuotena on tehty toimenpiteitä, jotka ovat valmistelleet maailman talouselämää joitakin radikaaleja joskin elintärkeitä muutoksia varten, jotka tultaisiin toteuttamaan nopeasti. Maailmanne tilanne edellyttää sitä, että julkistamisensa jälkeen nämä hätkähdyttävät muutokset toteutetaan nopeasti sellaisella tavalla, joka takaa niiden yleisen hyväksymisen. Kolme keskeistä tavoitetta ovat: henkilökohtaisten ja kansallisten velkojen anteeksianto, maailmanlaajuinen vauraus ja uusi rahoitus- ja talousjärjestelmä. Kaikki nämä liittyvät toisiinsa ja siten yhden toteutuminen on riippuvainen kahden muun toteutumisesta.

Näiden edellytysten vuoksi nyt on menossa julkisuudelta piilossa tapahtuva maailman suurimpien yritysten uudistaminen. Lisäksi salaisten toimenpiteiden sarja on muuttanut julkisesti heikosti tunnetun Kansainvälisen Maksuliikennepankin roolia kriittisellä tavalla. Tämä pankki on parhaillaan uudistamassa suhdettaan maailman todellisiin keskuspankkeihin. Tämä toiminta on johtanut lukuisiin salaisiin kansainvälisen todelliseen arvoon pohjautuvaan valuuttaan perustuvan pankkitoiminnan tulevaisuutta koskeviin sopimuksiin. On pidetty sarja kokouksia, joissa on laadittu toimintaohjelma, jonka avulla arvometalleihin perustuvat valuutat palautetaan voimaan heti, kun keinotekoiseen arvoon perustuvat valuutat on mitätöity. Tehdyt päätökset julkistettiin kameroiden edessä ja syntyneet asiakirjat muodostavat nyt työn alla olevien toimenpiteiden perustan. Tämän hankkeen tavoite on varmistaa se, että uusi valuuttajärjestelmä hyväksytään aikataulun mukaisesti ja että kokonaisvaltaiseen velkojen anteeksiantoon kytkeytynyt vaurausohjelma tullaan julkistamaan samanaikaisesti. Tämä mitä suurimmassa salaisuudessa valmisteltu valtavan monimutkainen ja monitahoinen prosessi on väistämättä kohdannut jonkin verran vastustusta, mikä on aiheuttanut viivästymistä sen viralliselle julkistamiselle.

Te voitte olla varmoja siitä, että kaikki sujuu suunnitelmien mukaan. Itse asiassa pimeyden voimat ovat meidän maanpäällisten liittolaistemme antaman harhaanjohtavan tiedon perusteella tahattomasti antaneet toteutuskäskyn muutamille näistä muutoksista. Muistakaa, rakkaat Ystävät, että tuleen vastaaminen tulella (eli huijaaminen) on joskus tarpeen kukistettaessa mitä voimakkainta vihollista, varsinkin sellaista, joka on häikäilemättömästi pitänyt yllä ahdistavaa tilannetta, joka olisi helposti voitu ratkaista jo lähes kymmenen vuotta sitten. Tämä kaksinaamaisuus pakotti meidän maanpäälliset liittolaisemme ja meidät etsimään vaihtoehtoista tapaa tavoitteemme saavuttamiseksi. Oli miten oli, tärkeintä on ymmärtää se, että tämän sanojen ja tekojen välityksellä käydyn taistelun tarkoitus on asettaa teidät täyden tietoisuuden tilan paluunne partalle. Sillä välin tavoitteena on pakottaa pimeyden voimat myöntämään tapahtunut tosiasia, jolloin heille ei jää muuta mahdollisuutta kuin myöntää tappionsa ja siirtää vastuu meille. Suurin osa tämän "matituksen" hetken vaatimasta "lapiotyöstä" on nyt tehty ja jäljellä on vain ennalta määrätyn jumalallisen aikataulun mukainen toteutus.

Edellä mainittuun "lapiotyöhön" liittyen Sveitsiin, HongKongiin ja Amerikkaan on perustettu suuret keskukset koordinoimaan valtavaa maailmanlaajuista tietovirtaa, jonka niiden asiamiehet ja Galaktisen Liiton heitä varten nimittämät erityiset diplomaattiset yhdyshenkilöryhmät ovat keränneet. Näiden keskusten on tarkoitus toimia myös pimeyden voimia, varsinkin sen keskeisintä hallinnollista osaa eli laitonta USA:n hallintoa, harhauttavina houkuttimina. Me kerromme teille tämän, koska me haluamme teidän tietävän, kuinka uutterasti meidän maanpäälliset liittolaisemme työskentelevät saadakseen tämän voiton toteutumaan. Kun tarvittava henkilöstö ja tarvikkeet on saatu turvallisesti siirrettyä paikoilleen Sveitsin maaperälle, Sveitsi tullaan julistamaan itsenäiseksi, puolueettomaksi ja loukkaamattomaksi. Kun tämä julistus on hyväksytty kansainvälisesti, Sveitsi tulee vaatimaan, että uuden Yhdistyneiden Kansakuntien päämaja perustetaan sinne.

Uuden YK:n peruskirjaan tulee jaos, joka erittelee kaikkien kansakuntien ja monikansallisten yritysten yhteiskunnalliset ja ekologiset vastuut. Tämän julistuksen sanamuotoa on laadittu suljettujen ovien takana viimeksi kuluneiden kuuden vuoden ajan. Avoimen julkistuksen hetkeä ennakoiden henkilöstöä ja tarvikkeita on salaisesti siirretty Sveitsin maaperälle. Nämä maailmanlaajuiset julkistukset tulevat luomaan sopivat olosuhteet maailmanne valtavalle muuttumiselle sellaiseksi, joka antaa teille mahdollisuuden toteuttaa planetaarisen holhoojan tehtävänne edellyttämiä rituaaleja. Näihin lukeutuu maailmanlaajuisen saastumisen aiheuttaman kriisin lievittäminen ja uhanalaisimpien alueiden avustaminen ei ainoastaan selviytymään vaan myös kukoistamaan. Tämä toiminta on avainasemassa lopetettaessa maailmanne todellisuudessa nyt niin laajalti rehottava kauhistuttava köyhyys, puute ja riitaisuus.

Kun teidän maailmanne siirtyy tähän muutostilaan, se merkitsee myös meidän olemassaolomme virallisen tunnustamisen alkua, mikä puolestaan tulee johtamaan laajamittaisiin planeettanne pinnalle laskeutumisiin ja avoimeen ensimmäiseen yhteydenottoon. Meidän tehtävämme on opastaa teidät tämän aikakauden läpi ja valmistella teitä lopullista muutosvaihettanne varten, jonka te tulette suorittamaan Maapallon sisäisen todellisuuden tarjoamassa ystävällisessä ympäristössä. Siellä te voitte kasvaa ja kehittyä vapaina Maapallon pinnan energioiden muodostamista kahleista ja muuttua sellaisiksi mahtaviksi Olennoiksi, jollaisia te todellisesti olette. Juuri näiden Olentojen tehtävänä on auttaa selvittämään tämän galaksin jumalallinen suunnitelma. Muistakaa, että me tulemme tarjoamaan teille keinot toteuttaa nämä viimeiset vaiheet nopeasti, turvallisesti ja riemukkaasti! Uudesta Maapallosta ja uudistuneesta aurinkokunnasta tulee teidän uuden tähtikansanne koti. Tämä tähtikansa tulee saamaan aikaan pysyvän rauhan Valon ja pimeyden välille. Se tulee olemaan koko fyysisessä maailmankaikkeudessa tunnetuksi tulevan suurenmoisen Valon, eli siis teidän, syntypaikka!

Tämä suurenmoinen tulevaisuus on kaikkien maailmassanne tällä hetkellä tapahtuvien asioiden taustalla. Älkää koskaan unohtako sitä tosiasiaa, että viimeisen pimeyttä edustavan salaliiton ja Valon voimien välinen valtaisa taistelu on nyt todellakin saavuttamassa kohtalon määräämän päätöksensä. Teidän voittonne on ennalta määrätty. Ainoastaan sen ajoitusta ei ole teille vielä kerrottu. Tähän asiaan liittyen me pyydämme teitä keskittymään teitä ympäröivän laajemman kokonaiskuvan totuuteen. Me annoimme teille tässä viestissämme lisää tietoa laajamittaisista meneillään olevista toistaiseksi vielä julkisuudelta piilossa tapahtuvista asioista, koska me haluamme teidän saavan paremman käsityksen muutamista valmisteilla olevista muutoksista. On aivan liian helppoa olla tietoinen ainoastaan asiaan liittyvästä aikataulutekijästä, joka tuntuu vaikuttavan tapahtumia hidastavasti ja saa siksi monet helposti masentuneiksi. Myös maailmanne tämänhetkinen sekasorto voi vetää teidät mukaansa ja saada teidät kuvitteellisen levottomuuden valtaan. Siksi me painotamme teille aina uudelleen ja uudelleen sitä, kuinka tärkeää on suunnata katse pois maailmassanne vallitsevasta sekasorrosta ja kohdistaa se jumalallisen kohtalonne selkeään sisäiseen tietouteenne. Muistakaa, että Yhdessä Me todellakin olemme Voitokkaita!

Tänään kerroimme lisää yksityiskohtia maailmassanne tapahtuvista asioista. Kuten aina aiemminkin, me pyydämme teitä noudattamaan sisäisen arviointikykynne antamia neuvoja, riemuitsemaan monista teissä sisäisesti ja ympärillänne tapahtuvista hyvistä asioista ja suuntaamaan katseenne vanhan vallan murtumisen ja loputtomilta vaikuttavien viivästysten jälkeiseen aikaan. Jumalallinen juhlallisuuksien ja ilon aika lähestyy nopeasti! Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa!