Soltec puhuu mahdollisista tapahtumista 1.6.2008

(http://abundanthope.net/pages/article_1631.shtml)

(Kanavana Jess Anthony, suomentanut Olli)

Soltec, pyydän tietoja. Ymmärrän, että ennusteet kertovat vain tapahtumien mahdollisuudesta, mutta pyydän näkemyksiä tulossa olevista suurimmista mullistuksista. Ymmärrän myös, että mullistusten toteutuminen riippuu Äiti Maan tekemistä valinnoista ja kunnioitan sitä. Viime aikoina on puhuttu paljon toukokuussa tapahtuvista asioista, jotka eivät ehkä toteutuneet ennusteiden mukaisesti. Toiset puhuvat kesäkuun aikana tapahtuvista asioista. Mitä tässä kuussa mahdollisestii tapahtuu ja missä? Me kaikki olemme epätietoisia siitä, että kuinka nämä tapahtumat mahdollisesti meihin vaikuttavat.

Jess, mukava tavata taas. Monia asioita on Maapallolla tapahtunut ja monia tulee mahdollisesti tapahtumaan. Se, että toteutuvatko ne ja jos toteutuvat, niin milloin, riippuu Äiti Maan eli Gaian päätöksistä. Hän on tietoinen olento ja te olette osa hänen päätöksentekoprosessiaan.

Kuten mainitsit, Gaian täytyy vapauttaa monissa paikoissa vallitseva jännitystila ja myrkylliset kasaantumat. Tästä aiheutuu mannerlaattojen liikettä, tulivuorenpurkauksia ja ennakoimattoman vakavia myrskyjä ja tulvia. Tilanne on sama kuin teidän kehossanne olisi sopimattoman lääkityksen aiheuttama kemiallinen epätasapaino, jolloin kehonne pakottaisi teidät kiinnittämään huomionne tähän asiaan.

Tämä on tilanne nyt myös Äiti Maan kohdalla. Ja hän voi lievittää oireitaan aivan samalla tavalla kuin tekin. Hänen päätöksensä ovat kompromisseja hänen omien tarpeittensa ja lievitystoimenpiteiden ihmiskunnalle aiheuttamien vaikutusten välillä. Hän etsii jatkuvasti keinoja, jotka olisivat kaikkien kannalta parhaita mahdollisia. Gaia punnitsee jatkuvasti sitä, olisiko parempi helpottaa painetta yhdellä alueella yhden kerran vai usealla alueella useampaan kertaan. Joskus paine on liian suuri jaettavaksi usealle alueelle ja silloin yhdellä alueella tapahtuu suurempi korjausliike. Tämä oli tilanne äskettäisessä Kiinan maanjäristyksessä. Muualla tapahtuneet järistykset olisivat saattaneet aiheuttaa vieläkin tuhoisemman vaikutuksen ja vapauttamalla painetta Keski-Kiinassa Äiti Maa pystyi vähentämään moneen muuhuin alueeseen kohdistuvaa jännitystä, varsinkin USA:n länsirannikolla ja Indonesiassa. Muillakin alueilla esiintyy jännitystä, mutta nämä kaksi ovat kriittisimmät alueet ja siellä tapahtuvien maanjäristysten vaikutukset olisivat kaikkein tuhoisimmat.

Me odotamme, että näihin asioihin löytyy jonkinlainen ratkaisu. Pohjois- ja Etelä-Amerikan länsirannikkoon, suureen osaan Pohjois-Amerikkaa ja muutamiin alueisiin Etelä-Amerikassa kohdistuu tällä hetkellä suuri jännitys ja sen vapauttava järistys tulee lähes väistämättä vaikuttamaan myös Alaskan ja Meksikon alueisiin. Kalifornian alueen mannerlaatat ovat melko vakaita, mutta maaperä ei ole vahvasti tuettua ja mannerlaattojen liitoskohdissa tapahtuu pientä liikettä päivittäin. Tästä aiheutuu alueella havaittava maan vavahtelun lisääntyminen. Monet asiantuntijat jättävät tämän geologisen ongelman huomiotta. Korjausliike tulee tapahtumaan, ennemmin tai myöhemmin. Ajoituksessa kyse on jännitystilan suuruudesta ja mahdollisuudesta sen vapauttamiseen.

Tämä mullistus tulee vaikuttamaan myös muihin alueisiin. Tällainen valtava maa-alueen vajoaminen tulee synnyttämään tsunameja Aasian itärannikolle. Se tulee häiritsemään suuresti koko maailman laivaliikennettä, koska molempien mannerten satamat tulevat suurelta osin tuhoutumaan. Pieni osa laivaliikenteestä kulkee USA:n itärannikolta Eurooppaan ja Afrikkaan, mutta valtaosa USA:han tuotavasta tavarasta tulee Keski- ja Etelä-Amerikasta ja Aasiasta. Lisäksi tämä mullistus tulee vaatimaan runsaasti kuolonuhreja. Molemmat alueet ovat ylikansoitettuja ja tapahtuma tulee vaikuttamaan koko maailmaan.

Tämä mullistus tulee tapahtumaan viimeistään pysähdysvaiheen ja Jupiterin syttymisen aikaan, ellei Äiti Maa päätä helpottaa tätä jännitystilaa jo aiemmin. Jos mullistus tapahtuu pysähdysvaiheen aikana, niin siitä on se etu, että suuri osa tuhoista voidaan korjata sinä aikana, kun te olette unitilassa. Se tulisi tapahtumaan galaktisten joukkojen toteuttamana hyväntekeväisyystyönä. Jos mullistus tapahtuu aikaisemmin, se tulee olemaan teille oppitunti, jonka kautta te opitte muodostamaan yhteistyöryhmiä avustustoimia varten korjaamaan suunnattoman hävityksen jälkiä ja totutella elämään ilman monia asioita, joita te olette tottuneet pitämään itsestäänselvyyksinä. Tämä olisi mittaamattoman arvokas oppitunti koettavaksi, vaikkakin vaatisi suuren määrän tunteiden hallintaa pysyä objektiivisena ja olla vaipumatta epätoivoon valtavan tuhon keskellä. Se tulisi opettamaan mullistuksesta selvinneille, kuinka heidän täytyy asennoitua elämään uudella tavalla voidakseen tehdä ne asiat, joita heidän täytyy tehdä.

On myös muita jännittyneitä alueita. Indonesia ja alempi Tyynen Valtameren alue ovat myös epävakaita. Myös USA:n keskiosien alueilla on kasvavavaa painetta, mutta siellä ei tässä vaiheessa tule tapahtumaan mitään mullistusta. Merenpohjiin muodostuu kartioita, mutta niiden vaikutus ei ole vielä ajankohtainen.

Toinen huomion aihe on vedenpinnan nousu ja ennakoimattomien sateiden ja mannerjään sulamisen aiheuttama tulviminen. Tällä on toistaiseksi enimmäkseen vain sisäisiä vaikutuksia, mutta rannikkoalueet tulevat olemaan vaarassa, kun Maapallon akseli kallistuu Jupiter-tapahtuman aikana. Tämä tulee vaikuttamaan ilmastoon ja jäätyneet napa-alueet tulevat lämpenemään. Siinä vaiheessa nouseva vesi tulee peittämään alleen joitakin alueita ja muuttamaan niiden ekosysteemiä. Kesäkuu on ajankohta, jolloin nämä asiat voivat tapahtua, mutta niiden toteutumisesta päättää Kristus Mikael.

Olen tässä viestissäni kertonut muutamista maailmanlaajuisista asioista, jotka tulevat jossakin muodossa toteutumaan tulevaisuudessa. Ne ovat väistämättömiä, koska Äiti Maan täytyy muuttaa rakennettaan. On hänen etuoikeutensa toteuttaa nämä muutokset eikä teillä ole niihin juurikaan sananvaltaa, vaikkakin Äiti Maa ottaa aina myös teidän tarpeenne huomioon. Puhukaa Äiti Maalle ja kertokaa hänelle peloistanne ja toiveistanne. En anna mitään tarkkoja päivämääriä näille tapahtumille. Näin on ensisijaisesti sen takia, että me emme tiedä niitä. Me voimme vain tarkastella havaintojemme tuloksia ja tehdä niiden perusteella parhaat mahdolliset päätelmämme. Tietenkin me voimme tässä vaiheessa tehdä pienemmän havaintoaineiston perusteella tarkemman päätelmän kuin mitä te voitte suuremman aineiston perusteella tehdä, mutta kun teidän kykynne kehittyvät, niin tekin pystytte tekemään yhä parempia arvioita.

Soltec, tänä iltana