Zetatalk: Otteita ZetaTalk-päivityksistä (2.2.2013) - kanavana Nancy Lieder

(Julkaistu 2.2.2012, kanavoitu viikon 6/2013 aikana, http://www.zetatalk.com/ning/02fe2013.htm, suomentanut Olli)

...

(Suomentajan kommentti: Zetat ovat kuvanneet Maapallon muutosprosessin etenemistä asteikolla 0-10, jossa 0 vastaa tilannetta 1990-luvun alussa ja 10 napasiirtymää. Keskeinen Zetojen ennuste liittyi "muutosaste 7"-tapahtumiin ja Zetat antoivat sen 16.10.2010 (http://www.tiedontalo.net/viestit/zetatalk_16102010.htm). Tapahtumat eivät kuitenkaan ole edenneet Zetojen ennustamalla nopeudella ja syyksi on osoittautunut Maailmojen Neuvoston Maapallolle mannerlaattojen saumakohtiin asettamat "metallilaatikot", jotka hidastavat mannerlaattojen liikkeitä (http://www.tiedontalo.net/viestit/zetatalk_18022012.htm))

Zetat ovat aiemmin kertoneet Maailmojen Neuvoston sallineen Maapallon mullistusten lieventämisen esimerkiksi "humisevien laatikoiden" avulla siten, että "muutosaste 7"-tapahtumat eivät ole edenneet niin nopeasti ja rajusti kuin niiden oli alun perin ennakoitu tapahtuvan. ... Entäpä sitten "muutosaste 8"-tapahtumat? Jäävätkö "muutosaste 7"-tapahtumat toteutumatta täysin ja onko "muutosaste 8" jo lähellä?

Me totesimme kaksi vuotta sitten, että "muutosaste 7"- ja "muutosaste 8"-tapahtumat tulevat tapahtumaan osittain limittäin, koska presidentti Obama ei ole vieläkään onnistunut tekemään virallista tiedotusta Nibirun eli Planeetta X:n läsnäolosta ja siitä, että se on todellinen syy ja aiheuttaja Maapallolla nyt tapahtuviin muutoksiin, maanjäristysten ja tulivuorenpurkausten lisääntymiseen ja voimistumiseen, Maapallon vaappumisliikkeeseen ja lopuksi tulossa olevaan napasiirtymään. Me totesimme, että "muutosaste 7"-tapahtumiin liittyviä nopeita mannerlaattojen liikkeitä hidastetaan ja siten lievennetään näiden liikkeiden aiheuttamia vaikutuksia. Eniten tämä hidastaminen vaikuttaa Euroopan tsunamin rajuuteen, koska se aiheutuu Pohjois-Atlantin pohjassa olevan halkeaman laajenemisesta ja kun tämä laajeneminen tapahtuu hitaammin, niin sen kohdalle syntyvää veden vajausta täyttämään virtaa vettä hitaammin ja siten myös tämän vajauksen ylitäyttymisen tasautumisesta syntyvä tsunamiaalto tulee olemaan pienempi. Mutta millä muilla tavoin "muutosaste 7"-tapahtumien hidastaminen ja lieventäminen vaikuttaa koko muutosprosessin etenemiseen?

Me totesimme, että "muutosaste 7"-tapahtumiin liittyvät mannerlaattojen liikehdinnät tulisivat tapahtumaan kokonaisuudessaan ennen kuin "muutosaste 8"-tapahtumat alkaisivat toteutua täysimittaisina. Lisäksi totesimme, että "muutosaste 8" on pitkä ja ahdistava ajanjakso, joka ei mene ohi muutamassa kuukaudessa. "Muutosaste 8:n" aikana ihmiset ovat tietoisia tulossa olevasta napasiirtymästä riippumatta siitä, että tekevätkö NASA ja presidentti Obama virallisen tiedotuksen asiasta vai eivätkö tee. Me olemme kertoneet Planeetta X:n näkyvyyden lisääntyvän "muutosaste 8:n" aikana, mutta eikös tämä ole jossain määrin tapahtunut jo nyt? YouTube-sivustolta löytyy suuri määrä Nibirusta eli Planeetta X:stä ja sen kuuvanoista kertovia videoita. "Muutosaste 8"-tapahtumien edetessä Planeetta X siirtyy Maapallolta katsottuna kauemmas Auringon oikealle puolelle siten, että Auringon valo heijastuu Planeetta X:ää ympäröivästä pölypilvestä synnyttäen näyttäviä "toisen auringon" esiintymisiä päivittäin joka puolella Maapalloa.

"Muutosaste 8:n" aikana Maapallon päivittäinen vaappumisliike voimistuu niin paljon, että kukaan ei voi enää kiistää sen olemassa oloa. Jo nyt vaappumisliike on voimistunut niin suureksi, että se on aiheuttanut äärimmäistä kuivuutta ja tulvia, voimakkaita myrskyjä sekä nopeita lämpötilojen vaihteluita. Virallisena tekosyynä käytetty kasvihuoneilmiöteoria ei enää pysty selittämään näitä ääri-ilmiöitä ja niinpä kansalaiset etsivätkin näiden ilmiöiden todellista syytä ja selityksen niille voi antaa vain Planeetta X:n läsnäolon myöntäminen. Mutta "muutosaste 8:n" aikana Maapallon vaappumisliike tulee voimistumaan niin paljon, että ihmiset tulevat näkemään Auringon sijaitsevan taivaalla ajoittain niin oudossa paikassa, ettei kukaan enää voi kiistää Maapallon vaappuvan. Lisäksi vuodenajat tulevat sulautumaan toinen toisiinsa koko ajan, kun tähän mennessä tällaista on esiintynyt vain hetkellisesti ja paikoitellen.

Me olemme todenneet, että napasiirtymää edeltävien viimeisten viikkojen aikana ("muutosaste 9") Venus ja Maapallon pimeä kaksoisplaneetta pakenevat Planeetta X:n aiheuttamasta hiukkasvirtauskupista, minkä seurauksena Planeetta X ja Maapallo voivat aloittaa lopullisen keskinäisen paininsa. Mutta mitä tulee tapahtumaan ennen tätä? Jo nyt Venus ja Maapallon pimeä kaksoisplaneetta ovat ajoittain tulleet niin lähelle Maapalloa, että niistä heijastuvat valonsäteet ovat synnyttäneet taivaalle suuren valoisan kohteen, joka on hämmästyttänyt sen havainneita ihmisiä. Tällaiset ilmiöt tulevat lisääntymään samalla, kun ihmiset eivät enää voi kiistää Planeetta X:n eli Nibirun olevan läsnä Maapallon lähistöllä. NASA tulee ohjaamaan hätääntyneet ihmiset kanavamme Nancyn ja meidän kimppuumme, kun NASAn planeettojen ratoja koskevat laskelmat eivät enää pidä paikkaansa ja me taas puolestamme pystymme selittämään ne painovoimaan liittyvän hylkimisvoiman avulla. Ihmiset tulevat vaatimaan todisteita siitä, etteivät Venus ja Maapallon pimeä kaksoisplaneetta törmää Maapalloon ja kun NASAlla ei ole asiaan pätevää selitystä, niin NASA tulee rauhoittelemaan kansalaisia vetoamalla siihen, että Zetat vakuuttavat, että planeetat eivät törmää toisiinsa.

Nyt kun "muutosaste 7:ään" liittyvät mannerlaattojen liikehdinnät ovat vielä keskeneräisiä, mannerlaattoihin kohdistuvat jännitteet ovat selvästi havaittavissa. Sundan laatan vajoaminen ja Filippiinien ja Mariaanien laatan laskostuminen ovat tapahtuneet noin 70 %:sesti ja lopullinen liikehdintä tapahtuu, kun Etelä-Amerikan kierähtäminen etenee. Vaikka asioiden salailu- ja pimittämistoiminta on edellyttänyt sitä, että lähes kaikki Nazcan ja Cocosin laattojen alueella sijaitsevat meriveden syvyyttä mittaavat poijut on otettu pois käytöstä, niin Etelä-Amerikan kierähdys on vasta alkanut, koska tällä hetkellä siitä on tapahtunut vain ehkä noin 13%. Ja Afrikan kierähdys on vielä enemmän alkuvaiheessaan, koska siitä on tapahtunut nyt vasta ehkä noin 5%. Tähän mennessä koettu kaaos on siis vain pieni häivähdys siitä, mitä on tulossa. Pohjois-Amerikan mantereeseen kohdistuu nyt niin suuri rasitus, että kaivoskuilut halkeilevat, mutta tämän alueen muutokset eivät ole vielä toden teolla alkaneet. USA tulee vielä kokemaan kovia, vaikka New Madridin siirroksen liikehdintä tapahtuisikin monessa eri vaiheessa ja hitaasti.

Jos nämä "muutosaste 7"-tapahtumiin liittyvät mannerlaattojen liikahdukset aiheuttavatkin suurta tuhoa, niin mitä tapahtuu niiden jälkeen "muutosaste 8:n" aikana? Me olemme kertoneet näistä asioista hyvin niukasti, koska odotamme edelleen, että kanavamme Nancy ja meidän sanomamme saisi enemmän tilaa keskeisissä tiedotusvälineissä. Me oletamme myös, että ihmiset eivät pysty sisäistämään meidän sanomaamme ennen kuin heillä on nykyistä parempi ymmärrys siitä, mitä on tapahtumassa suuremman kokonaisuuden kannalta, jonka myötä he kuuntelisivat myös meidän sanomaamme vastaanottavaisemmin. Myös "muutosaste 8:n" aikana tulee esiintymään jatkuvaa mannerlaattojen liikehdintää joillakin alueilla ja mantereiden keskinäiset asemat tulevat muuttumaan. Myös Irakin öljykentät tulevat repeytymään synnyttäen alueella räjähdyksiä.

Mutta keskeisimmässä osassa "muutosaste 8:n" aikana tulevat olemaan yhteiskunnalliset tapahtumat, kun mellakat ja kapinat lisääntyvät ruokapulan lisääntyessä ja ihmisten alkaessa tajuta sen, millaisia muutoksia napasiirtymä tulee heidän elämäänsä aiheuttamaan. Perheet tulevat hajoamaan, kun ne, jotka haluavat kiistää napasiirtymän tapahtumisen pitävät tiukasti kiinni kannastaan ja pyrkivät jatkamaan elämistä entiseen tapaan ja toiset taas haluavat valmistautua tulevaan. Epätoivoisia pakolaisia tulee virtaamaan moneen maahan ja pakolaisasia tuleekin olemaan keskeisin asia YK:n keskusteluissa ja monet valtiot tulevat sulkemaan rajansa. Maapallolla olisi kyllä tilaa ja ravintoa kaikille asukkaille, mutta monet tulevat kuitenkin nääntymään nälkään ruokapulan takia. Kaikki nämä tapahtumat tulevat tarjoamaan ihmisille runsaasti tilaisuuksia osoittaa toisille myötätuntoa ja auttaa heitä ja siten kasvaa henkisesti.