Zetatalk: Otteita nettikeskustelun aikana syntyneistä päivityksistä (4.4.2009) - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 4.4.2009, http://www.zetatalk.com/index/zeta504.htm , suomentanut Olli)

...

Keskustelivatko valtionpäämiehet Planeetta X:stä ja tiedon pimittämisestä G20-maiden kokouksen aikana? Oliko tarjolla jotakin uutta tietoa?

Me olemme kertoneet, että Planeetta X:n läsnäolon ja tulossa olevan Maapallon ohikulun kaltaisesta arkaluontoisesta asiasta keskustellaan useimmiten ainoastaan kasvotusten. Näin siksi, että puhelinkeskusteluja tai kirjoitettuja viestejä voidaan joka tapauksessa salakuunnella tai vakoilla olivatpa turvajärjestelyt sitten kuinka hyviä tahansa, ja näin tieto voi vuotaa ulkopuolisten käyttöön. Tätä valtionpäämiehet pelkäävät. Tällainen G20-maiden kokous tarjoaa ihanteellisen tilaisuuden tällaisille kasvotusten tapahtuville keskusteluille. Me olemme todenneet, että ainoastaan maailman merkittävimpien valtioiden päämiehet olivat tietoisia Planeetta X:stä jo monta vuosikymmentä sitten, mutta tilanne muuttui presidentti Bush nuoremman hallituskauden aikana. Hyökättyään Irakiin Bush tapasi monia valtionpäämiehiä, joilta hänen kerrottiin yrittävän hankkia tukea tälle hyökkäykselle. Kuitenkin keskusteltiin myös muistakin asioista. Monien valtionpäämiesten hämmentyneet ilmeet näiden keskustelujen jälkeen viestivät siitä, että oli keskusteltu jostakin järkyttävästä asiasta. Monien valtioiden päämiehille oli kerrottu Planeetta X:stä. Näin oli pakko tehdä, koska eri puolilla maailmaa oli tehty lukuisia havaintoja auringon nousun ja laskun yhteydessä näkyvästä Toisesta Auringosta. Päämiehille kerrottiin, että Planeetta X tulisi sivuuttamaan Maapallon siten, että se aiheuttaisi ainoastaan hieman normaalia voimakkaampia vuorovesiä ja maanjäristyksiä ja että todellinen vaara oli kansalaisten keskuudessa syntyvä paniikki.

Tilanne ei ole noista edellä mainituista ajoista paljoakaan muuttunut. Maapallon muutosten lisääntyminen ja voimistuminen on ainoastaan teknologisesti kehittyneimpien valtioiden päämiesten tiedossa. USGS vääristelee maanjäristysten lukumäärää ja voimakkuutta. USA ja Venäjä ovat sopineet salaisesti julkaisevansa sepitetyt tarinat Siperian yllä tapahtuneesta kahden satelliitin yhteentörmäyksestä ja kansainvälisen avaruusaseman ongelmista. NASA ja JPL vääristelevät luotaimiensa hankkimia tietoja. Mutta valtionpäämiehet ymmärtävät se, että valtioiden talous ei elvy niin pitkään kuin esiintyy kuivuutta, tulvia ja romahtavia rakennuksia. Ruokapula on tosiasia. Kaikkien valtioiden talous on vaikeuksissa. Sillä ei ole merkitystä, että pidetäänkö näitä asioita Planeetta X:n aiheuttamina vai taloudellisina ongelmina. Niinpä G20-maiden kokouksessa keskusteltiin NÄISTÄ asioista eikä Planeetta X:stä. Sikäli kun Planeetta X:stä keskusteltiin, niin todettiin vain, että tilanne ei ole muuttunut edellisen tapaamisen jälkeen.

Voivatko Zetat kommentoida USA:n itärannikolla havaittuja jyrinöitä ja valoilmiöitä? Miksi ilmavoimat toteaa, että "kyse ei ole ihmisen aikaansaannoksista"? Yritetäänkö tällä tavalla saada asioita paljastettua? (http://hamptonroads.com/2009/03/streaking-lights-explosions-reported-all-along-coast)

Me olemme todenneet, että Maapallon muutosten voimistuessa tietoa tulee vuotamaan ja lipsahduksia tapahtuu. USA:n armeija, NASA ja JPL ovat tietoisia siitä, että Planeetta X:n pyrstön aineksia kulkeutuu Maapallolle yhä enemmän. Tulipallohavainnot ovat lisääntyneet ja pakottaneet vallanpitäjät sepittämään tarinan kahden satelliitin välisestä yhteentörmäyksestä ja kansainvälisen avaruusaseman ongelmista selittääkseen satelliittien toimintaan liittyvät ongelmat ja avaruusaseman henkilökunnan hermostuneisuuden. Planeetta X:n sähköisesti varautuneen pyrstön aiheuttamia sähkökatkoksia on alkanut esiintyä jälleen samaan tapaan kuin vuonna 2003. Selitys, että nämä ilmiöt aiheutuvat avaruusromun vaikutuksesta, ei enää ole kelvollinen. Niitä ei voida selittää myöskään aiheutuvaksi Auringon yliaktiivisuudesta, sillä NASAkin myöntää, että Auringon aktiivisuus on nyt niin alhainen, että asiasta on syytä olla huolestunut. Rakennuksia romahtaa yllättäen, kuten tapahtui äskettäin Saksassa, eikä mikään edellä mainittu asia selitä näitä ilmiöitä. Asioiden salailu- ja peittelytoiminta on vaikeuksissa ja lipsahduksia ja tiedon vuotoa tapahtuu.

...

Hei Nancy ja Zetat. Osakeindeksit nousivat nyt yli 20% noin yhden kuukauden aikana. Ovatko sijoittajat ylioptimistisia talouden kehittymisen suhteen? Monet varainhoitajat kehottavat ihmisiä sijoittamaan nyt osakkeisiin ja CNBC-kanavan taloustoimittaja Jim Cramers julisti laman olevan nyt ohi. Onko tämä elpynyt taloustilanne Zetojen mielestä totta vai valhetta? Mitä uusi FASB:n sallima joustavuus merkitsee pankkien ja vakuutuslaitosten kannalta? Jatkuvatko pankkien ongelmat edelleen? (http://www.marketwatch.com/)

Uudet säännöt sallivat pankkien lainata ulos aiempaa enemmän rahaa, koska pankkien rasitteet on määritelty uudella tavalla. Näin ollen ongelmaluotot, kuten asuntoluotot, eivät ole pankeille enää niin suuri taakka kuin ne aiemmin olivat. Talouden kokonaistilanne ei ole kuitenkaan muuttunut mihinkään, mutta mielikuvaa siitä, että asiat ovat kehittyneet parempaan suuntaan, levitetään nyt kaikkialle. Jim Cramers oli arvioissaan väärässä jo aiemminkin ennen talouden romahdusta ja tuskinpa hänen arvioihinsa voidaan nytkään luottaa.

...

Kysyisin Auringon kirkkaudesta. Aiemmin pystyin katsomaan nousevaa Aurinkoa silloin, kun se oli juuri nousemassa horisontin yläpuolelle, kun oli selkeä taivas. Nyt Aurinko näyttää niin kirkkaalta, että en pysty sitä tekemään. Voisivatko Zetat kommentoida sitä, minkä vuoksi Aurinko näyttää valkoisemmalta ja suuremmalta?

Planeetta X:n pyrstö on valtava. Planeetta X:n lähellä se on tiheä, mutta kauempana hajanaisempi. Planeetta X:n kuut sijaitsevat hyvin lähellä Planeetta X:ää muodostaen "putken" muotoisia kuuvanoja. Mutta pyrstön ulkoreuna on hyvin hajanainen. Jos katsotte sumupilven takana loistavaa katuvaloa, niin se näyttää suuremmalta ja epätarkemmalta kuin miltä se näyttäisi, jos sumupilveä ei olisi. Tämä johtuu siitä, että valonsäteet hajaantuvat sumussa ja ne heijastuvat takaisin katsojan silmiin sumun muodostavista vesipisaroista. Planeetta X:n pyrstö tekee tämän saman ilmiön auringonvalolle ja sen johdosta myös sellaisia auringonvalon säteitä, jotka tavallisesti EIVÄT suuntautuisi Maapalloa kohti, ohjautuu Maapallolla olevan tarkkailijan silmiin. Näin ollen Aurinko näyttää kirkkaammalta.

...

Voivatko Zetat kommentoida Australiassa, Skotlannissa ja Pohjois-Irlannissa tapahtuneita laajoja sähkökatkoksia? (http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSTRE52T1P820090330)

Sanomalehtien artikkelit eivät kertoneet Skotlannissa, Irlannissa ja San Diegossa tapahtuneiden sähkökatkosten syytä, mutta Australian Sydneyssä tapahtuneesta katkoksesta kertovassa artikkelissa kerrottiin ylivaraustilanteesta ja sitä seuranneesta sähkönjakeluverkon omasuojajärjestelmän aktivoitumisesta. 30-31.3.2009 oli laajoja sähkökatkoksia San Diegossa, Australiassa, Skotlannissa ja Irlannissa ja samaan aikaan havaittiin useita tulipalloja USA:n itärannikolla. Kyseessä oli Planeetta X:n pyrstön pyyhkäisy, joka aiheutti sähkömagneettisen ylivarauksen, joka puolestaan aktivoi sähkönjakeluverkon oman turvajärjestelmän ja sähköverkon alasajon.

Miksi Aurinko on nyt niin passiivinen, että auringonpilkkuja ei juurikaan esiinny? Yrittääkö Planeetta X asemoida itsensä Auringon magneettikentän suuntaisesti? Milloin seuraava Auringon aktiivinen kausi alkaa?

Tämä asia oli esillä jo muutama viikko sitten, mutta kerrataan se vielä. Planeetta X:n magneettinen etelänapa osoittaa nyt Aurinkoa kohti. Koska magnetismihiukkaset kulkevat magneettista etelänapaa kohti, niin Planeetta X toimii Auringosta tulevien magnetismihiukkasten vastaanottajana. Näin ollen Planeetta X:n puoleisella osalla Aurinkoa esiintyy vähemmän hiukkasvirtausaktiivisuutta kuin Auringon muilla alueilla.

...

Vaikuttaa todellakin siltä, että suurin osa maailman ihmisistä on tietoisia vallanpitäjien ja pankkiirien kansalaisille kertomista valheista. Tuleeko tapahtumaan vallankumous, jonka myötä näistä kansalaisten rahat ja elämän anastaneista valehtelijoista tullaan pääsemään eroon?

Me olemme ennustaneet, että tilanne tulee säilymään rauhallisena. Vaikkakin jotakin radikaalia toimintaa tulee esiintymään, niin tavallisen kansalaisen täytyy enimmäkseen pitää huolta siitä, että hänen tulotasonsa säilyy sellaisena, että hän pystyy maksamaan laskunsa.

...

Mihin perustuu se Zetojen väite, että meriveden pinta tulee kohoamaan noin 205 metriä (675 jalkaa) napasiirtymän jälkeisenä aikana? Tämä tieto ei sovi yhteen sen tiedon kanssa, että meriveden pinnan on laskettu kohoavan noin 76 metriä (250 jalkaa), jos napajäätiköt sulaisivat.

Tämä on aiheellinen kysymys, joka on noussut esiin usein ja olemme vastanneet siihen jo useasti. Ihmiskunnan tiedemiehet ovat arvioineet meriveden pinnan kohoavan noin 60 metriä (200 jalkaa), mikäli napajäätiköt ja Grönlannin jäätiköt sulaisivat. Meidän arvioimamme tätä suurempi lukema johtuu Maapallon kuoren liikkumisen aiheuttaman kitkan tuottaman lämmön aiheuttamasta merien pohjan kohoamisesta ja meriveden lämpenemisestä. Lämmin vesi vaatii enemmän tilaa kuin kylmä vesi.

...