Zetatalk: Lipsahduksia asioiden salailussa ja peittelyssä - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 4.5.2005, http://www.zetatalk.com/index/zeta219.htm , suomentanut Olli)

Me olemme maininneet, että asioiden todellisen tilan salailussa ja peittelyssä tiedotusvälineissä esiintyy lipsahduksia ennalta aavistamattomien katastrofien tapahtuessa. Olemme myös kuvailleet niiden tuhansien tähän salailuun ja peittelyyn osallistuvien henkilöiden toimintaa tällaisissa tilanteissa - äkillisiä rehellisiä tunnustuksia, tapahtuman synnyttämän kiihtymyksen tuottamia totuudenmukaisia lausuntoja ja tarkoituksellista tiedon jakelua sellaisille tahoille, jotka taatusti julkaisevat ne. Siinä missä pienten asioiden salailu ja peittely, johon osallistuu vain muutamia henkilöitä, voi paljastua dramaattisesti kokonaisuudessan yhden yksittäisen paljastuksen myötä, suuret salailu- ja peittelyoperaatiot, joihin osallistuu tuhansia henkilöitä, menettävät useimmiten tehonsa vähitellen, kunnes koko totuus on paljastunut. Syy tähän on yksinkertainen. Suuret monien henkilöiden voimin toteutetut ja monilta eri suunnilta tulevia 'hyökkäyksiä' vastaan valmistellut salailu- ja peittelyoperaatiot voivat kukistaa helposti yksittäisen paljastuksen, kun taas pienillä salailu- ja peittelyoperaatioilla ei välttämättä ole resursseja valmiina tällaiseen toimintaan. Televisioasemalle yhteyden ottava ja totuuden Planeetta X:stä kertova yksittäinen tähtitieteilijä ei pääse uutisten pääaiheeksi, koska televisioasemalla on monia mekanismeja, jotka estävät tällaisen asian toteutumisen. Vaikka yksittäinen toimittaja haluaisikin uutisoida asian ja olisi siihen valmis, täytyisi vielä pystyä ohittamaan suoran lähetyksen sensurointiviive ja selittää asia esimerkiksi tekniseksi ongelmaksi.

Planeetta X:ään liittyvän salailu- ja peittelyoperaation olemus itsessään tekee sen purkamisen vaikeaksi. Vaikka niin haluttaisiinkin tehdä, täytyisi ottaa yhteyttä niihin tuhansiin siihen osallistuviin henkilöihin, joita kaikkia on vannotettu toimimaan ohjeiden mukaan vakavien seuraamusten uhalla. Kaikki haluavat olla turvallisella puolella ja pitäytyvät tietojen julkaisemisesta odottaen jonkun muun tekevän sen ensin. Todellisuudessa tällaisessa tilanteessa tapahtuu lipsumista, jolloin suuri yleisö saa tiedon niiden muutosten kautta, joita tapahtuu asioiden uutisoinnin tavassa, aihepiirissä tai uutisoinnin määrässä. Meidän kanavamme Nancy on havainnut seuraavanlaisia muutoksia uutisoinnissa viimeksi kuluneen kuukauden aikana:

Mihin tämä kaikki tulee johtamaan? Tulee lisää samanlaista tiedottamista, jolloin jokaista tehokampanjaa seuraa lyhyt ajanjakso, jonka aikana tarkkaillaan yleisön reaktioita ja heidän mahdollista taipumustaan mennä paniikkiin, nostaa kaikki säästönsä pankista ja jättää työpaikkansa. Totuus tulee julki puuskittain, kunnes kansalaiset tietävät mitä tapahtuu ja että asioiden salailu- ja peittelyoperaation on täytynyt olla käynnissä ja että keitä siihen on osallistunut. Tässä tilanteessa koko totuuden julkistaminen on helppo tehdä, kun asioiden salailuun ja peittelyyn syyllistyneetkin on jo valmiiksi osoitettu ja valmiina tuomittaviksi. Ei tule olemaan järkytystä, on vain asioiden salailun ja peittelyn tunnustamisesta aiheutuvaa kiukkua ja vihaa. Juuri tällaista reaktiota ylimmän vallan käyttäjät toivovat, eivätkä he sitä pelkää. Heidän suurimmat huolen aiheensa, paniikin syntyminen ja talousjärjestelmän romahtaminen, ovat tässä vaiheessa jo kaikonneet eivätkä enää saa heitä huolestumaan.