Zetatalk: Siniset vihjeet - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 4.5.2010, http://www.zetatalk.com/index/zeta579.htm , suomentanut Olli)

Venus näkyy nyt huomattavan kirkkaana ja suurena kohteena läntisellä taivaalla auringonlaskun jälkeen, mutta miksi se näyttää sinertävältä näissä valokuvissa, jotka on otettu Illinoisissa USA:ssa 2.5.2010 klo 21:20? Sininen sävyhän on tyypillinen Maapallon pimeälle kaksoisplaneetalle, joka on tumma "kivimöykky", joka heijastaa ainoastaan hieman sinisen ja keltaisen sävyistä valoa? Kohde sijaitsi sillä kohtaa taivasta, jossa Venuksen oletettiin olevan ja kuvan ottanut henkilö kertoi havainneensa kohteen luoteistaivaalla. Onko kyseessä siis Venus vai Maapallon pimeä kaksoisplaneetta? ...

Kyseessä ovat molemmat ja siksi tilanne onkin hämmentävä. Venus heijastaa valoa ja Maapallon pimeä kaksoisplaneetta lisää siihen oman sävynsä. Astrofyysikot käyttävät englanninkielistä termiä "blooming" kuvaamaan tilannetta, jossa jonkin kohteen painovoimakenttä vetää puoleensa tämän kohteen ohi kulkevaa valoa ja tuloksena on tilanne, jossa kyseinen kohde näyttää alkuperäistä kirkkaammalta. Kuvassa näkyvä kohde on Venus, joka on vetänyt puoleensa Maapallon pimeän kaksoisplaneetan heijastamaa valoa ja siksi tuloksena on hämmentävä näkymä, joka näyttää Venuksen ympärillä olevalta "pyrstöltä" tai pölyvanalta. Tarkoittaako tämä sitä, että Venus ja Maapallon pimeä kaksoisplaneetta sijaitsevat Maapallolta katsottuna samassa suunnassa? Maapallon pimeä kaksoisplaneetta sijaitsee Maapallon pimeällä puolella hieman sivussa Maapallon kiertoradalta, koska se yrittää tällä tavoin välttyä törmäämästä Maapalloon. Koska Maapallon pimeä kaksoisplaneetta saapui paikalle Maapallon kiertorataa pitkin Maapallon perässä, niin se sijaitsee nyt hieman Maapallon vasemmalla puolella. Venus on Planeetta X:n aiheuttamien hiukkasvirtausten muodostamassa "kupissa" Maapallon ja Auringon välissä ja myös Maapallon vasemmalla puolella, vaikkakin nyt paljon lähempänä Maapalloa kuin sen otaksutaan olevan. Näin ollen Venus ja Maapallon pimeä kaksoisplaneetta sijaitsevat melko kaukana toisistaan. Valokuvassa näkyvän ilmiön aiheuttaa Maapallon pimeästä kaksoisplaneetasta lähes suoraan takaisin Auringon suuntaan heijastuva valo, joka kohtaa matkallaan Venuksen. Venuksen painovoimakenttä aiheuttaa tähän valoon voimakkaan taipuman ja siten valo suuntautuu kohti Maapalloa. Jos tämä yksittäistapaus on teidän mielestänne mielenkiintoinen, niin odottakaapa vain mitä on tulossa! Asiat tulevat kehittymään hyvin mielenkiintoiseen suuntaan!

Maapallon magnetosfäärin simulaatio (http://www2.nict.go.jp/y/y223/simulation/realtime/research_e.html#aboutRealTimeM) laaditaan ACE-satelliitin keräämien tietojen perusteella. ACE-satelliitti sijaitsee Maapallon ja Auringon välissä. Koska se havainnoi Maapallon yläpuolella esiintyvää magnetismia ja tulkitsee sen aiheutuvan Maapallon magneettisen pohjoisnavan vaikutuksesta (siniset viivat kuvassa) ja vastaavasti Maapallon alapuolella esiintyvää magnetismia ja tulkitsee sen aiheutuvan Maapallon magneettisen etelänavan vaikutuksesta (punaiset viivat kuvassa), niin oheisessa kuvassa oikeassa ylälaidassa näkyvä ympyrämäinen kohde sijaitsee Maapallon pohjoispuolella! Kyseessä saattaisi hyvinkin olla Maapallon pimeän kaksoisplaneetan magneettikenttä. Muistakaamme, että kuva esittää kaksiulotteista näkymää siitä, mitä on Maapallon pohjoispuolella ja äskettäin Venuksesta otetussa valokuvassa näkyi Maapallon pimeän kaksoisplaneetan heijastamaa valoa. Koska kaksiulotteinen näkymä ei määritä syvyyssuuntaista etäisyyttä, niin Maapallon pimeän kaksoisplaneetan magneettikenttä saattaa sijaita huomattavasti Maapallon sivulla. ACE-satelliitti sijaitsee Maapallon ja Auringon välissä noin 1,6 miljoonan kilometrin päässä Maapallosta: (http://son.nasa.gov/tass/magnetosphere/sat_ace.htm).

Kaikilla planeetoilla on jonkinlainen magneettikenttä, koska magnetismihiukkasia on kaikkialla ja ne ovat hyvin levottomia hiukkasia. Maapallon pimeällä kaksoisplaneetalla ei ole nestemäistä ydintä, mutta aikoinaan sillä oli sellainen, koska kaikki alkuräjähdyksestä syntyvät planeetat ovat ensin kaasumaisia muuttuen sitten jäähtyessään nestemäisiksi ja lopulta kiinteytyvät. Onko kuvassa näkyvä kohde Maapallon pimeän kaksoisplaneetan heikko magneettikenttä? Kyllä. Tämä on jälleen yksi todiste siitä, kuinka lähellä Maapalloa pimeä kaksoisplaneetta nyt sijaitsee, sillä ACE-satelliitti kuvaa avaruussäätä Maapallon näkökulmasta eikä sen havainnointialue ulotu kovinkaan kauas. Pimeä kaksoisplaneetta sijaitsee nyt aivan naapurissa!