Zetatalk: Otteita nettikeskustelun aikana syntyneistä päivityksistä (4.10.2008) - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 4.10.2008, http://www.zetatalk.com/index/zeta476.htm , suomentanut Olli)

Useat eri tietolähteet kertovat siitä, että sotilaallista erikoisyksikköä ollaan siirtämässä Irakista takaisin USA:han. Tämä erikoisyksikkö on koulutettu toimimaan poikkeustila- ja levottomuustilanteissa. Tämä enteilee huonoa. Tullaanko tätä yksikköä käyttämään USA:ssa? Tiedän, että Zetat ovat sanoneet, ettei poikkeustilan julistamisen sallita tapahtuvan. Kuitenkin he ovat monta kertaa todenneet, että ihmisillä on vapaa tahto, joten asiat saattavat muuttua. (http://www.youtube.com/watch?v=jYxTzDFofZQ&feature=related)

Me olemme jo kauan sitten ennustaneet, että USA:n joukot kotiutetetaan Irakista, kun Maapallon muutokset tai muu lopun aikoihin liittyvä sekasorto ja kuohunta edellyttää joukkojen läsnäoloa USA:ssa. Me arvelimme tämän kotiuttamisen tapahtuvan pääsääntöisesti julkisuudelta piilossa, koska hallitus on äärimmäisen huolissaan kansalaisten mahdollisesta panikoinnista. He tietävät, että kansalaiset tulevat joka tapauksessa jossakin vaiheessa tietämään Planeetta X:n läsnäolosta ja siitä, että poikkeavat sääolosuhteet ja lisääntyneet maanjäristykset johtuvat juuri siitä. Hallitus otaksuu kansalaisten olevan raivoissaan huomatessaan sen, kuinka hallitus on salaillut ja peitellyt asioita ja tästä syntyy paniikkia ja levottomuuksia. Mutta syy tämän levottomuustilanteiden käsittelyyn koulutetun erikoisyksikön kotiuttamiseen juuri nyt ei ole huoli siitä, että kansalaisten tietoisuus Planeetta X:n läsnäolosta ja sen aiheuttamasta napasiirtymästä lisääntyisi, vaan se, että pankkitoiminnan ongelmien vakavoitumisen pelätään aiheuttavan mellakoita kansalaisten keskuudessa.

...

Otaksuvatko Zetat tällä hetkellä vallassa olevien tahojen yrittävän huijata tulevaa Obaman hallintoa olemaan ottamatta huomioon mitään tulossa olevasta napasiirtymästä ja Planeetta X:n läsnäolosta kertovia kommentteja? Jos näin on, niin kuinka Zetat otaksuvat Obaman joukkioineen reagoivan? Aiemmin Zetat sanoivat, että Obama ei vielä tiedä napasiirtymästä, vaikkakin on "kuullut huhuja" ja Al Gore puhui hänelle koodikielellä. Toinen kysymykseni liittyykin tähän eli Al Goren yritykseen tehdä asian hyväksi jotakin korostamalla ilmastonmuutosta eli peitetarinaa, joka asettaa ihmiskunnan vastuuseen tästä asiasta. Varapresidenttiehdokas Bidenkin toi esiin tätä näkökantaa väittelyssä. Otaksuvatko Zetat Obamankin toimivan tällä tavalla?

Kuten me olemme selittäneet, Planeetta X:n läsnäolosta tietävillä poliitikoilla ei tällä hetkellä ole muuta vaihtoehtoa kuin korostaa ilmastonmuutosta. Voitte huomata, että nämä poliitikot lähes aina yrittävät kannustaa ihmisiä luopumaan öljyn ja maakaasun käyttöön perustuvasta energiantuotannosta ja kannustamaan tuuli- ja aurinkoenergian käyttöä tai jotain muuta energianlähdettä, jota ihmiset ehkä voivat käyttää napasiirtymän jälkeenkin. Kuten me olemme todenneet, jos joku poliitikko yrittäisi kertoa julkisesti totuuden Planeetta X:n läsnäolosta, hänet pysäytettäisiin ennen kuin hän ehtisi tämän tehdä tai sitten hänet kyyditettäisiin mielisairaalaan. Kummassakaan tapauksessa viesti ei välittyisi halutulla tavalla. Obamalla on omat tietolähteensä ja erinomaiset vaistot. Kuten me olemme kertoneet, hän on Tähtilapsi, vanha ja viisas sielu, joka kyllä päivittää tietoiset tietonsa ajan ollessa siihen sopiva. Tällä hetkellä se olisi vain haitaksi, sillä nyt on tärkeintä keskittyä voittamaan vaalit.

...

Järjestettiinkö USA:n luottokriisi ja roskapankkilain hyväksyminen tietoisesti ennen kuin Obama astuu virkaan? Voiko sama toistua seuraavien 6-12 kuukauden aikana? Onko roskapankkilaki toimiva ratkaisu tilanteen korjaamiseksi?

Kuten me äskettäin totesimme, tämän pankkijärjestelmän katastrofaalisen romahduksen oli suunniteltu tapahtuvan vasta sitten, kun Bush olisi luopunut presidenttiydestä ja siten se olisi saatu näyttämään demokraattien aiheuttamalta. Varainhoitaja Paulsonin oli pakko toimia juuri nyt.

...

Ketä USA:n roskapankkilaki todella hyödyttää? Minä luotan Nancy Pelosiin. Hän vaikutti iloiselta, kun lakiesitys hyväksyttiin, mutta liittyykö asiaan jotakin, mitä hän ei tiedä?

Pelosi on tietoinen niistä tapahtumista, joita tapahtui 1930-luvun suuren laman aikoihin ja nyt eletään hyvin samankaltaisia aikoja. Suuren laman aikaan pankkien luhistuminen pahensi laskusuhdannetta ja kaikki Paulsonin selontekoon vakavasti perehtyneet henkilöt ymmärtävät, että nyt voisi tapahtua samanlainen laskusuhdanne, jos mitään ei tehtäisi. Pelosi oli iloinen vain siksi, että lakiesitys hyväksyttiin.

...

Vaikuttaa siltä, että maanjäristykset ovat vähenemässä. Onko kyseessä vain pieni väliaikainen tauko?

Kuten me olemme toistuvasti todenneet, me emme saa varoittaa ihmisiä etukäteen siitä, missä ja milloin tulee tapahtumaan maanjäristyksiä tai tulivuorenpurkauksia. Maanjäristykset tapahtuvat ryöppyinä suurelta osin siksi, että mannerlaatat painautuvat ja liukuvat toisiaan vasten niin kauan, kunnes eteen tulee karkeampi kohta, jossa tapahtuu repeytymä, kun laatat eivät pääse muulla tavoin liikkumaan. Tämä saattaa vaikuttaa tauolta, mutta rasitus kasvaa koko ajan ja purkautuu suurena järistyksenä, kun joku mannerlaattojen lukkiutumiskohta murtuu.

...