Zetatalk: Otteita ZetaTalk-päivityksistä (4.12.2010) - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 4.12.2010, http://www.zetatalk.com/ning/04de2010.htm , suomentanut Olli)

...

Tällä viikolla Maapallon magnetosfääriin muodostui pyörre ja Stereo Ahead -satelliitti välitti alla olevan kuvan. Ottaen huomioon sen, mistä suunnasta hiukkasvirtaus näyttää tulevan Maapallolle ja Venukselle, niin voivatko Zetat vahvistaa sen, että Planeetta X sijaitsee nyt Maapallon ja Venuksen kiertoratojen välisellä alueella?

(Earth = Maapallo , Sun = Aurinko , sunlight = auringonvalo , View = näkymä)

Me olemme todenneet, että SOHO- ja Stereo-satelliittien välittämiin kuviin on keinotekoisesti lisätty kaikki muut niissä näkyvät kohteet paitsi Aurinko säteineen sekä kaikki Planeetta X -kompleksin aiheuttamat ilmiöt (Planeetta X itse, kuuvanat ja "helminauhoina" näkyvät kuut). Taustalla näkyvä tähtitaivas ja ohi kulkevat planeetat on lisätty tietokoneohjelman avulla, jotta kuvia katseleville ihmisille syntyisi se käsitys, että Maapallo etenee kiertoradallaan totuttuun tapaan. Stereo-satelliitit on laitettu liikkeelle itse asiassa vain sen takia, että niiden avulla voitaisiin tehdä kolmiomittausta Planeetta X:n sijainnin määrittämiseksi, sillä se on se ainoa asia, josta NASA on kiinnostunut. Kaikki muu on rekvisiittaa. Mikä siis on tuo kirkas kohde, joka näkyy sekä Stereo Ahead- että Stereo Behind -satelliitin äskettäin välittämissä kuvissa? Planeetta X on esiintynyt useissa äskettäisissä Stereo Behind -satelliitin välittämissä kuvissa ja se on näyttänyt kulkevan oikealle ja pian ulos Stereo Behind -satelliitin näkökentästä. Nyt Planeetta X on alkanut näkyä myös Stereo Ahead -satelliitin välittämissä kuvissa. Tämä tilanteen muutos johtuu osittain siitä, että Stereo -satelliitit kulkevat koko ajan yhä kauemmas toisistaan ja siten ne pystyvät nyt kuvaamaan Maapallon edustan aluetta, jossa myös Planeetta X tällä hetkellä sijaitsee. Minkä takia Planeetta X sitten näyttää erilaiselta Stereo Ahead- ja Stereo Behind -satelliitin välittämissä kuvissa? Stereo Ahead -satelliitin välittämissä kuvissa Auringosta tuleva valo kimpoaa Planeetta X -kompleksista suoraan kohti satelliitissa olevaa kameraa, jolloin kuvissa näkyy melko suuri kimaltava kohde. Stereo Behind -satelliitin suunnasta katsottuna Planeetta X -kompleksista kimpoava Auringon valo suuntautuu poispäin ja tuloksena on kuvissa näkyvä sumeampi kohde.

Jos monet valtionpäämiehet suhtautuvat vakavasti varoituksiin siitä, että pian tulee tapahtumaan geologisia mullistuksia, joiden myötä Maapallon "muutosaste" nousee arvoon 7 asteikolla 1-10 mitattuna (vakuuttavana tekijänä ennusmerkit, tilanteen seuranta ja ZetaTalkin viestit), niin aikovatko he antaa kansalaisille jonkinlaista varoitusta näihin tulossa oleviin tapahtumiin liittyen? Ymmärrän, että emme ole vielä siinä vaiheessa, että Planeetta X:n läsnäolo aurinkokunnan sisäosissa voitaisiin virallisesti julkistaa, mutta eikö varoitusta voitaisi perustella geologisella epävakaudella tai jollakin muulla vastaavalla tekijällä? Epäilevätkö vallanpitäjät edelleen, että kyseessä saattaisi olla taas "valkoinen valhe"? Zetat ovat aiemmin todenneet, että Joulun aikaan Maapallon kuori kokee usein suuria jännitystiloja. Onko aiemmat Bushin hallinnon aikaiset pahantahtoiset jäänteet USA:n armeijassa, CIA:ssa ja FEMA:ssa jo syrjäytetty? Onko USA:n hallinto nyt myötämielinen muutokselle ja siitä tiedottamiselle?

Meiltä kysellään lähes viikottain sitä, kuinka vallanpitäjät eri puolilla maailmaa aikovat reagoida "muutosaste 7" -ennustuksiin ja me olemme jo aiemmin vastanneet näihin kysymyksiin. Kansalaisille ei tulla antamaan mitään varoituksia eikä esimerkiksi Obama voi monesta eri syystä tehdä niin, vaikka haluaisikin. Aiemmista sadoista oikeaan osuneista ennustuksistamme huolimatta meidän "muutosaste 7" -ennustuksiamme pidetään vain yhtenä monista ennustuksista muiden joukossa. Tietoisena "valkoisena valheena" Vuodeksi 2003 ennustamaamme Planeetta X:n Maapallon ohi kulkemista lukuun ottamatta me emme yleensä kerro tarkkaa ajankohtaa ennustamiemme tapahtumien toteutumiselle. Vallanpitäjät pitävät tuota taannoista vuoden 2003 ennustettamme harhaan osuneena, vaikka on olemassa selkeitä todisteita siitä, että Planeetta X saapui aurinkokuntaan vuonna 2003 juuri ennusteemme mukaisella tavalla. Vaikkakin meidän ennustuksemme vuoden 2010 lopulla käynnistyvistä "muutosaste 7" -tapahtumista on saanut monet vallanpitäjät hermostuneiksi, niin he pelkäävät vielä enemmän sitä, että kansalaiset tulisivat suuressa määrin tietoisiksi ZetaTalkin välittämästä viestistä ja Planeetta X:n läsnäolosta aurinkokunnan sisäosissa.

On totta, että Planeetta X:n ja Maapallon välinen magneettinen tanssi voi muuttua erilaiseksi Joulun aikaan. Aiemmin on havaittu merkkejä siitä, että Maapallon vaappumisliike on voimistunut juuri tähän aikaan vuodesta. Kun Chilessä tapahtui 8,8 Richterin maanjäristys maaliskuussa 2010, me ja tilannetta seuranneet ihmiset olemme yhdistäneet sen jälkeen tapahtuneet mannerlaattojen liikkeet selkeästi ennustamiemme "muutosaste 7" -tapahtumien mukaisiksi. Intiaa kannattelevan mannerlaatan länsireuna on ennusteemme mukaisesti vajonnut alaspäin, mistä on kiistattomana osoituksena heinäkuusta saakka jatkuneet tulvat. Mikäli näiden tulvien ainoa syy olisi heinäkuussa tapahtuneet poikkeuksellisen runsaat sateet, niin noista sateista kertynyt vesi olisi tähän mennessä jo kuivunut. Jakarta vajoaa ja Thaimaan alue kokee maanpinnan laskostumista samalla kun lukuisat alueella sijaitsevat tulivuoret varsinkin Indonesiaa kannattelevan mannerlaatan reunalla Sumatran ja Jaavan alueella purkautuvat nyt ennen näkemättömällä tavalla.

Samaan aikaan Etelä-Amerikassa tapahtuu vieläkin selkeämpiä muutoksia. Karibian meren alueen jännite on käynyt ilmi tammikuussa 2010 Haitissa tapahtuneen maanjäristyksen ja maaliskuusta 2010 alkaen jatkuneen Karibian alueen mannerlaatan pohjoisreunan kohoamisen myötä. Andien siirroslinjalla tapahtuu kohoamista samalla kun merenpohja Kolumbian rannikon tuntumassa vajoaa. Kaiken tämän on todettu tapahtuvan samanaikaisesti. Karibianmerellä mannerlaatan reuna-alueella sijaitsevilla öljyn- ja kaasunporauslautoilla on tapahtunut selittämättömiä ja odottamattomia räjähdyksiä koko vuoden ajan. Esimerkkejä näistä ovat 2.9.2010 Bonairessa ja 13.5.2010 Trinidad ja Tobagossa tapahtuneet räjähdykset. Jopa Afrikan mannerlaattakin on antanut merkkejä kierähdyshalukkuudestaan marraskuun 2010 lopulla.

Tähän mennessä vuosi 2010 on ollut vuosi, jolloin Planeetta X:n läsnäolon vaikutuksesta aiheutuvan Maapallon vaappumisliikkeen aikaansaama jatkuva päivittäinen nytkähtely on höllentänyt kaikkia päiväntasaajan tuntumassa sijaitsevia mannerlaattoja. Nämä mannerlaatat ovat herkkäliikkeisessä tilassa siten, että nyt voidaan havaita maanjäristyksiä tapahtuvan näiden mannerlaattojen jokaisella reunalla lähes samanaikaisesti. Mannerlaatat nytkähtelevät ja voivat liikkua lähes vapaasti odottaen ainoastaan kuvaamamme kaltaista alkusysäystä. Mitä saakaan aikaan suunnilleen 17. päivä joulukuuta päättyvän magneettisen vuosikolmanneksen päättymisen aikaansaama Maapalloon kohdistuva voimakas vaikutus (ns. "jouluvasara"). Vuonna 2004 tämä ilmiö aiheutti voimakkuudeltaan 9,5 Richterin maanjäristyksen Sumatralla joulukuun 26. päivä. Liittyykö meidän ennusteemme siitä, että "muutosaste 7" -tapahtumat alkavat ennen vuoden 2010 päättymistä jollakin tavalla siihen, että juuri joulukuussa tapahtuu muutoksia Maapallon ja Planeetta X:n välisessä magneettisessa tanssissa? Kyllä!

...

Zetat eivät ole enää vähään aikaan suostuneet kertomaan sitä, kuinka monta astetta Planeetta X:n kierähtäminen on tällä hetkellä edennyt. Viimeisin Zetojen lausunto oli, että Planeetta X on kierähtänyt hieman yli 180 astetta, minkä vuoksi Maapallon magneettikenttä vinoutuu ja Maapallon magneettinen etelänapa katoaa aina silloin tällöin. Mikäli muistan oikein, niin Zetat ovat aiemmin kertoneet, että suurempi "tärinä" alkaa silloin, kun Planeetta X on kierähtänyt 195 asteen kulmaan. Voisivatko Zetat kertoa nyt, että kuinka suureen kulmaan Planeetta X on tällä hetkellä kierähtänyt?

Planeetta X:n suorittama 270 asteen kierähdys oli useasti esillä vuoden 2007 aikana, jolloin jotkut elättelivät toiveita siitä, että tätä kulmaa voitaisiin käyttää apuna määritettäessä napasiirtymän ja sitä edeltävien viimeisten viikkojen ajankohtaa. Me totesimme, että Planeetta X:n magneettinen pohjoisnapa on suuntautunut suoraan Maapalloa kohti, kun Planeetta X on kierähtänyt 195 astetta ennen kuin Planeetta X asettuu pystyasentoon, kun Maapallon pyörimisliikkeen hidastuminen alkaa napasiirtymää edeltävien viimeisten viikkojen aikana. Toukokuussa 2007 Planeetta X oli saavuttanut 147 asteen kierähdyskulman. Me kerroimme myös säännöllisesti sen, missä kohdassa kiertorataansa Maapallo sijaitsi Planeetta X:n työntäessä Maapalloa kiertoradallaan taaksepäin aina elokuuta vastaavaan asemaan saakka, jossa me kerroimme Maapallon olevan napasiirtymän tapahtuessa. Tässä vaiheessa vuonna 2007 me lopetimme päivitettyjen tietojen antamisen. Maapallo on nyt elokuuta vastaavassa asemassa kuten me ohimennen mainitsimme pari viikkoa sitten, mutta Planeetta X ei ole juurikaan edennyt 270 asteen kierähdyksessään.

Kuten me olemme toistuvasti maininneet, Planeetta X:n eteneminen radallaan ei ole lineaarista. Välillä on rauhallisia jaksoja, jolloin mikään ei näytä muuttuvan kuukausien tai jopa vuosienkaan aikana. Planeetta X:n ja Maapallon välinen tanssi on ikään kuin kiusoittelua, kun Maapallo välillä horjahtelee ja sitten seuraa taas hiljainen ja rauhallinen jakso. Tällä hetkellä Planeetta X kiristää tasaiseen tahtiin otettaan Maapallosta ja kahdesta muusta "hiukkasvirtauskupissa" vankina olevasta planeetasta - Venuksesta ja Maapallon pimeästä kaksoisplaneetasta. Planeetta X liikkuu vakaasti poispäin Auringosta ja lähestyy siten koko ajan Maapalloa. Tilannetta voi verrata saalistaan kuristavaan pythonkäärmeeseen, joka puristaa uhriaan yhä lujemmin aina uhrin hengittäessä ulos, jolloin uhri lopulta tukehtuu, kun se ei pysty enää lainkaan hengittämään. Me emme suostu kertomaan, milloin Planeetta X on saavuttanut tuon 195 asteen kierähdyskulman ja suunnannut magneettisen pohjoisnapansa suoraan Maapalloa kohti. Tämä tulee tapahtumaan vielä käsittelemättömien "muutosaste 8" -tapahtumien aikaan (asteikolla 1-10), jolloin Planeetta X sijaitsee sellaisessa paikassa, että hämmästyneet Maapallon asukkaat voivat nähdä sen selkeänä kohteena taivaalla. Tämä hetki ei ole vielä koittanut.

...

Nyt on kulunut tasan vuosi siitä, kun Zetat ovat viimeksi kertoneet Planeetta X:n sijaintipaikan 5.12.2009 (http://zetatalk.com/index/zeta550.htm). Kuinka paljon Planeetta X on lähestynyt Maapalloa tuon ajankohdan jälkeen? Voivatko Zetat kertoa kuinka paljon ja mihin suuntaan Planeetta X on liikkunut 5.12.2009 ja 4.12.2010 välisenä aikana?

(Earth = Maapallo , Sun = Aurinko , View = näkymä)

Tämä kuva kertoo Planeetta X:n sijainnin Stereo-satelliittien suhteen vuonna 2009 ja nyt. Kuten tunnettua on, nämä satelliitit kulkevat poispäin laukaisupaikastaan Maapallon kierorataa pitkin noin 22 asteen verran vuodessa. Näin ollen, kun lokakuun 2010 lopussa on kulunut neljä vuotta näiden satelliittien laukaisusta, niin ne sijaitsevat nyt lähes vastakkaisilla puolilla Maapallon kiertorataa. Me olemme selittäneet NASAn esittävän Stereo-satelliittien sijainnista epämääräisiä kaavioita, joissa Maapallon esitetään aina sijaitsevan satelliittien puolivälissä, vaikka satelliitit loittonevatkin Maapallon kiertorataa pitkin. Ainoa järkeenkäyvä selitys tälle on se, että Maapallon kulku kiertoradallaan on pysähtynyt ja NASAn kaaviot ovat hiljainen vahvistus tälle tosiasialle. Meidän kertomamme mukaisesti Planeetta X on työntänyt Maapalloa kiertoradallaan takaisin päin aina elokuuta vastaavaan asemaan, mutta Stereo-satelliitit ovat jatkaneet kulkuaan toteuttaakseen NASAn niille määrittämän tehtävän eli Maapalloa lähestyvän Planeetta X:n sijainnin määrittämisen kolmiomittauksen avulla.

Kun meiltä joulukuussa 2009 kysyttiin, että miksi Planeetta X näkyi Stereo Ahead -satelliitin välittämissä kuvissa mutta ei näkynyt Stereo Behind -satelliitin välittämissä kuvissa, me totesimme, että "aseta kohde suunnilleen Auringon ja Maapallon puoliväliin Ahead-satelliitin Cor2-kameran (oikeanpuoleisen) näkökenttään siten, että se näkyy suunnassa kello neljä. Nancy teki tämän käyttäen apunaan Stereo-satelliittien nettisivuilta löytämäänsä vanhempaa kaaviokuvaa, joka löytyy edelleen noilta nettisivuilta. Niinpä hän sijoitti tähän kuvaan Planeetta X:n meidän kertomaamme paikkaan, sillä se vaikutti olevan oikea paikka. Tämä kaavio vaikutti myös selittävän sen, miksi Planeetta X näkyi Ahead-satelliitin kuvissa mutta ei näkynyt Behind-satelliitin kuvissa. Huomatkaa, että kaikesta huolimatta meidän sanamme pitivät paikkansa. Nyt päivitetyssä kaaviokuvassa näkyy satelliittien oikea sijainti 5.12.2009 samoin kuin myös tämän hetkinen sijainti. Tästä kaaviokuvasta käy myös ilmi, miksi Planeetta X näkyi ainoastaan Ahead-satelliitin kuvissa 5.12.2009. Silloin se peittyi Auringon loisteen taakse Behind-satelliitin näkökentästä katsottuna, mutta nyt Planeetta X:n heijastama valo näkyy sekä Behind- että Ahead-satelliitin suuntaan.

Tämä aiemman ZetaTalk -materiaalin ja uuden ZetaTalk -materiaalin vertailu nostaa esiin erään toisen asian. Ihmiset odottavat hyvin paljon kanavaltamme Nancyltä, pitkää päivää työskentelevältä 70-vuotiaalta naiselta, jonka terveys ei ole kovin hyvä. ZetaTalkin alkuaikoina Nancya pyydettiin opiskelemaan tähtitiedettä sen verran, että hän pystyi laatimaan Planeetta X:n sijainnin kertovia kaavioita. Hän toimi meidän kanavanamme sci.astro -keskustelukanavalla, jossa hän joutui täysin matemaattisen amatöörinä perustelemaan ihmiskunnan laatimien matemaattisten mallien kyvyttömyyttä selittämään sitä, miksi Kuu pysyy radallaan eikä törmää Maapalloon.

Voidakseen välittää meidän viestimme oikein Nancyn täytyy ymmärtää riittävästi asian taustoista. Niinpä häntä on pyydetty opiskelemaan biologiaa ja genetiikkaa siinä määrin, että hän pystyy käsittämään Zeta-ihmis-hybrideihin liittyviä asioita, geologiaa, jotta hän pystyy selittämään mannerlaattojen liikehdintää, hydrologiaa, jotta hän pystyy ymmärtämään veden liikkumisen, arkeologiaa, jotta hän pystyy ymmärtämään muinaisia sivilisaatioita, sähkötekniikkaa voidakseen ymmärtää napasiirtymästä selviytymiseen tarvittavia laitteita ja sosiologiaa ja politiikkaa voidakseen ymmärtää yhteiskunnallisia asioita. Jos Nancy ei löydä tarvittavia kaaviokuvia internetistä, niin hän laatii ne itse riittävällä tarkkuudella, jotta hän pystyy niiden avulla selittämään asian. Me emme vaadi Nancya käyttämään kysymyksiin yhtään enempää aikaa kuin on välttämätöntä, jotta tiedon saa välitettyä. Jos Nancy ei vielä joulukuussa 2009 tiennyt, että Stereo-satelliitit loittonevat toisistaan koko ajan ja meidän mielestämme hänen ei tarvinnut siinä vaiheessa perehtyä tähän asiaan sen tarkemmin, jotta esitettyyn kysymykseen saatiin vastaus välitettyä, niin me emme myöskään asettaneet hänelle siinä vaiheessa vaatimusta perehtyä tähän asiaan sen tarkemmin. Vaikkakin Nancyn laatima kaaviokuva oli virheellinen, niin meidän sanamme pitivät paikkansa ja siinä vaiheessa oli parempi käyttää Nancyn aika ja energia muiden asioiden käsittelyyn. ...

...

Zetat ovat kertoneet tietävänsä enemmän asioita kuin mitä he haluavat tällä hetkellä kertoa, mutta tulevat kertomaan asioista vasta sitten, kun tietyt edeltävät tapahtumat ovat toteutuneet, koska sillä tavoin heidän sanansa saavat enemmän painoarvoa, koska tapahtumat toteutuivat heidän ennustamallaan tavalla. Nyt kun "muutosaste 7" -tapahtumat ovat lähestymässä, niin voisivatko Zetat kertoa myös niitä seuraavista tapahtumista?

Me emme ole suostuneet kertomaan "muutosaste 8" -tapahtumista vielä tässä vaiheessa monestakin eri syystä. Yleisin perustelumme tälle on ollut se, että ennen kuin "muutosaste 7" -tapahtumat ovat toteutuneet tai ainakin alkaneet, niin tällä tiedolla ei olisi vielä tässä vaiheessa suurtakaan merkitystä. Suuri yleisö ei vielä juurikaan arvosta meidän viestiämme, mutta he ovat kyllä hämmästyneitä todetessaan asioiden toteutuvan ennustamallamme tavalla. Tieto siitä, mitä tulee tapahtumaan ja kyky omaksua ja sisäistää tämä tieto ja nämä tapahtumat ovat kaksi eri asiaa. Näin ollen meidän sanamme menevät tällä hetkellä enimmäkseen hukkaan, kun kerromme suurista muutoksista. Sen sijaan, että käyttäisimme kanavamme Nancyn arvokasta aikaa tällä hetkellä näiden tulevien tapahtumien kuvaamiseen, me pidämme parempana vaihtoehtona sitä, että odotamme ihmisten tulevan vastaanottavaisemmiksi meidän viestiämme kohtaan. Mutta tälle viivästämiselle on muitakin syitä. "Muutosaste 8" -tapahtumissa ei ole mitään sellaista, mikä muuttaisi ihmisten käsityksiä meidän viestistämme tällä hetkellä. Me olemme kertoneet yksityiskohtaisesti napasiirtymän tapahtumista, joten vaarallisilla alueilla asuvat ihmiset tietävät kyllä, mitä on odotettavissa. Me olemme kertoneen "muutosaste 7" -tapahtumista yksityiskohtaisesti jo yli vuoden ajan, joten sitä kautta olemme kyllä varoittaneet ihmisiä näistä tapahtumista. "Muutosaste 8"-tapahtumat samoin kuin "muutosaste 9"-tapahtumat eli napasiirtymää edeltävät viimeiset viikot ovat myöhemmän ajan asia.

Miksi siis pimitämme "muutosaste 8" -tapahtumien ykstyiskohtia? Me olemme kyllä maininneet, että niihin sisältyy jatkuvaa mannerlaattojen liikehdintää sekä sen, että USA:n länsirannikolle voidaan odottaa iskeytyvän yli 30 metriä korkean hyökyaallon. Lisäksi me olemme todenneet, että Planeetta X alkaa näkyä yhä selkeämpänä kohteena taivalla. Yksi syy yksityiskohtien pimittämiselle on myös se, että tällä tavoin me voimme "maksaa potut pottuina" planeettanne asioista todella päättäville tahoille. Me olemme kertoneet heille, että tulemme paljastamaan yksityiskohtia heille vasta sitten, kun kaikki muutkin ihmiset saavat ne kuulla. Tämä edellyttää sitä, että kanavamme Nancy saa esiintyä keskeisillä televisiokanavilla. Jos me saamme tämän vaatimuksemme läpi, niin samalla myös planeettanne asioista todella päättävät tahot saavat haluamansa. Niin yksinkertaista se on.

...

Kysyisin "muutosaste 7" -tapahtumista. Jos kaikki tapahtuu Zetojen kuvaamalla tavalla juuri tietyssä järjestyksessä, niin "epäilyksen elementille" ei juurikaan jää sijaa. Kun Zetojen ennustus vuonna 2003 tapahtuvasta napasiirtymästä osoittautui "valkoiseksi valheeksi" ja Zetat ovat myös myöntäneet, että heidän ennusteensa napasiirtymän tapahtumisesta "ennen vuotta 2012" saattaa mahdollisesti myös olla sellainen, niin voimmeko odottaa, että "muutosaste 7" -tapahtumat toteutuvat täsmälleen mainitulla tavalla? Vai edellyttääkö maailmojen neuvosto sitä, että tapahtumien ajoituksesta, järjestyksestä tai voimakkuudesta kerrotaan hieman virheellisellä tavalla?

Todellakin, me olemme vahvistaneet sen, että ennusteemme vuonna 2003 tapahtuvasta napasiirtymästä oli tietoinen valkoinen valhe ja että ennusteemme napasiirtymän tapahtumisesta "ennen vuotta 2012" saattaa myös olla sellainen. Vuonna 2003 meillä oli hyvä syy kertoa napasiirtymän olevan tulossa, sillä me halusimme presidentti Bushin hyökkäävän Irakiin hyvin aikaisessa vaiheessa, jotta hänen suunnitelmansa hallita maailman öljyvaroja napasiirtymän jälkeisenä aikana menisi pieleen ja paljastuisi. Nancy tietää, että hänen nettisivustonsa kävijämäärä ei pudonnut, vaikka Planeetta X vuonna 2003 vain saapui aurinkokunnan sisäosiin eikä aiheuttanutkaan Maapallolla napasiirtymää. Sen sijaan Nancyn nettisivuston kävijämäärä kolminkertaistui. Me tiesimme Nancyn selviävän tästä tukalasta tilanteesta, sillä oli runsaasti todisteita siitä, että Planeetta X todellakin saapui aurinkokunnan sisäosiin ja lisäksi monet meidän ennusteemme olivat osoittautuneet todeksi. Samalla tavoin meidän toteamuksemme siitä, että napasiirtymä tapahtuu "ennen vuotta 2012" voidaan todeta oikeaksi tai vääräksi vasta sitten, kun tuo ajankohta koittaa. Mehän olemme todenneet tuonkin ennusteen olevan mahdollisesti "valkoinen valhe" sen takia, että meillä ei ole lupaa antaa mitään tarkkaa tapahtumien aikataulua.

Jos "muutosaste 7" -tapahtumat toteutuvat ennusteemme mukaisesti, niin rikkooko se "epäilyksen elementin" säilyttämisen vaatimusta? Me olemme äskettäin todenneet, että epäilyksen elementin säilyttäminen avaruusmuukalaisten läsnäolon suhteen alkaa nyt jo olla tarpeetonta. Syynä tähän on se, että avaruusalukset näyttäytyvät suurille ihmisjoukoille eri puolilla maailmaa jo siinä määrin, että edes se, että tiedotusvälineet eivät uutisoi näistä tapahtumista ja että vallanpitäjät yrittävät tehdä koko asian naurunalaiseksi, ei enää tehoa. ZetaTalkin esittämän tapahtumakuvauksen tarkkuus ei tule olemaan järkytys. Lisäksi Planeetta X:n läsnäolo käy yhä selvemmäksi, kun se näkyy kiistattomasti SOHO- ja Stereo-satellittien välittämissä kuvissa ja sen vaikutus näkyy Maapallon magneettikentän vääristymisenä. Vaikka ihmiset eivät olekaan perehtyneet näihin valokuviin, niin he havaitsevat kyllä Maapallon vaappumisliikkeen, kun Aurinko ja Kuu sijaitsevat taivaalla eri paikassa kuin niiden pitäisi olla ja sääolosuhteet vaihtelevat rajusti. Kun "muutosaste 7" -tapahtumat käynnistyvät, niin ei ole epäilystäkään siitä, että kyseessä on jokin muu tekijä kuin kasvihuoneilmiö tai valtava auringonpurkaus. Liian monet harrastelijatähtitieteilijät luottavat NASAn kertomaan valheeseen siitä, että Maapallon mannerlaattojen liikehdintä aiheutuu Auringon aktiivisuudesta.

Sitten on vielä se seikka, että mitä meillä on saavutettavaa tai menetettävää, mikäli ennusteemme on virheellinen. Mitä me sillä saavuttaisimme? Emmepä juuri mitään, mutta me voisimme menettää paljonkin. Jos ennustemme osuu oikeaan, niin kanavamme Nancy ja meidän viestimme tulee olemaan esillä keskeisissä tiedotusvälineissä. Tällä hetkellä tiedotusvälineitä hallitsevat tahot odottavat jotakin syytä siihen, että tällaiset lähetykset voitaisiin aloittaa. Keskeinen tällainen syy ja peruste on tietenkin se, että meidän ennusteemme pitää paikkansa. Tämä peruste menettäisi merkityksensä, jos meidän ennusteemme osoittautuisikin virheelliseksi. Tulisiko tällainen toiminta poistamaan kokonaan "epäilyksen elementin"? Niille ihmisille, jotka haluavat edelleen kiistää kaiken, on tarjolla paljon apua. He voivat tuudittautua selittämään oudot asiat kaikilla niillä säähavaintopallo- tai suokaasuteorioilla, joita vallanpitäjät tuottavat selittämään UFO-havainnot. Ja he voivat tuudittautua vallanpitäjien selityksiin siitä, että jaksottaisia ilmaston muutoksia on tapahtunut aiemminkin ja ne ovat aivan "tavanomaisia ilmiöitä". Vallanpitäjät luovat "epäilyksen elementin" niille ihmisille, jotka ovat nyt ja jatkossakin liian pelokkaita kohtaamaan totuuden.

...

KATSO MYÖS: http://www.tiedontalo.net/viestit/zetatalk_16102010.htm