Zetatalk: Otteita ZetaTalk-päivityksistä (5.3.2011) - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 5.3.2011, http://www.zetatalk.com/ning/05mr2011.htm , suomentanut Olli)

Minulle on alkanut käydä selväksi, että "muutosaste 7" -tapahtumat ovat edenneet hitaammin kuin niiden oli arvioitu etenevän. Monet ihmiset ovat alkaneet välittää enemmän muiden ihmisten kohtaloista, kun tulvat, maanjäristykset, äärimmäiset sääolosuhteet, kansannousut ja muut mullistukset ovat lisääntyneet. Onko näillä asioilla jokin yhteys? Voiko ihmisten asenteiden muuttuminen lieventää napasiirtymän vaikutuksia? Voitteko te kertoa, millaisia päätöksiä Maailmojen Neuvosto on viime aikoina tehnyt planeettaamme liittyen?

Meiltä on kysytty jo aiemmin, että onko napasiirtymän tapahtumista viivytetty tarkoituksellisesti ja meidän vastauksemme on ollut "ei". Maailmojen Neuvosto näkee napasiirtymän samanlaisena luonnollisena tapahtumana kuin pyörremyrskyn tai salamaniskun eikä tällaisia tapahtumia estetä tapahtumasta. Samoin maailmassanne esiintyy kuivuutta ja nälänhätää eikä niitäkään estetä tapahtumasta. Maapallo on teidän koulunne ja tällaisten luonnollisten tapahtumien kautta te saatte tilaisuuksia oppia auttamaan muita ihmisiä, olemaan sankareita ja jakamaan hallussanne olevia resursseja toisten kanssa. Täten tällaiset luonnolliset tapahtumat ovat tärkeitä oppimisen välineitä. Toisaalta me olemme kertoneet, että Maailmojen Neuvosto on päättänyt muutella nyt kiertoradallaan pysähtyneen Maapallon asentoa siten, että vuodenajat vaihtelevat totuttuun tapaan eikä mikään osa Maapalloa joudu alttiiksi jatkuvalle kylmyydelle tai kuumuudelle. Eikö tämä sitten ole luonnolliseen tapahtumaan puuttumista? Entäpä sitten se, että monet ihmiset tekevät Kutsun toivoen ydinaseiden tekemistä vaarattomiksi ja tähän Kutsuun vastataan ja Maapallon ulkopuoliset tahot voivat puuttua asioihin. Miten paljon tällaista asioihin puuttumista sallitaan?

Ihmiset tekevät Kutsuja moniin eri asioihin liittyen ja jos motiivina on toisten hyvinvointi, niin kutsuun vastataan. Ydinaseet ovat olleet monien ihmisten huolen aihe jo pitkään. Kyse ei ole ollut pelkästään ihmisten huolesta vaan myös me Maapallon tulevina asukkaina olemme olleet huolestuneita asiasta. Mutta mikään napasiirtymän viivästyttämiseen tai välttämiseen liittyvä Kutsu ei ole saanut Maailmojen Neuvostoa estämään tämän luonnollisen tapahtuman toteutumista. Syy tähän on yksinkertainen. Ydinaseet ovat ihmisten rakentamia ja Planeetta X:n kulku Maapallon ohi on luonnollinen tapahtuma. Kun kyse on asiasta, johon ihmiset voivat vaikuttaa omalla toiminnallaan, niin siihen voidaan vaikuttaa riittävän intensiivisellä ja vilpittömällä Kutsulla. Mutta tulvia ja mannerlaattojen liikkeitä ei Kutsulla voida muuttaa.

Maailmojen Neuvosto on sallinut vuodenaikojen jäljittelyn jo monen Planeetta X:n Maapallon ohituksen aikana alkaen ajasta, jolloin ei vielä ollut olemassa edes sitä apinaa, josta ihminen on sittemmin kehittynyt ja kehitetty nykyiseen muotoonsa. Näin on toimittu siksi, että Maapallo säilyisi elämäntäyteisenä elinympäristönä. Eikö tämä sitten ole luonnolliseen prosessiin puuttumista? Kyllä on ja Maailmojen Neuvostolla on oikeus tehdä tällaisia poikkeuksia. Tällaiset poikkeukset ovat äärimmäisen harvinaisia eikä niitä todellakaan tehdä sen takia, että joku tekee Kutsun tarkoituksenaan pelastaa itsensä ja säilyttää elämäntapansa. Me olemme muun muassa todenneet, että Maailmojen Neuvoston täytyy antaa suostumuksensa kaikkiin ihmisten parantamista koskeviin Kutsuihin liittyviin toimenpiteisiin. Näin ollen nämä tapaukset samoin kuin joidenkin ihmisten suojelemiset ovat hyvin harvinaisia ja ne toteutetaan vain, mikäli toimimatta jättäminen vaikuttaisi merkittävällä tavalla muutosprosessin etenemiseen, suuntaan tai toiseen. Esimerkiksi kanavamme Nancyn sallittiin kokea lievä sydänkohtaus vuonna 2005, jotta hänet saatiin pakotettua hankkimaan hoitoa verenpaineeseen, korkeaan kolesteroliin ja sokeritautiin. Vaihtoehtona olisi ollut meidän yölliset vierailumme Nancyn luona, joka ei kuitenkaan ollut hyväksyttävä vaihtoehto.

...

Taiwanin televisiossa on kerrottu oheisen kuvan mukaisesta "toisen auringon" havainnosta (http://www.youtube.com/watch?v=MJkurPs9smA , http://www.youtube.com/watch?v=vI-Wtj1Ed5M , http://networkedblogs.com/eXRS9). Voisitteko kommentoida, että mistä on kysymys? Myös Manchesterissa Britanniassa on tehty havainto "toisesta auringosta" (http://www.youtube.com/watch?v=ChE8-LbZ3jg).

Meiltä on usein kysytty, että millä tavalla asioiden salailu ja peittely tulee päättymään, koska tilanne on nyt umpikujassa ainakin asian suhteen määräävässä asemassa olevien suurvaltojen osalta. Avaruusmuukalaisten ja Planeetta X:n läsnäolon paljastamiseen liittyvien päätösten suhteen ratkaisevassa asemassa ollut USA on ollut kaikkein haluttomin lopettamaan asioiden salailun ja peittelyn. Monet asianosaiset vastustavat asioiden salailun ja peittelyn lopettamista niin päättäväisesti, että kaikki yritykset tuoda asiat julkisuuteen sabotoidaan. Salamurhia tapahtuu ja käytetään aina vain vakavampia uhkailuja. USA:n ulkopuolella tarve saada totuus julkisuuteen on saanut monet maat etsimään keinoja, joiden avulla tieto saadaan välitettyä kansalaisille.

Oheinen Taiwanin tapaus on yksi esimerkki tästä. Kyseessä on niin sanottu "jättiläisaurinko" eli yksi tapa, jolla Planeetta X näkyy Maapallolle. Taiwanin televisio kertoi havainnosta, viittasi asiasta internetissä käytyihin keskusteluihin ja rauhoitteli ihmisiä esittämällä asialle virallisen selityksen (auringonvalon heijastuminen jäisistä pilvistä). Lyhyesti sanottuna he siis kertoivat kansalaisille Planeetta X:stä eli Nibirusta, sen läsnäolosta Auringon lähistöllä ja siitä, että ennustetuilla mullistuksilla on selkeä aiheuttaja. He jopa antoivat kansalaisille hakusanoja, joiden avulla he voivat etsiä lisätietoja asiasta! Kuka kuulijoista oikeasti uskoisi esitettyyn viralliseen selitykseen siitä, että ilmiö aiheutuu pilvistä heijastuvasta auringonvalosta! Tällaisen selityksen esittäjät eivät voi esittää vakuudeksi mitään vastaavaa aiemmin tapahtunutta ilmiötä!

Koska tämä asia uutisoitiin kiistanalaisena asiana esittäen useampia näkökantoja, niin tiedon kertojia ei voida syyttää asioiden salailun ja peittelyn lopettamisesta. Samanlainen uutisointitapaus tapahtui äskettäin myös Etelä-Korean televisiossa, jolloin mainittiin myös kanavamme Nancyn keräämät todisteet, verrattiin niitä siihen, että NASA kiistää kaiken ja esitettiin vielä lopuksi Nancyn näkemyksiä. Tämä uutisointitapa sai NASA:n näkemykset näyttämään juuri siltä, mitä ne ovatkin - puutteellisia. Tuleeko tällainen uutisointitapa yleistymään jatkossa muuallakin? Tällaiset ja muut vastaavan kaltaiset uutisoinnit tulevat todennäköisesti yleistymään, koska todisteet lisääntyvät, Maapallon mullistuksista uutisoidaan ja kansalaiset alkavat vaatia järkeenkäyviä selityksiä tapahtumille.

...

Zetat kommentoivat viime viikolla, että "Jossakin vaiheessa vajoaminen saavuttaa ennustamamme arvon. Hidas vajoaminen antaa kuitenkin Indonesian alueen asukkaille enemmän aikaa sopeutua tilanteeseen, mikä on kaiken kaikkiaan hyvä asia." Voisivatko Zetat kommentoida sitä, kuinka kauan vajoaminen kestää?

Kun mannerlaatat alkoivat aaltoilla juuri, kun Indonesiaa kannatteleva mannerlaatan kieleke alkoi vajota, me kerroimme asiasta. Tämä tapahtui 31.12.2010. Sitä ennen me olimme sanoneet vajoamisen tapahtuvan 2-3 viikon aikana. Nyt vajoaminen on kestänyt jo 10 viikkoa ja se jatkuu edelleen. Mannerlaattojen aaltoilu ei lopu nopeasti, kun se on alkanut, sillä ilmiöön liittyy suuri hiatusvoima. Vajoaminen jatkuu uudelleen vasta sitten, kun Indo-Australian mannerlaatta kohoaa Sumatran ja Jaavan kohdalta ja tämä ilmiö on nyt vain hetkittäistä aaltoilun lomassa. Tapahtumien etenemistä voidaan arvioida tarkastelemalla kanavamme Nancyn keräämiä meriveden pinnan korkeutta mittaavien poijujen lähettämiä tietoja. Näistä tiedoista voidaan havaita se, että siinä missä Indo-Australian mannerlaatan kohoaminen kestää päivän tai korkeintaan kaksi päivää, niin mannerlaatta painuu aina välillä alaspäin noin viikon ajan. Näin ollen Indonesian alueen voidaan olettaa vajoavan vain 1/5 ajasta, jolloin ennustamastamme 2-3 viikosta tulee 10-15 viikkoa olettaen, ettei vajoamisprosessiin ilmesty muita häiriötekijöitä.