Zetatalk: Muistuttavia viljapeltokuvioita, osa 4 - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 5.8.2004 , http://www.zetatalk.com/index/zeta141.htm , suomentanut Olli)
Me olemme selittäneet, että viljapeltokuvioissa esiintyvä Yin Yang -symboli kuvaa Maapallon ja Planeetta X:n pyörimisliikkeiden välistä keskinäistä ristiriitaa, joka on yksi tekijä siinä prosessissa, joka aiheuttaa Maapallon pyörimisliikkeen hidastumisen aina täydelliseen pysähtymiseen saakka. Sekä Westburyn että Beaconin kuvioissa tämän on esitetty olevan keskeistä siten, että sekä Maapallo että Venus ovat nyt vastakkaiseen suuntaan etenevän Planeetta X:n luoman paineen alaisina. Planeetta X:n myötäpäivään kiertävästä vaikutuksesta on nyt tullut hallitseva tekijä näille molemmille, eivätkä ne voi paeta sitä.
Me selitimme 8.7.2004 antamassamme viestissä, että Coventryn kuvio esitti Planeetta X:n sijaitsevan Auringon magneettikentän voimavivojen suuntaisesti, mutta kuitenkin vielä selvästi planeettojen kiertoratatason alapuolella valmiina aloittamaan 270 asteen pyörähdyksen. Äskettäinen Etchilhamptonin kuvio esittää Planeetta X:n saavuttaneen planeettojen kiertoratatason ja merkiksi tästä kuvio on piirretty symmetrisesti pellolla olevien traktorinjälkien muodostamien viivojen suhteen. Tämä on selkeä varoitus ihmisille siitä, että heillä ei ole enää aikaa havahtua tulossa oleviin tapahtumiin hitaasti ja rauhallisesti.
Me olemme selittäneet, että planeettojen kiertoradat ovat lukittuja, koska Auringon gravitatiivinen vetovoima ja alkeishiukkasten kasaantumisen aiheuttama hylkimisvoima muodostavat tässä kohtaa tasapainotilan. Nukerken ja Nashendenin kuvioissa esiintyvä Auringon ympärillä oleva kaksinkertainen viiva kuvaa aiempaakin voimakkaammin lukittunutta tilannetta, joka aiheutuu siitä, että nyt tilanteeseen vaikuttaa myös Planeetta X:n gravitatiivinen vetovoima Auringon gravitatiivisen vetovoiman lisäksi. Tähän lukkiutuneeseen tilanteeseen joutuneet planeetat eivät voi paeta tulossa olevaa selkkausta.
Westbury : 1.8.2004

Beacon : 30.7.2004

Etchilhampton : 4.8.2004

Coventry : 4.7.2004

Nukerke, Belgia : 28.7.2004

Etchilhampton : 2002

Nashenden : 30.7.2004

Zetatalk: Viljapeltokuviohuijauksia - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 5.8.2004 , http://www.zetatalk.com/index/zeta142.htm , suomentanut Olli)

Tyypillistä äskettäisille viljapeltokuviohuijauksille, jotka ovat kaikki esiintyneet Witshiren alueella Britanniassa, on niissä esiintyvät suorat linjat ja labyrintit. Aidoissa viljapeltokuvioissa on enimmäkseen kaarevia linjoja eikä missään niissä ole tähän mennessä ollut labyrinttia - symbolia, joka ei sovi yksiin aitojen viljapeltokuvioiden tekijöiden tavoitteiden kanssa, mikä on kouluttaa ihmiskuntaa eikä saattaa heitä hämmennyksen tilaan. Viljapeltokuviohuijauksissa labyrinttejä sen sijaan esiintyy usein, koska sellainen koostuu suorista linjoista. Huijauskuviot ovat myös yleensä pienikokoisia ja sijaitsevat syrjäisillä alueilla. Niistä puuttuvat myös aidoille kuvioille tyypilliset ominaisuudet eli se, että korret ovat taipuneet kasvupisteiden kohdalta eivätkä ole katkenneet, sekä se, että korret ovat taipuneet eri suuntiin ristikkäin toistensa päälle, ja se, että kuvion linjat ovat täsmällisen suoria tai kaarevia. Mitä viljapeltokuviohuijauksista voidaan oppia? Ne käyttävät aitojen kuvioiden symboliikkaa ja vääristelevät sitä samalla tavoin kuin jotkut tahot vääristelevät meidänkin sanojamme. Aidoissa kuvioissa ei esiinny kasvoja kuten esiintyi edellisvuoden huijauskuvioissa, joissa oli Zetan tai Art Bellin kasvot, eikä sokkeloita, joiden voi tulkita olevan binäärikoodia. Viljapeltokuviohuijaukset toivovat saavansa julkisuutta moisilla tempuilla ja kun ne osoitetaan huijauksiksi, ne luovat epäilyksiä kaikkien viljapeltokuvioiden aitouden ylle. Aidoissa viljapeltokuvioissa on yhtymäkohtia toisiin aitoihin viljapeltokuvioihin, kuten sinfonian eri osilla, jotka rakentuvat toistensa ylle entistäkin suuremmaksi kokonaisuudeksi.

Uusien kokonaisten huijauskuvioiden luomisen lisäksi Wiltshiren alueen huijarit ovat myös tuhonneet aitoja kuvioita. Vaikka Golden Hillin kuviota pidettiinkin ihmisten tekemänä, koska huijarijoukon nähtiin poistuvat sen sijaintipaikalta, se on kuitenkin aito kuvio. Huijarijoukko poistui paikalta, koska tämä kuvio ei oikein soveltunut sabotaasin kohteeksi. Huomatkaa Beacon Hillin ja Westburyn kuvioiden samanlaisuus. Tärkeä merkki sabotaasista on kuvioon sen luomisajankohdan jälkeen tehty muutos. Aitojen kuvioiden tekijöillä ei ole mitään syytä viivytellä ja heidän 'tavaramerkkinään' on se, että monimutkainen isokokoinen kuvio syntyy nopeasti muutamassa sekunnissa. Heidän kuvionsa on suunniteltu valmiiksi tietokoneelle eikä heidän tarvitse tehdä muuta kuin käynnistää sen piirtoprosessi, kun taas huijauskuvioiden tekeminen vie aikaa. Esimerkki sabotoidusta viljapeltokuviosta on Silburyn kuvio, jossa huijarit toivoivat kasvattavansa mainettaan väittämällä tätä suurikokoista kuviota omaksi tekeleekseen. Tässä kuviossa sabotointi rajoittuu kuvioon lisättyihin suoriin linjoihin ja labyrintteihin. Verratkaa tätä Tan Hillin kuvioon jälkeenpäin tehtyihin muutoksiin. Tämän aidon kuvion tekijät palasivat paikalle sen jälkeen, kun ilmavalokuvia oli jo otettu, ja heidän tavoitteenaan oli luoda kontrastia huijauksiin. Huomaatteko eron?

Silbury : 2.8.2004

Tan Hill : 28.7.2004

Golden Hill : 26.7.2004