Zetatalk: Pyrstö palaa takaisin - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 7.4.2005, http://www.zetatalk.com/index/zeta213.htm , suomentanut Olli)

Vuoden 2003 kesän aikana, kun Planeetta X oli syöksymässä kohti Aurinkoa, koko tämä tapahtumasarja voitiin nähdä esteettä Maapallolta käsin. Maapallo sijaitsi silloin vastakkaisella puolella Aurinkoa kuin Planeetta X, joka mukanaan kulkevine kuuvanoineen ja pölypilvineen oli selkeästi valaistu, kun Auringosta lähtevä valo heijastui siitä takaisin kohti Maapalloa. Tänä ajankohtana monet ihmiset näkivät myös 'toisen auringon' nousevan ja laskevan Auringon mukana, mikä johtui myös tästä auringonvalon heijastumisesta.

Vuoden 2003 kesän aikana Planeetta X:n magneettisesta rautapitoisesta pölystä koostuva pölypilvi oli suuntautunut Maapalloa kohti, koska se osoitti Planeetta X:n magneettisesta pohjoisnavasta kohti Auringon magneettista etelänapaa Planeetta X:n kulkiessa Aurinkoa kohti. Tänä ajankohtana monet ihmiset kertoivat nähneensä punaista pölyä ilmakehässä, loistavia punaisia auringonlaskuja ja punaista pölyä laskeutuneen outoihin paikkoihin Maapallon pinnalle. Mutta sinä aikana, kun Planeetta X oli kulkemassa Auringon magneettisen etelänavan ohi, tästä Planeetta X:n pölypilvestä tai Planeetta X:n magneettisesta pohjoisnavasta ulospäin suuntautuvasta magneettisten hiukkasten virrasta ei juurikaan tehty havaintoja. Tämä johtui siitä, että Planeetta X:n magneettinen pohjoisnapa oli vahvasti liimautunut Auringon magneettiseen etelänapaan, kuten voidaan olettaakin tapahtuvan, kun Planeetta X:n kaltainen suuri magneetti kulkee niin läheltä aurinkokunnan hallitsevaa magneettia, Aurinkoa. Näin ollen Auringon ja Maapallon välissä sijainneen Planeetta X:n punainen pölypilvi ja sen kuiden muodostamat vanat olivat suuntautuneet Maapallosta poispäin kohti Aurinkoa ja ne näkyivät hyvin himmeinä Maapallolta katsottuna vuoden 2004 aikana. Vuoden 2004 aikana Planeetta X:n näkyvyyttä Maapallolta käsin vähensi myös sen pölypilvestä takaisin kohti Aurinkoa heijastuva auringonvalo, jonka vaikutuksesta Maapallolta käsin Planeetta X näkyi parhaimmillaankin ainoastaan himmeänä karvapallona.

Tämän meneillään olevan kuukauden aikana meidän kanavamme Nancy on saanut hämmästyttäviä osoituksia siitä, että Planeetta X:n pölypilvi on jälleen suuntautumassa Maapalloa kohti. Tämä tapahtuu tietenkin siksi, että Planeetta X kääntyy paikallaan tehdessään 270 asteen kierähdyksen, jonka me olemme kertoneet edeltävän Maapallolla koettavaa 'kolmea pimeyden päivää'. Planeetta X:n magneettinen pohjoisnapa kiertyy myötäpäivään Planeetta X:n pysyessä muuten paikoillaan ja näin tehdessään siitä ulospäin suuntautuva magneettisten hiukkasten virtaus työntää Maapallon magneettista pohjoisnapaa kauemmas, jolloin Maapallo kallistuu. Me olemme kuvailleet tämän Planeetta X:n tekemän kierähdyksen olevan hidas tapahtuma, joka johtaa lopulta noihin dramaattisiin päiviin. Mutta tämän hitaan prosessin aikana Planeetta X:n pyrstö kuiden muodostamine vanoineen ja valtavine pölypilvineen ilmestyy näkyviin Auringon oikealta puolelta (Maapallon pohjoiselta pallonpuoliskolta katsottuna). Onko viitteitä siitä, että tällaista olisi tapahtumassa? Varsinkin Maapallon eteläisellä pallonpuoliskolla jälleen tehtyjen punaisista auringonlaskuista ja punertavasta taivaasta kertovien havaintojen lisäksi Planeetta X:n kuiden vanat ja pyrstö ovat tulleet dramaattisesti näkyviin Auringon oikealta puolelta.

Näiden Planeetta X:n magneettisesta pohjoisnavasta sinkoavien magneettisten hiukkasten kulkiessa Maapallon takana sijaitsevaan avaruuteen ne vaikuttavat Jupiterin ja Saturnuksen kallistumiskulmaan. Kaasumaiset planeetat Jupiter ja Saturnus toimivat magneettisten hiukkasten johtimina ja ne reagoivat Planeetta X:n aiheuttamaan Auringosta normaalisti lähtevää virtausta lisäävään vaikutukseen kallistamalla ylempää napaansa tätä niitä kohti tulevaa lisääntynyttä virtausta kohti. Minkä muun syyn takia nämä suuret kaasumaiset planeetat olisivat kallistuneet ja juuri Planeetta X:ää kohti? Yhtä yllättäen on tehty myös havaintoja siitä, että Kuu on noussut radallaan ylöspäin siten, että sen rata kulkee odotettua enemmän pohjoisen suunnassa. Kuun on havaittu kulkevan poikkeuksellisella tavalla liian pohjoisessa uuden kuun jälkeen ja liian etelässä täyden kuun jälkeen, mutta nyt se on havaittu liian pohjoisessa jo useita päiviä ennen uutta kuuta. Mitä Kuu pakenee nousemalla kohti Maapallon pohjoisnapaa? Se yrittää vältellä Planeetta X:n aiheuttamaa poikkeavaa hiukkasten virtausta, joka on kietonut myös Maapallon syleilyynsä. Tähän hiukkasvirtaukseen lisänä tullut Planeetta X:n magneettisesta pohjoisnavasta lähtevä magneettisten hiukkasten virtaus lisää hiukkasten ruuhkautumista entisestään, mikä on pakottanut Kuun nousemaan ylöspäin, koska se on ainoa suunta, jonne Kuu voi paeta, sillä hiukkasten virta tulee edelleen etelän suunnasta.