Zetatalk: Jaetut salaisuudet - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 7.6.2005, http://www.zetatalk.com/index/zeta224.htm , suomentanut Olli)

Kertoessamme touko- kesäkuussa 2003 tapahtuneesta 'eliitin' jäsenten siirtymistä lähemmäs turvapaikkojaan me selitimme, että tietoa lähestymässä olevasta Planeetta X:stä ja sen Maapallon ohi kulkemisesta aiheutuvista vaikutuksista jaetaan 'eliitin' jäsenten kesken 'puskaradion' kautta. Tähän 'eliittiin' kuuluu erittäin varakkaita henkilöitä, jotka pohjimmiltaan omistavat maailman resurssit ja hallitsevat maailman tapahtumia yritysmaailmassa ja poliitiikan kentällä toimivien 'sätkynukkejensa' välityksellä. Mikä on muuttunut näiden viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana? Asioiden salailu- ja peittelytoiminta on alkanut rapautua ei pelkästään siksi, että sen ylläpitäminen on tullut entistäkin vaikeammaksi, vaan myös siksi, että sen hallittua romahtamista pidetään parempana vaihtoehtona kuin kaaosta ja paniikkia, joka seuraisi siitä, jos ihmisille ei kerrottaisi mitään ennen kuin heille olisi päivänselvää, että heille on valehdeltu asioiden todellisesta tilasta. Yhtenä osana tätä suunnitelmaa on suunnata ihmisten kiukku syntipukkiin, jona tässä suunnitelmassa toimii Bushin hallinto. Niinpä kun asioista tietävät olivat kireitä ja jännittyneitä vuonna 2003 ja he tunsivat, että heidän täytyi pitää tieto visusti sisäpiirissään ja kansalaiset täysin pimennossa, niin nyt he ovat lisääntyvässä määrin levollisia ja vapautuneita. Varakkaiden rakennuttamat turvapaikat on aina sijoitettu alueille, joissa valtio on heidän hallinnassaan ja olot siellä ovat vakaat. Nämä vakaat olosuhteet edellyttävät joko kansalaisten tukemaa hallintoa tai kansalaisten hyväksymää diktatuuria, jolloin voidaan otaksua, että poliittinen yhteistyö ja sotilasvoimien hallinta ovat taatut. Kaikki nämä 'eliitin' alkuperäiset suunnitelmat ovat menettäneet merkityksensä viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana, jotka ovat olleet suurten muutosten aikaa. Siinä missä 'eliitti' edelleen suunnittelee siirtyvänsä turvaan Australiaan, Kazakstaniin ja Wyomingiin, Botswana ei enää vaikuta hyvältä vaihtoehdolta Marburg-epidemian vuoksi ja Argentiina on siirtynyt poliittisesti enemmän vasemmalle.

Kun napasiirtymää ei tapahtunutkaan piakkoin toukokuun 15. päivän jälkeen, kuten me 'valkoisessa valheessamme' kerroimme, se oli 'eliitille' valtava helpotus eikä sen jälkeen vallinnut enää sellaista tiukkaa uutisointihiljaisuutta kuin mikä sitä ennen vallitsi. Kun Maapallon muutokset ovat lisääntyneet vakaaseen tahtiin ja asettaneet suuren haasteen asioiden salailu- ja peittelytoiminnalle, tämä toiminta on alkanut näyttää yhä naurettavammalta jopa niin paljon, että siitä keskustelevat avoimesti myös sellaiset ihmiset jotka EIVÄT tiedä totuutta ja ystävien kesken siitä keskustellaan vieläkin enemmän. "Voiko kaikki tämä johtua kasvihuoneilmiöstä? Kaikki nämä tulivuorenpurkaukset?" Siinä missä vallanpitäjien vastaus oli aiemmin vain olankohautus ja täysi hiljaisuus, nyt vastaus on usein huhujen kautta välittyvä Planeetta X:n läsnäolon mumiseva myöntäminen, joskin tiedon kuulijaa kehotetaan pitämään asia vain omana tietonaan. Mitä tapahtuu, kun asioista tietävät näkevät suuren luonnonmullistuksen tapahtuvan, kuten tapahtui Sumatralla viime joulukuussa? Tai säätilan muuttuessa niin poikkeukselliseksi, että kesällä sataa lunta trooppisessa Somaliassa? Huhujen välityksellä levitettävä tieto menee paremmin perille, kun kuulija on vastaanottavainen ja näiden luonnonmullistusten järkyttämät ja niihin syytä etsivät ihmiset ovat juuri tällaisessa tilassa.

Tämä tiedon jakaminen lisää tietoisuutta siitä, että Planeetta X on näiden Maapallon muutosten todellinen aiheuttaja ja että ZetaTalk tarjoaa kattavan selityksen asioille ja hämmästyttävän ansioluettelon Maapallon kokemista muutoksista Planeetta X:n ohikulun lähestyessä. Tämä tiedon jakaminen antaa myös 'eliitin' jäsenille mahdollisuuden tavata tulevia 'turvapaikkakämppäkavereitaan'. He keskustelevat siitä, mitä pitäisi tehdä, minne pitäisi mennä ja keitä pitäisi ottaa mukaan. Vaikka kadunmieskin käy läpi nämä samat vaiheet tajutessaan mitä on tulossa, suhtautumisessa on perustavaa laatua olevia eroja. 'Eliitin' jäsenet ajattelevat omaisuutensa turvaamista, tarvikkeiden varastointia vuosien mittaista turvapaikoissaan elämistä varten ja turvapaikkojensa ympäristön suojelemista asevoimin. He eivät osaa ottaa huomioon niitä psykologisia seikkoja, jotka ilmenevät, kun sotilaat huomaavat, että heidän käskijöillään ei ole keinoja rangaista heitä ja että nykyiset 'kukkulan kuninkaat' voidaan syöstä vallasta. Kadunmiehellä, joka on tottunut saamaan toimeksiantoja pomoltaan ja jota on rangaistusten uhalla pyritty pitämään ruodussa ja joka on tottunut tulemaan toimeen vähällä, asennoituu tilanteeseen täysin eri lailla. Hän panostaa yhteistyöhön ja taitojen ja tarvikkeiden jakamiseen siten, että hän yhdessä kumppaneidensa kanssa muodostaa kokonaisuuden. Ympäristön puolustamista ei tarvitse ajatella, sillä mitä varastettavaa heillä olisi? Ne, jotka haluavat varastaa, eivät hakeudu vähävaraisten pariin vaan suuntaavat kulkunsa varakkaiden turvapaikkojen tuntumaan ja torakoiden ja hiirien lailla laativat suunnitelmia puolustusrintamien kukistamista varten. Turvapaikat eivät tule olemaan omavaraisia parhaista mahdollisista suunnitelmista huolimatta. Jotakin on kuitenkin unohtunut, jotakin kaivataan, palvelijoita tarvittaisiin tai tekisi mieli matkustaa, kun yhteydenpito puhelimen tai radion kautta ei onnistukaan. Kaikki nämä tekijät heikentävät näiden tulevaisuuden maailman hallitsijoiksi haluavien selviytymismahdollisuuksia.