Zetatalk: Vasemmalle nojaava Maapallo - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 7.12.2005, http://www.zetatalk.com/index/zeta253.htm , suomentanut Olli)

Me olemme todenneet, että aloittaessaan 270 asteen kierähdyksensä Planeetta X siirtyy asemapaikkaansa kiertäen Aurinkoa myötäpäivään ylhäältä päin katsottuna, mikä on ihmiskunnan tähtitieteilijöiden suosima tarkastelukulma. Näin tapahtuu, koska Planeetta X kiertää Aurinkoa päinvastaiseen suuntaan kuin muut planeetat. Me olemme maininneet tämän 270 asteen kierähdyksen olevan hidas tapahtuma emmekä ole antaneet mitään aikamääreitä sen alkamis- tai loppumishetkelle, koska sen loppuvaiheessa Maapallolle aiheutuu kolmen pimeän päivän jakso ja sitä nopeasti seuraava Maapallon pyörimisliikkeen pysähtyminen ja väistämätön napasiirtymä. Tämän hitaan 270 asteen kierähdyksen aikana esiintyy monia vaiheita, joista muutamien esiintymisen me olemme ennustaneet tapahtuvaksi jo yli vuosi sitten.

  1. Me olemme todenneet, että kun Planeetta X kääntää magneettista pohjoisnapaansa kulkusuuntaansa katsottuna oikealle, niin Maapallo kääntää omaa magneettista pohjoisnapaansa mahdollisimman kauas Planeetta X:n pohjoisnavalta tulvivasta magnetismihiukkasvirrasta, jolloin Maapallo kallistuu vasemmalle kyljelleen. Nämä suunnat pätevät Maapallon pohjoiselle pallonpuoliskolle päiväsaikaan. Onko tämä kallistumisprosessi jo käynnistynyt? Pohjoisen pallonpuoliskon yötaivaalla Pohjantähti näkyisi normaalisti suoraan pohjoisessa, mutta jos Maapallo nojaa kyljelleen, Pohjantähti näkyy yhä lisääntyvässä määrin pohjoisen suunnasta sivussa. Tässä tarkastelussa täytyy ottaa huomioon lisääntyvä Maapallon vaappuminen ja sen vaikutus tarkastelupisteeseen. Onko tällaista lisääntynyttä vaappumista havaittu viime aikoina?
  2. Vaikkakin Maapallo on pysähtyneenä kiertoradallaan 'jumissa' Planeetta X:n ympäri virtaavien Auringosta lähtevien hiukkasvirtausten pyörteiden muodostamassa 'kupissa', Maapallolla on magneettisena kappaleena jonkin verran liikkumisvaraa tämän 'kupin' sisällä. Paetakseen Planeetta X:n magneettiselta pohjoisnavalta sinkoavien magnetismihiukkasten virtausta Maapallo yrittää siirtyä tässä 'kupissa' mahdollisimman kauas Planeetta X:stä, minkä johdosta Planeetta X näkyy Maapallolta katsottuna aiempaa selvemmin Auringon oikealla puolella. Onko tällaisia havaintoja tehty viime aikoina?
  3. Sääolosuhteiden vaihtelut noudattavat lisääntyvää Maapallon vaappumista 'kahdeksikon' muotoisena liikkeenä, kuten kanavamme Nancyn eri puolilta maailmaa keräämät havainnot osoittavat. Kun Maapallo liikkuu äkisti ilmakehänsä alla, tästä aiheutuva lisääntyvä ilmakehän sekoittuminen aiheuttaa myrskyjä normaalien myrskykausien ulkopuolellakin - hurrikaaneja keskellä talvea ja tornadoja lumimyrskyissä yhä lisääntyvässä määrin! Ovatko tällaiset poikkeukselliset sääolosuhteet alkaneet?
  4. Lisääntyvä vaappuminen rasittaa Maapallon kuorta, johon Planeetta X:n läsnäolo vaikuttaa aivan kuten se vaikuttaa Maapallon ytimeenkin. Vaikutus ytimeen ja kuoreen on erilainen ja niinpä kuoreen kohdistuu ristiriitaisia vaikutuksia Planeetta X:stä ja Maapallon ytimestä. Nämä eri suuntiin vaikuttavat voimat aiheuttavat maanjäristysten lisääntymistä, Atlantin levenemistä, Tyynen Valtameren kapenemista, venymäalueiden venymistä ja kuoren alla virtaavan magman liikkeen voimistumista aiheuttaen lisääntynyttä vulkaanista aktiivisuutta. Onko tällaista lisääntynyttä maanjäristystoimintaa ja tulivuorenpurkauksia havaittu viime aikoina?
  5. Planeetta X:n pyrstö, joka ei suuntaudu enää Aurinkoon, vaan on kääntymässä kohti Maapalloa, tuo mukanaan lohkareita ja punaista pölyä, jota Maapallon ilmakehässä havaittiin vuonna 2003. Tämä tapahtui silloin, kun Aurinkoa lähestymässä olleen Planeetta X:n magneettinen pohjoisnapa osoitti kohti Aurinkoa ja Maapalloa ja Planeetta X:än pyrstö ulottui Auringon vastakkaisella puolella olleelle Maapallolle saakka. Ovatko näiden pyrstön sisältämien lohkareiden aiheuttamat tulipallohavainnot alkaneet lisääntyä viime aikoina?

Mihin tämä tulee johtamaan? Kun Planeetta X:n 270 asteen kierähdys päättyy, sen magneettinen pohjoisnapa tulee pakottamaan Maapallon magneettisen pohjoisnavan kiertymään siten, että Maapallon pohjoisella pallonpuoliskolla koetaan kolmen pimeän päivän jakso ja sen jälkeen kuuden päivän jakso, jolloin Aurinko näyttää nousevan lännestä kuten Islamin pyhissä kirjoituksissa on ennustettu tapahtuvan. Lopulta Maapallo on 'päälaellaan' Planeetta X:n vierellä, jonka magneettisten vaikutusten johdosta Maapallon pyörimisliike hidastuu ja pysähtyy, minkä jälkeen seuraa noin tunnin aikana tapahtuva napasiirtymä. Mutta nämä asiat tapahtuvat vasta kierähdysliikkeen loppuvaiheessa ja me olemme maininneet tämän kierähdysliikkeen tapahtuvan hitaasti. Ennen sitä voidaan otaksua Maapallon kallistuvan yhä enemmän vasemmalle kyljelleen ja paistattelevan lopulta Auringon valossa etelästä pohjoiseen ennen kuin tämä kallistuminen johtaa kolmen pimeyden päivän jaksoon. Mitä muuta tapahtuu tämän 270 asteen kierähdyksen aikana edellä mainitsemiemme asioiden lisäksi?

Planeetta X:n aiheuttamien vaikutusten Maapalloon on selitetty johtuvan kasvihuoneilmiöstä, auringonpurkauksista tai satunnaisista asteroidiparvista. Kuinka uskottavia nämä selitykset ovat, kun Maapallo kallistuu kyljelleen? Näin ollen tulevat muutokset tulevat asettamaan paineita jo ennestään vaikeuksissa olevalle asioiden salailu- ja peittelytoiminnalle ja Bushin hallintoa ja NASAa tullaan pitämään syntipukkeina. Hauras talousjärjestelmä tulee murtumaan, pankkijärjestelmä tulee ottamaan valvonnan käyttöön, hintavalvonta ja mellakoiden valvonta otetaan käyttöön ja konkursseista tulee niin tavanomaisia, että ne eivät ole enää etusivun juttuja, vaan niistä kertovat uutiset sijoitetaan kuolinilmoitussivuille. Me toivomme, että yhä selvemmät Maapallon muutokset, joita ei voida selittää tekosyillä, saisivat aikaan asiallista keskustelua tiedotusvälineissä kaikkien uskontokuntien ja profeettojen lopun ajan ennustuksista.

Meidän mielestämme tämän keskustelun tulisi saada yhtä paljon aikaa ja huomioita kuin sen pohdinnan, että mitä tavalliset kansalaiset voivat tehdä tulossa olevaan tukalaan tilanteeseen valmistautumisen eteen. Tätä selviytymiseen tarvittavaa tietoutta ZetaTalk, Troubled Times ja kanavamme Nancyn viimeaikaiset radiolähetykset ovat aina pitäneet tärkeänä.