Zetatalk: Lohikäärmeen kynnet - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 9.3.2006, http://www.zetatalk.com/index/zeta267.htm , suomentanut Olli)

Me olemme varoittaneet ZetaTalkin alusta eli vuodesta 1995 asti siitä, että auringonpurkauksia tultaisiin käyttämään yhtenä peitetarinana asioiden salailussa ja peittelyssä. Kasvihuoneilmiö on toinen keskeinen peitetarina, mutta koska sen avulla ei voida selittää lisääntyneitä maanjäristyksiä ja tulivuorenpurkauksia, nämä Planeetta X:n lähestymisen aiheuttamat ilmiöt on selitetty johtuvan auringonpurkauksista. Väitetään siis, että auringosta lähtevät purkaukset aiheuttavat häiriöitä Maapallon ytimessä ja siten mannerlaatat ovat levottomassa tilassa ja liikkuvat ja tulivuoret aktivoituvat. Se, että näitä ilmiöitä ei ole koskaan aiemmin selitetty johtuvan auringonpurkauksista ei ole minkäänlainen este asioiden salailun ja peittelyn ylläpitäjille, koska he olettavat kansalaisten olevan tyhmiä ja helposti johdateltavissa. Kuitenkin kansalaiset näkevät kaikesta tästä sanahelinästä huolimatta sen, että maailma heidän ympärillään muuttuu ja näille ilmiöille annetut viralliset selitykset vaikuttavat järjettömiltä. Jopa vähäisemmilläkin älynlahjoilla varustettu kansalainen huomaa sen, että säätilojen poikkeavuudet ovat muuttuneet rajummiksi, mutta vallanpitäjät antavat vain epämääräisiä selityksiä eivätkä näytä välittävän niiden vaikutuksesta tavallisen kansalaisen elämään. Viesti on se, että mitä tahansa tapahtuukin, vallanpitäjät eivät aio auttaa kansalaisia.

Lähes kaikissa kulttuureissa on kansantaruja ja ennustuksia, jotka varoittavat tulossa olevista muutoksista, joita kristinuskossa kutsutaan 'lopun ajoiksi'. Niissä kerrotaan punaisesta pölystä ja liikkuvista vuorista. Islamin teksteissä ennustetaan tulevan kuuden vuorokauden pituinen jakso, jolloin aurinko näyttää nousevan lännestä. Näiden järjestäytyneiden uskontojen tarinoiden lisäksi lähes kaikilla kansoilla on perinnetarinoita, joissa kerrotaan asioista, joita ihmisten tulisi tarkastella, merkeistä taivaalla ja siitä mitä niiden ilmestymisestä seuraa. Vaikka kaikki kansalaiset eivät ymmärtäisikään NASAn selityksiä siitä, kuinka auringon aktiivisuuden maksimihetki tuleekin normaalia aikaisemmin ja aiheuttaa häiriöitä ihmiskunnan sähkönjakeluverkostolle ja satelliiteille, he voivat havaita Maapallon muutosten noudattavan sitä kaavaa, josta on puhuttu perheen piirissä, heimokokouksissa, uskonnollisissa piireissä tai työpaikalla. Vallanpitäjät eivät pääse pakoon kansalaisilla olevaa tuleviin aikoihin liittyvää laajaa tietoutta, jonka he ovat saaneet jo kauan sitten. Asioiden salailu ja peittely on tuomittu epäonnistumaan, koska kansalaiset tulevat uskomaan näihin selityksiin yhä vähemmän ja se tulee vain saamaan kansalaiset yhä vakuuttuneemmiksi siitä, että vallanpitäjät eivät välitä heistä.

Auringonpurkauksia ja asteroidiparvia on jo pitkään suunniteltu käytettävän selityksenä Planeetta X:n näkyvälle lähestymiselle, jolloin sen läsnäoloa ei enää voida jättää huomiotta tai kiistää, kun se näkyy niin usein taivaalla vääntelehtivänä kirkkaana pallona. Vaikkakin selitykset, että kyseessä on auringosta erkaantunut plasmapallo ja poikkeuksellista asteroidiliikennettä, saattaisivatkin teoriassa mennä läpi, niistä puuttuu yksi keskeinen osa. Mitä kansalaisten tulisi tehdä näiden ilmiöiden aiheuttamaan uhkaan varautumisen varalle ja kuinka vallanpitäjät tulevat heitä tässä asiassa auttamaan. Kansalaiset ymmärtävät kyllä sen, milloin heitä loukataan, heidät jätetään huomiotta tai heille valehdellaan. Jopa eläinkin voi aavistaa sen, milloin ihminen aikoo vahingoittaa sitä. Siihen ei tarvita sanallista viestintää. Jos kyseessä todellakin olisi auringosta irtaantunut plasmapallo, niin mitä siitä seuraisi? Jos kyseessä todellakin olisi asteroidiparvi, niin millaisia suunnitelmia vallanpitäjät ovat laatineet sen varalle? Kansalaiset näkevät ainoastaan sen, kuinka hurrikaani Katrinan New Orleansin kaupungille aiheuttamien tuhojen kaltaiset asiat jätetään huomiotta, vaikka puheissa aivan muuta luvataankin. Kansalaiset näkevät sen, että sosiaalipalveluihin varattuja varoja supistetaan samalla, kun sotarumpuja kumistellaan jatkuvasti. Kansalaiset voivat päätellä, että vallanpitäjät ovat 'ajamassa vaunuja suojarinkiin' ja että ahkerasti työskentelevät ja veroja maksavat kansalaiset eivät ole tämän ringin sisälle jäävällä suoja-alueella.

Entäpä sitten ne kansalaiset, jotka voivat tutkia menneisyyttä ja huomata, että auringosta ei voi irtautua sellaista plasmapurkausta, joka ulottuisi miljoonien kilometrien päähän kummallekin puolelle aurinkoa ja että auringonpurkaukset eivät aiheuta maanjäristyksiä ja tulivuorenpurkauksia? Asioiden salailua ja peittelyä ylläpitävien tahojen esittämiin keinotekoisiin selityksiin uskovat tekevät niin vain siksi, koska he ovat epätoivoisia eivätkä pysty kohtaamaan todellisuutta. Kaikille muille asioiden salailu- ja peittelytoiminta tulee tekemään itse itsensä turhaksi, koska selitysten järjettömyys tulee todistamaan juuri sen, mitä niiden laatijat pyrkivät kiistämään eli sen, että aurinkokunnan sisäosissa on läsnä taivaankappale, jonka olemassaolosta ei haluta muiden kuin 'eliitin' tietävän mitään. Jälleen kerran näiden toimenpiteiden lopputulos on se, että kansalaiset eivät enää luota vallanpitäjiin. Jos he eivät usko annettuihin selityksiin, niin mitä siitä seuraa? Poikkeustilako, jonka avulla kansalaiset vaiennetaan ja totuus pidetään salassa? Kuten me olemme useaan otteeseen todenneet, poikkeustilaa on vaikea pitää yllä useiden viikkojen ajan, vaikka olisikin jokin luonnonmullistus, jota voitaisiin pitää sen perusteena. Armeijakin koostuu loppujen lopuksi tavallisista kansalaisista! Entäs heidän perheensä? Miten vallanpitäjät aikovat huolehtia heidän tukikohtien lähistöllä asuvista läheisistään? Jälleen kerran välittyy tunnepohjainen viesti, kuten New Orleansin kaupungille hurrikaani Katrinan jälkeen annetut tyhjät lupaukset osoittavat. Kun tosiasiat ja puheet ovat ristiriidassa, tosiasiat ratkaisevat.

Mihinkä valehtelevat vallanpitäjät päätyvät, kun Planeetta X:n lohikäärmeen kynnet alkavat ulottua Maapallolle saakka paljastaen asioiden salailun ja peittelyn? Kansalaiset tulevat olemaan raivoissaan havaitessaan sen, että heille on valehdeltu. Lohikäärmeen kynnet tulevat raapimaan muutakin kuin Maapalloa ja sen pintaa ja asukkaita. Ne tulevat paljastamaan ne vallanpitäjät, jotka ovat osallistuneet asioiden salailuun ja jättämään heidät ilman pakopaikkaa. Kaikki ne NASAn työntekijät, jotka keksivät järjettömiä selityksiä, ne geofyysikot, jotka ovat osallistuneet asioiden salailu- ja peittelytoimintaan, ne poliitikot Valkoisessa Talossa ja muualla, jotka ovat olleet juonessa mukana ja ne tiedotusvälineiden edustajat, jotka eivät ole kertoneet asioista totuudenmukaisesti, joutuvat oikeudenmukaisesti vastuuseen teoistaan, kun lohikäärmeen kynnet alkavat repiä valheita riekaleiksi ja paljastaa totuuden. Mitkään sotilas- tai poliisivoimat eivät pysty pitämään kansalaisten kiukkua aisoissa totuuden tullessa julki. Itse asiassa sotilaat ja poliisit tulevat liittymään kansalaisten joukon jatkoksi. Mitä vallanpitäjät voivat silloin tehdä? Siirtyvätkö he turvabunkkereihinsa hyvissä ajoin, lukitsevat ovet ja toivovat kansanjoukkojen poistuvan bunkkereiden liepeiltä ja napasiirtymän tapahtuvan pian? Kuten me olemme jo monta kertaa todenneet, heillä on olemassa toinenkin vaihtoehto. Se on kertoa kansalaisille totuus ja antaa heidän laatia omat henkilökohtaiset toimintasuunnitelmansa, jotka he voivat toteuttaa sitten, kun 'lopun ajan' merkit käyvät ilmeisiksi. Tämä edellyttää tietenkin sitä, että 'eliitti' luopuu omista etuoikeuksistaan, minkä he joka tapauksessa joutuvat tekemään, mutta jos he eivät tee sitä vapaaehtoisesti, he tulevat häviämään enemmän. Ja näin lohikäärmeen kynnet raapivat!