Zetatalk: Otteita ZetaTalk-päivityksistä (9.4.2011) - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 9.4.2011, http://www.zetatalk.com/ning/09ap2011.htm , suomentanut Olli)

...

Eri puolilla maailmaa on tehty lukuisia havaintoja taivaalla nähdyistä sinisistä ja punaisista spiraaleista. Mitä ne ovat? http://www.youtube.com/watch?v=G-YVByaKw2k, http://www.youtube.com/watch?v=srVsPtZUolI, http://www.disclose.tv/forum/new-blue-spiral-seen-above-russia-t48498.html

Nämä eivät ole UFOja! Ne ovat sähkömagneettisia pyörteitä, jotka on tallennettu valokuviin tai videoihin vain siksi, koska ne ovat esiintyneet asutuilla alueilla. Tähän mennessä vaikuttavin tällainen pyörre esiintyi Norjassa 8.12.2009. Miksi nämä pyörteet ovat nyt lisääntyneet? Pyörteet aiheutuvat Planeetta X:n sähköisesti varautuneesta pyrstöstä, joka on nyt suuntautunut siten, että se osuu Maapalloon yhä useammin. Tämä on merkki siitä, että Planeetta X:n sijainti Maapalloon nähden on nyt muuttunut. Maapallon voidaan odottaa alkavan pian kokea yhä voimakkaampaa vaappumista, "muutosaste 7" -tapahtumiin liittyvien mannerlaattojen liikkeiden voimistumista sekä tällaisten sähkömagneettisten pyörteiden tapaisten taivaalla havaittavien ilmiöiden lisääntymistä. Taivaalla tullaan pian näkemään muutakin kuin hohtavia sinisiä tai punaisia pyörteitä, mutta tällä hetkellä me emme voi kertoa tästä asiasta tämän enempää.

NASA:n Messenger-luotain kiertää nyt Merkuriusta ottaen valokuvia. Planeetta X sijaitsee melko lähellä Aurinkoa ja Merkuriushan on lähinnä Aurinkoa sijaitseva aurinkokuntamme planeetta. Tämä ei voi olla sattumaa ja Messenger-luotaimen todellinen tehtävä näyttääkin olevan hankkia tietoja Planeetta X:stä. Voisivatko Zetat kommentoida tätä? Jos Zetat tietävät tämän luotaimen todellisen tehtävän, niin miksi luotaimen annetaan jatkaa toimintaansa ja lähettää NASA:lle tietoja Planeetta X:stä?

Kuinka NASA:n yritykset määrittää Planeetta X:n sijaintia, nopeutta, rataa ja sen magneettisten napojen asentoa muun muassa kolmiomittauksen avulla edistyvät? Huonosti, mutta yrityksen puutteesta NASAa ei ainakaan voi syyttää. NASA on lähettänyt avaruuteen luotaimia Planeetta X:n lähistölle aina siitä asti, kun IRAS-tiimi teki havainnon Planeetta X:stä vuonna 1983. Kuten hyvin tiedetään, niin Pioneer-luotaimet lähetettiin matkaan nimenomaan tutkimaan Planeetta X:ää ja auttamaan sen nopeuden ja radan määrittämisessä. Sen jälkeen, kun Planeetta X saapui aurinkokunnan sisäosiin vuonna 2003, kaikkien avaruuteen lähetettyjen luotainten kansainvälistä avaruusasemaa (ISS) ja Hubble-teleskooppia lukuun ottamatta tehtävänä on ollut hankkia tietoja Planeetta X:stä. Tästä ei kuitenkaan ole ollut juurikaan hyötyä NASA:lle, sillä Planeetta X vaikuttaa käyttäytyvän aivan eri tavalla kuin sen pitäisi ihmiskunnan teorioiden mukaan käyttäytyä.

Planeetta X:n ja sen synnyttämässä "hiukkasvirtauskupissa" olevien kolmen pienemmän planeetan (Maapallon, Venuksen ja Maapallon kaksosplaneetan) välinen magneetti- ja painovoimatanssi on ihmisille täysi mysteeri, kun ihmiset yrittävät epätoivoisesti soveltaa matemaattisia kaavojaan ennustaakseen tilanteen kehittymistä. Me olemme toistuvasti osoittaneet näiden matemaattisten kaavojen olevan täysin puutteellisia selittämään maailmankaikkeuden toimintaa. Yksinkertainen esimerkki tästä on Maapallon kuu, joka on liian suuri ja liikkuu liian hitaasti, jotta pelkkä keskipakoisvoima pitäisi sen radallaan. Ihmiset soveltavat eri asioihin erilaisia kaavoja ja jos kaikki kaavat yritettäisiin yhdistää yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, niin syntyisi suuria ristiriitoja! Näin ollen Planeetta X etenee toisinaan radallaan juuri ihmisten matemaattisten kaavojen ennustamalla tavalla, mutta usein Planeetta X suuntaakin kulkunsa aivan eri suuntaan tai suuntautuu sivulle tai tekee yllättävän kierähdyksen. Kaikki nämä ilmiöt ylittävät ihmiskunnan ymmärryksen, koska ihmiset eivät ole tietoisia kaikista tähän asiaan vaikuttavista tuhansista muuttujista. NASA ei edelleenkään kerro hankkimiaan tietoja kansalaisille emmekä me tule auttamaan heitä näissä yrityksissään turvata valtaapitävän eliitin asemaa tulossa olevien mullistuksien keskellä samalla, kun veronmaksajien rahoja käytetään tällaiseen tutkimukseen.

...

Miksi UFOt lentelivät Chicagon yllä? Mikä on heidän viestinsä tällä kertaa? Onko tulossa joitakin asioiden julkistuksia? http://www.youtube.com/watch?v=NKh_OELe0hk

Me olemme jo useaan otteeseen todenneet, että Chicago tulee kokemaan kovia tulossa olevan New Madridin siirroksen uudelleenasemoitumisen ja myöhemmin myös napasiirtymän aikana. Chicagoa kannatteleva peruskallio tulee menettämään tukensa, jolloin alue vajoaa alaspäin. Edellinen suuri New Madridin siirroksessa tapahtunut maanjäristys vuonna 1811 ei aiheuttanut suurta tuhoa Chicagossa ja niinpä chicagolaiset saattavat olettaa selviävänsä tälläkin kertaa ilman suuria vaikutuksia. UFOjen näyttäytymisen yhteydessä välitetty telepaattinen varoitus kertoi todenmukaisen kuvan tulossa olevista mullistuksista. Joillekin ihmisille viesti meni perille, mutta monet jatkavat mukavaa elämäänsä entiseen malliin jättäen nämä varoitukset huomiotta.

Japanissa äskettäin tapahtuneen voimakkuudeltaan 7,4 suuruisen maanjäristyksen aikana havaittiin "sinisiä välähdyksiä", jotka tallentuivat videollekin. Voisivatko Zetat kommentoida tätä ilmiötä? Mistä on kysymys? Maanjäristykseen liittyvästä valoilmiöstä, UFOista, sähkölinjaviasta?

Maanjäristyksen yhteydessä havaittavat valoilmiöt eivät ole mitään uutta. Horisontissa näkyi sininen hohtava valo juuri ennen maanjäristyksen tapahtumista. Valon hajanaisesta luonteesta johtuen lähellä maanjäristyksen keskipistettä sijaitsevat havainnoijat eivät valoilmiötä havaitse, mutta kauempaa se on selvästi havaittavissa. Me olemme kertoneet jännityksen alaisena olevan kallion puristuvan kokoon, jolloin sähkö voi kulkea kallion läpi, kun vesi täyttää kaikki aiemmin ilman täyttämät halkeamat ja onkalot. Tällainen sähkövirtaus vetää puoleensa muita virtauksia. Salamakin on näkyvä juuri sen vuoksi, että sähkövirtaus vetää puoleensa näkyvän valon fotoneita.

Voisivatko Zetat kommentoida napasiirtymän jälkeisen Maapallon karttaa? Atlantin odotetaan levenevän lähes 7000 km. Tuleeko Tyyni valtameri vastaavasti kaventumaan näin paljon ja minne tämä valtava vesimassa vaeltaa?

Kanavamme Nancy on laatinut kuvan napasiirtymän jälkeisestä Maapallosta. Uudet magneettiset navat sijaitsevat niissä paikoissa, joissa me muutama kuukausi sitten kerroimme niiden tulevan sijaitsemaan. Päiväntasaaja kulkee tämänhetkisten magneettisten napojen kautta. Uusi Atlantti on yhtä leveä kuin uusi Tyyni valtamerikin. Maa-alueet ovat jakautuneet tasaisemmin kuin tällä hetkellä, jolloin pohjoinen pallonpuolisko on enimmäkseen mannerta. Kanavamme Nancyn laatimassa kuvassa kaikki manneralueet eivät kuitenkaan ole täsmälleen oikeilla paikoillaan, mutta niiden tarkempi määrittäminen edellyttää paneutumista "muutosaste 8" -tapahtumiin. Tällä hetkellä on vielä liian aikaista käsitellä näitä muutoksia tämän yksityiskohtaisemmin.

Voisivatko Zetat kommentoida Indonesian tilannetta ja sen kehittymistä nyt, kun muutosten käynnistymisestä on kulunut 15 viikkoa?

9.4.2011 on kulunut noin 15 viikkoa muutosten alkamisesta. Onko Indonesiaa kannatteleva mannerlaatan kieleke vajonnut jo niin paljon kuin se tulee vajoamaan? Vajoaminen ei ole vielä saavuttanut päätepistettään, vaikkakin jotkut alueet kuten Jaava ja Sumatra ovat jo vajonneet ennustamamme mukaisen määrän. Thaimaan niemimaan nopea vajoaminen, joka aiheutti tulvia Medanin alueella Sumatralla sekä Lamongan/Rengelin alueella Jaavalla, tapahtui ennusteemme mukaisesti. Mutta vajoamista tulee tapahtumaan vielä lisää, sillä nämä alueet ovat yhä asettumassa aloilleen. Maan halkeilusta ja kohoamisesta on uutisoitu ja nämä ilmiöt aiheutuvat siitä, että alueeseen kohdistuu puristusvoimaa. Jotkut alueet tulevat vielä vajoamaan lisää ja jotkut nyt kohonneet alueet saattavat asettua alemmalle korkeudelle.

Keskeinen asia, jonka mukaan meidän Indonesiaa kannattelevan mannerlaatan kielekkeen vajoamiseen liittyvän ennusteemme paikkansa pitävyyttä arvioidaan, on Jakartan ja Singaporen kaupunkien tilanne. Vaikkakin nämä alueet ovat vajonneet, niin tämä vajoaminen ei ole lähelläkään ennusteemme mukaista tasoa. Molemmissa kaupungeissa on rakennettu tulvavalleja varsinkin lentokenttien suojaksi, mutta siltikin varsinkin Singaporen vajoaminen on ollut paljon vähäisempää kuin mitä me olimme ennustaneet. Me ennustimme vajoamisnopeuden kiihtyvän vajoamisen edetessä ja tämä painajainen uhkaa aluetta edelleen.

Tähän mannerlaatan kielekkeeseen kohdistuu painetta, joka työntää sitä toisen mannerlaatan alle samalla kun se rypistyy sivusuunnasta kuin haitari. Kun kieleke työntyy toisen mannerlaatan alle, esiin avautuu haitarimainen rakenne, johon maasto on mukautunut sopeutuakseen paineeseen. Maasto tasoittuu ja aiemmin kohonneet alueet vajoavat ja tässä vaiheessa nuo tulvien kohteeksi ennakoidut kaupungit tulevat vajoamaan ympäröivän maaston tavoin. Juuri tämä viimeistä toisen mannerlaatan alle työntymistä edeltävä kertyvä paine on petollinen, koska sen kehittymisen aikana maaperä paikoin kohoaa, kun "haitarirakenne" saavuttaa äärimmäisyytensä. Lopputuloksen saavuttamisessa on ollut viivettä, mutta geologisten prosessien etenemiseen vaikuttaa tuhansia erilaisia tekijöitä, joten tapahtumien etenemisnopeutta ei aina voida ennustaa tarkasti. Joka tapauksessa kaikki ennustamamme "muutosaste 7" -tapahtumat tulevat toteutumaan aikanaan ja ennusteemme mukaisessa järjestyksessä.