Zetatalk: Otteita nettikeskustelun aikana syntyneistä päivityksistä (9.5.2009) - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 9.5.2009, http://www.zetatalk.com/index/zeta509.htm , suomentanut Olli)

Nämä kuvat oli lähetetty Godlike-keskustelufoorumille ja minusta ne näyttävät esittävän Auringon oikealla puolella näkyvää Toista Aurinkoa. Kuvat on otettu 21.4.2009 Moskovan lähistöllä. (http://www.youtube.com/watch?v=RyNSrABthUY, Kommentti lisätty 17.5.2009: Edellä mainitun linkin mukainen video on poistettu YouTubesta, mutta kopio löytyy (ainakin tällä hetkellä) osoitteesta http://www.youtube.com/watch?v=7tnn04NOkLg tai http://www.youtube.com/watch?v=xuXhztsP36I)

Tämä video on aito otos Toisesta Auringosta, joka näkyy vain siinä tapauksessa, että kameran linssin edessä käytetään auringonvalon heijastumista vähentävää suodatinta. Planeetta X:stä ja sitä ympäröivästä pölypilvestä heijastuva valo näkyy yhtä kirkkaana kuin auringonvalo, sillä se on auringonvaloa. Tässä otoksessa Toinen Aurinko muuttuu Auringon laskiessa ja ajoittain pilvet peittävät Toisen Auringon. Kameran linssistä tai ikkunalasista heijastuva auringonvalo näkyisi otoksessa aina pilvien etupuolella. Juuri ennen katoamistaan Toinen Aurinko muuttuu Jättiläisauringoksi, jonka me kerroimme vuonna 2003 tehtyjen havaintojen yhteydessä olevan hyvin hajaantunutta valoa, joka heijastuu Planeetta X:ää ympäröivästä pölypilvestä ja suuntautuu Maapalloa kohti. Tämän otoksen kuvaaja huomasi ilmeisesti Auringon lähistöllä jotakin sellaista, joka sai hänet kuvaamaan auringonlaskua monien minuuttien ajan.

Clafordin viljapeltokuvio on hyvin monimutkainen (http://www.cropcircleconnector.com/2009/clatford/clatford2009.html). Mitä se esittää?

Tämä viljapeltokuvio esittää jälleen kerran Planeetta X:n Maapallon ohitukseen liittyvät vaiheet. Aluksi Maapallo ja Planeetta X ovat kumpikin omissa oloissaan eivätkä juurikaan vaikuta toisiinsa. Ensimmäinen kiistaton merkki Planeetta X:n läsnäolosta tulee olemaan Maapallon pohjoisella pallonpuoliskolla koettava kolmen pimeän päivän jakso. Tällöin Planeetta X:n magneettinen pohjoisnapa osoittaa lähes suoraan Maapalloa kohti ja väistääkseen siitä aiheutuvaa magneettista painetta, Maapallo kääntää oman magneettisen pohjoisnapansa lähes täysin Planeetta X:stä poispäin. Tämän jälkeen Planeetta X valmistautuu kulkemaan planeettojen kiertoratatason läpi ja kääntyy sellaiseen asentoon, että sen magneettinen pohjoisnapa osoittaa ylöspäin. Tämä mahdollistaa sen, että Maapallo voi taas asettua normaaliin asentoonsa, eli siten, että magneettinen pohjoisnapa osoittaa ylöspäin. Mutta tämän jälkeen Maapallo ja Planeetta X vetävät toisiaan lähemmäs ollen magneettisesti samansuuntaisesti asemoituneina. Viljapeltokuviossa tätä tilannetta kuvaa kaksi samansuuntaista palkkia. Koska Maapallo on pienempi kuin Planeetta X, niin Maapallo liikkuu ja Planeetta X pysyy paikoillaan, jolloin Maapallolta katsottuna Planeetta X näyttää suurenevan aiheuttaen kauhua kansan keskuudessa. Lopulta Maapallolla tapahtuu napasiirtymä, kun Planeetta X:n ohittaa Maapallon ja jatkaa sen jälkeen matkaansa eteenpäin.

...

Kuinka kauan tulee kulumaan aikaa siihen, että avaruusmuukalaiset tulevat asumaan Maapallolle ihmisten kanssa napasiirtymän jälkeen?

Me elämme jo nyt Maapallolla ja olemme päivittäin yhteydessä ihmisten kanssa. Tarkoitat varmaan sitä, että eläisimme jatkuvasti samassa ulottuvuudessa ja että meidän ja ihmisten välillä olisi jatkuva avoin ja tietoinen vuorovaikutus? Tämän toteutumisen ajankohta riippuu sinusta ja naapurustostasi. Siellä, missä yhteydenpito avaruusmuukalaisten kanssa aiheuttaa levottomuutta, asiat etenevät hitaammin.

...

On esiintynyt keskustelua siitä, että avaruusmuukalaisten olemassaolo tultaisiin julkistamaan toukokuun aikana. Miten Zetat kommentoisivat näitä väitteitä?

Paljastuksia on tehty vaiheittain yhdessä valtiossa toisensa jälkeen. Viimeksi tällaista on tapahtunut Ruotsissa (http://www.examiner.com/x-2024-Denver-UFO-Examiner~y2009m5d6-UFO-Sweden-releases-18000-swedish-UFO-reports-to-the-public-domain). Tämä toiminta tulee jatkumaan. Kuten olemme selittäneet, mitään laajamittaista laskeutumista tai laajasti uutisoitua yhteydenottoa ei tule tapahtumaan. Tämä johtuu siitä säännöstä, että havahtumisen tulee olla asteittaista eikä se saa aiheuttaa kohtuutonta levottomuutta kansalaisten keskuudessa. Yhteyshenkilöiden määrä lisääntyy ja useampien ihmisten samanaikaisesti todistamat UFOjen näyttäytymiset tulevat lisääntymään. Aina silloin tällöin ilmenee ennustuksia tapahtumista, joiden yhteydessä avaruusmuukalaisten läsnäolo julkistettaisiin esimerkiksi laajamittaisessa televisioesiintymisessä. Näin asia ei kuitenkaan tule tapahtumaan.

...

Olen seurannut näitä keskusteluja jo pitkään, mutta tämä on ensimmäinen kysymykseni. Kysyisin henkisestä terveydestä. Millä tavoin ihmiset voisivat suojautua tulevien kuukausien aikana esiintyviä kielteisiä asioita vastaan?

Jokaista tulossa olevaa kielteistä muutosta kohti tulee olemaan myös myönteinen muutos. Nancy yrittää usein painottaa tätä asiaa radiohaastatteluissa esimerkiksi kertomalla siitä, että lasten ei tarvitse käydä koulussa ja siten he voivat osallistua muuhun toimintaan. Oppimista tapahtuu tietenkin vanhemman polvella istuessa, mutta koulussa käydessään lapset kokevat tuskalliseksi sen, että heidän täytyy istua pulpeteissaan ja perehtyä asioihin, joista he eivät ole kiinnostuneet. Aikuisten osalta laskujen maksu ja kellokortin leimaaminen tulevat jäämään historiaan. Elämä tulee olemaan täynnä muutosta. Toimiminen yhdessä toisten kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi tulee olemaan miellyttävää. Tällä hetkellä tällaista tapahtuu vain hyvin harvoilla työpaikoilla, mutta napasiirtymän jälkeen tämä tulee olemaan tavanomainen toimintamalli. Jopa kuolema, joko sairauden tai vanhuuden takia, tulee tapahtumaan nopeammin, koska ei ole enää nykyisen kaltaisia keinoja pitää parantumattomasti sairaat ihmiset keinotekoisesti hengissä. Lisäksi tulee olemaan se seikka, josta me usein mainitsemme eli se, että yhteisökeskeisesti toimivat yhteisöt voivat odottaa saavansa odottamattomia vierailijoita, jotka tuovat lahjoja. On siis paljon asioita, joita odottaa!