Zetatalk: Laskostuva Tyyni valtameri - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 9.6.2005, http://www.zetatalk.com/index/zeta225.htm , suomentanut Olli)

Me totesimme jo ZetaTalkin alkuaikoina, että uusi manner nousee esiin Afrikan ja Etelä-Amerikan mannerten välistä. Tämä manner nousee esiin, koska Etelänapamantereen laatta painuu alaspäin Tyynen valtameren puolelta. Tämä Tyynen valtameren puoleinen jännite alkaa nyt antaa merkkejä itsestään, kun Etelänapamantereen laatta alkaa olla irti joka reunastaan ja sen etureuna on noussut ylemmäksi aivan meidän ennusteemme mukaisesti. Kuten joulukuun 2004 Sumatran maanjäristyksissäkin tapahtui, Maapallon pinnalla asuvat ihmiset huomaavat käynnissä olevat tapahtumat selkeimmin sillä hetkellä, kun mannerlaatta irtoaa kiinnityksistään. Mannerlaatan vajoaminen toisen laatan alle aiheuttaa suhteellisen pientä vapinaa laattojen pinnalla kitkavoimien ravistellessa ylempää laattaa, joka vuorotellen tarttuu kiinni ja irtoaa. Laattojen venyminen aiheuttaa äkillistä vajoamista, joka aiheuttaa vahinkoa ihmisten rakentamille tie- ja rautatieverkostoille, silloille ja pilvenpiirtäjille, joiden on oletettu rakennetun lujalle kallioperälle, joka ei liiku. Mutta Maapalloon vaikuttavista ulkoisista voimista aiheutuvan paineen aikaansaama mannerlaatan hyppäys on odottamaton ilmiö. Yksi maanpinnan alue kohoaa, toinen vajoaa ja näillä kohdilla olevien vesimassojen täytyy asemoitua uudestaan, jolloin ne lähtevät etenemään valtavina hyökyaaltoina.

Ihmiskunta on hyvin heikosti tietoinen laajan Tyynen valtameren pohjalla olevista mannerlaatoista ja niiden saumoista, sillä kuinka seismografisia tutkimusvälineitä voitaisiin asettaa syvän meren pohjalle? Tyynen valtameren pohjan liikkeitä tutkitaan vain sen ympäriltä mantereelle asennettujen havaintovälineiden avulla. Ihmiset ovat asettaneet havaintovälineitä saarille, joiden reunat törröttävät veden yläpuolella ja he olettavat näiden tietojen perusteella ymmärtävänsä, mitä syvällä meren pohjassa tapahtuu. Me olemme kuvailleet sekä meren pinnan alapuolella että sen yläpuolella olevan maan käyttäytyvän samalla tavalla kuin hiutalepäällysteisen piirakan pinta, jolloin hiutaleet voivat pintaan kohdistuvan vedon aikana siirtyä kauemmas toisistaan muodostaen ohuemman kuoren ja pintaan kohdistuvan puristuksen aikana pinoutua toistensa päälle muodostaen paksumman kuoren. Veden pinnan yläpuolella oleva maa on asettunut tähän paikkaan pääasiassa koostumuksestaan johtuen veden pinnan alle painunutta maata pienemmän tiheytensä vuoksi. Onko Tyynen valtameren pohja niin kiinteä kuin ihmiskunta olettaa sen olevan? Tuskin, sillä se koostuu kymmenistä laatoista, joiden olemassa oloa ihmiskunta ei tiedosta ja jotka voivat liukua toistensa suhteen ja murtua. Meren pohjassa on myös liuskaista kiveä valmiina kasaantumaan paksummaksi ja tiiviimmäksi kivikerrostumaksi sekä syviä onkaloita, jotka todennäköisesti taittuvat kokoon. Miksi näin ei kävisi? Rutistapa pala paperia ja levitä se pöydän pinnalle. Tartu kiinni reunoista ja työnnä niitä toisiaan vastaan. Mikä kohta paperista antaa periksi siten, että paperi voi puristua kokoon? Harjanteet kohoavat ylöspäin, solat kapenevat ja muualla tapahtuva jännityksen väheneminen antaa Tyynen valtameren vieressä olevien muiden mannerlaattojen liikkua samalla tavalla.

Atlantti laajenee voimistaen edelleen venymäilmiötä, jonka esiintymisen me ennustimme jo kauan sitten. Ja syntyy äkillinen tsunami Tyynen valtameren rannikkoalueilla aiheuttaen suurta paniikkia näiden alueiden asukkaiden keskuudessa, jotka ovat tottuneet pitämään Tyyntä valtamerta käyttäytymiseltään nimensä mukaisena. Kaikkialla maailmassa ihmiset, joille ei ole kerrottu totuutta tulossa olevista tapahtumista, alkavat vaatia vastauksia. Voiko kaikki johtua kasvihuoneilmiöstä, joka aiheuttaa mannerlaattojen kohoamista ja katkeamista? Me olemme jo pitkään varoittaneet vallanpitäjiä siitä, että elleivät he kerro kansalaisille asioiden todellisesta tilasta riittävän ajoissa, he tulevat menettämään kaiken uskottavuutensa niiden ihmisten silmissä, joita he ovat aikoneet jatkossakin pitää alamaisinaan. Heidän aikansa kertoa totuus, myöntää asioiden salailu ja peittely ja sysätä syntipukit esille kansalaisten kiukun kohteeksi ja siten pelastaa oma nahkansa, alkaa olla loppumaisillaan. Pian totuus asioiden tilasta ja syistä paljastuu kansalaisten eteen silminnähtavänä, selkeänä, kiistämättömänä ja kaikki totuuden salailuun osallistuneet joutuvat vastaamaan teoistaan.

Zetatalk: Kehityssuunnat - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 11.6.2005, http://www.zetatalk.com/index/zeta226.htm , suomentanut Olli)

Me ennustimme vuonna 1995 nyt esiintyvät sääolosuhteet, vuonna 1999 hurrikaanien ja tornadojen lisääntymisen ja vuonna 2000, että näinä aikoina voidaan odottaa lunta satavan kesän aikana. Vuonna 1995 me ennustimme myös Maapallon magneettikentän häiriöt, jotka aiheutuvat Planeetta X:n ja Auringon aiheuttamista ristiriitaisista vaikutuksista. Vuonna 1995 me ennustimme maanjäristysten lisääntymisen ja vuonna 2001, että tulivuorenpurkaukset lisääntyvät lineaarisesti. Kaikki nämä kehityssuunnat alkavat nyt tulla ilmeisiksi, vaikkakin vallanpitäjien kontrolloimat tiedotusvälineet eivät niiden olemassa oloa vielä myönnä. Tulevatko nämä kehityssuunnat edelleen jatkumaan? Ne tulevat nopeasti voimistumaan kauhistuneiden ihmisten silmien edessä, koska nyt on ylitetty kynnys, jolloin kaikki asiat tuntuvat poikkeavan normaalista ja kaikki nämä poikkeavuudet lisääntyvät samanaikaisesti. Kun lohikäärme on nostanut päänsä maanpinnan yläpuolelle ja jatkaa edelleen nousuaan yhä korkeammalle siten, että sen siipien, kynsien ja pitkän pyrstön kauheus on kaikkien nähtävissä, ihmiset ymmärtävät, mitä on tapahtunut sen noustessa kohti horisonttia ja että vieläkin pahempaa on tulossa.

Tämä kaikki huutaa vastausta kysymykseen, milloin vallanpitäjät kiinnittävät huomiota näihin kehityssuuntiin? Eivät koskaan. He jatkavat edelleen vallanhaluisten hyväksymällä toimintatavalla, sillä he eivät voi myöntää mitä on odotettavissa - napasiirtymä - eikä sitä, mikä on saapunut aurinkokunnan sisäosiin aiheuttamaan kaiken tämän - Planeetta X - koska näin tehdessään heidän täytyisi myöntää tienneensä asiasta jo pitkän aikaa ja pitäneensä kansalaiset tiedotuspimennossa oman mukavuutensa takia. Meteorologitkin jo kohauttelevat olkapäitään ja myöntävät, että säätiloista on tullut ajoittain mahdottomia ennustaa eikä ennätysten päivittäinen rikkoutuminen vaikuta enää epämukavalta. Kasvihuoneilmiöstä pidetään jonkin verran ääntä ja toivotaan, että sen avulla saadaan rauhoitettua ihmisiä, jotka eivät osaa yhdistellä asioita, mutta siltikään se ei anna vakuuttavaa selitystä lisääntyneille maanjäristyksille ja tulivuorenpurkauksille. Asioiden salailu ja peittely jatkuu, maanjäristysten ilmoitetaan olevan todellista pienempiä ja joitakin järistyksiä jätetään merkitsemättä tilastoihin ilman selitystä. Katastrofielokuvia tulee teattereihin korvaamaan vallanpitäjien rehellisyyden puutetta. Kaikki Maapallon magneettikentän poikkeavuudet selitetään johtuviksi Auringosta, vaikka se ei anna kelvollista selitystä magneettinapojen vaelteluun joka suuntaan Maapallon vaappuessa ja aloitellessa niitä magneettisia kiemurteluja ja käännöksiä, joita Planeetta X aiheuttaa.

Missä vaiheessa vallanpitäjät tulevat kertomaan näistä kehityssuunnista? Vasta kauan sen jälkeen, kun kansalaiset ovat jo kääntäneet heille selkänsä etsiessään vastauksia kysymyksiinsä. Kauan sen jälkeen, kun kansalaiset ovat tehneet johtopäätöksen, että vallanpitäjät valehtelevat heille ja että vallanpitäjiä ei kannata kuunnella. Tässä vaiheessa kansalaiset eivät tule hyväksymään muuta vastausta kuin totuuden, joka tullaan myöntämään samalla kun valitut syntipukit - Bushin hallinto ja USA:n kansallisen turvallisuuden neuvosto - tuomitaan Planeetta X:n läsnäoloon liittyvän tiedon salailun ja peittelyn takia. NASA, observatoriot ja tähtitieteilijät on pakotettu vaikenemaan kansallisen turvallisuuden nimissä vannotun valan avulla. Samaa toimintatapaa on käytetty myös asiasta tietävien tiedostusvälineiden edustajien, meteorologien, seismologien ja poliitikkojen suhteen. Säädökset, joiden nojalla kansallista turvallisuutta uhkaaviksi katsotut henkilöt voidaan vangita ilman oikeuslaitoksen päätöstä ja aiempien työtovereiden tiedossa olevat asioista tietävien henkilöiden lisääntyvät murhat kattavat loput. Pienempien valtioiden päämiehet ovat haavoittuvia, tietävät sen ja siksi kaikki odottavat 'ison tekijän' - USA:n - tekevän aloitteen asioiden salailun ja peittelyn murtamisessa.

Kuinka ja milloin tämä pattitilanne tulee ratkeamaan? Silloin, kun taloudellisen vaikutusvaltansa avulla USA:n polvilleen pakottamaan kykenevät tahot näkevät kansalaisten alkavan ajautua hallitsemattomaan paniikkiin ja päättävät valita pienemmän pahan eli hallitun paniikin. Silloin tehdään tunnustuksia, osoitellaan sormella ja aloitetaan rehellinen keskustelu siitä, mitä kadunmies voi oman tulevaisuutensa eteen tehdä. Siihen saakka tätä käänteentekevää hetkeä valmistellaan samalla, kun Bushin hallintoa mustamaalataan, Maapallon muutoksista puhutaan yhä avoimemmin ja loppunäytöksen esiintyjät harjoittelevat roolejaan.