Zetatalk: Otteita nettikeskustelun aikana syntyneistä päivityksistä (10.1.2009) - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 10.1.2009, http://www.zetatalk.com/index/zeta491.htm , suomentanut Olli)

...

Tulevatko USA:n uuskonservatiivit lopultakin lopettamaan yrittämästä saada aikaan poikkeustilaa ja ryhtymään tukemaan Obamaa, koska se on ainoa vaihtoehto, jonka avulla täydellinen talouden romahdus voidaan estää?

Bush/Cheneyn hallinnon lukuisat yritykset poikkeustilan julistamiseksi ovat nyt loppuneet. Obaman hallinnon aikana uuskonservatiivit eivät ole vallassa ja siten he eivät voi hyötyä poikkeustilasta millään lailla. Aiemmat Bushin kannattajat tulevat yrittämään kontrolloida liittovaltion virkamiesten toimintaa, mutta he tulevat pian huomaamaan, että tällainen menettely ei tuota tulosta. Sen jälkeen nämä tahot tulevat muodostamaan omia sulkeutuneita liittoutumiaan, ovathan he jo aiemmin rakennuttaneet itselleen suojaluolastoja, joihin he aikovat asettua asumaan napasiirtymää edeltävien viimeisten viikkojen ja napasiirtymän jälkeisen ajan ajaksi. Heidän muodostamansa psykologiset liittoutumat, joiden puitteissa he verkostoituvat ja tekevät keskinäisiä sopimuksia toistensa tukemisesta, tulevat vahvistumaan. Kuitenkin, kuten me olemme jo useasti todenneet, kun itsekeskeiset yksilöt yrittävät liittoutua yhteen saavuttaakseen yhteisen päämäärän, se ei onnistu. Jokainen heistä toimii kuitenkin omien etujensa puolesta tarvittaessa muiden kustannuksella. Tulossa ei siis ole kovinkaan ruusuiset ajat uuskonservatiiveille.

Zetat sanoivat viime viikolla, että he eivät tule antamaan ennusteita muutoksen edistymisestä vuoden 2009 aikana samaan tapaan kuin he ennustivat "muutosasteen" olevan vuoden 2008 lopussa 6 asteikolla 1-10. Voisivatko Zetat kertoa, mikä tuon viimevuotisen ennusteen ja "muutosasteen" 6 merkitys oikein oli? Olen hieman hämmentynyt siitä. Oliko taas kyse jostakin valkoisesta valheesta?

Viime viikolla me totesimme, että "muutosastetta" 6 ei ollut silloin vielä saavutettu. Sitä ei ole vieläkään saavutettu, mutta me voimme todeta, että nyt on saavutettu vakaa "muutosaste" 5 tai ehkä 5+. Geologisista muutoksista me pystymme ennustamaan ilmiöiden tapahtumisjärjestyksen, mutta emme välttämättä niiden tapahtumisajankohtaa. Jos tarkastelette maanjäristysten ja venymävaikutuksesta johtuvien maan liikkumisten aiheuttamia lisääntyneitä onnettomuuksia, joista Nancy on kertonut uutiskirjeissään, niin huomaatte, että muutosten tahti on kiihtynyt. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että "muutosaste" olisi jo 6. Poikkeavat sääolosuhteet, Maapallon vaappumisliike, maanjäristykset ja tulivuorenpurkaukset tulevat jatkumaan ja lisääntymään. Venymävyöhykkeillä tapahtuvat onnettomuudet tulevat myös lisääntymään ja voimistumaan yhtä vakaviksi kuin maanjäristysonnettomuudetkin, mutta niistä ei tulla uutisoimaan yhtä laajasti kuin maanjäristyksistä. Muutosten tahti tulee nopeutumaan.

...

Voisivatko Zetat arvioida, milloin Israelin sotatoimet Gazan alueella tulevat loppumaan? Monet otaksuvat sen tapahtuvan heti, kun Obama astuu virkaan.

Israel ottaa kaiken hyödyn irti vielä jäljellä olevasta Bushin vallassa olon ajasta. Israel pelkää suuresti menettävänsä USA:n armeijan tarjoaman tuen, kun USA:n joukot poistuvat Irakista. Israel on säännöllisesti hyökännyt naapurialueidensa kimppuun ja vallannut alueita tai ottanut alueita hallintaansa ja sen jälkeen taas perääntynyt, jotta kansainvälinen painostus ei kasvaisi liian suureksi. Näiden hyökkäysten välillä israelilaiset levittäytyvät palestiinalaisalueille, rakentavat sinne laittomasti asumuksia ja nälvivät palestiinalaisia saaden näin taas syyn uusille sotatoimille. Israelilaiset uskovat, että Obama ei tue tällaista toimintaa ja niinpä he toimivat nyt täydellä voimalla ennen kuin Obama astuu virkaan.

...

History Channel lähetti tällä viikolla kolme tuntia uutta ohjelmaa siitä, kuinka Maapallolla tapahtuu suuri mullistus 21.12.2012. Voisivatko Zetat kommentoida tätä?

Me olemme todenneet, että 2012 on "hyväksytty" ajankohta ennakoiduille mullistuksille, koska se on vielä niin kaukana tulevaisuudessa. Se on kuitenkin liian kaukana, koska mullistukset tapahtuvat ennen vuotta 2012. Me olemme selittäneet, että 2012 on vain päätelmä ja arvaus ja kuka tahansa, joka tutkii asiaa hieman tarkemmin, tulee samaan tulokseen. Arkeologit kiistelevät päivämäärästä yhä edelleen! Vallanpitäjät haluavat kansalaisten viivästyttävän omia henkilökohtaisia valmistautumistoimenpiteitään, jotta kansalaiset eivät lakkaisi käymästä töissä, maksamasta verojaan, lainojaan ja vuokriaan ja jotta he eivät tukkisi valtateitä yrittäessään hankkiutua turvaan sekasortoisessa paniikissa. Niinpä ZetaTalkin sanomaa ei nähdä ja kuulla tiedotusvälineissä, mutta jokaista, joka mainitsee vuoden 2012, pidetään kullanarvoisena tietolähteenä.

Monet odottivat vuoden 2008 lopulla tapahtuvan jotakin mullistavaa, mutta kun mitään ei näyttänyt tapahtuvan, niin monet tuntuvat nyt alkaneen uskoa mullistuksen tapahtuvan ennusteiden mukaan vuonna 2012. Mikä oli Zetojen "muutosaste 6" -ennusteen todellinen tarkoitus? Voitiinko sen avulla tehdä tyhjäksi joku itsekeskeisten tahojen suunnitelma?

Me olemme selittäneet, että ennusteemme siitä, että asteikolla 1-10 "muutosaste" olisi 6 vuoden 2008 lopulla, perustui meidän parhaaseen mahdolliseen arvioomme Maapallon muutosten etenemisnopeudesta, mutta muutokset ovatkin tapahtuneet hitaammin kuin me otaksuimme. Kysymys ei ollut mistään muusta.

...