Zetatalk: Otteita ZetaTalk-päivityksistä (11.2.2012) - kanavana Nancy Lieder

(Julkaistu 11.2.2012, kanavoitu viikon 6/2012 aikana, http://www.zetatalk.com/ning/11fe2012.htm , suomentanut Olli)

Miksi Planeetta X on nyt yhtäkkiä muuttunut paljon paremmin näkyväksi? Onko Planeetta X:n sijainti Maapalloon nähden muuttunut?

Sun = Aurinko , PX = Planeetta X , Earth = Maapallo

1 = normaalitilanne

2 = Maapallon asento vaappumisliikkeen vaiheessa, jolloin Mainessa Aurinko nousee ja Italiassa on myöhäinen aamu

3 = Maapallon kallistuma aiheuttaa illuusion siitä, että Planeetta X sijaitsisi suoraan Auringon alapuolella

Onko Planeetta X:n sijainti muuttunut nyt siten, että Euroopasta ja USA:n itärannikolta katsottuna se näyttää sijaitsevan suoraan Auringon alapuolella? Tämä johtuu Maapallon muuttuneesta vaappumis- ja kallistumisliikkeestä, jonka johdosta Maapallon pinnalla sijaitseva tarkkailija näkee Planeetta X:n sijaitsevan nyt suoraan Auringon alla (kello kuudessa) eikä kello neljässä kuten aiemmin. Mutta Planeetta X on tullut selkeästi paremmin näkyväksi! Maailmojen Neuvostolle on nyt yhä useammin tuotu tietoon huolestuneisuus siitä, että tietoa Planeetta X:n läsnäolosta salaillaan edelleen. Maailmojen Neuvosto haluaa pitää tilanteen tasapuolisena siten, että nuoret sielut voivat tehdä päätöksiään omaan ja toisten tilanteeseen liittyen tosiasioihin pohjautuen. Jos tulevaisuus ei välttämättä olekaan pelkästään ruusuinen, mutta asian esitetään olevan niin, niin yhteisöllisesti (palvelus-toiselle) suuntautumassa olevat sielut tyytyvät usein tilanteeseen eivätkä ryhdy toimintaan paremman tulevaisuuden puolesta. Juuri toimintaan ryhtyminen kehittää nuorta sielua, joten juuri sitä toivotaan ja edellytetään. Näin ollen Maailmojen Neuvosto on tehnyt päätöksen sallia Planeetta X:n eli Nibirun tulla paremmin näkyväksi ei pelkästään valokuvissa vaan myös paljain silmin ja keskellä päivää. Tämän toivotaan ravistelevan ja rapauttavan Planeetta X:n läsnäolon salailutoimintaa. Voitte siis odottaa lisää tällaista!

Sveitsin Davosissa järjestettiin äskettäin talouspäättäjien kokous. Mistä asioista siellä mahdettiin keskustella? (http://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2012).

Vuosittaisessa Davosin kokouksessa on enemmän osallistujia kuin mitä oli äskettäisessä G20-kokouksessa ja siten Davosin kokouksessa on paremmin mahdollista käydä suljettuja keskusteluja kasvotusten akuuteista asioista kuten ZetaTalkin esittämistä tulevaisuuden "maailmanlopun" ennustuksista. Kysehän ei kuitenkaan ole tavallisten kansalaisten kannalta mistään maailmanlopusta, sillä jos mullistusten yhteydessä sattuisikin menettämään henkensä, niin voi inkarnoitua uudelleen uuteen maailmaan, jossa ei ole velan ja poliittisen pelin asettamia rajoituksia. Mutta Davosin kokoukseen osallistuville tilanne on toinen, sillä heidän tuntemansa maailma tulee katoamaan. He eivät tule enää olemaan johtavassa asemassa päättämässä rahavarojen käytöstä, sillä raha tulee menettämään merkityksensä.

Vuoden 2011 Davosin kokouksen aikaan meidän 7/10-ennustustemme mukaiset tapahtumat olivat vasta juuri alkaneet. Pakistanin Indus-laakso oli kyllä vajonnut ennustamamme noin kolme metriä ja Filippiinien vajoaminen oli alkanut, mutta paljon pienemmässä määrin kuin mitä me olimme ennustaneet Sundan mannerlaatan kokonaisuudessaan vajoavan. Niinpä kokouksen osallistujat enimmäkseen vain hymähtelivät ja naureskelivat meidän ennustuksillemme helpottuneina. Mutta nyt vuoden 2012 Davosin kokoukseen mennessä Thaimaa on vajonnut jo niin paljon, että tulvavedet ovat syöksyneet Bangkokiin ja suuri osa Vietnamia ja Jaavaa on selvästi vajonnut veden alle samalla, kun lähes kaikki mannerlaatat osoittavat merkkejä meidän ennustamastamme jännitystilasta.

Mutta vielä suurempaa pelkoa kuin pelkoa siitä, että nykyinen elämäntapa tulisi päättymään ja varakkaista ja heidän käskyläisistään tulisi merkityksettömiä, kokoukseen osallistujat tuntevat siitä mahdollisuudesta, että kansalaiset havahtuisivat todellisuuteen. Pikku hiljaa heille on alkanut käydä selväksi se, että he eivät voi kätevästi siirtyä nykyisestä mukavasta elämäntavastaan jatkamaan samanlaista elämää ylellisiin ja turvallisiin suojabunkkereihinsa. Kansalaiset kiinnittävät kyllä huomiota Maapallon muutoksiin ja alkavat yhä enemmän vaatia päteviä selityksiä! Maapallon voimistuneen vaappumisliikkeen myötä Aurinko ja Kuu sijaitsevat usein poikkeuksellisissa paikoissa ja tästä sekä Maapallon synnyttämistä oudoista äänistä löytyy paljon mainintoja ja kommentteja internetissä.

Davosin kokouksen osallistujat ovat pitkään olleet tyytyväisiä tilanteeseen varmoina siitä, että NASA ja USGS saisivat kiistämällä tosiasiat ja muokkaamalla havaittuja tietoja uteliaat ihmiset vakuuttuneiksi siitä, että mitään poikkeuksellista ei ole tapahtumassa. Nyt he ovat voineet havaita, kuinka jopa niin pieni asia kuin Planeetta X:n ja sen pölypilven ja kuuvanojen lisääntynyt näkyvyys taivaalla, voi asettaa kaikki NASA:n antamat lausunnot kyseenalaiseen valoon ja osoittaa NASA:n valehtelevan. Nyt on tullut yleiseen tietoon, että tavalliset kansalaiset voivat tehdä omakohtaisia havaintoja Planeetta X:stä käyttämällä punaisia valon sävyjä korostavaa suodatinta ja niinpä tätä asiaa on nyt mahdotonta salata ja estää ihmisiä toimimasta näin. Nyt on nähty, että yksikin ihminen voi aiheuttaa suuren mullistuksen, kuten Alberto teki julkaisemalla punaisen sävyjä korostavan suodattimen avulla otettuja Planeetta X:ää esittäviä valokuvia Poleshift Ning -internetsivustolla.

Davosin kokouksen osallistujat ovat paniikissa! Ensin he keskustelevat siitä, mitä Planeetta X:n läsnäolon salailun paljastuminen tarkoittaa ja mitä ZetaTalkin ennustusten toteutuminen tarkoittaa, ja sitten siitä, että mitä pitäisi tehdä. Heillä ei ole vaihtoehtoja. Siinä vaiheessa, kun on ilmiselvää, että Maapallon ja Auringon välillä sijaitsee Planeetta X, NASA menettää merkityksensä samoin kuin USGS:kin, koska ihmiset tietävät ZetaTalkin ennustusten perusteella sen, että missä vaiheessa suuret maanjäristykset iskevät. Davosin kokouksen osallistujat menettävät asemansa myös silloin, kun kaupungit luhistuvat, sillat romahtavat ja nälkäiset pakolaiset vaeltelevat ympäriinsä. Davosin kokouksen osallistujat tulevat huomaamaan sen, että heidän ainoa vaihtoehtonsa on siirtyä hyvissä ajoin turvabunkkereihinsa.

...

Zetat ovat kertoneet, että vuosi sitten Iso-Britannian pääministeri David Cameron järjesti Baltian maiden johtajille kokouksen, jossa keskusteltiin Eurooppaan kohdistuvasta tsunamista. Cameron järjesti äskettäin myös toisen tällaisen kokouksen sekä kuukauden päästä siitä myös kolmannen kokouksen Ruotsissa. Voivatko Zetat kommentoida, että millaisiin tuloksiin näissä kokouksissa käydyt keskustelut ovat johtaneet? (http://www.guardian.co.uk/politics/2012/feb/09/david-cameron-nordic-goliaths-sweden)

Tämä on todellakin käynnissä oleva prosessi, jossa alkuvaiheen ehdotelmat ovat nyt konkretisoitumassa toimintasuunnitelmiksi. Latviakin on nyt otettu mukaan naapurivaltioidensa vaatimuksesta. Keskeisenä ajatuksena on ollut varmistaa se, että laivoja on käytössä riittävästi pakolaisten kuljettamiseksi, jotta ei syntyisi "inhimillistä kriisiä". Meidän kuvailemamme Eurooppaan kohdistuva tsunami vahingoittaisi eniten Isoa-Britanniaa ja Tanskaa. Tämän vaikutuksia pyritään minimoimaan kehittämällä poijuihin ja havainnointilaivoihin perustuvaa varoitusjärjestelmää.

USA:ssa New Madridin siirroksessa tapahtuvan suuremman liikehdinnän on tarkoitus toimia merkkinä, jonka myötä tämä varoitusjärjestelmä asetettaisiin täysvalmiuteen, minkä jälkeen pienikin merkki Atlantilla syntyvästä tsunamiaallosta aiheuttaisi täyden hälytystilan Isossa-Britanniassa ja Tanskassa. Tässä vaiheessa Isossa-Britanniassa alettaisiin siirtää väestöä sisämaahan ja Tanskasta laivoihin tai Ruotsiin. Toimintaa pidettäisiin harjoituksena, jos se toteutettaisiinkin liian aikaisessa vaiheessa 7/10-tapahtumien edetessä ja todellista tsunamia ei vielä syntyisikään. Tällaista "turhaa" harjoitustakin pidetään kuitenkin vain hyvänä asiana valmistauduttaessa todelliseen tsunamiin. Myös muiden tsunamin vaikutusalueella olevien maiden odotetaan siirtävän väestöään rannikolta sisämaahan turvaan.

Näissä keskusteluissa ei kuitenkaan käsitellä napasiirtymän jälkeistä meriveden pinnan nousua, sillä jo pelkästään Eurooppaan kohdistuvassa tsunamissa on ongelmia enemmän kuin mitä kokouksen osallistujat pystyvät käsittelemään. Näin ollen suunnitelmana on se, että Isosta-Britanniasta ja Tanskasta evakuoidut asukkaat palaavat takaisin kotiseuduilleen, kun tulvavedet ovat laskeneet. Tämä ei tietenkään ole mikään lopullinen ratkaisu, mutta kukaan ei halua puhua vielä tsunamia suuremmastakin ongelmasta. Vallanpitäjien tiedemiehillä teettämät selvitykset ovat vahvistaneet meidän antamamme ennusteet siitä, millä tavalla Pohjois-Atlantin mannerlaatat tulevat reagoimaan siihen, kun Pohjois-Amerikan mannerlaattojen jännitystila laukeaa New Madridin siirroksen liikkuessa. Näin ollen vallanpitäjät kyllä tietävät sen, että Eurooppaan kohdistuva tsunami on tulossa.