Zetatalk: Ei politiikkaa - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 11.10.2003 , http://www.zetatalk.com/index/zeta33.htm , suomentanut Olli)

Ottaen huomioon sen koko ajan lisääntyvässä määrin ilmeisen tosiasian, että Planeetta X on Maapallon läheisyydessä eikä tule siitä poistumaan aiheuttamatta mullistuksia Maapallolla sekä sen, että USA:n armeija teki viime elokuussa päätöksen vaihtaa komentajakseen oma sisäinen hallintonsa Valkoisen Talon tilalle, miltä kannalta pitäisi katsoa NATOn komentajien sotaharjoituksiin liittyvää kokousta, joka järjestettiin Coloradossa USA:ssa lokakuun alussa? Eikö sotaharjoituksia pitäisi ennemminkin järjestää Euroopassa, missä suurin osa NATOn jäsenvaltioista sijaitsee? Koska NATO on Pohjois-Atlantin Puolustusliitto, eikö USA:n mantereen läntinen alue ole aivan väärä paikka järjestää tällainen kokous? Ja missä ovat samaan aikaan poliitikot, esiintymässä julkisuuden näyttämöllä ja selittämässä tilannetta kansalle vai ainoastaan hyvin vähän esillä julkisuudessa? Verrataanpa tätä kokousta muutama kuukausi sitten Ranskassa pidettyyn virallisen ilmoituksen mukaan Irakin tilannetta käsittelleeseen kokoukseen, johon osallistui valtionpäämiehiä ympäri maailman niin monesta maasta, että tästä kokouksesta tuli jopa YK:n kokousten kilpailija. NATOn kokouksesta ei juurikaan tiedotettu julkisuuteen, kun taas Ranskan kokous oli julkisuudessa voimakkaasti esillä sekä ennen kokousta että sen aikana. NATOn kokous ei ollut poliittinen ja siellä käsiteltiin käytännön asioita ja siihen otti osaa varsinkin jäsenvaltioiden puolustuksesta vastaavat tahot.

Mitä sotilasyksiköiden pitäisi tehdä, kun poliitikot ja politiikka yleensäkin näytää olevan voimatonta tilanteessa, jossa äskettäinen yritys muuttaa Planeetta X:n kulkurataa räjäyttämällä ydinpommeja sopivassa kohdassa avaruutta ja käyttäen peiteoperaationa Galileo-avaruusluotaimen tuhoamista ohjaamalla se syöksymään päin Jupiter-planeettaa, epäonnistui, ja siten ainoaksi vaihtoehdoksi jää varautuminen tulossa oleviin mullistuksiin? Ranskassa järjestetyssä kokouksessa, tilanteessa, jolloin Valkoinen Talo näytti hallitsevan maailmaa miehittäen minkä tahansa haluamansa valtion ja muodostaen siten uhkan niille valtioille, jotka eivät olleet lahjottavissa, valtionpäämiehille kerrottiin, että oudosti käyttäytyvä planeetta oli saapunut Maapallon läheisyyteen mutta että se vain kulkisi ohi ja jatkaisi matkaansa ja siten tärkein asia oli pimittää kansalaisilta kaikki tätä planeettaa koskeva tieto ja siten estää kansalaisten keskuudessa mahdollisesti syntyvä paniikki. Painostusta, kiristystä, lahjontaa - kaikkia näitä keinoja käytettiin kunnes kaikki suostuivat noudattamaan tätä USA:n ja muiden suurvaltojen asettamaa toimintamallia ja sitoutuivat olemaan tekemättä asian suhteen mitään julkisia tiedonantoja ennen kuin virallinen "vaara ohi"-merkki annettaisiin. Osa tätä suunnitelmaa oli muuttaa Planeetta X:n kulkurataa ydinpommeja räjäyttämällä ja niin varmoja NASAn ylimieliset päälliköt tämän suunnitelman onnistumisesta olivat, että ne lupaukset, joita suurvaltojen johtajat tekivät sen tilanteen varalta, että tämä suunnitelma epäonnistuisi, tehtiin ylimielisesti olettaen, ettei niitä tarvitsisi koskaan lunastaa. Kun sitten tulikin aika lunastaa nämä lupaukset, niin seurauksena oli "halvaustila".

Ne, joilla oli taloudellisia intressejä - rannikkoalueilla sijaitsevia kiinteistöjä, kauppaliikkeitä jotka todennäköisesti tultaisiin ryöstämään tyhjiksi, omistusosuuksia yhtiöissä joiden toiminta lakkaisi kun työntekijät joutuisivat paniikin valtaan, rahoituslaitoksia joiden toiminta perustuu rahan arvon säilymiseen, arvopapereihin perustuvaa varallisuutta - ja ne, joiden toimeentulo oli riippuvainen talousjärjestelmän toiminnan jatkumisesta entisellään, esittivät painavia lausuntoja korostaen sitä, että mikä tahansa lausunto siitä asiasta, että Maapallon läheisyyteen on saapunut uusi oudosti käyttäytyvä planeetta, on edesvastuuton. Poliitikot, jotka eivät olleet koskaan varautuneet tekemään muuta kuin ilmestymään paikalle paikallisen katastrofin tapahduttua tai siirtämään hyödykkeitä alueelta toiselle ja leikkimään sankaria, kalpenivat tajutessaan joutuvansa kohtaamaan tulevaisuudennäkymän, jossa he joutuvat kohtaamaan vaatimuksia esittävän kansan ilman riittäviä käytettävissä olevia resursseja. Varsinkin ne, jotka ovat aikoneet olla uuden maailman kuninkaita järjestettyään öljykenttien valtaamisen Irakilta käyttäen tekosyynä terrorismin torjuntaa ja vääristeltyään presidentinvaalien tuloslaskentaa säilyttääkseen vallan omissa käsissään, vaativat, että kansalaisia ei saa saattaa hämmennyksen valtaan kertomalla heille totuuden.

Lyhyesti sanottuna, USAn ja muiden maiden armeijat joutuivat tekemään päätöksen - antaako politiikan, yritysmaailman ja henkilökohtaisten intressien vaikuttaa heidän toimintaansa, vai pitäisikö heidän kunnioittaa vannomaansa valaa suojella ja puolustaa maansa kansalaisia.

--------------------------------------------------------------

Zetatalk: Yhteinen hyvä - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 11.10.2003 , http://www.zetatalk.com/index/zeta34.htm , suomentanut Olli)

Politiikkaa lukuun ottamatta, mitä pitäisi yhteisen hyvän eteen työskentelemisen tehtäväkseen ottaneiden päättäjien tehdä, kun Planeetta X jatkaa lähestymistään? Kun valtionpäämiesten tapaamiselle Ranskassa ilmoitettiin viralliseksi syyksi keskusteleminen Irakin asioista, Coloradossa USA:ssa kokoontuneet puolustusministeriöiden edustajat käyttivät tekosyynä NATOn sotaharjoituksia. On syytä ottaa huomioon, että kummassakaan kokouksessa keskusteluja ei välitetty sähköisesti, jolloin niitä olisi mahdollisesti voitu salakuunnella, vaan ne käytiin kasvotusten. Mahdolliset toimintavaihtoehdot ovat kertoa julkisuuteen koko totuus, ei mitään, laskea liikkeelle tiedon murusia, antaa keinotekoisia selityksiä tai kertoa osittainen totuus.

--------------------------------------------------------------

Zetatalk: Suurempi tarve - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 11.10.2003 , http://www.zetatalk.com/index/zeta35.htm , suomentanut Olli)

USAn armeijaa on käytetty vallanpitäjien etujen edistämiseen ja turvaamiseen yhteisen hyvän puolustamisen sijaan ja se on hyvin pahoillaan tästä. Vapauden ja demokratian puolustamisen sijaan viimeisimmät sodat on käyty uusien maa-alueiden valtaamiseksi ja aikaisempien omistusten turvaamiseksi käyttäen USAn armeijaa ikään kuin yksityisarmeijana. NATOn kokouksessa käsitellyt sotaharjoitukset sisälsivät sellaisia laajoja katastrofeja kuin me olemme ennustaneet tapahtuvan napasiirtymän yhteydessä. Jos tällaista tapahtuu todellisuudessa - massiivisia tulivuorenpurkauksia, teitä repiviä ja kaupunkeja luhistavia maanjäristyksiä, suuret määrät kodittomia ihmisiä vaeltamassa pitkin maaseutua - niin missä valossa pitäisi katsoa niitä sopimuksia, jotka velvoittavat USAn armeijaa pitämään sotilaitaan tukikohdissaan eri puolilla maailmaa? Nämä katastrofit koskisivat kaikkia valtioita, kaikki armeijat kokisivat laajaa hävitystä ja ne olisivat täystyöllistettyjä selviytymään tästä hätätilasta, mistään valtioiden välisistä rajoista ei tarvitsisi huolehtia, koska ainoa mielessä oleva asia olisi katastrofista selviytyminen ja ylipäänsä hengissä säilyminen. Tällaisten mullistusten tapahtuessa sotilasjoukot kotiutettaisiin kaikessa hiljaisuudessa ilman sen suurempaa julkisuutta ja tukikohtiin jätettäisiin korkeintaan minimimiehitys. Syyksi kotiuttamiseen ilmoitettaisiin se, että sotilaille on suurempi tarve kotimaassa.