Zetatalk: Rahoitusmarkkinoiden romahdus - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 11.10.2008, http://www.zetatalk.com/index/zeta477.htm , suomentanut Olli)

Yrittäessään kaikin keinoin välttää toistamasta 1930-luvun suuren laman aikaan tehtyjä erehdyksiä keskuspankit ja hallitukset eri puolilla maailmaa pumppaavat rahaa pankkijärjestelmiinsä - inflaation uhkasta välittämättä. Tuleeko tämä toimenpide auttamaan? Se ei aiheuta vahinkoa, mutta ei myöskään muuta kokonaistilannetta suuntaan eikä toiseen. Vaikkakin äskettäisten talousjärjestelmävaikeuksien väitetään aiheutuvan pitkälti USA:n asuntoluottokriisin vaikutuksista, siihen oli monta muutakin syytä. Me totesimme jo lähes vuosikymmen sitten, että maailma oli ajautumassa lamaan ja tämä arviomme perustui analyysiin siitä, millaisten asioiden kanssa maailmantalous joutuu kamppailemaan Maapallon muutosten voimistuessa.

Ensinnäkin esiintyy sadonmenetyksiä poikkeavien sääolosuhteiden ja kuivuuden ja kaatosateiden vaihtelun vaikutuksesta. Voimakkaat sateet saavat viljapellot tulvimaan ja ennen kokematon kuivuus paahtaa viljan elinkelvottomaksi. Pakkaset tulevat myöhässä ja leuto talvi saa kasvit ensin toimimaan kuin olisi aikainen kevät ja sen jälkeen tulevat pakkaset vahingoittavat hedelmäpuita ja syysvehnää. Kaikki nämä tekijät aiheuttavat maailmanlaajuista ruuan hinnan nousua tarjonnan vähetessä ja kustannusten noustessa, kun viljoja joudutaan kylvämään uudelleen ja vakuutuskustannukset nousevat. Ruuan hinnan noustessa siihen käytetty rahamäärä kasvaa ja tingitään muista hyödykkeistä, jolloin kulutus ja markkinoilla liikkuvan rahan määrä vähenee.

Toiseksi maanjäristysten ja myrskyjen liike-elämälle ja teollisuudelle aiheuttamien fyysisten vahinkojen määrä on ollut kasvussa. Katkeavat polttoaineen ja kemikaalien siirtoon käytetyt putket aiheuttavat tehtaiden räjähdyksiä, yllättävät maaperän vajoamiset luhistuttavat kaupunkien katuja ja rakennuksia. Vaikkakin näitä ilmiöitä on tiedotusvälineissä käsitelty toisistaan riippumattomina tapauksina eikä minkäänlaisena yleisenä lisääntyvänä ilmiönä, ne aiheuttavat liike-elämälle ja teollisuudelle kustannuksia ja sitä kautta konkurssit ovat lisääntyneet. Tämä puolestaan johtaa työttömyyden lisääntymiseen ja verotulojen alenemiseen.

Kolmanneksi Bushin hallinto ajoi USA:n talouden tarkoituksellisesti vararikkoon tukeakseen suunnitelmiaan hankkia itselleen Lähi-idän öljyvarantojen hallinta. He tiesivät napasiirtymän olevan tulossa, mutta he eivät tienneet sen tarkkaa toteutumisajankohtaa ja heidän ainoa tietonsa oli se meidän "valkoinen valheemme", että napasiirtymä tapahtuisi "pian toukokuun 15. päivän jälkeen vuonna 2003". Niinpä he hyökkäsivät Irakiin vain muutama kuukausi ennen tuota ajankohtaa. Heidän päätöksensä pysyä Irakissa ja hyökätä aikanaan myös Saudi-Arabiaan ja Iraniin kuluttivat suunnattomasti USA:n rahavaroja. Käyttämällä rahaa Irakin sotaan Bushin hallinto ei käyttänyt rahaa USA:n talouden tukemiseen ja työttömyyden kasvu ja konkurssit lisääntyivät ilman, että asiaan olisi puututtu millään lailla.

Neljäs tekijä on USA:n asuntoluottokupla, jonka republikaanit ja Bushin hallinto loivat tarkoituksenaan pimittää maailmalta ja ennen kaikkea USA:n kansalaisilta todellinen rahoituksellinen tilanne. Irakin sotatoimien ylläpitämiseksi taloustilanne täytyi saada kansalaisten silmissä näyttämään hyvältä, jotta kansa ei alkaisi kapinoida. Hetken aikaa USA:n rakennusteollisuudella menikin hyvin. Mutta kaikki kuplat puhkeavat ja kun niin käy, niin tuloksena oleva haitta on paljon suurempi kuin kuplan kasvaessa saatu hyöty, sillä luottamuksen uudelleen rakentaminen kestää pitkään ja toimiva talouselämä perustuu nimenomaan luottamukseen.

Huolimatta liike-elämän ja teollisuuden toimintaa tukevista toimenpiteistä, tarjolla olevien pääomien lisäämisestä ja yrityksistä lisätä työpaikkoja, taustalla olevat Maapallon muutoksista johtuvat ongelmat - tuhoa aiheuttavat katastrofit ja kohoava ruuan hinta - tulevat edelleen jatkumaan. Viisas johtaja voi kääntää kehityssuunnan tukemalla vaihtoehtoisten energiantuottomuotojen - esimerkiksi tuulivoiman - käyttöä, ruuan hankintaa omasta puutarhasta ja altaissa viljellyn kalan käyttämistä edullisen proteiinin lähteenä sekä järjestämällä työttömille nuorille hyödyllistä työtä yhteiskuntapalvelun parissa. Tällaiset toimenpiteet helpottaisivat siirtymistä napasiirtymän jälkeisen maailman olosuhteisiin. Menneet ajat, jolloin pörsseissä meni lujaa, tulevat jäämään yhä lisääntyvässä määrin historiaan. Maailman on pakko alkaa paneutua asioiden todelliseen tilanteeseen - ainakin vähän kerrallaan.