Zetatalk: Polttava Aurinko - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 11.12.2005, http://www.zetatalk.com/index/zeta254.htm , suomentanut Olli)

Vuonna 2003 monet ihmiset panivat merkille poikkeuksellisen runsaasti loistavan Auringon. Tämä tapahtui silloin, kun Planeetta X syöksyi kohti aurinkokunnan sisäosia Orionin tähtikuvion suunnasta ja pysähtyi jarrut kirskuen lähestyessään Aurinkoa, kun gravitatiivinen hylkimisvoima alkoi vaikuttaa. Hylkimisvoima ei kuitenkaan vaikuttanut Planeetta X:n pyrstöön, joka jatkoi matkaansa Auringon ohi tuoden mukanaan punaista pölyä ja outoja ilmakehän muutoksia Maapallolle. Koska Maapallo oli kesällä 2003 Planeetta X:ään nähden vastakkaisella puolella Aurinkoa, se oli juuri Planeetta X:n pyrstön radalla. Koska Planeetta X:n pyrstö suuntautuu ulospäin Planeetta X:n magneettisesta pohjoisnavasta, joka tuolloin oli suuntautunut kohti Auringon magneettista etelänapaa, pyrstö osoitti Aurinkoon päin. Mutta talvella 2003 Maapallo oli kulkenut radallaan Planeetta X:n viereen ja siten hetkellisesti pyrstön ulottumattomiin.

Kesällä 2003 havaittiin monien ihmisten saavan auringonpolttamia tavanomaista herkemmin. Ulkotöihin tottuneet rakennustyöläiset havaitsivat saavansa auringonpolttamia epätavallisen herkästi. Myös monet viljalajit valmistuivat monin paikoin pari viikkoa normaalia aikaisemmin ja ihmiset puhuivat usein epätavallisen kirkkaasta Auringosta. Vuoden 2004 aikana nämä ilmiöt tuntuivat hälvenevän, mutta nyt nämä samat oireet ja kommentit ovat palanneet takaisin. Mikä on muuttunut? Vuoden 2004 aikana Planeetta X:n magneettinen pohjoisnapa osoitti kohti Auringon magneettista etelänapaa ja siten myös Planeetta X:n pyrstö osoitti kohti Aurinkoa. Mutta kuten me olemme selittäneet, nyt on käynnissä Planeetta X:n 270 asteen kierähdys, jonka aikana Planeetta X kierähtää paikallaan siten, että sen magneettinen pohjoisnapa alkaa osoittaa ulospäin, kun Planeetta X kulkee planeettojen kiertoratatason läpi ohi Auringon keskipisteen ja asemoi itsensä kiertoratatason yläpuolella vallitsevan magneettisen virtauksen mukaisesti. Niinpä Planeetta X:n pyrstö alkaa alkaa jälleen osoittaa kohti Maapalloa ja monet vuonna 2003 koetut ilmiöt palaavat takaisin.

Mitä tämä tarkoittaa? Maapallon ilmakehään saapuu yhä enemmän tulipalloja, lohkareita ja pienempiä partikkeleita. Ilmakehässä alkaa esiintyä punaista pölyä, joka aiheuttaa verenpunaisen Kuun ja punaisia pölykerrostumia talojen ja autojen päälle. Koska Planeetta X:n pyrstö on sähköisesti varautunut ja magneettinen, se tulee vaikuttamaan Maapallon magneettikenttään. Maapallon ydin reagoi ensisijaisesti Auringosta tuleviin vaikutteisiin ja toissijaisesti Planeetta X:stä tuleviin vaikutteisiin, mutta ilmakehään vaikuttaa Planeetta X:n pyrstö ja siten outoja tapahtumia saattaa esiintyä. Vuonna 2003 oli ajanjakso, jolloin esiintyi runsaasti sähköistä aaltoilua ja sähkökatkoksia lähes joka puolella maailmaa. Nämä ilmiöt saattavat palata takaisin, sillä ne aiheutuvat juuri varautuneesta pyrstöstä. Vuonna 2003 nähtiin neonpunaisia selvästi valaistuja pilviä ja nämä ja muut ilmakehän outoudet tulevat uusiutumaan.

Mikä tekee Auringosta poikkeuksellisen kirkkaan muttei kuitenkaan normaalia kuumemman eikä kyse ole lisääntyneestä Auringon aktiivisuudesta tai auringonpilkuista? Sumuverho, johon suunnataan valoa, näyttää olevan tasaisesti valaistu, koska valo hajaantuu sumuun ja kimpoaa takaisin katsojan silmiin. Onko tässä kyse lisääntyneestä valon määrästä vai vain hajaantuneesta valosta? Sateenkaaresta lähtee valoa spektrin eri väreissä, koska valo taittuu pilvissä olevasta vedestä kohti tarkkailijaa, mutta normaalisti valkoinen valo on vallitseva, koska kaikki valon aallonpituudet ovat siinä sekoittuneena. Jos Aurinko ei ole enää keltainen, se johtuu siitä, että kaikki valonsäteet ovat hajaantuneet ja normaali keltaisen sävy muuttuu. Sateenkaarikaan ei synnytä lämpöä eikä myöskään se, kun sateenkaari haihtuu.

Aurinko näyttää kirkkaammalta, koska valon spektri on sekoittunut eikä niitä aallonpituuksia, joihin silmä pystyy parhaiten sopeutumaan, ole enää läsnä. Te saatoitte aiemmin katsella laskevaa keltaista tai oranssia Aurinkoa ongelmitta, vaikka Aurinko oli vielä näkyvissä ja sen säteet suuntautuivat silmiin täydellä voimalla. Teidän silmänne eivät enää pysty katsomaan Aurinkoa, koska se ei ole enää keltainen ja siten syntyy vaikutelma aiempaa kirkkaammasta Auringosta, koska hajaantuneet Auringon säteet tuottavat silmiinne saman näkymän kuin keskipäivän Aurinko. Samoin auringonpolttamia synnyttävät säteet, jotka normaalisti eivät suuntaudu kohti tarkkailijan ihoa auringonlaskun aikaan, ovat nyt hajaantuneet ja ohjautuvat tarkkailijan iholle. Vuorokaudenaika ei enää tarjoa suojaa auringonpolttamia vastaan. Tämä tilanne tulee vain pahenemaan sitä mukaa kuin Planeetta X:n pyrstö kääntyy yhä enemmän kohti Maapalloa.