Zetatalk: Vuoden 2007 viljapeltokuvioita - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 12.6.2007, http://www.zetatalk.com/index/zeta378.htm , suomentanut Olli)
Winterbourne 23.5.2007
Useimmat tämän kauden aikana ilmestyneet viljapeltokuviot kuvaavat viimeaikaista Maapallon muutosten hiljaista kautta, joka on nyt jatkunut muutaman kuukauden ajan, kun Maapallo on yrittänyt asettua magneettisesti samansuuntaiseksi omaa hidasta 270 asteen kierähdystään tekevän Planeetta X:n kanssa. Näin ollen Maapallo ei ole keikkunut edestakaisin yrittäessään asettua magneettisesti Auringon mukaan. Me olemme jo aiemmin kertoneet, että tämä hiljainen kausi on vain väliaikainen tila ja Maapallo tulee jälleen aloittamaan keinuvan liikkeensä ja aiempaa rajumpana. Kuvitelkaa Maapallo tämän viljapeltokuvion keskipisteeseen, jossa kaksi vastakkaissuuntaista magneettikenttää keikuttavat sitä edestakaisin. Auringon magneettikenttä on hallitseva ja sen pohjoisnapa osoittaa ylöspäin. Planeetta X:n magneettikenttä on seuraavaksi hallitsevin ja sen pohjoisnapa on suuntautumassa Maapalloa kohti. Maapallo keikkuu päivittäin näiden kahden tekijän vaikutuksesta ja yrittää löytää asennon, jossa se olisi mahdollisimman hyvin tasapainossa molempien kanssa. Jos luulitte, että Maapallon vaappuminen saavutti jo huippunsa, niin odottakaapa vain mitä tulee tapahtumaan! Miten tämä entistäkin rajumpi vaappuminen tulee vaikuttamaan nyt vapaasti kelluviin mannerlaattoihin? Tulee lisää maanjäristyksiä ja ne ovat entistä voimakkaampia. Ne tulevat aiheuttamaan aiempaa suurempaa mannerlaattojen liikettä ja siten venymäalueillakin tulee tapahtumaan suuria muutoksia. Jo tälläkin hetkellä jännityksen alaisena oleva New Madridin siirros ei tule kestämään enää pitkään.
Yatesbury 30.5.2007
Tästä kuviosta voi heti nähdä, että kyseessä ei ole huijaus, koska ympyröiden muoto ohrapellossa on liian täydellinen ja liian pieni, jotta ihmisten tekemään kuvioon pystyttäisiin tekemään näin tarkkaa muotoa. Toinen välitön havainto on se, että tämä kuvio eroaa selvästi aiemmista kuvioista. Spiraaleja on nähty ennenkin, mutta ympyröiden sijainti spiraalilla kuten helmet on uutta. Vaikka spiraali sinänsä on säännöllinen, niin sillä sijaitsevat ympyrät on asetettu epäsäännöllisesti. Winterbournen viljapeltokuvio esitti erisuuntaisten magneettikenttien Maapalloon kohdistamaa keikutusvaikutusta. Me olemme jo kauan sitten todenneet, että Maapallolla koittaa suuret muutokset silloin, kun Maapallo alkaa nojata voimakkaasti vasemmalle ennen kuin koittaa "kolme pimeyden päivää". Me olemme todenneet, että tulee ennen kokemattomia muutoksia, joita me emme ole kuvailleet, jotta asioiden salailusta ja peittelystä vastaavat tahot eivät voisi niihin ennakolta varautua ja siten heillä ei olisi selitystä tapahtumille ja kansalaiset näkisivät aiempaakin selvemmin, että heille ei ole kerrottu kaikkea. Mitä tämä kuvio kertoo tulossa olevista tapahtumista? Sen, että niiden vakavuusaste kasvaa kuten ympyröiden määrä lisääntyy spiraalia pitkin edettäessä. Ja myös sen, että Maapallon vaappuminen lisääntyy ja sen myötä seuraa epäsäännöllisesti tapahtuvia tapahtumia. Ja myös sen, että näillä tapahtumilla ei ole mitään selkeää tunnistettavaa aikataulua, jota valtaapitävät voisivat käyttää ohjenuorana omalle toiminnalleen.
Eastfield 3.6.2007
Jos Yatesburyn kuvio kertoi, että Maapallolla on odotettavissa voimistuvia mutta epäsäännöllisiä ja ennalta arvaamattomia muutoksia, niin tämä Eastfieldin kuvio liittyy vuosittaisiin magneettisiin sykleihin. Kuten me olemme kertoneet, magneettisten hiukkasten virtaus on voimakkaimmillaan touko-elokuussa, heikoimmillaan syys-joulukuussa ja melko heikkoa tammi-huhtikuussa. Niinpä aktiivisin kausi on juuri nyt. Kuten olemme kertoneet, magneettikenttien mukaan suuntautuminen on suurinta ja rajuinta voimakkaimman kauden aikana Tällä hetkellä Maapallo yrittää asettua rinnakkain Planeetta X:n kanssa samalla, kun Planeetta X:n magneettinen pohjoisnapa on kääntymässä yhä enemmän Auringosta poispäin. Tästä aiheutuu lievä Maapallon kallistuminen oikealle, jolloin Aurinko näyttää nousevan ja laskevan liian pohjoisessa. Tällä hetkellä on ollut melko rauhallinen kausi, koska Maapallo ei ole juurikaan vaappunut edestakaisin yrittäessään asemoitua sekä Auringon että Planeetta X:n mukaan. Tämä rauhallinen ajanjakso tulee päättymään kahdesta syystä. Toinen näistä on se, että Planeetta X etenee omassa hitaassa 270 asteen kierähdyksessään ja alkaa suunnata oman magneettisen pohjoisnapansa yhä enemmän Maapalloa kohti ja Planeetta X nousee kohti planeettojen kiertoratojen tasoa, jossa se tulee olemaan aivan Auringon ja Maapallon välissä. Toinen tekijä on vallitsevan magneettisen syklin päättyminen, jolloin Maapallon ja Planeetta X:n välinen vuorovaikutus on ollut voimakasta ja siten Maapallon vaappuminen on ollut vähäistä. Vaappuminen tulee alkamaan uudelleen.
Abbots Down 6.6.2007
Tässä kuviossa on selkeästi esitetty yö ja päivä. Mutta huomatkaa, että kuviossa esitetty Maapallo ei ole kallistunut! Me olemme kertoneet, että Maapallon kallistuessa vasemmalle se tulee kylpemään kokonaan auringonvalossa. Tässä vaiheessa ei ole enää mitään epäselvyyttä siitä, että ilmastonmuutos ei ole oikukkaan sään todellinen syy tai että auringonpurkaukset eivät aiheuta Maapallon lämpenemistä ja sähköisiä häiriöitä! Maapallon pyörimisliike jatkuu, mutta Aurinko näyttää nousevan ja laskevan radikaalisti totutusta poikkevassa paikassa. Tämä yksinkertainen viljapeltokuvio on mitä suorasukaisin. Mitä muuta se voisi esittää kuin aikaa, jolloin Maapallo ei ole kallistunut! Ja koska ihmiset olettavat Maapallon kallistumisen olevan normaali olotila, niin mikä voisi aiheuttaa tällaisen tilanteen, jossa Maapallo ei ole lainkaan kallistunut? Niinpä tämän yksinkertaisen viljapeltokuvion tarkoitus on saada katselijat ainakin alitajuisesti ajattelemaan sitä, että mistä Maapallon oudot liikkeet oikein johtuvat ja siten he alkaisivat tarkkailla nousevaa ja laskevaa Aurinkoa varmistaakseen, että kaikki on kuitenkin yhä kuten ennenkin. Tietenkään kaikki ei ole kuten ennenkin ja tämän ihmiset tulevat yhä lisääntyvässä määrin huomaamaan.
Milkhill 7.6.2007
Tässä kuviossa on jälleen esitetty vuosittaiset magneettiset syklit, joista yksi on selvästi suurin. Yksi sykli on esitetty kaksinkertaiseksi painotettuna tai ainakin selkeästi erilaisena kuin mitä olisi odotettavissa, koska kaksi muuta on esitetty tasaveroisina. Mitä tapahtuu, kun Maapallon "tanssi" etenee kohti kolmea pimeyden päivää? Jos napasiirtymä on koko prosessin kulminaatiopiste, niin sitä edeltää Maapallon pyörimisliikkeen hidastuminen ja lopulta pysähtyminen lähes kuuden päivän ajaksi. Mutta ennen kuin Maapallo asukkaineen on saapunut tähän pisteeseen, on tapahtunut jo monia järkyttäviä tapahtumia. Maapallon kallistuminen vasemmalle tulee tapahtumaan ajankohtana, jota me emme suostu tarkemmin määrittelemään eivätkä tapahtumat etene suoraviivaisesti ja yksi kerrallaan. Vasemmalle kallistumisen jälkeen Maapallon magneettinen pohjoisnapa kääntyy osoittamaan avaruuden pimeyteen poispäin Auringosta ja Planeetta X:stä, joka sijaitsee Maapallon ja Auringon välissä. Yrittäessään suunnata omaa magneettista pohjaisnapaansa mahdollisimman kauas Planeetta X:stä, jonka magneettinen pohjoisnapa puolestaan on tässä vaiheessa suuntautunut suoraan Maapalloa kohti, Maapallon kierähdysliike jatkuu "ylipitkäksi" ja Maapallo on lähes ylösalaisin kuuden päivän ajan. Islamilaisessa kirjallisuudessa tätä tapahtumaa kuvataan "kuudeksi päiväksi, jolloin Aurinko nousee lännestä". Tämän jälkeen Maapallo kierähtää takaisin pystyasentoon, koska myös Planeetta X on tässä vaiheessa asettunut pystyasentoon eli magneettinen pohjoisnapa ylöspäin ja etelänapa alaspäin. Tämä Milkhillin viljapeltokuvio kertoo, että nämä dramaattiset muutokset tulevat tapahtumaan enimmäkseen yhden magneettisen syklin aikana. Niille, jotka etsivät merkkejä tapahtumien ajoittumisesta voidakseen siirtyä omiin turvapaikkoihinsa oikealla hetkellä, Maapallon voimakas kallistuminen vasemmalle on hyvä ajoitusmerkki. Siinä vaiheessa ei ole enää tarkoituksenmukaista pitäytyä totutussa elämäntavassa laskuja maksaen ja töissä käyden!