Zetatalk: Otteita nettikeskustelun aikana syntyneistä päivityksistä (12.12.2009) - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 12.12.2009, http://www.zetatalk.com/index/zeta552.htm , suomentanut Olli)

Kaksi videota, toinen kuvattu päivänvalossa ja toinen pimeässä 9.12.2009: http://www.youtube.com/watch?v=c49CAhRSoz4 ja http://www.youtube.com/watch?v=xuanP2P41_I Kyseessä ei ole ilmapallo! Mikään esine ei voi koskaan lentää Kremlin yläpuolella. Piste. Niin ei vain voi tapahtua. Tiedän sen, koska myyn lentokoneita Venäjällä ja tiedän säännöt. Putinkaan ei voi lentää helikopterilla Kremlistä lentokentälle. ... Olen käyttänyt paljon animaatio-ohjelmistoja (Maya, Softimage, After Effects jne.) ja voin sanoa, että tällaista animaatiota ei ole mahdollista tehdä näiden ohjelmien avulla. Yritin sitä monen tunnin ajan ja totesin sen mahdottomaksi. Luovutin! Ensinnäkin video on kuvattu liikkuvan auton lasin läpi. Lisäksi sähkölinjan kaapelit kulkevat kohteen editse videon kohdassa 0:10 ja tällainen efekti on todella vaikea tehdä. Videossa on monta muutakin seikkaa, joiden toteuttaminen on todella vaikeaa. Myös katuvalojen heijastumien jäljittely on todella vaikeaa. Tutkin videota hidastettuna yksi kuva kerrallaan ja voin ainoastaan todeta sen, että tämä on niin aito otos kuin vain olla voi. ... (Katso myös: http://www.youtube.com/watch?v=tD4sxqiP3Ic).

("Night, Colors Reversed" = Yönäkymä, värit käännetty vastaväreiksi , "Daytime" = Päivänäkymä)

Kyseessä on aito UFO, joka on kuvattu useammallekin videolle. Neljästä eri suunnasta kolmiolta näyttävän tetraedrin muodon synnyttivät lähistöllä olleet toisiinsa yhteydessä olleet avaruusalukset ja siten kyse on eräänlaisesta holografista. Kuitenkin, ihmisten tuntemista holografeista poiketen, tämä kohde voitiin nähdä kaikista suunnista tarkkana kolmiulotteisena kappaleena. Kohteen sumun kaltainen olemus luotiin muuttamalla tetraedrin sisällä olevien ilmamolekyylien rakennetta. Millainen viesti tällä esityksellä haluttiin välittää moskovalaisille? Me olemme maininneet jo aiemmin, että Moskova sijaitsee alavalla maalla ja sen ympärillä on vain muutamia kukkuloita, jonne väki voi paeta tulvien aikana. Moskova tulee kokemaan tulvien aiheuttamia ongelmia melko pian tämän hetken ja napasiirtymän välisenä aikana. Mitä moskovalaiset tekevät, kun veden pinta alkaa kohota ja lähimmät kukkulat ovat satojen kilometrien päässä? Tulvavedet kalvavat rakennusten perustuksia ja rakennukset kallistuvat ja romahtavat. Alueen asukkaiden täytyisi laatia hyvät toimintasuunnitelmat tällaisen hätätilanteen varalle, joka saattaa yllättää heidät hyvin nopeasti.

SOHO C3-lähetys oli poissa käytöstä 7.12.2009 klo 15:18 ja 9.12.2009 klo 00:18 välisen ajan eli 36 tuntia ilman mitään selitystä. Myös SOHO C2-lähetys oli poissa käytöstä 7.12.2009 klo 15:18 ja 9.12.2009 klo 00:06 välisen ajan. SOHO EIT-lähetys (eli lähikuva Auringon pinnasta) oli toiminnassa koko ajan eli vika ei siis ollut itse satelliitissa. Stereo COR1 ja COR2 -lähetys oli myös toiminnassa koko ajan.

Monet panivat merkille SOHO C2 ja C3 -lähetyksen ennalta ilmoittamattoman ja selittämättömän 36 tunnin pituisen katkoksen! Koska muut SOHO-satelliitin välittämät kuvat ja EIT-lähetys olivat toiminnassa koko ajan, niin vika ei ollut itse satelliitissa. Kyse ei ollut mistään huoltotoimenpiteestä. Katkoksen syynä oli NASA:n ja JPL:n tyrmistys siitä, että kuinka he selittäisivät USA:n ja sen kumppaneiden ylläpitämien satelliittien välittämissä kuvissa jatkuvasti esiintyvän Planeetta X:n. Kun Planeetta X pyrstöineen ilmestyi SOHO-satelliitin välittämään kuvaan 23.12.2007, satelliittien ylläpitäjät päättivät teeskennellä, että sitä ei koskaan tapahtunutkaan ja he jättivät koko tapauksen huomiotta. Koska tuosta kuvasta oli levinnyt jo monta kopiota internetiin, niin kuvan poistaminen arkistosta tai sen muokkaaminen olisi ollut selvä osoitus asioiden salailu- ja peittelytoiminnasta. Niinpä asia jätettiin huomiotta. Mutta nyt vuonna 2009 näitä tapauksia alkoi esiintyä toistuvasti ja yhä useammin alkaen 21.3.2009 kuvassa näkyneenä dramaattisena "siivekkäänä Maapallona". Sitten Stereo Ahead-satelliitin välittämässä kuvassa näkyi Planeetta X punaisena ristinä 4-5.12.2009. Tietenkin monet internetissä toimivat tarkkailijat kertoivat tämän olleen tulenarka asia ja satelliittien ylläpitäjien käyttämien kuvien siistimisohjelmistojen olevan kykenemättömiä toimimaan satelliittien, Maapallon ja Planeetta X:n nyttemmin kokemien liikahtelujen mukaisesti.

Satelliittien ylläpitäjillä ei ollut moniakaan toimintavaihtoehtoja. He voivat joko sulkea SOHO- ja Stereo-satelliitit pois toiminnasta, parantaa kuviensiistimisohjelmistojaan tai jättää kuvissa näkyvät Planeetta X:n satunnaiset esiintymiset huomiotta. Savuisissa huoneissa käytyjen kiihkeiden keskustelujen jälkeen he päättivät jatkaa toimintaa entiseen malliin. Kuviensiistimisohjelmisto edellyttää toimiakseen sitä, että Planeetta X pysyy samassa ennustettavassa paikassa eikä liiku sinne ja tänne, kuten se nyt tekee. Jos ohjelmisto laaditaan poistamaan kuvasta mikä tahansa kirkas piste missä tahansa kohdassa kuvaa, niin sen toiminta vaikuttaisi myös Venuksen ja Merkuriuksen kaltaisten planeettojen ja ohikulkevien komeettojen näkymiseen kuvissa. Myöskään näiden kohteiden esiintymispaikkaa kuvissa ei voida määrittää ennalta, koska satelliitit liikahtelevat ennalta määrittämättömällä tavalla pyörrevirtauksissa siinä hiukkasvirtauskupissa, jossa Maapallo ja satelliitit tällä hetkellä sijaitsevat. Mitä ihmiset sanoisivat, jos Venus näkyisi ensin kuvissa oikeassa laidassa, sitten katoaisi ja alkaisi sitten kohta taas näkyä uudelleen? Selkeä päätelmä olisi se, että joku manipuloi kuvia! Parempi olla siis hiljaa, kuten he tekevät myös Toisen Auringon näkyessä auringonnousun tai -laskun aikaan sekä seismografien näyttämissä näkyvän säännöllisesti 12 tunnin välein havaittavan värinän tapauksessa. Mutta monille asioiden salailu- ja peittelytoimintaan osallistuville ihmisille tämä tapaus oli selkeä osoitus siitä, että tällainen toiminta ei pian enää onnistu. Monet heistä tekivät omia suunnitelmiaan jättäytyä pois töistä ja siirtyä omaan turvapaikkaansa välttyäkseen siltä vihalta, jota he otaksuvat ihmisten heihin kohdistavan sitten, kun heille selviää, että tällaista salailu- ja peittelytoimintaa on harrastettu jo pitkän aikaa. Rotat alkavat siis jättää uppoavan laivan.

Mikä on näissä Stereo Ahead -satelliitin kuvien vasemmassa laidassa näkyvä kirkas välähdys? Se näkyi 11.12.2009 klo 14:39 sekä myös 3.12.2009 klo 20:54 (http://stereo-ssc.nascom.nasa.gov/browse/2009/12/03/ahead/cor2/2048/20091203_205400_d4c2A.jpg). Ja arvatkaapa mitä, kuvat eivät nyt päivity, mikä sinänsä ei ole ihme. Viimeinen päivitys tapahtui klo 14:39, kun muut kuvat ovat päivittyneet viimeksi klo 17:39.

Muistakaa, että Planeetta X ei sijaitse lähellä Aurinkoa, vaan Auringon ja Stereo Ahead -satelliitin puolivälissä. Niinpä Planeetta X:n pyrstön liikkeet tallentuvat kuviin helposti ja näyttävät suuremmilta kuin miltä ne näyttäisivät, jos Planeetta X sijaitsisi lähellä Aurinkoa. Planeetta X:n kuuvanojen kuut voivat välkähtää auringonvalossa ja tallentua kuviin. Planeetta X:n pölypilvi voi luoda tulenlieskalta näyttävän heijastuksen. Mikä muu ilmiö voisi selittää tällaiset kuviin yhtäkkisesti ilmestyvät leimahdukset?

Tuleeko Planeetta X siirtymään lisääntyvässä määrin sellaiseen kulmaan Aurinkoon nähden, että Toinen Aurinko voidaan havaita yhä useammin eri puolilla maailmaa? Vai pysyykö tilanne nykyisen kaltaisena aina napasiirtymään saakka?

Toinen Aurinko voidaan havaita, kun Planeetta X ei sijaitse Maapallolta katsottuna suoraan Auringon linjalla vaan hieman oikealla siten, että auringonvalo voi heijastua Planeetta X:n pölypilvestä Maapalloa kohti. Planeetta X tulee siirtymään oikealle ennen viimeisiä napasiirtymää edeltäviä viikkoja ja siten Toinen Aurinko tullaan havaitsemaan nykyistä useammin. Me emme kuitenkaan kerro sitä, että milloin tämä tapahtuu, sillä me haluamme pitää vallanpitäjät hermostuneina.

Nyt kun ilmastonmuutokseen liittyvät salaiset sähköpostiviestit ovat vuotaneet julkisuuteen, niin ovatko ihmiset eri puolilla maailmaa nyt valmiimpia ottamaan vastaan tiedon siitä, mistä Maapallon muutokset todella aiheutuvat? (http://www.vihrealanka.fi/forum/tietomurto-ilmastotutkimuslaitos-cruiin)

Me totesimme viime viikolla, että ne tahot, jotka ovat pitäneet yllä sitä valheellista käsitystä, että ilmastonmuutos olisi syynä todellisuudessa Planeetta X:n aiheuttamiin Maapallon muutoksiin, tulevat ensin odottamaan ja katsomaan, josko julkisuuteen vuotaneiden viestien aiheuttama kohu laantuisi ja ihmiset alkaisivat edelleen uskoa sen, että juuri ilmastonmuutos on syynä viimeaikaisiin poikkeaviin sääolosuhteisiin, kuivuuksiin jne. Koska epäilyksiä tätä teoriaa kohtaan jopa tiedemiestenkin piirissä esiintyi runsaasti jo ennen tätä tietovuotoakin, niin näin tulee tuskin tapahtumaan. Oli tarkoitus säätää monia lakeja, joiden myötä monia tultaisiin rankaisemaan hiilidioksidipäästöjen tuottamisesta juuri nyt, kun maailmantalous on kriisissä. Ne, jotka vastustavat näitä lakeja, tulevat pitämään suurta melua asiasta muistuttaen jatkuvasti siitä, että väittely tämän asian suhteen ei ole vielä päättynyt. Tämä tilanne jättää avoimeksi sen kysymyksen, että mistä syystä nopeasti etenevät Maapallon muutokset todella aiheutuvat, lukien mukaan myös lisääntyvät ja voimistuvat maanjäristykset ja taivaalla havaittavat oudot ilmiöt.

...

Onko valtaapitävä eliitti nyt joutunut ongelmiin laadittuaan peitetarinan venäläisestä ohjuskokeesta selittääkseen äskettäin taivaalla havaitun oudon loistavan spiraalin? (http://www.youtube.com/watch?v=7d1I010bQD8) Voisi olettaa, että vastaavanlaisia spiraaleita tullaan näkemään enemmänkin, eikä niiden kaikkien voida selittää aiheutuneen epäonnistuneista venäläisistä ohjuskokeista. Ovatko muinaisissa piirroksissa niin usein esiintyvät spiraalit merkkejä siitä, mitä ihmiset näkivät taivaalla aina silloin, kun Planeetta X sivuutti Maapallon? (Katso myös: http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2009120910753269_ul.shtml)

Spiraaleita on nähty taivaalla myös aiemmin tapahtuneiden napasiirtymien aikana. Tämä on yksi sellainen asia, jonka me olemme pitäneet tietoisesti salassa tähän saakka, sillä me haluamme tarjota vallanpitäjille mahdollisimman paljon yllätyksiä, jotta asioiden salailu- ja peittelytoiminta vaikeutuisi ja totuus saattaisi päästä livahtamaan julkisuuteen. Aivan samoin kuin taivaalla havaittujen tulipallojen määrän lisääntyessä ilmiön selitettiin ensin johtuneen avaruusromusta tai satelliittien välisestä törmäyksestä ja sittemmin Maapallon kohdalle osuneesta asteroidiparvesta, niin tässäkin tapauksessa vallanpitäjät tulevat ensin esittämään erilaisia selityksiä ennen kuin vaikenevat koko asiasta. Tulee aika, jolloin heillä ei ole enää muuta vaihtoehtoa kuin vaieta, jolloin tavalliset kansalaiset alkavat etsiä selitystä havaintoihinsa jostakin muualta kuin vallanpitäjien taholta.

...

Anunnakit näyttävät eläneen Maapallolla monien tuhansien vuosien ajan. He tiesivät, että Nibirun (= Planeetta X) ohikulku tulisi aiheuttamaan Maapallolla suuria mullistuksia. Näin ollen oletan, että heillä oli turvapaikkoja, joihin he voivat majoittua meteoriittisateiden ja napasiirtymän tunnin ajaksi. Ehkäpä ne olivat jonkinlaisia luolia tms. Missä nämä turvapaikat sijaitsevat? Niitä täytyy sijaita esimerkiksi jossakin Egyptin ja Etelä-Amerikan tienoilla.

Anunnakit poistuivat tilapäisesti Maapallolta raketeillaan napasiirtymän ajaksi. Itse asiassa he eivät olleet silloin lähelläkään Maapalloa tai Kuuta. Toisinaan he palasivat kotiplaneetalleen Nibirulle palatakseen takaisin Maapallolle napasiirtymän jälkeen, kun Nibiru oli taas jättämässä aurinkokunnan taakseen ja kulkemassa kohti avaruutta.

...

Tällä hetkellä CNN-kanava työskentelee uutterasti paljastaakseen "ilmastogateen" liittyviä asioita. Luuletteko, että Al Gore kumppaneineen tulevat lopulta myöntämään olleensa väärässä?

Ei. Gore ja kumppanit tulevat esittämään roolinsa loppuun saakka aivan samoin kuin NASA tulee kiistämään sen, että aurinkokunnan sisäosissa majailee omia teitään kulkeva planeetta. He tulevat vaikenemaan eikä heiltä tulla saamaan minkäänlaisia vastauksia kysymyksiin, ja siten totuus ei tule julki näiden lähteiden kautta.

...

Nancy, totesit radiohaastattelussa 27.8.2009 juontajan kysyessä, että tapahtuuko napasiirtymä ennen vuotta 2012, että se voi tapahtua ennen vuotta 2012 tai sen jälkeen. Aiemmin olit kuitenkin todennut napasiirtymän tapahtuvan ennen vuotta 2012?

Tätä asiaa on käsitelty jo aiemminkin. Me totesimme, että napasiirtymä tapahtuu ennen vuotta 2012, mutta asiaa meiltä tivattaessa totesimme, että tämä toteamuksemme on ristiriidassa sen toimintaamme säätelevän säännön kanssa, että me emme saa kertoa tarkkaa ajankohtaa, ja siten tämä toteamuksemme on jossain määrin kyseenalainen ja on mahdollista myös se, että kyseessä on Valkoinen Valhe, jonka avulla ihmiset saadaan edistämään omia valmistelujaan. Me myönsimme, että tämä on yksi mahdollinen vaihtoehto. Näin ollen teidän ei pidä odottaa meidän kertovan mitään ajankohtaa tai vihjettä siihen liittyen. Napasiirtymä voi tapahtua minä vuonna tahansa. Me totesimme, että napasiirtymä tulee tapahtumaan jonkin magneettisen vuosikolmanneksen lopussa eli joko huhti-, elo- tai joulukuussa. Me emme kuitenkaan kerro, että missä kuussa ja minä vuonna.

...

Olen havainnut monia uusia kasvoja monilla uutiskanavilla. Johtuvatko nämä muutokset siitä, että ihmiset tietävät asioiden salailu- ja peittelytoiminnasta?

Asioiden salailu- ja peittelytoimintaan osallistuvat ihmiset kokevat valtavaa stressiä. He ajattelevat sitä, että ihmiset eivät varaudu asiaan, koska eivät saa riittävästi tietoa. Ellei televisiossa asioista kertova henkilö ole paatuneen itsekeskeinen, niin hän nukkuu huonosti ja kärsii stressin aiheuttamista sairauksista. Aivan samoin kuin sotilaita kierrätetään rintamalla, niin säänennustajia ja muita asiasta tietäviä kierrätetään. He eivät ehkä tiedä kaikkea, mutta he tietävät sen, että mitä asioita heidän on kielletty kertomasta ja usein he osaavat yhdistää palaset ja ymmärtävät totuuden sitä kautta.

Ovatko Norjan, Ruotsin ja Suomen vallanpitäjät tietoisia tulossa olevasta napasiirtymästä ja onko näissä maissa tehty valmisteluja asian suhteen? Kiinnostaisi myös tietää, että onko mikään asiasta tietävä valtio laatinut suunnitelmia oman väestönsä suojaamiseen liittyen.

Me otaksumme monien Skandinavian valtioiden, myös noiden mainitsemiesi kolmen valtion, tekevän valmisteluja, sillä he tietävät asiasta. Pelkästään alavalla maalla sijaitsevat valtiot ovat hankalassa tilanteessa, sillä heidän täytyy kääntyä naapurivaltioiden puoleen. Joku valtio saattaa sulkea rajansa, vaikka olisikin aiemmin luvannut jotakin muuta. Niinpä monet valtiot tulevat luultavasti vain kertomaan asukkailleen siitä, mitä on todennäköisesti tulossa. Pelkästään alavalla maalla sijaitsevat valtiot tulevat kärsimään pahoin tulvista ja ovat siksi suurimmassa ahdingossa. Kuitenkin veden pinta näillä alueilla tulee todennäköisesti nousemaan jo hyvissä ajoin ennen napasiirtymän tapahtumista, joten ihmiset ovat joutuneet laatimaan selviytymissuunnitelmansa jo ennen napasiirtymää.

...

Jos te sanotte haluavanne horjuttaa asioiden salailu- ja peittelytoimintaa, niin miksi te liikuttelette Maapalloa vuodenaikojen vaihtelun jäljittelemiseksi ja sillä tavoin itsekin salailemalla ja peittelemällä sitä asiaa, että Maapallon liike kiertoradallaan on pysähtynyt?

Valtaapitävä eliitti, vallanpitäjät ja ökyrikkaat pitävät yllä asioiden salailu- ja peittelytoimintaa pitääkseen yllä omaa mukavuusasemaansa. He eivät halua kansalaisten menevän paniikkiin, vaan haluavat heidän jatkavan työssäkäyntiä normaaliin tapaan. Lisäksi he haluavat välttää ne kansalaisten heitä kohtaan kohdistetut vaatimukset, joita kansalaiset esittäisivät, jos he tietäisivät sen, mitä lähitulevaisuudessa on odotettavissa. Näin ollen näillä tahoilla on itsekkäät motiivit asioiden salailu- ja peittelytoiminnan ylläpitämiselle. Maailmojen Neuvosto haluaa välttää vallanpitäjien joutumisen paniikkiin, koska siinä tapauksessa he saattaisivat julistaa voimaan poikkeustilan ja kohdistaa voimakeinoja kansalaisia vastaan pelätessään mahdollisia kapinoita tai mellakoita. Maailmojen Neuvosto ei pelkää tavallisten kansalaisten panikointia, vaan itsekeskeisten valta-asemassa olevien tahojen panikointia. Tietoisuuden asteittaisen lisäämisen myötä kansalaiset oppivat olemaan luottamatta vallanpitäjien sanaan ja oppivat luottamaan sen sijaan itseensä. Valtaapitävä eliitti tulee vetäytymään omiin suojapaikkoihinsa eikä ole vallassa enää silloin, kun napasiirtymää edeltävät viimeiset viikot alkavat. Näin ollen tavallisten kansalaisten kannalta on parempi vaihtoehto se, että tietoisuus tulossa olevasta napasiirtymästä lisääntyy asteittain.

...