Zetatalk: Otteita nettikeskustelun aikana syntyneistä päivityksistä (14.3.2009) - kanavana Nancy Lieder

(Kanavoitu 14.3.2009, http://www.zetatalk.com/index/zeta500.htm , suomentanut Olli)

...

Onko mahdollista, että meneillään oleva Maapallon muutosten suvantovaihe tulee päättymään kevätkauden vuosikolmanneksen päättyessä? Millainen vaikutus tulevalla kesäkauden vuosikolmanneksella on Maapallon vaappumisliikkeeseen?

Me olemme selittäneet, että toukokuusta elokuuhun kestävä kesäkauden magneettinen vuosikolmannes on voimakkain magneettinen vuosikolmannes, syyskuusta joulukuuhun kestävä magneettinen vuosikolmannes on hieman heikompi ja tammikuusta huhtikuuhun kestävä magneettinen vuosikolmannes on kaikkein heikoin. Näin ollen nyt tulossa olevan kesän aikana voidaan odottaa tapahtuvan merkittäviä Maapallon muutoksia. Me emme kuitenkaan voi kertoa sitä, että mitä tulee tapahtumaan ja milloin.

...

Maapallon vaappumisliikkeeseen liittyen, voisivatko Zetat selittää tämän Cliftonin riippusillalta tehdyn Auringon liikeradan kuvaajan sisällön? Havainnot on tehty 17.12.2007 ja 21.6.2008 välisenä aikana ja niistä ei käy ilmi mitään vaappumisliikkeeseen viittaavaa. (http://apod.nasa.gov/apod/ap090115.html).

Tämä on NASAn julkaisema kaavio? Eipä se juuri muuta selitystä kaipaakaan. Ei ole sattumaa, että palkatut tiedonpimittäjät ovat viimeksi kuluneiden kuukausien aikana pitäneet paljon melua juuri tällaisista tuloksista. Toimintasuunnitelma oli juuri tämä eli esittää NASAn julkaisemia kaavioita todisteena siitä, että Maapallon vaappumisliikettä ei esiinny satelliittien toimintahäiriöistä ja ihmisten omin silmin tekemistä havainnoista huolimatta! Jokainen voi tehdä omat havaintonsa tarkkailemalla, mistä kohdasta Aurinko nousee tai laskee ja vertaamalla näitä havaintoja aiemmin julkaistuun laskennalliseen tietoon. Jokaisen tulisi uskoa omiin havaintoihinsa eikä siihen tietoon, jota tarjoavat NASAn ammattimaiset valehtelijat, jotka ovat kiistäneet avaruusmuukalaisten ja esimerkiksi Marsin pinnalla olevien "kasvojen" olemassa olon jo vuosikymmenien ajan.

...

Tiedotusvälineet ja NASA kertoivat jokin aika sitten, että kansainvälinen avaruusasema oli saanut osuman avaruusromusta. Luulen, että asiaan liittyy muutakin ja tämä vaurio saattoi aiheutua Planeetta X:n pyrstön aineksista. Voisivatko Zetat kommentoida, mitä todella tapahtui?

Samoin kuin uutinen venäläisen ja länsimaisen satelliitin törmäyksestä, tämäkin on sepitetty tarina. Uutinen satelliittien törmäyksestä sepitettiin, jotta luotaisiin mielikuva siitä, että avaruusromun määrä on lisääntymässä ja se muodostaa yhä kasvavan uhan satelliittien toiminnalle. Kuinka tavalliset kansalaiset voisivat varmistaa tällaisten uutisten todenperäisyyden? Videokuvaa voidaan ottaa mukaan uutiseen jonkin aiemmin tapahtuneen sattumuksen yhteydessä kuvatusta materiaalista. Vallanpitäjät olettavat satelliittien toiminnan häiriintyvän lähitulevaisuudessa yhä enemmän ja niinpä heidän täytyi luoda mielikuva satelliittien välisestä yhteentörmäyksestä, jonka avulla voitaisiin luoda selitys näille yhä lisääntyville toimintahäiriöille. Vallanpitäjät tietävät myös sen, että kansainvälinen avaruusasema täytyy sulkea, mikäli siellä työskentelevät astronautit halutaan tuoda hengissä maan pinnalle. Voitte olla varmoja siitä, että asemalla työskentelevät astronautit painostavat esimiehiään kovasti aseman sulkemisen puolesta. Mitä NASA tekisi, jos asemalla työskentelevät astronautit alkaisivat kapinoida eivätkä suorittaisi enää tehtäviään? Kuinka NASA selittäisi tämän? Niinpä on sepitetty tarina siitä, että avaruusromu vaarantaa avaruusaseman turvallisuuden ja tämä tarina toimii tarvittaessa selityksenä sille, että asemalla työskentelevät astronautit saatetaan mahdollisesti evakuoida lähitulevaisuudessa.

...

Haluaisivatko Zetat kommentoida ikivanhaa sanontaa: "Rakasta vihollistasi"? Voinko rakastaa sellaista ihmistä, joka käyttää meitä hyväkseen? Voinko rakastaa diktaattoreita ja sortajia? Entä päihtynyttä, joka surmasi koko perheensä tai ihmistä, joka ryöväsi toiselta kaiken? Voinko ollenkaan toimia tässä maailmassa? Uutisissa kerrotaan, että Dalai Lama on epäonnistumassa tällaisessa toiminnassa. Mitä te voitte kertoa hänelle?

Tämän sanonnan tarkoitus on levittää myötätunnon toteutumista. Usein sääntöjen rikkoja on henkisesti vammautunut henkilö ja niissä tapauksissa, joissa ystävällisyys johtaa väkivallan vähenemiseen, tämä on hyvä toimintatapa. Sanonta neuvoo olemaan käyttämättä väkivaltaa väkivaltaa vastaan, sillä tunnettua on, että raivostunut tai vihainen henkilö rauhoittuu, jos kaikki hänen ympärillään olevat pysyvät tyyninä. Mutta tietenkään tämän sanonnan mukainen toiminta ei toimi paatuneen itsekeskeistä yksilöä kohtaan. Se ei toimi, jos vastassa on sadisti tai vallanhaalija jne. Tällaisessa tilanteessa tarvitaan erilaista lähestymistapaa, kuten me olemme aiemminkin neuvoneet. Tällaista vastustajaa täytyy vastustaa kaikin keinoin ja siten puolustaa omaa asemaansa.

...

Zetat ovat sanoneet, että säätilat tulevat olemaan yhä enemmän poikkeuksellisia Maapallon vaappumisliikkeen voimistuessa. Voimmeko kuitenkin odottaa maailmanlaajuisen kuivuuden koittavan jossakin vaiheessa ennen napasiirtymää johtuen mannerlaattojen saumakohdissa tapahtuvasta halkeamien muodostumisesta ja siitä seuraavasta järvien ja jokien vedenpinnan alenemisesta ja Maapallon ytimen lämpenemisestä? (http://www.msnbc.msn.com/id/29028406/)

Me ennustimme vuonna 1995, että tulee esiintymään ennätysmäistä kuivuutta ja rankkasateita vaihtelevasti ja ennalta aavistamattomasti. Tähän aikaan kukaan muu ei ennustanut näitä nyt käsillä olevia olosuhteita. Nämä muutokset johtuvat pääosin Maapallon vaappumisliikkeestä, jonka me tiesimme alkavan. Vaappumisliike tulee vain voimistumaan napasiirtymän lähetessä. Mutta koko maailma ei tule kokemaan kuivuutta. Koko maailma tulee kokemaan äärimmäisiä sääolosuhteita, joiden myötä vuodenajat vaikuttavat lähes sekoittuvan toisiinsa. Toiset alueet tulevat edelleen kokemaan kuivuutta ja toiset äärimmäisiä rankkasateita.

...

Jos Planeetta X liikkuu koko ajan lähemmäs Maapalloa, niin mistä johtuvat ns. suvantovaiheet Maapallon olosuhteiden muutoksissa?

Asiaan liittyy monta muutakin seikkaa kuin vain magneettinen "kädenvääntö" ja painovoimavaikutukset. Jos aurinkokunnassanne esiintyy kolme magneettista vuosikolmannesta, niin mistä ne aiheutuvat? Nämä ovat ilmiöitä, joita ihmiskunta ei ymmärrä eikä myöskään voi selittää. Maapallon ilmakehässä esiintyy korkeapainetta ja matalapainetta, jotka aiheuttavat ilmavirtojen liikettä ja tuulia. Ihmiskunta ymmärtää nykyään tämän, mutta aiemmin, kun esimerkiksi joku lapsi kysyi, että miksi tänään on tyyntä ja eilen oli ukkosmyrsky, niin ainoa vastaus oli se, että jumala oli eilen vihainen. Napasiirtymää edeltävän ajan Maapallon mullistuksissa esiintyy aktiivisia jaksoja ja suvantovaiheita, jotka aiheutuvat lukuisista eri syistä, joiden selittämiseen kuluisi aikaa tuntikausia ja niinpä me emme sitä tee.

Lääkärinä minusta vaikuttaa siltä, että suurin osa kroonisista sairauksista johtuu immuunijärjestelmän toiminnan häiriöstä. Voitteko te antaa neuvoa siitä, että millä tavalla immuunijärjestelmän toimintaa voitaisiin tehostaa parhaimmalla mahdollisella tavalla? Ovatko psykologiset tekijät tärkeämpiä kuin ravinnolliset tekijät? Mihin asiaan pitäisi keskittyä?

Geeniperimällä on tärkeä merkitys, itse asiassa se on tärkein osatekijä. Seuraavaksi tärkein tekijä on jännittyneisyys ja hermostuneisuus, jolloin keho tuntee olevansa uhan alainen, mikä saa aikaan sen, että immuunijärjestelmä valmistautuu toimimaan taistelussa syntyvien vaurioiden korjaamiseksi, mistä aiheutuu autoimmuniteettisia sairauksia. Masentuneisuus ja siitä seuraava yksilön päätös ja halu kuolla lamaannuttaa immuunijärjestelmää ja aiheuttaa siten esimerkiksi syöpää, jonka tärkein aiheuttaja on juuri tämä tekijä. Tästä syystä saattaa esiintyä äkillistä spontaania parantumista, kun taas toisaalta joihinkin syöpätapauksiin ei tehoa mikään hoito. Ruokavaliolla on pienin merkitys vastustuskykyyn, vaikkakin siitä puhutaan paljon, koska lääkärit tietävät siitä paljon ja voivat myös vaikuttaa siihen.

Luuletteko, että Hawk on oikeassa siinä, että USA:n kaupungeissa tulee tapahtumaan ydinpommien räjäytyksiä?

Me olemme todenneet, että emme odota tulevan ydinsotaa tai muuta ydiniskua esimerkiksi terrorismin (tai esimerkiksi poikkeustilan julistamiseen tähtäävän terrorismiksi naamioidun iskun) kautta. Tämä asia on kuitenkin pitkälti ihmisten omissa käsissä. Presidentti Bushin valtakauden aikana tapahtui kymmeniä yrityksiä räjäyttää "likainen pommi" jossakin USA:n kaupungissa ja käskyt näiden iskujen toteuttamiselle tulivat suoraan varapresidentti Cheneyn toimistosta. Mikään näistä yrityksistä ei kuitenkaan onnistunut, sillä me yhdistimme voimamme yhteisten päämääriemme eteen toimivien ihmisten kanssa. Me luimme suunnitelmat ihmisten ajatuksista ja välitimme tiedot yhteistyökumppaneillemme, jotka sitten toteuttivat tarvittavat toimenpiteet, jotta iskut saatiin estettyä.

...

Miljoonat eri uskontoryhmiin kuuluvat ihmiset tarkkailevat taivaan tapahtumia osana rituaalejaan. Mikseivät nämä ihmiset, joiden usko järkkyisi kohtalokkaalla tavalla, jos taivaankappaleet käyttäytyisivät poikkeuksellisella tavalla, tai harrastelija-astronomit ja merenkulkijat, huomaa asioiden olevan pielessä?

Kyllä he huomaavat ja kanavamme Nancyn sähköposti on täynnä asiaan liittyviä viestejä. Kyse ei ole siitä, etteivät ihmiset huomaisi, vaan siitä, että mitä tapahtuu, kun he yrittävät välittää tämän tiedon viranomaisille. Ihmisten havaitsemat poikkeavuudet kiistetään ja havaitsijoiden kerrotaan tehneen virheen tai olevan epäpäteviä. Havaintoja tehneitä halveksitaan. Jos tieto päätyy jollekin internet-sivustolle saakka, niin se joutuu heti juuri tällaisia viestejä etsimään ja kumoamaan palkattujen ammattilaisten hampaisiin. Jos internet-sivuston sisältöä tai siellä julkaistua viestiä ei pystytä uskottavasti kumoamaan, palveluntarjoajaa aletaan painostaa ja näihin asioihin liittyen on tapahtunut jopa ihmishenkienkin menetyksiä.

...